Λιανέμποροι – Προμηθευτές: Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν;

Μια αντικειμενική πηγή πληροφόρησης για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν οι λιανέμποροι τους προμηθευτές τους αποτελεί από το 2004 η έρευνα Exceed’s Mirror, που πραγματοποιείται ανά διετία. Η μεγάλη αυτή Έρευνα Εμπορικής Γνώμης, είναι βασισμένη στις αρχές συνεργατικότητας του ECR και διοργανώνεται από την Exceed Consulting. Tα ευρήματά της, βοηθούν σημαντικά τις προμηθευτικές εταιρείες να εντοπίσουν τα σημεία προς βελτίωση και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, μέσω των σχέσεων που αναπτύσσουν με το λιανεμπόριο. Συγχρόνως, όμως, αποτελούν έναν γενικό οδηγό της εξελικτικής πορείας που ακολουθεί η συνεργασία των δυο φορέων της αγοράς.

Η ταυτότητα και ο στόχος της έρευνας
Στην έρευνα, συμμετέχουν περισσότερα από 120 στελέχη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ: Ιδιοκτήτες & Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί & Εμπορικοί Διευθυντές, Διευθυντές Αγορών, Αγοραστές, Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών, Logistics & IT Managers, Επιθεωρητές Πωλήσεων, καθώς και Διευθυντές Καταστημάτων. Βαθμολογούνται οι σημαντικότεροι 25 προμηθευτές τους, από όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Τα θέματα στα οποία γίνεται η αξιολόγηση είναι η προϊοντική γκάμα, οι προωθητικές ενέργειες, παραδόσεις / logistics, τιμολογιακή πολιτική και κερδοφορία, υποστήριξη και αποτελεσματικότητας των Τμημάτων Πωλήσεων, καθώς και οι τεχνολογικές τους υποδομές και συστήματα.

Οι βαθμοί κυμαίνονται μεταξύ 7 (Άριστα), 6 – 5 (Πολύ καλά), 4 (Ικανοποιητικά), 3 – 2 (Λίγο Ικανοποιητικά) και 1 (Καθόλου Ικανοποιητικά). Δίνονται διακριτά αποτελέσματα από τα στελέχη των 7 (8 μέχρι και το 2010) μεγάλων αλυσίδων (G SM), χωρισμένα επίσης σε ανώτερα (Top) και πρώτης γραμμής (Front) στελέχη, καθώς και των αμέσως επόμενων αλυσίδων (N SM). Τι αποκαλύπτει λοιπόν αυτή η έρευνα για την τελευταία δεκαετία;

Κατάταξη των κριτηρίων αξιολόγησης
Παρατηρώντας τη συμπεριφορά του λιανεμπορίου στο σύνολο της δεκαετίας, θα μπορούσε κανείς να χωρίσει τα κριτήρια σε 3 ομάδες και ένα outlier: Στην πρώτη ομάδα, όλα τα στελέχη του λιανεμπορίου θεωρούν ότι το πιο σημαντικό για αυτούς είναι η Κερδοφορία που τους δίνουν τα προϊόντα του προμηθευτή τους, αλλά και η «σωστή ισορροπία μεταξύ των πελατών του», που κάθε προμηθευτής τους έχει. Αμέσως μετά έρχεται η δύναμη των προϊόντων, η υποστήριξη Marketing από τους προμηθευτές και η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, από δυνατά επώνυμα προϊόντα. Στη δεύτερη ομάδα τοποθετούνται τα Logistics και οι Προωθητικές Ενέργειες. Σε ό,τι αφορά τον Ανεφοδιασμό, είναι φανερή η διαφοροποίηση μεταξύ του αυξημένου ενδιαφέροντος που δείχνουν οι μεγάλες αλυσίδες συγκριτικά με τις μικρότερες.

Στην τρίτη ομάδα, οι λιανέμποροι περιλαμβάνουν την απόδοση του Τμήματος Πωλήσεων, του Λογιστηρίου και των προηγμένων συστημάτων, όπως το Category Management. Το Τμήμα Πωλήσεων γίνεται ακόμη πιο σημαντικό για τις μικρότερες αλυσίδες, οι οποίες προφανώς περιμένουν πολλά από τις προσωπικές επαφές με τα συγκεκριμένα στελέχη των προμηθευτών, και ελαφρώς λιγότερο σημαντικό για τα μεγάλα στελέχη. Ως τελευταίο κριτήριο κατατάσσονται τα Περιβαλλοντικά Ζητήματα -ακόμη πιο ασήμαντα για τα υψηλόβαθμα στελέχη και τις μικρές αλυσίδες.

Για τις μεγάλες και τις μικρότερες αλυσίδες
Εντυπωσιακή εμφανίζεται η επίδραση της κρίσης στο πόσο σημαντική θεωρείται η κερδοφορία: Με την έναρξή της, το 2010, η κερδοφορία εκλαμβάνεται ως το πλέον σημαντικό κριτήριο (με τον απόλυτο βαθμό 7), για να υποχωρήσει, όμως, αμέσως μετά στα επίπεδα του 2004 – 2006. Ακριβώς αντίστροφη πορεία είχαν ως κριτήριο αξιολόγησης τα Προϊόντα, που ισοβαθμούν πλέον με την κερδοφορία. Τα Συστήματα Logistics έχουν κατακτήσει υψηλή θέση στην κατάταξη σημαντικότητας. Μάλιστα, μέχρι το 2012 βρίσκονταν πάνω από το κριτήριο Προωθήσεων / In-Store Ενεργειών που κάθε Προμηθευτής υλοποιεί για το Λιανεμπόριο.

Αυτή η τάση, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται από το 2006, είναι ακόμη εντονότερη στις μεγαλύτερες εταιρείες λιανεμπορίου (G8), για τις οποίες τα προηγμένα συστήματα Logistics αποτελούν πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντίστροφη πορεία είχαν οι Προωθητικές Ενέργειες, οι οποίες επέδειξαν κάμψη το 2008 και 2010, πιθανόν επειδή επήλθε κορεσμός στην καινοτομία και την αποτελεσματικότητα. Η μείωση, όμως, του αγοραστικού ενδιαφέροντος και η αδυναμία παρουσίασης άλλων μεθόδων αύξησης της κατανάλωσης, οδήγησαν τις προωθητικές ενέργειες στο να έχουν κατακτήσει μια πολύ υψηλή θέση στις απόψεις των στελεχών των μεγάλων αλυσίδων.

Πλησιάζουν, μάλιστα, σε σημαντικότητα την Κερδοφορία και τα Προϊόντα. Ακόμη πιο σημαντικές έχουν γίνει οι Προωθητικές Ενέργειες για τις μικρότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κατακτώντας το 2014 την πρώτη θέση (μετά από μια κάμψη μεταξύ 2008 και 2010)! Αν και είχαν φτάσει να είναι τέταρτες σε σημαντικότητα, φαίνεται ότι πλέον θεωρούνται δεδομένες από τις αλυσίδες, οι οποίες αναζητούν από τους προμηθευτές τους tailor-made ενέργειες, που να τις διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. Αν και όλα τα στελέχη αποδίδουν τη μεγαλύτερη σημαντικότητα στην «Κερδοφορία» που δίνουν τα προϊόντα του προμηθευτή τους, αλλά και στη σταθερή και συνεπή «Τιμολογιακή Πολιτική», δηλαδή στην ισορροπία που κρατά ο προμηθευτής μεταξύ των αλυσίδων / πελατών του, η ομάδα των μικρότερων αλυσίδων, φαίνεται να «διεκδικεί» την ύπαρξη μιας πιο σταθερής και ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής από την πλευρά των προμηθευτών.

Σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο σημαντικότητας έρχεται και η ενότητα «Προϊόντα και Καταναλωτής». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες αλλά και οι μικρότερες, δίνουν όλο και περισσότερο βάρος στη δύναμη των προϊόντων και την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μετά το 2006 αυτά τα κριτήρια έγιναν τα πλέον σημαντικά, φτάνοντας στο απόλυτο 7, για να ξανακατέβουν όμως το 2014 στα επίπεδα του 2004. Τέλος, τα Logistics, παραμένουν σταθερά σε σημαντικότητα από το 2006.

Το Τμήμα Πωλήσεων διατήρησε για μια ολόκληρη δεκαετία μια σταθερή θέση στην εκτίμηση των μεγάλων αλυσίδων, όμως το 2014 δείχνει μια σημαντική αποκλιμάκωση, έναντι ειδικότερα του Λογιστηρίου. Φαίνεται πως η διαχείριση των υπολοίπων, σε καιρούς χαλεπούς, αποκτά μεγαλύτερη σημασία… Τα προηγμένα συστήματα ανάπτυξης πωλήσεων, όπως το Category Management και το Shopper Research, παραμένουν μάλλον σταθερά στις προτιμήσεις, ενώ αυξητική τάση δείχνουν τα περιβαλλοντικά θέματα. Αντίθετα, οι μικρότερες αλυσίδες αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στο τμήμα Πωλήσεων των προμηθευτών τους, όση περίπου στην κερδοφορία και τα προϊόντα! Αντίστοιχα υψηλό ενδιαφέρον δείχνουν και εκείνες για το Λογιστήριο. Έχοντας διαπιστώσει πως η επιβίωση και εξέλιξή τους πρέπει να αναζητηθεί εξίσου με την Κερδοφορία και την ενίσχυση της Παραγωγικότητας, το ενδιαφέρον τους επεκτείνεται και στις υποστηρικτικές λειτουργίες των προμηθευτών τους. Δεν έχουν όμως την ίδια άποψη για τα προηγμένα συστήματα και τα περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία και κατατάσσουν ως τα λιγότερο σημαντικά.

Στελέχη Κορυφής και Πρώτης Γραμμής
Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία δίνεται από τα στελέχη πρώτης γραμμής στα θέματα της ποιότητας των προϊόντων των εταιρειών, δηλαδή στα μεγάλα brands. Οι βαθμολογίες αυτές υποδηλώνουν την έμφαση σε μια όσο το δυνατόν πιο πελατοκεντρική προσέγγιση, αλλά και την ανάγκη που έχουν οι μεγαλύτερες αλυσίδες να διακινούν επώνυμα προϊόντα, με τα οποία θα μπορούν να συγκρατήσουν την ολοένα και φθίνουσα πιστότητα των πελατών τους. Αυτό ενισχύεται και από τις υψηλότερες βαθμολογίες που δόθηκαν και στην ανάγκη των αλυσίδων για περισσότερα και καλύτερα Προωθητικά Πλάνα και Ενέργειες, κατά προτίμηση tailor made, από τους προμηθευτές τους.

Αρκετά διαφοροποιημένη, σε σχέση με τα υψηλόβαθμα στελέχη, είναι η βαθμολογία που δίνουν σε θέματα Υποστήριξης από τα Τμήματα Πωλήσεων των προμηθευτών τα στελέχη πρώτης γραμμής. Έτσι, με εξαίρεση το 2006 και το 2012, κατατάσσουν πλέον αυτό το κριτήριο στη χαμηλότερη θέση σημαντικότητας –κάτω και από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εντελώς κοινή αντίληψη έχουν τα στελέχη, ανεξαρτήτως επιπέδου, για την εφαρμογή Προηγμένων Τεχνικών Πωλήσεων αλλά και για τις υπόλοιπες λειτουργίες κατά μήκος της Αλυσίδας Ποιότητας, όπως είναι τα Logistics και οι Οικονομικές τους Υπηρεσίες (Λογιστήριο). Ειδικά για το Λογιστήριο των προμηθευτών, η σημαντικότητα του έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Miracle Sleeping Cream: Η Garnier αποκαλύπτει την 1η κρέμα ύπνου!

Σήμερα, οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο κοιμούνται λιγότερο και κουράζονται περισσότερο. Γι’ αυτό η επιδερμίδα τους χρειάζεται ένα πρόγραμμα εντατικής και βαθιάς περιποίησης ενάντια στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κούρασης που αποτυπώνονται στο πρόσωπό τους. Για να καταπολεμήσει τα σημάδια κούρασης, η Garnier δημιούργησε τη Miracle Sleeping Cream, την 1η αντιγηραντική κρέμα κατά της κούρασης, που μεταμορφώνει την επιδερμίδα από το πρώτο πρωϊνό και την αναπλάθει νύχτα με τη νύχτα! Η δράση της στηρίζεται σε μια νέα θαυματουργή τεχνολογία, εμπνευσμένη από τα ασιατικά sleeping packs, αλλά και στα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το πώς η κούραση επιδρά στην υγεία της επιδερμίδας.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που λένε οι γυναίκες
Οι γυναίκες θεωρούν πως ο Νο 1 εχθρός της επιδερμίδας τους είναι η κούραση. Εργαστηριακές μελέτες αποκαλύπτουν ότι πράγματι η κούραση έχει μια βιολογική διάσταση. Προκαλεί ένα φαινόμενο που ονομάζεται κυτταρική οξείδωση, η οποία μειώνει τις φυσικές ικανότητες ανάπλασης: η επιδερμίδα αποδυναμώνεται και δεν μπορεί πλέον να ανακάμψει όπως παλαιότερα. Με την πάροδο του χρόνου, η κούραση κάνει την επιδερμίδα να γερνά πιο γρήγορα και αυξάνει τον χρόνο που χρειάζεται για να ανακάμψει το πρωί. Έτσι, τα χαρακτηριστικά του προσώπου γερνούν πρόωρα*. Την ημέρα, η επιδερμίδα είναι απασχολημένη με το να αμύνεται ενάντια στις επιθέσεις, αλλά τη νύχτα όλα αλλάζουν. Είναι θέμα χρονοβιολογίας της επιδερμίδας. Η επιδερμίδα ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς επανόρθωσης και η ανάπλαση κορυφώνεται. Είναι η ιδανική στιγμή για να της προσφερθεί βοήθεια, ώστε να καταπολεμήσει τα σημάδια κούρασης και γήρανσης.

Miracle Sleeping Cream, η 1η αντιγηραντική κρέμα κατά της κούρασης
Η Garnier παρουσιάζει ένα νέο, καινοτόμο προϊόν, που συνδυάζει την επανορθωτική δύναμη μιας μάσκας με την ελαφριά υφή μιας κρέμας. Αξιοποιώντας μια νέα, θαυματουργή τεχνολογία, η Miracle Sleeping Cream οδηγεί σε μια διπλή, ορατή μεταμόρφωση: ξεκούραστο πρόσωπο από το πρώτο πρωϊνό και αναζωογονημένη επιδερμίδα νύχτα με τη νύχτα! Με τη χρήση της, επιταχύνεται η μικροκυκλοφορία, διευκολύνοντας τις κυτταρικές ανταλλαγές, αλλά και η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, με αποτέλεσμα η κυτταρική ανανέωση να κορυφώνεται, δημιουργώντας νέα κύτταρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν, δηλαδή, η επιδερμίδα είναι πιο διαπερατή και δεκτική στα ενεργά συστατικά.

Μια τεχνολογία έξυπνης υφής
Τα εργαστήρια της Garnier δημιούργησαν τη νέα, μοναδική κρέμα ύπνου, που αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ένα ολοκαίνουργιο πολυμερές. Αυτό το υλικό παίρνει από τη φύση του ένα τονωμένο και ελαστικό σχήμα, που συγκρατεί τα σταγονίδια των ελαίων και των ενεργών συστατικών στην υφή της κρέμας. Χάρη σε αυτή τη διαμόρφωση, διατηρούνται κατά το βέλτιστο τρόπο οι ιδιότητές τους. Όταν έρχεται σε επαφή με το δάχτυλο, το πολυμερές, έλκεται σταθερά από την επιδερμίδα, σχηματίζοντας ένα πολύ εύκαμπτο φιλμ πάνω στο πρόσωπο. Όταν βρίσκεται σε ηρεμία, το πολυμερές ανακτά το δυναμικό του σχήμα, προσφέροντας τέλεια κάλυψη και επιτρέποντας στην υφή να δρα σαν φορέας, που βοηθά τα ενεργά συστατικά να διεισδύσουν στην επιδερμίδα. Με την αισθησιακή, δροσερή και ελαφριά της υφή, η Miracle Sleeping Cream δίνει νέα διάσταση στις κρέμες νύχτας.

Ένα αντιγηραντικό σύμπλεγμα – 7 ενεργά συστατικά
Η δράση της Miracle Sleeping Cream στηρίζεται στα εξής ενεργά συστατικά:

 • LHA: Καρπός των ερευνητικών εργαστηρίων της L’Oréal, ένα ενεργό συστατικό υψηλής αποτελεσματικότητας που αναπτύχθηκε για να ενισχύει τη λάμψη.
 • Αδενοσίνη: Συμβάλλει στην καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης που προκαλούνται από την κούραση.
 • Εκχύλισμα ακακίας ροδομέταξης: Ισχυρό αντιοξειδωτικό, που καταπολεμά την κούραση και έχει μελετηθεί για τις ιδιότητές του στα σημάδια κούρασης της επιδερμίδας. Συμβάλλει στην καταπολέμηση της θαμπής όψης, της έλλειψης ομοιομορφίας και στη μείωση των ρυτίδων.
 • Υαλουρονικό οξύ: Προσφέρει εντατική ενυδάτωση.
 • Εκχύλισμα ρούσκου: Χρησιμοποιείται για να διεγείρει τη μικροκυκλοφορία της επιδερμίδας.
 • Έλαιο jojoba: Συμβάλλει στην ενδυνάμωση του προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας.
 • Αιθέριο έλαιο λεβαντίνης: Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και στην καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης.

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
Όπως έχουν καταγράψει οι έρευνες της Garnier, οι γυναίκες που χρησιμοποιούν την Miracle Sleeping Cream βλέπουν τη διαφορά από την πρώτη νύχτα. Τα σημάδια κούρασης σβήνουν και η επιδερμίδα ανακτά όλη την ομορφιά της:

 • Η όψη της επιδερμίδας είναι φρέσκια = 82%¹
 • Η επιδερμίδα είναι πιο λεία = 82%¹
 • Η επιδερμίδα δείχνει ξεκούραστη = 80%¹
 • Μειώνει τις γραμμές = 73%²
 • Η υφή της επιδερμίδας βελτιώνεται = 72%¹
 • επιδερμίδα αναπλάθεται = 70%¹

¹ Δοκιμή καταναλωτριών – 117 γυναίκες
² Δοκιμή καταναλωτριών – 52 γυναίκες

Με τη Miracle Sleeping Cream η επιδερμίδα αναπλάθεται πιο γρήγορα. Σε 21 ώρες, η ταχύτητα της κυτταρικής ανανέωσης αυξάνεται σημαντικά. Παράλληλα, η νυχτερινή αφυδάτωση μειώνεται. Το 94% των γυναικών χαρακτηρίζουν την επιδερμίδα τους τέλεια ενυδατωμένη*, ενώ, όπως δείχνει η έρευνα, τα σημάδια της κούρασης εξαλείφονται:

 • Χαλάρωση: + 42% πιο τονωμένη επιδερμίδα¹
 • Ρυτίδες: + 49% πιο λεία υφή επιδερμίδας²
 • Βελτιωμένη ποιότητα επιδερμίδας + 49%²
 • Ορατά πιο ήρεμο πρόσωπο για το 88% των γυναικών³
 • Πιο φρέσκια όψη για το 90% των γυναικών³

¹ Δοκιμή με όργανα – 40 γυναίκες, ² Κλινική μέτρηση – 57 γυναίκες 45-65 ετών – 4 εβδομάδες, ³ Δοκιμή καταναλωτριών – 52 γυναίκες – 4 εβδομάδες

Με την κρέμα ύπνου Garnier Miracle Sleeping Cream, ολοκληρώνεται η σειρά Miracle, που μπήκε το 2014 στην ελληνική αγορά. Πλέον, η σειρά Miracle αποτελείται από κρέμα ημέρας, κρέμα ματιών και κρέμα ύπνου. Με αυτή τη μοναδική καινοτομία η Garnier έχει στόχο να αλλάξει την αγορά των κρεμών νύχτας, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία στην κατηγορία, αλλά και εξελίσσοντας την τεχνολογία στην περιποίηση προσώπου.

* Πηγή: L’Oréal Research – consumer & market insight – all rights reserved

Arla Havarti: Ένα φημισμένο τυρί στην ελληνική αγορά

Δημιουργήθηκε 100 χρόνια πριν από την πρώτη γυναίκα παραγωγό τυριού, τη Δανέζα Hanne Nielsen, και πήρε το όνομά του από τη φάρμα Havarti, όπου το έφτιαχνε. Η Hanne Nielsen, χρησιμοποιώντας το καλύτερο γάλα από τις αγελάδες της και με προσεκτική ωρίμαση, δημιούργησε ένα μοναδικά απαλό και μαλακό τυρί. Το Arla Havarti διατηρεί και σήμερα την ίδια αγνή, φυσική γεύση αλλά και την παραδοσιακή του συνταγή. Τη γεύση του την οφείλει στα 100% φυσικά συστατικά, χωρίς χρήση χρωστικών και συντηρητικών, στο αγελαδινό γάλα που έρχεται από μικρές παραδοσιακές φάρμες και στην περίοδο που αφήνεται να ωριμάσει. Το Arla Havarti είναι απολαυστικό σε τοστ, σάντουιτς, μπουκίτσες ή απλά σκέτο. Είναι διαθέσιμο στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Αstra Medical Hellas Superfoods™ -AMHES™: Cold Syrup®: Για τον πονόλαιμο και τον βήχα

Το σιρόπι περιέχει μέλι, μάραθο και Βιταμίνη C, συστατικά που δημιουργούν, στις ιδανικές αναλογίες, ένα σιρόπι που καταπραΰνει τον ερεθισμένο λαιμό και υποστηρίζει τον οργανισμό από το φθινόπωρο μέχρι και στις αρχές της άνοιξης, περιόδους κατά τις οποίες το κοινό κρυολόγημα είναι σύνηθες φαινόμενο. Το μέλι που περιέχεται στο Cold Syrup®βοηθάει στην αποσυμφόρηση των αναπνευστικών οδών μέσω της απόχρεμψης και στην αποκατάσταση των βλεννογόνων, ελαττώνοντας το βήχα. Παράλληλα, ο μάραθος χαρίζει όλες τις αντισηπτικές του ιδιότητες, προστατεύοντας από τη γρίπη και τις ιώσεις, ενώ η Βιταμίνη C, δρα ενάντια στις λοιμώξεις και συμβάλλει στη παραγωγή αντισωμάτων στον οργανισμό. Mε το Cold Syrup® ισχυροποιείται το ανοσοποιητικό, θωρακίζεται ο οργανισμός από τα βακτήρια και τους ιούς και δημιουργείται έτσι μία φυσική ασπίδα προστασίας απέναντι στις ιώσεις και στο κρυολόγημα.

Neomat: Φέρνει το τέλος στο ξεχώρισμα των ρούχων

Χάρη στη νέα τεχνολογία του Neomat, που εμποδίζει τη μεταφορά χρωμάτων από το ένα ρούχο στο άλλο, μπαίνει τέλος στο ξεχώρισμα, ώστε η πλύση των ρούχων να γίνεται με περισσότερη άνεση. Το νέο προϊόν παρουσιάστηκε σε μια ειδική εκδήλωση στο Εμπορικό Κέντρο AVENUE, οπού οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια live πλύση πλυντηρίου, με τα ρούχα που είχαν μαζευτεί από τους χρήστες μέσω της εφαρμογής «Μπουγαδοεπανάσταση», η οποία έτρεχε για δυο βδομάδες στη σελίδα του Neomat στο Facebook. Τα χρωματιστά ρούχα που μαζεύτηκαν, αναμείχθηκαν στον κάδο του πλυντηρίου, και η πρωτοποριακή σύνθεση του Neomat «Τέλος στο Ξεχώρισμα» εντυπωσίασε το κοινό με το αποτέλεσμα. Το προϊόν διατίθεται σε δύο συσκευασίες, 48 και 30 πλύσεων.

Gillette Fusion Proglide: Με τεχνολογία Flexball

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας μηχανής περιλαμβάνουν μια επανασχεδιασμένη λαβή, που δίνει στην κεφαλή ένα μεγαλύτερο εύρος κίνησης, η οποία προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου και εξασφαλίζει μέγιστη επαφή, αφαιρώντας ουσιαστικά κάθε τρίχα, πιο εργονομική λαβή για ακριβή έλεγχο, ενώ δέχεται τα ίδια αξιόπιστα ανταλλακτικά, με την ειδικά σχεδιασμένη σειρά από πέντε λεπίδες ακριβείας και μια προηγμένη επίστρωση για αδιάκοπη κοπή και άνεση με έμφαση στην απόδοση.

Το λανσάρισμα του νέου προϊόντος θα υποστηριχθεί με υλικά για τα καταστήματα που θα το διαθέτουν, με digital ενέργειες και με διαφημιστική τηλεοπτική καμπάνια. Σημειώνεται πως τα ανδρικά ξυριστικά είναι από τις μεγαλύτερες κατηγορίες σε τζίρο για το ελληνικό λιανεμπόριο, η οποία, όμως, παρουσιάζει πτώση, κυρίως λόγω μείωσης της κατανάλωσης σε νεαρές ηλικίες. Η Gillette είναι ηγέτης της κατηγορίας με μερίδιο αξίας 69% (πηγή Nielsen, 2014).

Κρις Κρις «Τόστιμο!» Μεσογειακό με Σκόρδο και Βασιλικό

To Κρις Κρις «Τόστιμο!» Μεσογειακό με Σκόρδο και Βασιλικό, είναι ένα σταρένιο, αφράτο ψωμί τοστ με ελαιόλαδο, που έχει θέσει ως στόχο να κερδίσει την προτίμηση των καταναλωτών. Δημιουργήθηκε με τη φροντίδα του Κρις Κρις, της διεθνώς βραβευμένης μάρκας, που δεν παύει να ξαφνιάζει ευχάριστα τους καταναλωτές με τη διαρκή καινοτομία, την ποιότητα και την ανώτερη γεύση των προϊόντων της. Χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά και την απόλυτα ισορροπημένη γεύση του, το νέο Κρις Κρις «Τόστιμο!», προτείνεται ως μια νέα απολαυστική επιλογή για όλες τις ώρες.

Pom Pon Sensitive Skin με Ceramides

Η ειδικά μελετημένη σύνθεσή τους, περιέχει το ενεργό φυσικό συστατικό Ceramides, λιπίδια τα οποία βοηθούν στην ενίσχυση ενυδάτωσης της επιδερμίδας. Τα Ceramides αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές φυσικές ενεργές ουσίες, μοναδικά συμβατές με το δέρμα, αφού η δομή τους προσομοιάζει με εκείνη της κυτταρικής μεμβράνης. Τα Pom Pon Sensitive Skin με Ceramides αποτελούν ιδανικό σύμμαχο περιποίησης και φροντίδας για τα ευαίσθητα δέρματα, αφού αφαιρούν αποτελεσματικά  το έντονο ή αδιάβροχο μακιγιάζ, ενυδατώνουν σε βάθος, αποκαθιστούν την υγρασία της ξηρής – ευαίσθητης επιδερμίδας και είναι δερματολογικά & οφθαλμολογικά ελεγμένα.

Dove: Καινοτόμες προτάσεις

Νέο Dove Invisible Dry-Invisible Αόρατο σε 100 χρώματα
Το Dove δημιούργησε ένα  νέο αποσμητικό που φέρνει την μεγαλύτερη καινοτομία στην κατηγορία «σημάδια στα ρούχα»: Το νέο Dove invisible Dry, είναι το πρώτο αποσμητικό Dove για προστασία από σημάδια σε 100 χρώματα! Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας της επιδερμίδας, διατηρώντας την απαλή και ενυδατωμένη σε βάθος, χάρη στο ¼ ενυδατικής κρέμας που περιέχει, ενώ παράλληλα, παρέχει 48ώρη αποτελεσματική προστασία.  

Nέα λάδια ενυδάτωσης Purely Pampering
Τα 2 λάδια θρέψης και ενυδάτωσης, Shea butter & warm vanilla και Pistacchio & Magnolia, της νέας σειράς Dove Purely Pampering Oils, δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν την ιδιαίτερη σχέση που έχει κάθε γυναίκα με το σώμα και την επιδερμίδα της. Η μη λιπαρή σύνθεσή τους θρέφει το σώμα και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση που διαρκεί. Το Shea butter & warm vanilla χαρίζει χρυσαφένια λάμψη, διατηρώντας την επιδερμίδα λαμπερή και όμορφη, ενώ το Pistachio & Magnolia ταξιδεύει τη γυναίκα σε έναν κόσμο πλούσιων αρωμάτων, αφήνοντας στο σώμα το εθιστικό άρωμα από φιστίκι και μανόλια. Τα 2 λάδια θρέψης και ενυδάτωσης της νέας σειράς Dove Purely Pampering Oils, διατίθεται σε συσκευασία των 150ml.

Garnier: Μiracle Sleeping Cream, αντιγηραντική κρέμα κατά της κούρασης

Η καλύτερη στιγμή αντιμετώπισης των συνεπειών της κούρασης είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι φυσικοί μηχανισμοί επανόρθωσης ενεργοποιούνται και η ανάπλαση κορυφώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που η Garnier καλεί τις γυναίκες να βοηθήσουν την επιδερμίδα τους να καταπολεμήσει τα σημάδια της κούρασης και της γήρανσης, χρησιμοποιώντας την νέα της κρέμα Miracle Sleeping Cream. Στο συγκεκριμένο προϊόν, η επανορθωτική δύναμη μιας μάσκας συνδυάζεται με την ελαφριά υφή μιας κρέμας, για ξεκούραστο πρόσωπο από το πρώτο πρωί και ολοένα πιο αναζωογονημένη επιδερμίδα.

To αντιγηραντικό σύμπλεγμα 7 ενεργών συστατικών της Miracle Sleeping Cream περιλαμβάνει LHA, ένα ενεργό συστατικό υψηλής αποτελεσματικότητας για λάμψη, αδενοσίνη για την καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης που προκαλούνται από την κούραση, εκχύλισμα ακακίας ροδομέταξης, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στην καταπολέμηση της θαμπής όψης, της έλλειψης ομοιομορφίας και στη μείωση των ρυτίδων, υαλουρονικό οξύ για εντατική ενυδάτωση, εκχύλισμα ρούσκου, έλαιο jojoba και αιθέριο έλαιο λεβαντίνης, το οποίο αποτελεί το βασικό ενεργό συστατικό της σύνθεσης της κρέμας. Το αιθέριο έλαιο λεβαντίνης βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και διαθέτει αναπλαστικές και αντιγηραντικές ιδιότητες.