Τα μεγαλύτερα μερίδια χλωρίνης PL σε όγκο και αξία σημειώνονται στα υπέρ μάρκετ (33,8% και 21,8% αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με 30,6% και 18,5%. Τη μικρότερη συμμετοχή PL στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας έχουν τα μικρά σούπερ μάρκετ (18,3% σε όγκο και 11,7% σε αξία). Τα μερίδια αυτά αφορούν στην εβδομάδα από 2-8/2/2009. Συνολικά, οι πωλήσεις των PL στη συγκεκριμένη κατηγορία, κατά την εβδομάδα μέτρησης, ήταν 419 χιλ. λίτρα και 517,34 χιλ. ευρώ.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην πρώτη θέση, από άποψη μεριδίων σε όγκο και αξία πωλήσεων χλωρίνης PL, με μερίδια 32,8% και 19,8% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κρήτη (20,6% σε όγκο και 13,7% σε αξία). Την εβδομάδα 2-8/2/2009 το μερίδιο πανελλαδικά των πωλήσεων χλωρίνης PL σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας ήταν 28% σε όγκο και 17,5% σε αξία.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.