ΕΣΒΕΠ: Η αξία των brand στην κρίση

Στην παρουσίαση ο κ. Αλ. Φλώρος, Διευθυντής Υπηρεσιών Λιανεμπορίου της Nielsen, μίλησε για τις παγκόσμιες τάσεις του λιανεμπορίου και τις συμπεριφορές των καταναλωτών, ενώ ο κ. Σ. Κομνηνός, ΓΓ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, δήλωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η επίλυση χρόνιων δομικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στα επώνυμα προϊόντα, ο κ. Κομνηνός τόνισε ότι αποτελούν μονόδρομο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ανήγγειλε τη δημιουργία σήματος ελληνικών προϊόντων. Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ, κ. Ν. Καραγεωργίου, τόνισε ότι στις σημερινές συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας η παρουσία των μαρκών μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό.

Vivartia: ανοδική η χρήση 2009

Μέρος της αύξησης οφείλεται στην ενσωμάτωση των νεο-ενοποιούμενων θυγατρικών Everest και Nonni’s για ολόκληρο το έτος 2009. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 130,8 εκατ. ευρώ, έναντι 129,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2008 (αύξηση 0,7%). Τα συνολικά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 49,2 εκατ. ευρώ, από 35,5 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2008, ενώ μετά και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 27,8 εκατ. ευρώ, από 13,9 εκατ. ευρώ για την περσινή χρήση, ενισχυμένα και από το κέρδος που προέκυψε από διακοπείσες δραστηριότητες.

Εξάλλου, το ΔΣ της Vivartia συνήλθε στις 22/03/2010 και αποφάσισε την αλλαγή της ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού για την απόσχιση των τεσσάρων κλάδων της Εταιρείας από 30/06/2010 σε 30/04/2010. Στόχος της ανωτέρω απόφασης είναι η λειτουργία των τεσσάρων ανεξάρτητων θυγατρικών της Vivartia από 01/07/2010.

Νέο atlantic στη Χαλκίδα

O σχεδιασμός του είναι σύγχρονος και η έκτασή του ανέρχεται στα 600 τμ, ενώ παράλληλα συνοδεύεται και από 600 τμ βοηθητικούς χώρους, καθώς και άνετο πάρκινγκ 100 θέσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Πλέον το δίκτυο της atlantic αριθμεί 148 σούπερ μάρκετ atlantic, 20 Ατλάντικ Cash & Carry για την εξυπηρέτηση του δικτύου χονδρικής και 688 καταστήματα franchise Άριστα, μέσω των οποίων καλύπτει το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας.

Νέα καταστήματα Aldi

Πρόσφατα, η αλυσίδα είχε λειτουργήσει και άλλο σημείο πώλησης, στη Λεωφόρο Θηβών. Συνολικά, φέτος, η Aldi θα εγκαινιάσει 20 νέα σημεία πώλησης, καθώς και το logistics center της Θεσσαλονίκης, που σε λίγους μήνες θα έχει περατωθεί. Η έμφαση της ανάπτυξης της Aldi φέτος θα είναι κυρίως σε αστικά κέντρα (με προτεραιότητα στην πρωτεύουσα) χωρίς να προσθέτει καινούργια ακίνητα στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της.

A-B: Θετικός ο απολογισμός του 2009

Τον προηγούμενο χρόνο προστέθηκαν σημαντικές υπηρεσίες προς τους πελάτες των καταστημάτων Α-Β, όπως η ανάληψη χρημάτων από τα ταμεία (cash back), η εξόφληση λογαριασμών NOVA και ΔΕΚΟ κλπ.

Παράλληλα, η αλυσίδα λειτούργησε νέα καταστήματα, ανακαίνισε υπάρχοντα και εξαγόρασε την εταιρεία Κορυφή στη Θράκη, με 11 καταστήματα (την 23/11/2009 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του 100% του εταιρικού κεφαλαίου της αλυσίδας, έναντι τιμήματος 6,8 εκατ. ευρώ). Η Α-Β έκλεισε 2 από τα 11 καταστήματα της εταιρείας Κορυφή στο τέλος του 2009 και τα υπόλοιπα 10 θα λειτουργήσουν με το εμπορικό σήμα της μέχρι το τέλος του 2010.

Να σημειωθεί ότι στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής Κορυφή ΑΕ, ενώ τα οικονομικά στοιχεία της εξαγορασθείσας εταιρίας Εταιρεία Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων ΜΕΠΕ και ΣΙΑ ΕΕ για την χρήση 2008 αφορούν το διάστημα από 1/4/2008 (ημερομηνία εξαγοράς) έως 31/12/2008. Για τους παραπάνω λόγους τα αποτελέσματα της 31/12/2009 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της περσινής χρήσης.