Πώς η Δέλτα τρόφιμα κυριάρχησε στις προσφορές των πόσιμων γαλακτοκομικών, πλην φυτικών ροφημάτων

Με αύξηση διάρκειας των ημερών προσφοράς για όλες τις κατηγορίες γάλακτος του σούπερ μάρκετ συνοδεύτηκε η αύξηση, κατά 32,3%, που παρουσίασε η κατηγορία γαλακτοκομικών στα ψυγεία του οργανωμένου λιανεμπορίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Pockee Market Intelligence. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, η αύξηση διάρκειας προωθητικών ημερών που παρατηρήθηκε, έφτασε το 40,6%. Ωστόσο, το μέσο ποσοστό έκπτωσης μειώθηκε κατά 0,8%: Από 21,5%, σε 20,7%. Σημειώνεται ότι στην αναφορά της Pockee Market Intelligence δεν περιλαμβάνονται ως προσφορές οι κωδικοί της κατηγορίας σε πανελλαδική προώθηση (national promo), εκτός εάν αποδίδεται επιπλέον έκπτωση στον εκάστοτε κωδικό.

Ειδικότερα, η υποκατηγορία του γάλακτος ψυγείου παρουσίασε αύξηση κατά 59,7% σε όρους προωθητικών ενεργειών και κατά 69% ως προς τη διάρκειας αυτών. Είδαμε το μέσο βάθος έκπτωσης να μειώνεται κατά 0,3%. Η αύξηση της προωθητικής συχνότητας προήλθε από το σύνολο των επιμέρους κατηγοριών και κυρίως από τις προσφορές στις υποκατηγορίες γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας, φρέσκου γάλακτος και φυτικών ροφημάτων.

Οι μεγαλύτερες σε διάρκεια προσφορές σε γάλατα
Εστιάζοντας σε πέντε αλυσίδες οργανωμένου λιανεμπορίου [Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My market, Μασούτης και Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας)], η ευρύτερη κατηγορία του γάλακτος ψυγείου παρουσίασε σημαντική αύξηση, τόσο στον αριθμό των προωθητικών ενεργειών, όσο και στη διάρκεια αυτών, κατά 66,1% και 79,8%, αντίστοιχα. Πάντως, το μέσο ποσοστό έκπτωσης μειώθηκε κατά 0,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Στην κατηγορία του γάλακτος ψυγείου, οι υποκατηγορίες με τις περισσότερες προσφορές και διάρκεια προσφορών ήταν κατά σειρά εκείνες του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας, των φυτικών ροφημάτων και του φρέσκου γάλακτος. Το ίδιο ίσχυσε και για τις μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις, αν εξαιρεθούν οι υποκατηγορίες αριάνι, κεφίρ και ξινόγαλο. Σε ό,τι αφορά το βάθος έκπτωσης, οι υποκατηγορίες φυτικών ροφημάτων και φρέσκου γάλακτος αύξησαν τις εκπτώσεις, ενώ τα φυτικά ροφήματα είχαν το υψηλότερο βάθος έκπτωσης στην κατηγορία. Μείωση του βάθους έκπτωσης καταγράφηκε στην κατηγορία γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη απόλυτη μεταβολή σε όρους προωθητικών ενεργειών αφορά τα γάλατα υψηλής θερμικής επεξεργασίας, τα οποία εμφάνισαν επιπλέον 178 προωθητικές ενέργειες. Αντίστοιχα, στο φρέσκο γάλα είχαμε 148 προωθητικές ενέργειες περισσότερες μεταξύ πρώτου οκταμήνου 2022 και πρώτου οκταμήνου 2023. Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή του μέσου σταθμισμένου βάθους έκπτωσης αφορούσε την υποκατηγορία των φυτικών ροφημάτων, κατά 2,7% και η μεγαλύτερη αρνητική την κατηγορία του παιδικού γάλακτος ψυγείου, κατά 6,4%. Ακολούθησαν τα γάλατα υψηλής θερμικής επεξεργασίας, κατά 4,6%.

Στην υποκατηγορία του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας, ο αριθμός των προωθητικών ενεργειών υπερδιπλασιάστηκε ποσοστιαία, σε αύξηση κατά 113,7%, με επιπλέον 178 προωθητικές ενέργειες κατ’ απόλυτη τιμή. Ανάλογη ήταν η αύξηση στη διάρκεια ημερών προσφοράς, κατά 148%. Το μέσο σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης σημείωσε σημαντική μείωση από 20,1% στο πρώτο οκτάμηνο του 2022, σε 15,5% στο αντίστοιχο διάστημα του 2023, με μείωση δηλαδή κατά 4,6%. Αν δει κανείς τα επιμέρους brands της υποκατηγορίας γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας, σύμφωνα με όσα κατέγραψε η υπηρεσία Pockee Market Intelligence, αποκλειστικά για λογαριασμό του FOODReporter, το γάλα «Δέλτα Του Τόπου Μας» κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ημερών, με μερίδιο 24,83%. Ακολουθούσαν το «Δέλτα μμμmilk family» και το «Νουνού Family». Το βάθος έκπτωσης για «Δέλτα μμμmilk family» και «Νουνού Family» ήταν 20,8% και 20,4%, αντίστοιχα. Μικρότερο ύψος έκπτωσης είχαν το «Δέλτα Του Τόπου Μας» και «Όλυμπος Ζωής», με μέσο βάθος προσφορών 9,7% και 9,2%, αντίστοιχα. Τα χαμηλότερα ποσοστά, τόσο σε συχνότητα, όσο και σε βάθος έκπτωσης, αφορούσαν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της κατηγορίας.

Στην υποκατηγορία του φρέσκου γάλακτος, ο αριθμός των προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών αυξήθηκε ποσοστιαία κατά 170,1%, με επιπλέον 148 μοναδικές προωθητικές ενέργειες, με ταυτόχρονη αύξηση της διάρκειας κατά 185,5%, δηλαδή πολύ κοντά στον τριπλασιασμό και αύξηση του μέσου σταθμισμένου ποσοστού έκπτωσης κατά 1,8%, από 11,7% σε 13,5%. Η συγκεκριμένη αύξηση επηρεάστηκε σημαντικά από τους κύριους «παίκτες» της υποκατηγορίας, όπως Δέλτα, Τρίκκη, Όλυμπος και ΜΕΒΓΑΛ, οι οποίοι, στο σύνολό τους, αύξησαν τον αριθμό των ενεργειών τους. Το brand «Δέλτα Καθημερινά Φρέσκο» είχε για το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2023 το μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ημερών: 21,42%, με μέσο βάθος έκπτωσης 9,6%. Ακολουθούσε το brand Τρίκκη με 19,41% και μέσο βάθος έκπτωσης 9,2% και έπονταν τα brands «ΜΕΒΓΑΛ Φρέσκο Γάλα» και «Όλυμπος Επιλεγμένο», με μικρότερο μερίδιο προωθητικών ενεργειών, αλλά με υψηλότερα ποσοστά έκπτωσης και συγκεκριμένα, 15,4% και 20%, αντίστοιχα. Σημαντική είναι και η παρουσία του brand ιδιωτικής ετικέτας των καταστημάτων My market στην υποκατηγορία: My gusto.

Φυτικά ροφήματα
Στα φυτικά ροφήματα, ο αριθμός των προωθητικών ενεργειών παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση κατά 41,1%, με 77 προωθητικές ενέργειες περισσότερες και η διάρκειά τους αυξήθηκε κατά 62,3% αντίστοιχα. Το μέσο σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης αυξήθηκε κατά 2,7% μονάδες, στο 24,3%, από 21,6%. Στην κατηγορία των φυτικών ροφημάτων, τα περισσότερα brands αύξησαν τον αριθμό των προσφορών και συνολικά την διάρκειά τους. Στα μέσα Μαρτίου, λανσαρίστηκε και το brand «Νουνού Φυτικό», με νέα προϊόντα στην κατηγορία και ελκυστικό προωθητικό πλάνο. Στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, η Alpro κατείχε το υψηλότερο μερίδιο σε όρους προωθητικών ενεργειών, κατά 24,2% και μερίδιο 21,1% στη διάρκειά τους, με μέσο σταθμισμένο βάθος έκπτωσης στο 24,5%, ποσοστό δηλαδή σημαντικά υψηλότερο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο οκτάμηνο του 2022. Σε όρους προωθητικών ενεργειών, ακολουθούσαν τα brands «Όλυμπος Καρπός» και «Δέλτα Φυτικό» και, με μέσο βάθος έκπτωσης 24,2% και 23,1%, αντίστοιχα.

Γάλα με γεύσεις και σοκολατούχο γάλα
Στο γάλα ψυγείου με γεύσεις ή σοκολατούχο, ο αριθμός των προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών αυξήθηκε κατά 34,9%, με 50 προωθητικές ενέργειες περισσότερες κατ’ απόλυτη τιμή. Η διάρκεια των ενεργειών αυξήθηκε κατά 61,3% και το μέσο σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης κατά μόλις 0,4%: Σε 19,8%, από 19,4%. Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία, το υψηλότερο μερίδιο σε όρους προωθητικών ημερών κατείχε το Milko, με 23,8% και 21,4% ως προς τη διάρκεια. Το Milko συνολικά διατήρησε το προωθητικό πλάνο του κοινό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Ακολούθησε το «Arla protein», με μερίδιο προωθητικών ενεργειών 16,2% και μερίδιο διάρκειας προσφορών στο 15,7%. Το brand «Δέλτα Του Τόπου Μας» υπερδιπλασίασε τις προωθητικές του ενέργειες στην υποκατηγορία του, σημειώνοντας αύξηση κατά 160%, με μερίδιο στις προωθητικές ενέργειες στο 13,3% κι ακόμη, το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο ως προς την διάρκεια των προσφορών: 20,3%. Σε όρους βάθους έκπτωσης, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης κατείχε ο κωδικός Milko protein, με 23,9% και ακολουθούσαν τα Milko, με 22,8% και Νουνού Choice, με 22,5%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Φλωρίδης Κρέατα: Μπαίνει στη λιανική κρέατος στα σούπερ μάρκετ το 2024, με επένδυση 16,5 εκατ. ευρώ

Τα 35 εκατ. ευρώ αναμένεται να φθάσει ο κύκλος εργασιών της Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ στο δωδεκάμηνο του 2023, με υπερδιπλασιασμό -σχεδόν τριπλασιασμό- μεγεθών.

Ο τζίρος της εταιρείας για το 2022 διαμορφώθηκε σε 12,9 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει αύξηση κατά 171,53% σε σχέση με τα αποτελέσματα πωλήσεων της περσινής χρονιάς.

Άλλωστε, τo 2022 ήταν ενεργό για την εταιρεία για λιγότερους από 6,5 μήνες.

Μετά την απαγκίστρωση της οικογένειας Γιάννη Φλωρίδη από την πρώην Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ, νυν Vesta Foods, με πώληση των μετοχικών της μεριδίων, η Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ αφοσιώνεται στην παραγωγική μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης κρεάτων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Λεωφόρος Κηφισού 78). Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση ύψους 16,5 εκατ. ευρώ που έχει σχεδιάσει η εταιρεία και η οποία αφορά την επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού αιχμής, επενδύσεις εγκατάστασής του, νέους αποθηκευτικούς χώρους, χώρους ψυγείων και εξελιγμένων συστημάτων ψύξης. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως ένα ποσοστό και το υπόλοιπο του κόστους θα εξοφληθεί από ίδια κεφάλαια.

Εξέλιξη σε καθετοποιημένη επιχείρηση και προμηθευτή προϊόντων λιανικής στο κρέας
Θυμίζουμε ότι η Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ ξεκίνησε να στοχεύει στη συγκεκριμένη επένδυση, που θα της επιτρέψει να «μεγαλώσει» ως εταιρεία μέσα από οργανική ανάπτυξη πωλήσεων με παραγωγή και επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου προϊόντων κρέατος, μετά την εξαγορά της εμπορικής δραστηριότητας της εισαγωγικής εταιρείας κρεάτων και άλλων τροφίμων ΕΚΡΕΤ ΑΕΒΕ.

Μετέπειτα, η εξαγορά -και η ανακατασκευή- του ιδιόκτητου ακινήτου όπου στεγάζονταν οι δραστηριότητες της ΕΚΡΕΤ προστέθηκε στο σχέδιο της επένδυσης, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιούνιο του 2022. Η πορεία των έργων κρίνεται ότι βρίσκεται «σε ικανοποιητικό βαθμό» από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ, Γιάννη Φλωρίδη, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο FOODReporter. Η επένδυση έχει ορίζοντα παραγωγικής λειτουργίας το Δεκέμβριο του 2024.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηχανολογική και τεχνολογική επένδυση στο χώρο του κρέατος στη διετία. Η Φλωρίδης Κρέατα εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση: Θα λαμβάνει το σφάγιο και θα δημιουργεί τελικό προϊόν, τόσο για τη βιομηχανία, την αλλαντοποιία, για σημεία Ho.Re.Ca. και για το λιανεμπόριο. Μέχρι στιγμής, η Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ έχει εμπορική παρουσία στα σούπερ μάρκετ ως προμηθευτής χονδρικής, βάσει της χρόνιας εμπειρίας, της ποιότητας και της τεχνογνωσίας της, στο μοντέλο που υπηρετούμε έως σήμερα. Φιλοδοξούμε μέχρι τα τέλη του 2024 να έχουμε και λιανικό προϊόν, έτοιμο, συσκευασμένο από τη Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ, στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ», είπε ο Γιάννης Φλωρίδης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Γιατί δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα η μη προστασία του όρου «Φέτα» από τη συμφωνία της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία

Εγκρίθηκε η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2024 και περιλαμβάνει την προστασία σχεδόν 2.000 κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ, καθώς και 163 από τα πιο γνωστά παραδοσιακά προϊόντα της ΕΕ (Γεωγραφικές ενδείξεις).

Η συμφωνία για την προστασία των ΠΓΕ προϊόντων, όμως, έχει έναν περιορισμό, καθώς δεν θα ισχύει για προϊόντα που έχουν κοινές ονομασίες και επομένως μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους Νεοζηλανδούς παραγωγούς.

Ο Χρήστος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων), μιλώντας με το FOODReporter τοποθετήθηκε επί του ζητήματος και σχολίασε: «Η εν λόγω συμφωνία είναι πολύ θετική. Υπάρχει κατοχύρωση της ταυτότητας της φέτας. Δίνεται, βέβαια, ένα χρονικό διάστημα 9 ετών για τους τοπικούς παραγωγούς λευκού τυριού που το ονόμαζαν “φέτα”, έτσι ώστε να προσαρμοστούν», προσθέτοντας ότι από εκεί και έπειτα θα υπάρχει «χώρος» για πλήρη καταχώρηση. Κάτι αρκετά σημαντικό το οποίο κερδίζεται με την εν λόγω συμφωνία είναι η μείωση των δασμών:

«Είναι αρκετά σημαντικό διότι η Νέα Ζηλανδία γειτνιάζει με την Αυστραλία η οποία αποτελεί μια μεγάλη περιοχή την οποία θέλουμε και να «κατακτήσουμε» με το προϊόν μας, τη φέτα» επεσήμανε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για μια αφορμή για περεταίρω διαπραγμάτευση με την Αυστραλία.

«Σε καμία συμφωνία που έκανε η ΕΕ με τρίτες χώρες δεν προστατεύτηκε η ονομασία ΠΟΠ από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλιώς δεν θα καταλήγαμε σε συμφωνίες. Είναι το πρώτο βήμα η συγκεκριμένη συμφωνία. Δεν είναι “τέλεια”, αλλά βαδίζουμε προς τις ιδανικές συνθήκες» ανέφερε στο FOODReporter ο κ. Αποστολόπουλος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Έρχεται ραγδαία άνοδος στις τιμές του χυμού πορτοκαλιού

Πέρα από την αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 24% που φαίνεται να προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αγορά των αναψυκτικών, δεδομένου ότι δεν επέλεξε τη διατήρηση στο χαμηλότερο συντελεστή, νέες, μεγαλύτερες ανατιμήσεις απειλούν σοβαρά την υποκατηγορία. Πρόκειται για τη μεγάλη αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης, ειδικά στα πορτοκάλια, που φέρονται να έχουν ξεπεράσει από το 2022 σε κόστος ανά κιλό, ακόμη και τα λεμόνια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον 35 χρόνια.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Λουξ, Γιάννης Μαρλαφέκας, μιλώντας στο FOODReporter, ανέφερε ότι οι τιμές αγοράς χυμου που έχουν ανακοινωθεί στη βιομηχανία για το επόμενο διάστημα έχουν ξεπεράσει κατά 100% το κόστος αγοράς του 2022 και κάλεσε τους χυμοποιούς «να εξασφαλίσουν πιο χαμηλές τιμές»: «Παρά το γεγονός ότι ο χυμός πορτοκαλιού είναι χρηματιστηριακό προϊόν, στην Ελλάδα η παραγωγή ήταν σχετικά σταθερή σε σχέση και με προηγούμενες χρονιές όπου είχαν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα καλοκαιρινής ξηρασίας. Δεν δικαιολογείται να αυξάνονται τόσο ραγδαία οι τιμές», σχολίασε.

Ο κίνδυνος της ανόδου της τιμής του αναψυκτικού της πορτοκαλάδας να μετακυλιστεί στους καταναλωτές είναι προφανώς υπαρκτός. Ο κ. Μαρλαφέκας δεν διανοείται να προβεί κατ’ ανάγκην, λόγω της υπέρογκης αύξησης της τιμής του χυμού πορτοκαλιού και της διαφαινόμενης αδυναμίας του τελικού καταναλωτή να αγοράσει ένα πολύ ακριβότερο προϊόν, σε αλλαγή της συνταγής της πορτοκαλάδας ως προς τα ποσοστά περιεκτικότητας χυμού πορτοκαλιού, δηλώνοντας: «Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένη παράδοση και κουλτούρα στην πορτοκαλάδα, την οποία πρέπει να αναλογιστούν πρωτίστως οι χυμοποιοί».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Γιατί είναι πρακτικά ανεφάρμοστη στη βιομηχανία η Ψηφιακή Κάρτα εργαζομένου

Εξαιρετικά προβληματισμένος αναφορικά με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας εργαζομένου, εμφανίστηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Λουξ Γιάννης Μαρλαφέκας, μιλώντας στο FOODReporter: Παρότι το μέτρο κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, χρειάζονται διαρθρωτικές κινήσεις για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τόνισε.

«Πρόκειται για περίπλοκες και ανεφάρμοστες διατάξεις, ιδιαίτερα στη βιομηχανία 24ωρης λειτουργίας με κυλιόμενες βάρδιες, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας συνδυάζεται με τη συνεχόμενη λειτουργία μηχανών», σχολίασε, εκφράζοντας την αγωνία των ανθρώπων της βιομηχανίας για την ορθή εφαρμογή του νέου μέτρου και για το άγχος που ενδέχεται να δημιουργήσει στους εργαζόμενους. «Δεν έχει προβλεφθεί επακριβώς τι συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος καθυστερήσει στην εργασία του στη βιομηχανία, όπου οι βάρδιες διαδέχονται αδιάκοπα η μία την άλλη. Από την άλλη, δεν είναι λογικό να δημιουργείται πρόβλημα και κίνδυνος προστίμου στην επιχείρηση αν ο εργαζόμενος δεν χτυπήσει σωστά ή χτυπήσει ετεροχρονισμένα την κάρτα του ή προσέλθει στην εργασία του χωρίς την κάρτα του από δική του αμέλεια», σχολίασε επίσης.

Η «ιδιότυπη ομηρία» της διαρκούς επιτήρησης
Ο κ. Μαρλαφέκας μίλησε για ένα καθεστώς «ιδιότυπης ομηρίας» που περιμένει τόσο τους εργοδότες, όσο και τους εργαζόμενους: «Προβλέπω ότι θα περάσουμε από την κουλτούρα του “ευ επιχειρείν” σε εκείνη του “δυσ-επιτηρείν”. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο για την ίδια την επιχείρηση, που πρέπει να επιτηρεί τους πάντες και τα πάντα για να μην την “πληρώσει” εκείνη. Αυτό δεν είναι καθόλου παραγωγικό. Σχετικά με τις νέες διατάξεις περί αναγγελιών συμβάσεων εργασίας, ακόμη και αν ο εργοδότης επιθυμεί να δώσει αύξηση σε κάποιον εργαζόμενο, ο νέος νόμος προβλέπει ότι πρέπει να αναρτηθεί στο σύστημα Εργάνη σχετική τροποποίηση στη σύμβαση εργασίας. Δεν δικαιολογείται τόση γραφειοκρατία, με το κόστος της να βαραίνει τελικά την επιχείρηση», συμπλήρωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Λουξ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Καινοτόμα πάστα γλιστρίδας στα χέρια της Gaea Τρόφιμα

Νέο προϊόν με βάση τη γλιστρίδα, βότανο που μέχρι σήμερα δεν επεξεργάζεται στη σύγχρονη μαγειρική, έχει πλέον στα χέρια της η Gaea Τρόφιμα ΑΒΕΕ.

Πρόκειται για ένα προϊόν επάλειψης ψωμιού (bread spread), το οποίο λειτουργεί ως συνοδευτικό μεζέ, ως επάλειψη σνακ, ως συστατικό brunch και ως συνοδευτικό κρασιού ή ορεκτικό, κυρίως για σημεία Ho.Re.Ca., αλλά και προς τα κανάλια του λιανεμπορίου. Το προϊόν προέκυψε μέσα από τη συνεργασία στην οποία προχώρησε η εταιρεία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η έρευνα και η ανάπτυξη του προϊόντος, που βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική μορφή, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε από φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην πόλη του Αγρινίου. Το προϊόν συμμετείχε στον διαγωνισμό καινοτόμων προϊόντων διατροφής Ecotrophelia 2023, αλλά παρουσιάστηκε σε ευρύ κοινό για πρώτη φορά στην έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ 2023. Στην τελική προτεινόμενη συνταγή λόγο είχε ασφαλώς και η Gaea Τρόφιμα.

Καινοτομία και αξιοποίηση της γλιστρίδας
Η ιδέα αφορά την ελλιπή αξιοποίηση της γλιστρίδας, ή αλλιώς αντράκλας, η οποία αποτελεί φυτό που φυτρώνει και αναδύεται πολύ εύκολα, πλάι σε άλλες καλλιέργειες, δίχως επιπλέον κόστος παραγωγής σε πολλά μέρη της Ασίας, της Ευρώπης και της Μεσογείου ειδικότερα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν αποτελούσε τρόφιμο, το οποίο να έχει ερευνηθεί ως προς την επεξεργασία του και τη μίξη του με άλλα υλικά διατροφής.

Στο προϊόν, το οποίο φέρει το πιλοτικό όνομα Ελ-yum, η γλιστρίδα συνδυάζεται γευστικά με πάστα ελιάς, ελαιόλαδο, λιναρόσπορο, ως «πάστα γλιστρίδας». Πρόκειται για το μοναδικό προϊόν συσκευασμένης επεξεργασμένης γλιστρίδας, καθώς μέχρι τώρα οι γλιστρίδες στο λιανεμπόριο πωλούνταν μόνο τουρσί. Σύμφωνα με πληροφορίες του FOODReporter, το προϊόν έχει τεθεί προς έγκριση στην εταιρεία Zertus GmbH, μόνου μετόχου της Gaea Τρόφιμα, για να εγκριθεί προς μαζική παραγωγή και στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί προς έγκριση και στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Το ελ-yum, αν και εφόσον καθιερωθεί, φιλοδοξεί να αποτελέσει επιλογή υγιεινού σνακ, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα χρήσης αγροτικού υποπροϊόντος, όπως η γλιστρίδα, σε μετάβαση στην κύρια κατανάλωση. Το προϊόν ακολουθεί τη λογική της κυκλικής οικονομίας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα σε διοξείδιο του άνθρακα, με μια πλήρως βιοδιασπώμενη και ενεργή συσκευασία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Πλασματικές προωθητικές ενέργειες: Πώς οδηγούν σε περισσότερες «καθαρές τιμές» στο ράφι

Μέσω της πρωτοβουλίας καταπολέμησης των πλασματικών προωθητικών ενεργειών, που έχει θέσει κατά προτεραιότητα σε διαβούλευση το τελευταίο χρονικό διάστημα, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου προϊόντων με «καθαρές τιμές» στο ράφι.

Η πρώτη θεσμική προσέγγιση για το θέμα έγινε με την Ένωση Supermarket Ελλάδος (ΕΣΕ) χθες Δευτέρα το πρωί, για την οποία ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς δήλωσε στο FOODReporter:

«Το οργανωμένο λιανεμπόριο, στο σύνολό του, επιθυμεί διαφάνεια και απλοποίηση των προσφορών».

Συνεπώς, η ΕΣΕ δείχνει σε πρώτο στάδιο θετικά διακείμενη.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες του FOODReporter, στο στόχαστρο έχουν μπει οι βιομηχανίες καλλυντικών και απορρυπαντικών, για τις προσφορές των οποίων έχει παρατηρηθεί το παρακάτω φαινόμενο: Ο ίδιος κωδικός πωλείται ξεχωριστά και την ίδια στιγμή, σε προσφορά 1+1 δώρο, σε πολυσυσκευασία. Από το υπουργείο εγείρεται το ερώτημα σε ποιες περιπτώσεις αυτή η πολυσυσκευασία συνιστά προσφορά και πότε όχι. Αναζητείται λοιπόν ο βέλτιστος μηχανισμός για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Εφόσον το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφασίσει να αντιμετωπίσει συνολικότερα το συγκεκριμένο ζήτημα με σχετικές αγορανομικές διατάξεις, αυτό αναμένεται να επηρεάσει και πολυσυσκευασίες τροφίμων, όπως τα γιαούρτια, οι φρυγανιές και ο τόνος, εκτός και αν, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στις διατάξεις γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και κάποιες άλλες εξαιρεθούν.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Σημαντική η αύξηση των Ελλήνων που θεωρούν τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας βέλτιστη εναλλακτική μέσα σε μία εικοσαετία

«Οι Έλληνες καταναλωτές από τις εφτά ημέρες της εβδομάδας δηλώνουν ότι τρώνε 1,5 φορά κόκκινο κρέας, 1,6 φορά κοτόπουλο, 1 φορά ψάρι, και 2,3 φορές όσπρια ή λαδερά. Παράλληλα, όμως, το 38% παραγγέλνουν delivery τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και 67% επισκέπτονται εστιατόρια ταχείας εστίασης» ανέφερε η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια της Focus Bari κατά τη διάρκεια του πάνελ «Τάσεις κατανάλωσης και ανταγωνισμός» στο 3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας με τίτλο «Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη», τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023. Η ίδια σημείωσε ότι η συχνότητα κατανάλωσης ψαριού στα ελληνικά νοικοκυριά έφτασε από το 79% το 2003 και στο 69% το 2023, με το 60% να καταναλώνεται εντός σπιτιού πλέον.

Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας προτιμότερα λόγω τιμής–ευκολίας-γεύσης
Οι Έλληνες καταναλωτές θεωρούν υγιεινή διατροφική συνήθεια την κατανάλωση ψαριού με βαθμολογία 8.7 στα 10, με το 2023 να παραμένει στα ίδια επίπεδα (8.8/10). «Η κατανάλωση ψαριών έχει ανέβει τους τελευταίους 3 με 6 μήνες με τη συστηματική κατανάλωση να αγγίζει το 48%. Η τσιπούρα βρίσκεται στην κορυφή της συστηματικής κατανάλωσης και ακολουθεί το λαβράκι, το φαγκρί, το μαγιάτικο και ο κρανιός» σχολίασε. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας της Focus Bari, μέσα σε μία εικοσαετία, η άποψη του καταναλωτικού κοινού για τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας έχει αλλάξει, καθώς το 2003 το 31% που είχε πολύ καλή γνώμη για αυτά, έχει μετατραπεί πλέον σε 66% το 2023. Θεωρείται μία καλή εναλλακτική, καθώς συνδυάζει επιτυχώς το τρίπτυχο «τιμή – ευκολία – γεύση», σύμφωνα με την κυρία Κούρτογλου.

Ψηφιακή καταγραφή για τη μείωση παράνομης αλιείας
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ευρωβουλευτής Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αντιπρόεδρος Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, στον εισηγητικό της λόγο κατά τη διάρκεια του πάνελ, ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι μια αγορά με 450 εκατ. καταναλωτές γεγονός που αποτελεί μια πολύ ευνοϊκή συνθήκη για την άνθιση του εξαγωγικού εμπορίου και φυσικά των ελληνικών προϊόντων του κλάδου. «Σχεδόν το 70% της παραγωγής προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ συγκεντρώνεται σε τέσσερα κράτη – μέλη: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα, με τη δική μας χώρα να είναι η πρώτη όσον αφορά στην παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας» σημείωσε η ίδια. «Τον περασμένο μήνα, τα νέα μέτρα του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλα τα σκάφη (συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ερασιτεχνικής αλιείας) πρέπει να φέρουν συσκευή παρακολούθησης κάτι το οποίο επιτρέπει στις εθνικές αρχές να τα εντοπίζουν και να τα τακτοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ενός νέου συστήματος» υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι η εν λόγω ψηφιακή καταγραφή θα συμβάλλει στη μείωση της παράνομης αλιείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Νέα εταιρεία logistics από την οικογένεια Αραμπατζή

Στη σύσταση μίας νέας εταιρείας η οποία θα δραστηριοποιηθεί στα logistics προχώρησε η οικογένεια Αραμπατζή, με τη συμμετοχή και του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Αραμπατζής Ελληνικές Ζύμες, Μιχάλη Αραμπατζή. Η επωνυμία της νεοσύστατης εταιρείας είναι «Αραμπατζής Υπηρεσίες Logistics ΑΕ» και η κύρια δραστηριότητά της είναι οι υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση τη αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), με δευτερεύουσες δραστηριότητες τις υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη, τις υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων και τις άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που εδρεύει στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, με τον Μιχάλη Αραμπατζή να κατέχει το 20% του συνόλου των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 80% μοιράζονται άλλα μέλη της οικογένειας Αραμπατζή, με ποσοστά 15% (πλην ενός που έχει 5%).

Όσον αφορά στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοσύστατης εταιρείας, σε αυτο ηγείται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Αραμπατζής, με αναπληρώτρια πρόεδρο την Ελένη Αραμπατζή, ενώ ο Μιχάλης Αραμπατζής συμμετέχει ως απλό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2024: Στα όρια της θαυματοποιίας…

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ο πρώτος μετά από δεκατρία έτη που καταρτίζεται με το αξιόχρεο της χώρας να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα (υπολείπεται η αξιολόγηση του οίκου Fitch), πράγμα που παρέχει ασφάλεια πρόσβασης στις αγορές, μείωση του κόστους χρηματοδότησης της χώρας και προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Σημειώνουμε, πάντως, ότι κατατίθεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις πρόσφατες τεράστιες φυσικές καταστροφές, με τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις τους στην παραγωγική ικανότητα της χώρας…

Tο διεθνές περιβάλλον παραμένει δυσμενές και αβέβαιο, η οικονομία επιβραδύνεται, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι αυξάνονται, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η περιοριστική νομισματική πολιτική δε βοηθά στην πιστωτική επέκταση. Παρόλα αυτά οι οικονομικοί ταγοί μας υπερθεματίζουν στις δυνατότητες της Ελλάδας, με στόχο τον συγκερασμό της δημοσιονομικής σταθερότητας και την αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος και μισθών.

Σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας (Απρίλιος 2023), ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μας αναμένεται 2,3% φέτος και 3% το 2024. Το ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους αναμένεται να αυξηθεί από 208 δισ. ευρώ το 2022 σε 224 δισ. ευρώ φέτος και σε 235 δισ. ευρώ του χρόνου. Ο δε Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να κυμανθεί ελαφρώς χαμηλότερα και να διαμορφωθεί στο 4% –έναντι 4,5% κατά το Πρόγραμμα Σταθερότητας– και να αποκλιμακωθεί περαιτέρω στο 2,4% το 2024. Επίσης αναμένεται οι μεν επενδύσεις να αυξηθούν κατά 8,3% φέτος και κατά 12,1% το 2024, η δε ανεργία να μειωθεί από 11,2% το 2023 σε 10,6% το 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2022 διαμορφώθηκε σε οριακό πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ. Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2023 το πρωτογενές πλεόνασμα είχε προσδιοριστεί στο 0,7% του ΑΕΠ, ενώ στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απριλίου το πρωτογενές αποτέλεσμα είχε εκτιμηθεί σε πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2023 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 2.560 εκατ. ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας.

Σκεπτικισμός
Με βάση τα προαναφερόμενα μεγέθη, η κυβέρνηση παρουσίασε μια αισιόδοξη εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της, στο όνομα της ανάπτυξης «για όλους». Όμως, η ανάπτυξη κατά 3% το 2024 δε βασίζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά στην έωλη προσήλωση στις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, στον τουρισμό και στην εστίαση. Ο σχετικός σκεπτικισμός προκύπτει, μεταξύ άλλων, τόσο από την ολοφάνερη αντίφαση μεταξύ προσδοκώμενης αύξησης των επενδύσεων (12,1% το 2024) και πενιχρών προσδοκιών μείωσης της ανεργίας (10,6%) όσο και από το ότι ο προϋπολογισμός αποσκοπεί στην επίτευξη υπερμεγέθους πρωτογενούς πλεονάσματος 2,1% του ΑΕΠ το 2024 –με άλλα λόγια, ακόμα 5 δισ. ευρώ θα προστεθούν στα 2,5 δισ. ευρώ της φετινής χρονιάς, προερχόμενα από την επιπλέον φορολόγηση και από περικοπές στις δαπάνες κοινωνικής αναπαραγωγής.

Για του λόγου το αληθές, ο προϋπολογισμός του 2024 προβλέπει 6,2 δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα περισσότερα από το 2023. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως η αύξηση των φορολογικών εσόδων γίνεται χωρίς αύξηση των φόρων (!;), εννοώντας ότι οι φορολογικοί συντελεστές παραμένουν σταθεροί. Αλλά τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ) εξαιτίας της εκτίναξης των τιμών, ενώ το 2022 ανήλθαν σε 21,9 δισ. ευρώ, φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 23,1 δισ. ευρώ (αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση του προϋπολογισμού του 2023), με πρόβλεψη τα 24,3 δισ. ευρώ το 2024. Συνολικά τα έσοδα από φόρους προϊόντων και υπηρεσιών θα ανέλθουν στα 35,1 δισ. ευρώ έναντι 32,5 το 2023 και 32,1 δισ. το 2022, ενώ τα συνολικά έσοδα από φόρους θα φτάσουν τα 68,1 δισ. ευρώ έναντι 62,1 φέτος και 61,6 δισ. ευρώ το 2022. Η πρόβλεψη για μια τέτοια άντληση εσόδων από έμμεσους φόρους (60% του συνόλου) σημαίνει πως συντηρείται η αδικία απέναντι στα φτωχά νοικοκυριά, που θα κληθούν ακόμα μια χρονιά «να πληρώσουν το μάρμαρο». Επιπλέον, οι άμεσοι φόροι των φυσικών προσώπων θ’ ανέβουν, καθώς προϋπολογίζεται ότι θ’ αγγίξουν τα 13,1 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 1,7 δισ. συγκριτικά με φέτος, ενόσω οι φόροι των νομικών προσώπων θα μειωθούν κατά 185 εκατ. ευρώ.

Η χαρά των επιδοτήσεων και των δανείων
Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το 2024 για υγεία, πρόνοια, ανεργία και ΟΤΑ (μεταβιβάσεις) προβλέπεται ότι θα μειωθούν στα 31,9 δισ. ευρώ έναντι 33,2 φέτος και 34,5 δισ. ευρώ το 2022. Αντίθετα, 8,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 3,6 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε επιχειρηματικούς ομίλους εργολάβων και εταιρειών «πράσινης» ενέργειας. Στις δαπάνες προϋπολογίζονται 600 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν οι αποζημιώσεις για τις πρόσφατες καταστροφές, όταν οι ζημιές μόνο στη Θεσσαλία υπολογίστηκαν στα 10 δισ. ευρώ.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 171,4% του ΑΕΠ το 2022 σε 159,3% φέτος και σε 152,2% το 2024 (το 2022 ανήλθε στα 356,6 δισ. ευρώ, φέτος αναμένεται στα 357 δισ. ευρώ και το 2024 προβλέπεται ότι θα φτάσει στα 358 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι προβλέψεις είναι ευοίωνες για την επόμενη τετραετία, καθώς η οικονομία της χώρας θα ευνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα κοινοτικά κονδύλια που θα εισρεύσουν με τη μορφή επιδοτήσεων και δανείων, τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από το τρέχον ΕΣΠΑ. Δηλαδή, η ανάπτυξη του ΑΕΠ που αποτελεί τον βασικό παράγοντα βιωσιμότητας του χρέους, εξαρτάται από νέα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι φανερό πως κάτι υπονομεύει τον οικονομικό ορθολογισμό, διότι η οικονομία μας δεν μπορεί να βασίζεται εσαεί μόνο στα δάνεια. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του χρέους και εφαρμογής εναλλακτικών πολιτικών, που θα στοχεύουν όχι στη φορολογική εξάντληση των νοικοκυριών, αλλά στη δημιουργία νέων παραγωγικών υποδομών, με άξονα την εργασία, παραμένει ζητούμενο.

Αισιοδοξία υπό αίρεση
Η κυβέρνηση δηλώνει πως ο στόχος της είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και των μισθών, αλλά κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την παράθεση των στοιχείων. Συγκεκριμένα, το 2022 ο πραγματικός μισθός έχασε το 7,4% της αγοραστικής του ικανότητας, ενώ το πρώτο τρίμηνο φέτος η μείωση ήταν σαφώς ηπιότερη (0,7%). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ένας στους τρείς εργαζόμενους αμείβεται με αποδοχές μικρότερες από 780 ευρώ μικτά, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 οι αποδοχές του 50% των εργαζομένων (διάμεσος) έφταναν μέχρι τα 927 ευρώ μεικτά. Οι προβλεπόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών στο άμεσο μέλλον δε θα ξεπεράσουν μεσοσταθμικά το 4,5%, δηλαδή το ύψος της αναμενόμενης ανόδου του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που πρέπει να υπολογίζεται βάσει των ήδη αυξημένων σημερινών τιμών (λ.χ. των 15 ευρώ ανά λίτρο του ελαιόλαδου). Επιπλέον, το επίδομα που θα δοθεί στα τέλη του 2023 στους απόμαχους της δουλειάς (100-200 ευρώ, λόγω των «προσωπικών διαφορών» στις συντάξεις), δεν θα ξαναδοθεί το 2024.

Την αισιοδοξία των οικονομικών ταγών της χώρας συμμερίζεται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αφού στην έκθεσή του υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Προσχέδιου. Ωστόσο, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, δημιουργώντας έντονη ανησυχία, οι επισημάνσεις του για τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα, την εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ευρώπη, κυρίως στην Γερμανία, με ό,τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά στο εξαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας. Όπως αναφέρεται στην έκθεσή του, είναι στοίχημα η προσπάθεια αποτίμησης των πρόσφατων φυσικών καταστροφών και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών που επλήγησαν, χωρίς να διασαλευτεί η δημοσιονομική ισορροπία. Επισημαίνεται επίσης πως η χρηματοδότηση ενδεχόμενων πρόσθετων δημοσιονομικών παρεμβάσεων σε περιβάλλον ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και αύξησης του κόστους εξωτερικού δανεισμού του δημοσίου, θα συνιστούσε μια σημαντική πρόκληση της ελληνικής οικονομίας… Τουτέστιν και η θαυματοποιία έχει τα όριά της!.