Τα μεγαλύτερα μερίδια του ψωμιού PL σε όγκο και αξία σημειώνονται στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας (25% και 19,2% αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν τα υπέρ μάρκετ με μερίδια 24,1% σε όγκο και 17,2% σε αξία. Τη μικρότερη συμμετοχή PL στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας έχουν τα μικρά σούπερ μάρκετ (16,8% σε όγκο και 10,4% σε αξία). Τα μερίδια αυτά αφορούν στην εβδομάδα από 17-23/11/2008. Συνολικά, οι πωλήσεις των PL στη συγκεκριμένη κατηγορία, κατά την εβδομάδα μέτρησης, ήταν 718,95 χιλ. κιλά και 2,69 εκατ. ευρώ.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Η Κεντρική Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, από άποψη μεριδίων σε όγκο και αξία πωλήσεων στην κατηγορία του ψωμιού PL, με μερίδια 27% και 20,5% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κρήτη με μερίδια 17,7% σε όγκο και 12,1% σε αξία. Την εβδομάδα από 17-23/11/2008 το μερίδιο πανελλαδικά των πωλήσεων ψωμιού PL σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων ήταν 22,6% σε όγκο και 16,2% σε αξία.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.