Ηλεκτρονικό εμπόριο: Με όρους ισοτιμίας, ασφάλειας και καινοτομίας

Με στρατηγικό στόχο «να συμβάλλουμε στην ούτως ή άλλως αξιοσημείωτη δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα», τονίζει ο κ. Αντώνης Παπαδεράκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση «εργαζόμαστε πάνω στους εξής άξονες προτεραιότητας, που αντανακλούν τα βασικά αιτήματα των εμπορικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων καταναλωτών, όπως και τη στρατηγική της ΕΕ για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: στην ισοτιμία, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την καινοτομία». Ειδικότερα, όπως εξήγησε, η έννοια της ισοτιμίας αναφέρεται στην πλήρη αξιοποίηση των προσφερόμενων ευκαιριών από την Ενιαία Αγορά εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.

«Παρά τη σημαντική πρόοδο που διαπιστώνεται σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους, οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε δεν είναι αμελητέες. Παραδειγματικά, το μεταφορικό κόστος που αντιμετωπίζουν, όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις, είναι αυξημένο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η πρόσβασή τους σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας χρήζει βελτιώσεων. Και φυσικά είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να αναπτυχθούν οι συνέργειες και οι οικονομίες κλίμακας, που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους», σχολιάζει ο συνομιλητής μας.

Αναφορικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ηλεκτρονικά καταστήματα, ο κ. Παπαδεράκης, επικαλούμενος τα διαθέσιμα στοιχεία ερευνών και ιδιαίτερα την πρόσφατη έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ELTRUN), σημείωσε ότι τα δύο αυτά αλληλένδετα ζητήματα αναδεικνύονται ως κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει, είπε, ότι «η διάδοση και η ορατότητα αξιόπιστων σημάτων αξιοπιστίας (trustmark) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει μια δημόσια παρέμβαση υψηλής προστιθέμενης αξίας», τονίζοντας πως «εξυπακούεται ότι τα σήματα αυτού του τύπου πρέπει να βασίζονται σε ξεκάθαρους κανόνες δεοντολογίας, ως προς τους οποίους είναι αναγκαίο να δεσμεύονται οικειοθελώς οι εμπορικές επιχειρήσεις», όπως επίσης «είναι απαραίτητο οι φορείς που τα χορηγούν, να πιστοποιούνται βάσει συγκεκριμένων και διαφανών διαδικασιών».

Σχετικά με το θέμα της καινοτομίας δήλωσε: «Η δική μας αντίληψη για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο όραμα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Ο στόχος μας είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο να συμβάλλει στην επίτευξη δύο βασικών ζητουμένων, που συνδέονται με την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας: της κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτει η χώρα μας και της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής. Επομένως, στον σχεδιασμό μας πρέπει να ληφθεί υπόψιν η κουλτούρα της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται στον τόπο μας, αλλά είναι, ταυτόχρονα, αναγκαίο να ενθαρρυνθεί και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διάστασης των «παραδοσιακών» εμπορικών επιχειρήσεων».

Μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
Ρωτήσαμε, λοιπόν, τον κ. Παπαδεράκη σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω στρατηγική. Όπως μας εξήγησε, η υλοποίηση του σχετικού σχεδιασμού θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στους συλλογικούς φορείς-εκφραστές της υγιούς επιχειρηματικότητας της χώρας. Γι’ αυτό, άλλωστε, στο πλαίσιο της Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει συσταθεί ειδική Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην οποία συμμετέχουν οι βασικοί θεσμοθετημένοι εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, δηλαδή οι ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΠΕ, GRECA, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος και ELTRUN, και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Γραμματείας.

Ο κ. Παπαδεράκης επισήμανε ότι στην εναρκτήρια συνεδρίασή της καταγράφηκε η διάθεση συνεργασίας για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε τέσσερα βασικά πεδία. Πρώτον, της αποτύπωσης της υφιστάμενης οικονομικής και θεσμικής κατάστασης στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, με απώτερο σκοπό την από κοινού διαμόρφωση δράσεων προτεραιότητας. Δεύτερον, της συνεργασίας σε θέματα που έχουν ήδη αναδείξει οι φορείς ως βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και του ηλεκτρονικού εμπορίου –εν προκειμένω ο Γ. Γ. ανέφερε ενδεικτικά τα θέματα των trustmark και του μεταφορικού κόστους. Τρίτον, της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, δημόσιων και ιδιωτικών, και τέταρτον, της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων του κλάδου, το οποίο θα βασίζεται στο ΓΕΜΗ.

«Για την υλοποίηση αυτού του μητρώου, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη χαρτογράφηση του κλάδου, έχει ήδη περιληφθεί διάταξη σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή», τόνισε ο συνομιλητής μας, προσθέτοντας: «Επισημαίνω ότι η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας είναι ανοιχτή και σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που συμμερίζονται το όραμά μας. Ελπίζουμε, μάλιστα, ο ανοιχτός χαρακτήρας της να επιβεβαιωθεί στην ειδική ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, με σκοπό την άντληση ιδεών και πρακτικών λύσεων, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα».

Πολλαπλή ωφέλεια
Σχετικά με την ένταξη των σχετικών ενεργειών της Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης ο κ. Παπαδεράκης, τονίζοντας ότι η ενθάρρυνση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας αποτελούν προτεραιότητα της κυβερνητικής στρατηγικής για την ανάπτυξη, διαπίστωσε: «Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας μπορεί να επιδράσει θετικά με οριζόντιο τρόπο στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν μπορεί να είναι υπόθεση λίγων επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι η ηλεκτρονικοποίηση μπορεί να ωφελήσει μια σειρά κλάδων –από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

Εξάλλου, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των «παραδοσιακών» και των «ηλεκτρονικών» επιχειρήσεων. Το ζητούμενο είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερα κανάλια πώλησης (online και offline) για να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι «παραδοσιακές» επιχειρήσεις έχουν μια σημαντική ευκαιρία να αναδιαρθρώσουν και να εκσυγχρονίσουν την λειτουργία τους, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται».

Εκτός της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις στους καταναλωτές, εξίσου κρίσιμη είναι και η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας τους. «Η προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να μειώσει δραστικά τα λειτουργικά κόστη μιας επιχείρησης και να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους προμηθευτές της. Αντίστοιχα, η αποδοχή των ηλεκτρονικών πληρωμών μπορεί να επιτρέψει την αποδέσμευση πόρων από εργασίες διαχείρισης μετρητών, ώστε να αξιοποιηθούν σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες», παρατήρησε ο συνομιλητής μας, καταλήγοντας: «Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα συνδέεται άμεσα και με τη λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού (sharing economy), η οποία αναπτύσσεται ραγδαία. Ο δικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου αντικειμένου δραστηριοτήτων στην Ελλάδα κατά τρόπο που θα προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα αποτρέπει τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού…».

Πότε και γιατί αλλάζει το καθεστώς αδειοδοτήσεων

Oι εν λόγω ομάδες είναι τρεις: Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εταιρείες τροφίμων-ποτών και τα τουριστικά καταλύματα. Στόχος της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι να παρουσιάσει την πρότασή της το αργότερο έως το τέλος του Μαΐου, ώστε μετά και από ολιγοήμερη δημόσια διαβούλευση να καταλήξει στην τελική της πρόταση, που θα τεθεί σε ισχύει μέσα στο καλοκαίρι. Όταν ολοκληρωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο σχετικός νόμος, για την εφαρμογή του οποίου θα απαιτηθεί η έκδοση σειράς υπουργικών αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων. Την ευθύνη προώθησης των σχετικών νομοθετικών κειμένων θα αναλάβει κάθε υπουργείο χωριστά για τον τομέα δράσης του.

Η βασικότερη παράμετρος που θα διατρέχει στο σύνολό της τη νέα νομοθεσία, θα προβλέπει τον έλεγχο της κάθε νεοϊδρυθείσας εταιρείας μετά την εγκαινίαση της λειτουργίας της, ώστε αφενός να αποφεύγονται οι γραφειοκρατικού ή άλλου τύπου εμπλοκές εγκρίσεων αδειοδότησης καθ’ ον χρόνο προετοίμαζε την ίδρυσή της και αφετέρου ο επιχειρηματίας να ελέγχεται για τα όσα δηλώνει αρμοδίως ότι προτίθεται να κάνει.

Απλοποιήσεις κατά το 70% των ισχυόντων
Το νέο καθεστώς ελέγχου θα αφορά σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και ειδικότερα τα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΕΦΕΤ, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιών. Σημειώνουμε ότι, όπως τόνισε στο σελφ σέρβις ο κ. Στρατής Ζαφείρης, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, το νέο καθεστώς αδειοδότησης θα είναι απλοποιημένο περίπου κατά 70%, σε σχέση με το ισχύον. Προσθέτει ότι «η σχετική πρωτοβουλία που αναλάβαμε υποστηρίζεται τόσο από την Παγκόσμια Τράπεζα όσο και από ειδικούς συμβούλους, ώστε τα συναρμόδια υπουργεία να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και να ξεπεράσουν κάθε νομικό ή άλλο εμπόδιο, καθώς η Ομάδα Διοίκησης Έργου και οι 14 γενικοί γραμματείς που μετέχουν σε αυτή καλούνται να αναθεωρήσουν το σύνολο της νομοθεσίας περί αδειοδότησης των επιχειρήσεων, συντονίζοντας όλους τους συναρμόδιους φορείς στην προσπάθεια αυτή».

Σε ό,τι αφορά την υπουργική απόφαση, που προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας τονίζουν ότι θα ενταχθεί και αυτή στο συνολικό σχεδιασμό της Ομάδας Διοίκησης Έργου, καθώς προβλέπει διαδικασίες που ούτως ή άλλως θα περιληφθούν στη συνολική πρόταση που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Πάντως, αναγνωρίζεται ότι το υπουργείο Υγείας διενεργεί τους ελέγχους μετ΄ εμποδίων, καθότι οι μηχανισμοί του βασίζουν το έργο τους στην ξεπερασμένη από τις εξελίξεις στην αγορά νομοθεσία (μέρος της ορίζεται από Βασιλικά Διατάγματα).

Το σχέδιο της Υγειονομικής Διάταξης εκκρεμεί χρόνια και αφορά στους Ελεγκτές Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι καλούνται να ελέγχουν τις αδειοδοτημένες εταιρείες από το Υπουργείο Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται πως «και ο υγειονομικός έλεγχος δεν θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση μιας επιχειρήσεις, αλλά θα έπεται της λειτουργίας της. Η ισχύουσα νομοθεσία δημιουργεί σύγχυση στην αγορά, αλλά και στους ίδιους τους ελεγκτές, γι’ αυτό ακριβώς επιχειρούμε νομοθετικά σε οριζόντια βάση, ώστε κάθε ενέργειά μας να είναι προϊόν συντονισμού», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Lidl Hellas: Οι στρατηγικές προτεραιότητές μας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι προϊόν έγγραφων απαντήσεων της εταιρείας στις ερωτήσεις μας, πράγμα ασφαλώς όχι ασυνήθιστο. Αν και ζητήσαμε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία και γνωριμία μας με τον κ. Ιάκωβο Ανδρεανίδη, η εταιρεία το απέκλεισε, εμμένοντας, όπως πάντα, στη γνώριμη επικοινωνιακή στρατηγική της να απαντά μόνο εγγράφως, πράγμα σεβαστό.

σελφ σέρβις: Αν και discounter, δίνετε τελευταία μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων σας. Τι σας οδήγησε στην απόφαση αυτή;

Ιάκωβος Ανδρεανίδης: H ποιότητα των προϊόντων μας είναι η βασική προτεραιότητά μας και από την αρχή της λειτουργίας μας στοχεύουμε στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας στις ανταγωνιστικότερες τιμές. Για να αναδείξουμε περαιτέρω την ποιότητα και αυθεντικότητα των προϊόντων μας ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο μια μεγάλη καμπάνια. Στη Lidl φροντίζουμε να αξίζει κάθε προϊόν που έρχεται στα χέρια κάθε καταναλωτή, να είναι πάντα φρέσκο και ποιοτικά άψογο. Και αυτό το επιτυγχάνουμε με προσεκτικά επιλεγμένες συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς, με καθημερινή τροφοδοσία φρέσκων προϊόντων, με συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και με τήρηση υψηλών προδιαγραφών κατά τη μεταφορά, τη συντήρηση και τη συσκευασία των προϊόντων. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτήν καταδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη και αυτήν στοχεύουμε να αναδείξουμε μέσω της καμπάνιας «Αξίζει και Φαίνεται».

Αναπροσαρμόζουμε την πολιτική μας

σελφ σέρβις: Σε τι βαθμό έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες στην Ελλάδα λόγω της ύφεσης και πώς προσαρμόζετε ως αλυσίδα ανάλογα την πολιτική σας;

Ιάκωβος Ανδρεανίδης: Οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων έχουν αλλάξει ως αποτέλεσμα της ύφεσης. Βάσει των καταναλωτικών ερευνών που δημοσιοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αναζητούν τις προσφορές και τις οικονομικότερες τιμές, καθώς το καλάθι τους έχει περιοριστεί. Και αυτό επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση μέσα από τα καταστήματά μας. Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στις δυσκολίες που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες, αναπροσαρμόζουμε την πολιτική μας, προχωράμε σε εβδομαδιαίες προσφορές στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και σε μεγάλη γκάμα προϊόντων μας, ώστε ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα προϊόντα που επιθυμεί, ακόμη πιο οικονομικά. Επίσης, μειώνουμε το κόστος, ελαχιστοποιώντας τα κέρδη μας, κρατώντας πάντα την ποιότητα των προϊόντων μας το ίδιο ψηλά. Στόχος μας είναι να βρούμε θετικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε την ύφεση και να δώσουμε στο καταναλωτή ό,τι χρειάζεται. Και οι Έλληνες καταναλωτές μάς ανταμείβουν καθημερινά με την εμπιστοσύνη τους.

Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας

σελφ σέρβις: Είστε ο μοναδικός discounter που όχι απλά επιβίωσε, αλλά και αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Υπάρχει περιθώριο να διεισδύσετε περαιτέρω στην κατανάλωση, δεδομένου ότι απέναντί σας τα κλασικά σούπερ μάρκετ οργανώνονται σε μεγαλύτερα σχήματα;

Ιάκωβος Ανδρεανίδης: Πρωτεύων στόχος μας είναι όλες οι δράσεις μας να αναπτύσσονται με κριτήριο την άρτια εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Όσο οι καταναλωτές μάς εμπιστεύονται και μας προτιμούν για τις καθημερινές τους αγορές, εμείς θα επεκτείνουμε και θα βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Αποστάσεις από τη συγκέντρωση του κλάδου

σελφ σέρβις: Είναι στα σχέδιά σας να συμμετάσχετε ενεργά στη συγκέντρωση της αγοράς;

Ιάκωβος Ανδρεανίδης: Η νέα διαμορφωμένη οικονομική κατάσταση έχει φέρει μεγάλες ανακατατάξεις και αλλαγές στο λιανεμπόριο και στο εμπόριο εν γένει. Εμείς δεν προχωράμε σε συγκέντρωση της αγοράς, τονώνουμε την αγορά, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, επενδύουμε και αναπτύσσουμε δράσεις επωφελείς για τους καταναλωτές και την ελληνική κοινωνία.


Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ φέτος

σελφ σέρβις: Τι προβλέπει το επενδυτικό σας πλάνο για την επόμενη τριετία; Τι κεφάλαια θα επενδύσετε και σε τι βαθμό θα επεκτείνετε το δίκτυό σας;

Ιάκωβος Ανδρεανίδης: Όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ. Και το 2016 σκοπεύουμε να επενδύσουμε περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων μας, στην επέκταση των αποθηκών που έχουμε στην Αττική και τα Τρικάλα, αλλά και στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων καταστημάτων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επένδυσή μας στην ελληνική οικονομία, με την επιστροφή χρημάτων στην αγορά και στην οικονομία, και τη στήριξη των 3.321 Ελλήνων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών μας, αλλά και με την καταβολή άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Έμφαση στη συνεργασία με Έλληνες προμηθευτές

σελφ σέρβις: Τι μερίδιο των πωλήσεών σας αντιστοιχεί σε εγχώρια προϊόντα και πόσο επιμένετε στις εισαγωγές;

Ιάκωβος Ανδρεανίδης: Από την αρχή θέσαμε ως βασικό μας μέλημα και προτεραιότητα την προμήθεια προϊόντων από την τοπική αγορά εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο την καθημερινή φρεσκάδα. Θέτουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων εντός κι εκτός Ελλάδας και των Ελλήνων προμηθευτών και παρόλο που συνεργαζόμαστε σήμερα με έναν αξιόλογο αριθμό προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών στην Ελλάδα, ο στόχος μας είναι να τον αυξάνουμε συνεχώς.

Εξάλλου το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της Lidl Hellas προέρχεται από την πώληση ελληνικών προϊόντων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό έμπρακτα την ελληνική τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα πάνω από το 80% του τζίρου μας στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πάνω από το 96% στα φρέσκα κρέατα προέρχεται από Έλληνες προμηθευτές, ενώ το σύνολο των κωδικών μας στα φρέσκα ψάρια προέρχεται επίσης από Έλληνες προμηθευτές. Τέλος, στον τομέα γαλακτοκομικών συνεργαζόμαστε με 15 Έλληνες προμηθευτές, από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία τους, όπως για παράδειγμα η εταιρεία Τυράς, αλλά και με μικρότερες τοπικές εταιρείας, όπως οι Καλογεράκης από την Κρήτη και ΛΕΣΒΙΓΑΛ από την Μυτιλήνη.

σελφ σέρβις: Πόσο απέδωσε η πρωτοβουλία που είχατε αναλάβει, για την προώθηση ελληνικών προϊόντων στο δίκτυό σας, στο εξωτερικό;

Ιάκωβος Ανδρεανίδης: Το 2014 πραγματοποιήσαμε την πρώτη Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων, Food Expo Eridanous της Lidl Hellas στην Ελλάδα. Η έκθεση απευθυνόταν σε στελέχη και μέλη των διοικήσεων των 26 χωρών της Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, με βασικό στόχο της να παρουσιαστούν τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα που διαθέτει η Lidl Hellas στα καταστήματά της. Αποτέλεσμα της παρουσίασης αυτής ήταν να παραγγελθούν ελληνικά προϊόντα από άλλες χώρες δραστηριότητας της Lidl. Συγκεκριμένα το 2014 παραγγελίες πραγματοποιήθηκαν από έναν αριθμό 20 προμηθευτών και το 2015 από 63.

Αλλαγή σελίδας ή στασιμοχρεοκοπία;

Όλα αυτά ενόσω η αγορά παραμένει «στεγνή» από ρευστότητα υπό το βάρος και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, καθ’ ον χρόνο τα «φέσια» προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και οι στρόφιγγες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ακόμη και εκείνων που είναι βιώσιμες, όπως και των νοικοκυριών, παραμένουν κλειστές. Ως προς την εξέλιξη του ΑΕΠ, τα στοιχεία μέχρι στιγμής κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά μπορεί να χαρακτηριστούν. Η οικονομία μετά από ένα σύντομο διάλειμμα το 2014 βρίσκεται εγκλωβισμένη σε πολυετή βαθιά ύφεση, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2016 είχαν διπλή ανάγνωση.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,3%, διατηρώντας την οικονομία στη μέγγενη της ύφεσης και φέτος. Για ορισμένους αναλυτές, όμως, το γεγονός ότι σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ μειώθηκε μόνο κατά 0,4%, δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς εκτιμάται πως συνηγορεί υπέρ της εκτίμησης για την έναρξη μιας ήπιας ανάκαμψης από το δεύτερο εξάμηνο του έτους –υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα στηριχθεί από μια αποτελεσματικά κινητική τουριστική αγορά, πράγμα που είναι ζητούμενο κι όχι βεβαιότητα, αν κρίνει κανείς από τους προβληματισμούς των παραγόντων της εν λόγω αγοράς, σχετικά με την έκβαση των πραγμάτων φέτος.

Το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι, αν η οικονομία αντέξει (ή εν πάση περιπτώσει με τι κόστος) το νέο κύμα επιβαρύνσεων που φέρνει η νέα συμφωνία με τους πιστωτές, μέσω της οποίας η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εξισορροπήσει τις επιβαρύνσεις του νέου γύρου μέτρων με το πλαίσιο θετικών παρεμβάσεων που δημιουργεί η συμφωνία για τις προοπτικές της οικονομίας. Η κυβέρνηση ποντάρει ασφαλώς στην «αλλαγή σελίδας», υπογράφοντας τη συμφωνία με τους πιστωτές (το παρόν κείμενο γράφηκε μια βδομάδα πριν την αναμενόμενη υπογραφή) προς αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων των μέτρων που λαμβάνει, στο πλαίσιο των σχετικών δεσμεύσεών της. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, πρέπει όλα να κυλήσουν ρολόι, να μην υπάρξει νέος γύρος πολιτικής αστάθειας ή νέων ακραίων απαιτήσεων από τους πιστωτές και να ληφθούν γενναίες αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις-ιδιωτικοποιήσεις, που θα πυροδοτήσουν κύμα επενδύσεων στη χώρα, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος του τεράστιου χάσματος αποεπένδυσης που άνοιξε στην Ελλάδα η εφαρμογή των μνημονίων, με συνέπεια την εκτίναξη του αριθμού των ανέργων στο επίπεδο του 1,5 εκατομμυρίου.

Ελλοχεύουν κίνδυνοι στασιμοχρεοκοπίας
Πρακτικά πλέον το παιχνίδι παίζεται, λένε ξένοι αξιωματούχοι, στο εάν η Ελλάδα θα μπορέσει να εκμεταλλευθεί το «παράθυρο» που ανοίγει η επικείμενη συμφωνία άμεσα για σταθεροποίηση και εν ευθέτω χρόνω για ήπια και σταδιακή ανάκαμψη. Οι κίνδυνοι, όμως, παραμένουν πολλοί και σημαντικοί, καθώς η στάση των πιστωτών μπορεί να βελτιωθεί ελαφρώς με ορισμένες παραχωρήσεις –για παράδειγμα, στο σκέλος του χρέους–, αλλά δεν παύει να είναι ασφυκτική η εποπτεία που ασκούν, ελαχιστοποιώντας τον βαθμό ελευθερίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό της χώρας αναζητείται βηματισμός και συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης. Έτσι, όπως προειδοποιούν κορυφαίοι οικονομολόγοι, ο μεγάλος κίνδυνος της «στασιμοχρεοκοπίας» ελλοχεύει –κατάστασης, δηλαδή, που η οικονομία δεν θα μπορεί να κάνει το άλμα προς την, έστω, ήπια ανάκαμψη, συνεχίζοντας να εξαρτάται από τα δάνεια των Ευρωπαίων και του ΔΝΤ, προκειμένου να μην αθετήσει τις πληρωμές της, πράγμα που θα την έθετε σε καθεστώς χρεοκοπίας.

Το καλό σενάριο
Πάντως, με βάση το καλό σενάριο, στη φάση αυτή δημιουργούνται σταδιακά ορισμένες ευνοϊκές προϋποθέσεις, οι οποίες ίσως καταφέρουν να απορροφήσουν κάπως τους κραδασμούς που θα προκαλέσει το νέο κύμα επιβαρύνσεων και φόρων. Σε πρώτη φάση προβλέπεται πως θα δοθούν στην Ελλάδα περίπου 4 δισ. ευρώ, με τα έως σήμερα δεδομένα, για τη σταδιακή εξόφληση έως το τέλος του έτους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, οι οποίες προσεγγίζουν πλέον τα 7 δισ. ευρώ. Με τα χρήματα αυτά που θα πέσουν στην αγορά μπορεί αρκετές επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα και να μειωθούν με τη σειρά τους οι οφειλές πολλών επιχειρήσεων προς την εφορία, τα ταμεία και τις τράπεζες. Ειδικά δε για το τελευταίο, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η προωθούμενη νέα ρύθμιση σχετικά με τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους πιστωτές.

Παράλληλα, εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, θεωρείται βέβαιο πως στην πρώτη της συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επαναφέρει το λεγόμενο waiver. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, βελτιώνοντας το κλίμα και ενισχύοντας την προοπτική σταδιακής ενίσχυσης της παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Άλλωστε, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει οι τράπεζες να ανοίξουν, έστω και σε βραδέως εξελισσόμενα στάδια, τη στρόφιγγα των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ώστε να ξεκινήσει ουσιαστικά η αναθέρμανση της οικονομίας.

Επίσης μέσα στο έτος, εφόσον καταστεί δυνατό να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των πιστωτών για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, θα μπορέσει η ΕΚΤ να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ήδη η ΤτΕ εκτιμά πως με τις δύο αυτές κινήσεις μπορεί να προκύψει όφελος της τάξης των 500 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για τον επόμενο χρόνο. Οι έμμεσες επιδράσεις, όμως, όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δημοσίου και των ελληνικών τραπεζών, αναμένονται πολύ μεγαλύτερες, αφού θα συμπιεστεί το κόστος δανεισμού για το Δημόσιο και τις τράπεζες, με αλυσιδωτές θετικές συνέπειες για την οικονομία.

Χρηματοδοτικά εργαλεία-ρύθμιση χρέους
Πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Γιάννης Δραγασάκης, ανέφερε πως είναι δεσμευμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σίγουρα λεφτά από το ΕΣΠΑ ύψους 6,2 δισ. ευρώ, τα οποία μπορεί να φτάσουν τα 7 ή 8 δισ. ευρώ. Τα χρήματα, λοιπόν, αυτά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αναμένεται να μπουν στην οικονομία το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Μάλιστα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ενέκρινε την ένταξη στο Πακέτο Γιουνκέρ των πρώτων 42 επενδύσεων, συνολικού ύψους 5,4 δισ. ευρώ, που αφορούν σε ενεργειακές επενδύσεις και επενδύσεις σε μεταφορές και υποδομές. Παράλληλα, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αναμένεται ότι θα δώσει ώθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά, αλλά και κίνητρα για μεγάλου μεγέθους επενδύσεις που μπορεί να προσελκύσουν άμεσα ξένα κεφάλαια.

Από πιο ευρεία σκοπιά, η ρύθμιση για το χρέος, η οποία μετά από χρόνια αναμονής βρίσκεται υπό προϋποθέσεις προ των πυλών, εκτιμάται ότι θα παράσχει διασφαλίσεις στους επενδυτές ομολόγων πως η Ελλάδα έχει πια ένα βελτιωμένο πλαίσιο διαχείρισης των ετήσιων πληρωμών της για το χρέος, επιτρέποντάς τους να σταθμίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τους κινδύνους και να καταστεί εντέλει δυνατή η επιστροφή του Δημοσίου στις αγορές, με ανεκτό κόστος. Αυτό πρακτικά θα σήμαινε την έναρξη της απεξάρτησης από τα μνημόνια και τη σταδιακή εδραίωση της οικονομίας μας εντός του ορίζοντα αναζητήσεων των διεθνών επενδυτών. Βασική προϋπόθεση είναι η λύση που θα δοθεί, να κριθεί επαρκής από τις αγορές, με άλλα λόγια να μη δοθεί ακόμη μια φορά μεσοβέζικη απάντηση στο ελληνικό ζήτημα, όπως το συνηθίζουν οι ευρωπαίοι ιθύνοντες για πολιτικούς λόγους, κρύβοντας το πραγματικό πρόβλημα κάτω από το χαλί και αναβάλλοντας τις γενναίες αποφάσεις επίλυσής του για το απώτερο μέλλον, με σημαντικό κόστος για τη χώρα.

Βαρύ το πακέτο των νέων μέτρων
Τον Ιούνιο αναμένεται στην αγορά το νέο κύμα ανατιμήσεων σε εκατοντάδες αγαθά και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και σε υπηρεσίες, αφού θα ενεργοποιηθούν τα μέτρα του νέου πακέτου, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, που περιέχει αυξήσεις στους περισσότερους έμμεσους φόρους, όπως και η επιβολή νέων. Η νέα καταιγίδα φέρων είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας που κλείνει η κυβέρνηση με τους πιστωτές. Ξένοι αξιωματούχοι διατηρούν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Κατά πληροφορίες, η επιμονή στην επιβολή νέων φόρων έναντι περικοπών σε δαπάνες στο Δημόσιο αποτέλεσε σημείο τριβής στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. Πιο σκληρό στην προώθηση των περικοπών εμφανίστηκε το ΔΝΤ, με βασικό επιχείρημά του ότι η εμμονή στους νέους φόρους δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, βυθίζοντας εντέλει την οικονομία σε φαύλο κύκλο ύφεσης και επανάληψης της λήψης νέων μέτρων χωρίς τέλος.

Άλλωστε, πρόκειται για την έκτη φορά τα τελευταία χρόνια που αυξάνεται ο ΦΠΑ, μολονότι η εμπειρία έχει δείξει πως, κάθε φορά που αυξάνονται οι συντελεστές του, διαψεύδονται οι προσδοκίες για την είσπραξη του προγραμματισμένου ύψους εσόδων, αφού βουλιάζει η κατανάλωση. Όπως μάλιστα έχει παραδεχτεί η ίδια η Commission σε παλαιότερη έκθεσή της («Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States), «η αύξηση του ΦΠΑ σε περιόδους ύφεσης και χαμηλής οικονομικής επίδοσης οδηγεί σε χαμηλότερα φορολογικά έσοδα»! Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, «η αύξηση του ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση 0,7 του συντελεστή συμμόρφωσης των επιχειρήσεων»…

Αναλυτικότερα, λοιπόν, την 1η Ιουνίου αυξάνονται οι φόροι σε καύσιμα, τσιγάρα, αυτοκίνητα και τη μπίρα. Το επόμενο και πιο ισχυρό κύμα θα ξεσπάσει πάνω στη ζήτηση από 1ης Ιουλίου με την αύξηση του ΦΠΑ σε δεκάδες αγαθά, υπηρεσίες και την εστίαση. Ο φόρος στην αμόλυβδη θα αυξηθεί 8-10 λεπτά το λίτρο, με στόχο εσόδων τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι η μέση λιανική τιμή θα αυξηθεί περίπου στα 1,49 ευρώ και η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι της τάξης των 3-4 λεπτών το λίτρο. Από την 1η Ιουνίου αυξάνεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη μπίρα, ενώ καταργείται το ειδικό καθεστώς (έκπτωση 50%) στις εταιρείες οινοπνευματωδών που εδρεύουν στα Δωδεκάνησα. Επίσης, αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τσιγάρα και τον καπνό, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2017 σχεδιάστηκε η εφαρμογή φόρου και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Εξάλλου, τον Ιούνιο θα τεθεί σε εφαρμογή και το νέο σύστημα φορολόγησης των αυτοκινήτων.

Την 1η Ιουλίου θα αυξηθεί ο γενικός συντελεστής του ΦΠΑ από 23% σε 24%, με προβλεπόμενα έσοδα περίπου 450 εκατ. ευρώ. Παράγοντες της αγοράς τονίζουν πως πλέον οι επιχειρήσεις αδυνατούν να απορροφήσουν τη νέα επιβάρυνση, πράγμα που θα προκαλέσει κύμα ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ανατιμήσεις αναμένεται ότι, μεταξύ άλλων, θα αφορούν σε τυποποιημένα είδη διατροφής, αναψυκτικά, χυμούς, εστίαση, κόμιστρα ταξί, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, καύσιμα, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, είδη ένδυσης και υπόδησης, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη.

Ειδικότερα στη συνδρομητική τηλεόραση αποφασίστηκε να επιβληθεί φόρος 10% από 1ης Ιουλίου 2016 και στις εισαγωγές του καφέ ειδικός φόρος 1-2 ευρώ ανά κιλό, πιθανώς από τον Ιανουάριο του 2017. Η επιβολή ειδικού τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία –ένα ευρώ ανά αστέρι στα ξενοδοχεία από τρία αστέρια και πάνω και περίπου μισό ευρώ ανά κλειδί στα ενοικιαζόμενα δωμάτια– έχει σχεδιαστεί για το 2018. Τέλος, τον Σεπτέμβριο αναμένεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στον ΕΝΦΙΑ, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και να καλυφθούν οι απώλειες από τη μείωση των αντικειμενικών τιμών.

Το πακέτο 1,8 δισ. ευρώ με αυξήσεις στους έμμεσους φόρους

 • Αύξηση ΦΠΑ στο 24% από 23% (Ιούλιος 2016).
 • Αύξηση ΕΦΚ στην αμόλυβδη 8-10 λεπτά το λίτρο (Ιούνιος 2016).
 • Αύξηση ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης 3-4 λεπτά το λίτρο (Ιούνιος 2016)
 • Αύξηση ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, το υγραέριο και το φυσικό αέριο (Ιούνιος 2016).
 • Αύξηση ΕΦΚ στην μπίρα και κατάργηση της έκπτωσης 50% στα ποτά στα Δωδεκάνησα (Ιούνιος 2016).
 • Αύξηση ΕΦΚ στα τσιγάρα και καπνό (Ιούνιος 2016).
 • Αλλαγή στη φορολογία των αυτοκινήτων (Ιούνιος 2016).
 • Επιβολή φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση (Ιούλιος 2016).
 • Αύξηση ΕΝΦΙΑ (Σεπτέμβριος 2016).
 • Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης 1-2 ευρώ ανά κιλό στις εισαγωγές καφέ (Ιανουάριος 2017).
 • Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα (Ιανουάριος 2017).
 • Επιβολή τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω (2018).

Ανοιχτή πρόσκληση για ενημέρωση από τη Wal-Mart

Από την εικονική πραγματικότητα έως τη ρομποτική, η ομάδα έρευνας ανακαλύπτει και δοκιμάζει νέες τεχνολογίες, ώστε να καταλήξει στο πώς μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία της αγοραστικής εμπειρίας που θέλουν οι πελάτες. Στο εργαστήριο εξετάζονται σήμερα περίπου 700-750 τεχνολογίες ετησίως σε βάθος, δοκιμάζονται με συγκεκριμένες εφαρμογές, γίνονται συγκριτικές μελέτες κλπ.
 
Πρόκειται για τεχνολογίες που αφορούν σε διαφορετικούς τομείς, από την υποστήριξη της διοίκησης των καταστημάτων στη βελτίωση της λειτουργίας τους έως την αποτελεσματικότητα δράσεων στην εποχή του Internet of Things. Η γνώση που προκύπτει από το εργαστήριο δημοσιοποιείται και σε άλλες επιχειρήσεις και στις θυγατρικές της, δηλώνει η Wal-Mart. Πάνω από 5.000 άτομα επισκέπτονται τους χώρους έκθεσης του εργαστηρίου κάθε χρόνο. Ομάδα ειδικών είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση συζητήσεων και εκδηλώσεων εντός της εταιρείας, αλλά και στην ευρύτερη επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τον ερχόμενο Οκτώβριο διοργανώνεται μια σημαντική εκδήλωση του ομίλου, με τίτλο Technology Innovation Open Call, όπου τα ηγετικά στελέχη του ομίλου θα συναντηθούν με επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για το λιανεμπόριο, τα logistics, τα big data, την ασφάλεια και τα social media. Η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 22 Ιουλίου ή μετά τις πρώτες 250 υποψηφιότητες.

Πρωτοβουλία για πελάτες με αυτισμό

Η πρωτοβουλία ονομάζεται «quiet hour» και αφορά στο σύνολο των ανθρώπων που νιώθουν άβολα με τον θόρυβο, αλλά και με την παρουσία μεγάλου πλήθους. Η διευθύντρια του καταστήματος δήλωσε πως η ιδέα προέκυψε όταν η ίδια διαπίστωσε το άγχος ενός παιδιού, που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την ψυχολογική πίεση που του προκαλούσε ο θόρυβος, κατά την παραμονή του στο κατάστημα. «Εάν καταφέρουμε να κάνουμε μικρές αλλαγές που θα δημιουργήσουν ένα καλύτερο αγοραστικό περιβάλλον για άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, τότε θα έχουμε δημιουργήσει έναν καλύτερο χώρο αγορών για όλους», δήλωσε η ίδια, σημειώνοντας επίσης την εντυπωσιακή θετική αντίδραση των χρηστών του FB στο post που αφορούσε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Η Casino φεύγει από το Βιετνάμ

Η απόφαση αποεπένδυσης είχε ληφθεί από τη Casino στο τέλος του 2015. Η πώληση έγινε στην Ταϊλανδική Central Group, η οποία έχει δραστηριότητα και στους τομείς του real estate, των πολυκαταστημάτων, των ξενοδοχείων και των εστιατορίων. Η αλυσίδα Big C είχε στενή συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές, γεγονός που επεσήμανε στην ανακοίνωσή της η Casino, τονίζοντας πως η Central Group θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, βάσει της οποίας θα προμηθεύει με τοπικά προϊόντα της χώρας και τις αγορές της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Κολομβίας. Η Central Group είναι η μητρική εταιρεία της 4ης μεγαλύτερης αλυσίδας λιανεμπορίου τροφίμων, της Central Food Retail. Για την επέκταση των δραστηριοτήτων της έχει ανακοινώσει την επένδυση 1 δισ. ευρώ, σε νέα εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ εντός του 2016. Συνολικά, ο όμιλος προγραμματίζει τη λειτουργία 420 νέων καταστημάτων συμπεριλαμβανομένων των Tops (σούπερ μάρκετ) και των FamilyMart (convenience stores).

Εκρηκτική ανάπτυξη αγοράς προϊόντων για vegetarian και vegan

Η αγορά αυτών των προϊόντων ανήλθε σε 454 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου, η αύξηση των πωλήσεών τους υποδηλώνει μια εξαιρετική ευκαιρία για τα σούπερ μάρκετ, που αναζητούν νέες κατηγορίες οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη μεγέθυνση του όγκου πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, οι ομάδες που αναζητούν εναλλακτικές προτάσεις σε ό,τι αφορά το κρέας και τα γαλακτοκομικά, αύξησαν τις αγορές τους σημαντικά, κυρίως στις κατηγορίες των προϊόντων πρωινού, όπως τα αλείμματα φυτικής προέλευσης και τα δημητριακά. Η μέση ετήσια αύξηση ήταν σχεδόν 17%, με μεγάλο ποσοστό της να αφορά στο γάλα σόγιας. Σε άλλες κατηγορίες, όπως οι χυμοί και τα κρασιά που απευθύνονται σε vegan, είχαν πολύ μικρή κατανάλωση.

Γενικότερα, όμως, η έρευνα προβλέπει πως η ανάπτυξη των πωλήσεων θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η αναλογία των πραγματικών vegetarian και vegan στον πληθυσμό της Γερμανίας υπολογίζεται στο 4%. Οι flexitarians, όμως, που έχουν μια πιο ευέλικτη σχέση με το θέμα της κατανάλωσςη κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, υπολογίζονται στο 24%, παρουσιάζοντας ανοδικές τάσεις. Οι vegans και οι vegeterians είναι σε ποσοστό 81% γυναίκες, είναι κατά μέσο όρο κάτω των 29 ετών και υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1.044 καταναλωτές.

Aldi: 100% μπανάνες αειφόρου παραγωγής

Η απόφαση θα έχει υλοποιηθεί έως το τέλος του 2016 και θα θέτει ως όρο για την προμήθεια των προϊόντων την πιστοποίηση της φάρμας παραγωγής από τους οργανισμούς Fairtrade ή Rainforrest Alliance. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών της αλυσίδας, λαμβάνεται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των καταναλωτών, όπως αυτές καταγράφονται από τις σχετικές έρευνες. Συγκεκριμένα, οι πελάτες της Aldi δηλώνουν σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό πως θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τα φρέσκα προϊόντα που αγοράζουν από τα καταστήματά της προέρχονται από προμηθευτές, οι οποίοι ακολουθούν προδιαγραφές σεβασμού του περιβάλλοντος, των αγροτών με τους οποίους συνεργάζονται και της τοπικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων κρέατος και γάλακτος που διαθέτει η αλυσίδα είναι βρετανικής παραγωγής, από φάρμες πιστοποιημένες από τον οργανισμό «Red Tractor».