Τα μεγαλύτερα μερίδια μαλακτικών ρούχων PL σε όγκο και αξία σημειώνονται στα υπέρ μάρκετ (24,2% και 10,3% αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν τα  μεγάλα σούπερ μάρκετ με 20,8% σε όγκο και 9,6% σε αξία. Τα μερίδια αυτά αφορούν στην εβδομάδα από 12-19/4/2009. Συνολικά, οι πωλήσεις των PL στη συγκεκριμένη κατηγορία, κατά την εβδομάδα μέτρησης, ήταν 902,95 χιλ. ευρώ και 676,87 χιλ. λίτρα.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Στην πρώτη θέση, από άποψη μεριδίων σε όγκο πωλήσεων, βρίσκεται η Πελοπόννησος με 22,2% μερίδιο, ενώ ως προς τα μερίδια σε αξία προηγείται με μικρή διαφορά η Κεντρική Ελλάδα (10,2% σε σχέση με το μερίδιο 10,1% της Πελοποννήσου). Ακολουθεί η Κρήτη με 19,7% μερίδιο σε όγκο πωλήσεων και 8,4% σε αξία. Την εβδομάδα από 12-19/4/2009 το μερίδιο πανελλαδικά των πωλήσεων PL μαλακτικών ρούχων, σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας, ήταν 19,7% σε όγκο και 9,2% σε αξία.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.