Το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας

Με την επίδοσή του αυτή, ο κλάδος κατέχει την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, ακολουθούμενος σε μεγάλη απόσταση από τη βιομηχανία και τη γεωργία, των οποίων τα μερίδια ανέρχονται σε 11,8% και 11,3% αντίστοιχα.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ, απέδειξαν ότι ακόμη και στους χαλεπούς καιρούς ξέρουν να ανθίστανται στις πιέσεις και να παράγουν νέες θέσεις εργασίας, όταν άλλοι κλάδοι, όπως η μεταποίηση και η γεωργία, αιμορραγούν και περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τα μερίδιά τους στην “πίτα της απασχόλησης” της χώρας.

Το 2008 ήταν μία πολύ κακή χρονιά για το εμπόριο, αφού οι πωλήσεις για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες σημείωσαν πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. ‘Ομως, αυτόν τον χρόνο της κρίσης και του πανικού, οι θέσεις εργασίας στο εμπόριο αυξήθηκαν περίπου κατά 40.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% και πάνω των νέων θέσεων εργασίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Διάνα στις εκτιμήσεις τους οι έμποροι

Οι αριθμοί, λοιπόν, φέρνουν το εμπόριο στην πρώτη γραμμή του μετώπου κατά της ανεργίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Ταυτόχρονα, όμως, οι επιχειρηματίες του κλάδου φαίνεται ότι από πολύ νωρίς -και σίγουρα πολύ νωρίτερα από τους πολιτικούς αυτής της χώρας- διείδαν την επερχόμενη κρίση και χαμήλωσαν πάρα πολύ τον πήχη των επιχειρηματικών τους φιλοδοξιών για το 2009.

‘Οπως προκύπτει από έρευνα που έγινε από την ΕΣΕΕ σε συνεργασία με την ICAP τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν δηλαδή γίνει αντιληπτό στους πολλούς το μέγεθος της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος τους οι έμποροι ανέμεναν μείωση ή στασιμότητα των πωλήσεων το 2009, ενώ σε ένα σημαντικό ποσοστό τους προέβλεπαν και μείωση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, μόνο μία στις τέσσερις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις (ΑΕ και ΕΠΕ) εκτιμούσε ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν το 2009 -το αντίστοιχο ποσοστό στις μικρότερες επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ και ατομικές) ήταν πολύ χαμηλότερο και δεν ξεπερνούσε το 16%. Αντίθετα, τα 2/3 των μεγάλων επιχειρήσεων και το 83% των μικρών εκτιμούσαν ότι οι πωλήσεις τους το 2009 θα μείνουν στάσιμες ή θα μειωθούν.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι η έρευνα έγινε τον Σεπτέμβριο, όταν δηλαδή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμούσε ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα «τρέχει» το 2009 με ποσοστό γύρω στο 3%. Σήμερα, το ποσοστό αυτό προσδιορίζεται -κατά την Κομισιόν- στο 0,2%.

Ανάλογη ή και μεγαλύτερη επιδείνωση θα παρουσίαζαν και οι εκτιμήσεις των εμπόρων, αν η έρευνα γινόταν αυτή την εποχή. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις:

 • Μία στις τέσσερις μεγάλες εταιρείες του κλάδου αναμένει αύξηση του τζίρου το 2009, ενώ πάνω από το 61% εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν ή θα παραμείνουν στάσιμες.
 • Οι μικρές λιανεμπορικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 14% εκτιμούν ότι οι πωλήσεις τους θα αυξηθούν, ενώ κατά το 83% αναμένουν μείωση ή στασιμότητα.

Ανησυχίες προκαλούν και οι προβλέψεις για την απασχόληση. Στη συντριπτική πλειονότητά τους οι έμποροι, το 72,4% των μεγάλων και το 88,1% των μικρών, εκτιμούν ότι η απασχόληση θα παραμείνει στάσιμη το 2009. Και μόνο η επαλήθευση της εκτίμησής τους σημαίνει οπισθοδρόμηση: Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κλάδος δημιούργησε το 2008 πάνω από 40.000 νέες θέσης απασχόλησης, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία η ανακοπή αυτής της διαδικασίας φέτος.

Μόνο κατά το 12,1% οι μεγάλοι επιχειρηματίες και κατά το 3,3% οι μικροί αναμένουν αύξηση της απασχόλησης φέτος, ενώ αντίθετα κατά το 8,5% οι μεγάλοι και κατά το 6,2% οι μικροί εκτιμούν ότι η απασχόληση θα μειωθεί. Οι εκτιμήσεις των λιανεμπορικών επιχειρήσεων για την απασχόληση το 2009 είναι οι εξής:

 • Αύξηση αναμένει το 9,8% των μεγάλων και το 2,4% των μικρών.
 • Μείωση το 7,3% των μεγάλων και το 4,8% των μικρών.
 • Στασιμότητα το 70,7% των μεγάλων και το 90,5% των μικρών.

Δεδομένου ότι η σχετική έρευνα έγινε προ τετραμήνου, κορυφαίοι παράγοντες των φορέων του εμπορικού κόσμου εκτιμούν ότι σήμερα έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα ποσοστά που αναφέρονται στη μείωση της απασχόλησης, σε βάρος τόσο της αύξησης όσο και της στασιμότητας.

Πηγή της απασχόλησης η λιανική

Το εμπόριο είναι ο “μέγας εργοδότης” στην Ελλάδα, αλλά το λιανεμπόριο είναι ο υποκλάδος με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στην απασχόληση του τομέα. Πιο συγκεκριμένα, απορροφά το 66,8% της απασχόλησης του τομέα, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του χονδρικού εμπορίου ανέρχεται στο 20,8% και του εμπορίου αυτοκινήτων στο 12,4%.

Τη δεκαπενταετία 1993-2008 η απασχόληση στο εμπόριο αυξήθηκε κατά 245.115 άτομα, μέγεθος που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης γύρω στο 42%. Αυτό σημαίνει ότι πολύ περισσότερο από το ? των καθαρών θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1993 και 2008 στο σύνολο της οικονομίας οφείλεται στον τομέα του εμπορίου.

 • Το λιανικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή των αυτοαπασχολούμενων στο δυναμικό του. Οι 3 στους 10 απασχολούμενους στον κλάδο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία -κατά το 11,9% πρόκειται για εργοδότες, 9,6% για «συμβοηθούντα» και μη αμειβόμενα μέλη και 47,9% για μισθωτούς.
 • Πάνω από το μισό των απασχολούμενων στον κλάδο, το 52%, είναι γυναίκες.
 • Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 5,9%, ενώ το ποσοστό της προσωρινής διαμορφώνεται στο 9,4% των μισθωτών του τομέα.
 • Οι νέοι μέχρι 29% αποτελούν λίγο πάνω από το 1/5 (το 21,3%) των απασχολούμενων.
 • Σε σχέση με το 2007, η συνολική απασχόληση στο λιανεμπόριο αυξήθηκε το 2008 κατά 27.000 άτομα, κυρίως γυναίκες, καθώς αυτές συμμετέχουν σε ποσοστό 52% στην αύξηση. ‘Ομως, η απασχόληση των νέων μειώθηκε κατά 7.700 άτομα.

Στα θετικά του κλάδου καταγράφεται το γεγονός ότι η αύξηση των απασχολούμενων στο λιανεμπόριο το 2008, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, οφείλεται μόνο στη μεταβολή των πλήρως απασχολουμένων, καθώς ο αριθμός των μερικών απασχολουμένων μειώθηκε κατά 370 άτομα.

2009_01_29 Μερίδια οδοντόκρεμας PL_ΙRΙ

Τα μεγαλύτερα μερίδια οδοντόκρεμας PL σε όγκο και αξία σημειώνονται στα υπέρ μάρκετ (2,2% και 1,1% αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με 1,7% και 0,9%. Τη μικρότερη συμμετοχή PL στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας έχουν τα μικρά σούπερ μάρκετ (1,3% σε όγκο και 0,7% σε αξία). Τα μερίδια αυτά αφορούν στην εβδομάδα από 5/1-11/1/2009. Συνολικά, οι πωλήσεις των PL στη συγκεκριμένη κατηγορία, κατά την εβδομάδα μέτρησης, ήταν 29,59 χιλ. λίτρα και 851,82 χιλ. ευρώ.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Η Κεντρική Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, από άποψη μεριδίων σε όγκο και αξία πωλήσεων στην κατηγορία της οδοντόκρεμας PL, με μερίδια 2,1% και 1,1% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος, με μερίδια 1,2% σε όγκο και 0,6% σε αξία. Την εβδομάδα από 5/1-11/1/2009 το μερίδιο πανελλαδικά των πωλήσεων οδοντόκρεμας PL σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων ήταν 1,7% σε όγκο και 0,8% σε αξία.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

Dixan: Νέα σειρά Power Gel Aromatherapy

Η νέα σειρά, που είναι διαθέσιμη σε 3 συνδυασμούς με αιθέρια έλαια (Μανόλιας & Σανδαλόξυλου, Ορχιδέας & Κέδρου, Λεβάντας & Ρόδου), διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. ‘Oπως δηλώνει η εταιρεία, “η νέα σειρά Dixan Power Gel Aromatherapy, συνδυάζοντας την καθαριστική δύναμη του Dixan με την ευεργετική δράση των αιθέριων ελαίων, προσφέρει αξεπέραστη καθαριότητα και αίσθηση απαλότητας στα ρούχα, με μοναδικό άρωμα που διαρκεί χαρίζοντας ξεχωριστές στιγμές ευεξίας. Η σειρά Dixan Power Gel Aromatherapy απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές που αναζητούν κάτι διαφορετικό και πρωτοποριακό χωρίς να δέχονται κανένα συμβιβασμό στο αποτέλεσμα”.
 
Τα προϊόντα της σειράς έχουν ήδη τοποθετηθεί, από την αρχή του έτους, σε όλα τα σημεία λιανικής και χονδρικής πώλησης (σούπερ μάρκετ, cash & carry κλπ). Το λανσάρισμά τους συνοδεύεται από δυνατό πλάνο υποστήριξης, που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει έντονη τηλεοπτική διαφήμιση, καταχωρίσεις στον τύπο, δυνατές προωθητικές ενέργειες εντός των καταστημάτων και διαφημιστικό υλικό.

“Το λιανεμπόριο, με την τοποθέτηση της σειράς στο ράφι, αποκομίζει σημαντικά κέρδη από την ανάπτυξη της κατηγορίας με προϊόντα υψηλής αξίας, την ανανέωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών στην κατηγορία και την ανταπόκρισή του στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς και τις ιδιαίτερες επιθυμίες των καταναλωτών”, τονίζουν οι υπεύθυνοι του προϊόντος. 

Το ΕΦΕΤινό μπάχαλο

«Πρόκειται για μια ρύθμιση, η οποία φέρνει την αγορά σε εποχές προ Ολυμπιακών Αγώνων», σχολιάζει γνωστός παράγοντας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, προσθέτοντας πως «κάποια στιγμή οι κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν ότι οι επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν, εκτός από κεφάλαια, έξυπνες ιδέες και ηγέτες σε πόστα ευθύνης, χρειάζονται και εκφραστές της πολιτείας, οι οποίοι στοιχειωδώς να μπορούν να αντιληφθούν πώς λειτουργεί η αγορά, ποιες είναι οι ανάγκες της, και πώς πρέπει να εποπτεύεται».

Παρά τις χρόνιες και έντονες πιέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και των εργαζομένων στον ΕΦΕΤ σχετικά με την ενοποίηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων στον κλάδο τροφίμων και ποτών, η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να ανακατώσει για μια ακόμη φορά τον κρατικό μηχανισμό, με τροπολογία που καταθέτει στη Βουλή, με την οποία ορίζει ως νέο εποπτεύοντα υπουργό του ΕΦΕΤ τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μάλιστα, κατά τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο φορέα, η τροπολογία δεν θα ορίζει ρητά τις αρμοδιότητες που πρέπει να υπαχθούν υπό τον συντονισμό του ΕΦΕΤ, αλλά θα αναφέρεται γενικά στην ενοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων.

Δράμα σε «τέσσερις πράξεις»

Η «πρώτη πράξη» του νέου… ΕΦΕΤινού δράματος θα γραφεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή με την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας. Αμέσως μετά θα αρχίσει η «δεύτερη πράξη» του, η οποία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Πρόκειται για το στάδιο υπαγωγής του ΕΦΕΤ από την εποπτεία του ενός υπουργείου στο άλλο, οπότε θα ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, και στην αγορά τα πάντα θα γίνονται άνευ ελέγχων.

Θα υπάρξει και «τρίτη πράξη», με τίτλο «εικονική ενοποίηση αρμοδιοτήτων», διότι ποιος μπορεί να φανταστεί τους αιρετούς άρχοντες των Νομαρχιών να εκχωρούν αρμοδιότητες στον ΕΦΕΤ ή το Γενικό Χημείο του Κράτους και τους κτηνιάτρους να απεμπολούν τα κεντημένα συντεχνιακά τους συμφέροντα στο όνομα της ενοποίησης;

‘Οσο για την «τελευταία πράξη», είναι άγνωστο πότε θα «παιχτεί», δηλαδή υπό ποιας διατροφικής κρίσης το άγος. Πρόκειται για την κορύφωση του δράματος, στην οποία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καταλαβαίνοντας τι εστί ΕΦΕΤ, θα παρακολουθεί τα γκάλοπ και θα κλαίει με μαύρο δάκρυ, στοχαζόμενος πρωθύστερα την επιστροφή του του κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να μπορούσε να είχε συμβεί το δηλωθέν του τελευταίου προχθές: ότι το ΠΑΣΟΚ θα «ξηλώσει» τον ΕΦΕΤ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα το επαναφέρει στη βάση του. Κι άντε πάλι από την αρχή…

Κάθαρση, έξοδος που λένε, σε αυτό το δράμα δεν υπάρχει…

Οι καταναλωτές βράβευσαν τα Προϊόντα της Χρονιάς

Οι ‘Ελληνες καταναλωτές ανέδειξαν τα Προϊόντα της Χρονιάς 2009. Ο θεσμός, που παρουσιάστηκε φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Award Greece ΕΠΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία BOUSSIAS, έχει στόχο να αναδείξει τα πιο καινοτόμα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Συμμετείχαν 30 προϊόντα των εταιρειών Ελαΐς-Unilever Hellas, Procter&Gamble, L’ Οreal Hellas, Coca-Cola Hellas, Coca-Cola HBC, Pepsico- ΗΒΗ, Nestle, Henkel Hellas, Elbisco, Rilken, Sara Lee Hellas, Wringley.

Οι 14 νικητές προέκυψαν από πανελλαδική έρευνα αγοράς, που διεξήγαγε η εταιρεία TNS ICAP και στηρίχθηκε στις απαντήσεις 3.370 καταναλωτών. Η αξιολόγηση των προϊόντων έγινε βάσει της ελκυστικότητάς τους από άποψη συσκευασίας, τιμής, καινοτομιών και των υποσχέσεών τους προς τους καταναλωτές και του βαθμού ικανοποίησης που προσέφερε η χρήση τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράζουν νέα και καινοτόμα προϊόντα -πράγμα που χαρακτηρίζει έντονα τους νεότερης ηλικίας καταναλωτές- ενώ δηλώνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για την αγορά τέτοιων προϊόντων, που τους προσφέρουν ικανοποίηση. Τέλος, οι τρεις βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ενός προϊόντος είναι η φυσικότητα και αγνότητά του (naturality), η σχέση ποιότητας/τιμής (value for money) και, τέλος, το κατά πόσο το προϊόν αυτό προάγει την υγεία.

Τα προϊόντα που βραβεύθηκαν ήταν τα Ava Clean & Care, Ariel Clean & Fresh άνθη μηλιάς & μοσχολέμονο, Noxzema Talc, Pantene Pro-V κρέμα υπέροχα φιλαριστά μαλλιά, Max Factor Masterpiece Max, Pantene Pro-V αφρός υπέροχα φιλαριστά μαλλιά, Rilken Silken Color Care Gloss, Derma Genesis, Dove Go Fresh Showers, Aim Style Tech Toothbrush, Lipton Linea, Fitness Dark Chocolate, Trident senses και Amita Ευ Ζην.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Βραβεία απένειμαν οι κκ Ν. Βερόπουλος, πρόεδρος του ομώνυμου ομίλου, ‘Aγ. Αραμπατζής, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Διαφημιζόμενων Ελλάδας, και η κ. Β. Αγγελούδη, εμπορική διευθύντρια της Σίγμα ‘Αλφα Μι. Βραβεία απένειμε και η κ. Μ. Δριμαροπούλου, εκδότρια της ComCenter (βλ. φωτό).

Τα 14 βραβευθέντα προϊόντα έχουν το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου «Αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς 2009» για έναν χρόνο στις διαφημίσεις και τις συσκευασίες των προϊόντων τους.

Νέο Μega Κρόνος στο Planet, στην Πάτρα

Στις 28 Ιανουαρίου εγκαινιάστηκε το νέο σούπερ μάρκετ Mega Κρόνος στο Εμπορικό Κέντρο Planet στην Πάτρα.

Πρόκειται για το 16ο κατάστημα της αχαϊκής αλυσίδας Κρόνος Ν. Καρακίτσος ΑΕΒΕ, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα καταστήματα που συστεγάζονται στο εμπορικό κέντρο Planet -Everest, Wind, Panda, Barbie Shop, Stels Sport, Καλούδης, Κέντρο Τύπου κά- υπόσχεται μια νέα εμπειρία αγορών στους καταναλωτές. Πρόκειται για ένα εμπορικό κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών που καλύπτει όλες τις βασικές κατηγορίες αγορών.

Στο Mega Κρόνος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάθεση ποιοτικών παραδοσιακών φρέσκων και νωπών προϊόντων, σύμφωνα με τη στρατηγική που διαφοροποιεί την αλυσίδα από τοπικό ανταγωνισμό της.

Η συνολική επένδυση στο νέο εμπορικό κέντρο και η υλοποίησή της έγινε από Πατρινούς επιχειρηματίες και αχαϊκές τεχνικές εταιρείες. Προσφέρει, δε, περίπου 60 θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά εργασίας, στην οποία ο όμιλος Καρακίτσος ΑΕΒΕ συνέβαλε με 45 νέες θέσεις κατά το τελευταίο 6μηνο -ο όμιλος απασχολεί συνολικά περί τους 300 υπαλλήλους.

Καρφούρ Μαρινόπουλος: Συμπληρώθηκε 1 χρόνος ανταποδοτικής ανακύκλωσης

‘Eνας χρόνος συμπληρώθηκε από τη λειτουργία του πρώτου Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης από τον όμιλο Καρφούρ Μαρινόπουλος, και ο απολογισμός είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός.

Μετά το πρώτο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που εγκαινιάστηκε στο Carrefour Αλίμου τον Οκτώβριο του 2007, 3 ακόμα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης δημιουργήθηκαν κατά το 2008 στα Carrefour Λάρισας, Ιλίου και Γέρακα, με σκοπό την προώθηση της έννοιας της ανακύκλωσης και τη συμμετοχή όλο και περισσότερων πολιτών.

“Πρόκειται για καινοτόμα συστήματα ανακύκλωσης”, δηλώνει η εταιρεία, “που δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιστρέφουν προς ανακύκλωση πλαστικά μπουκάλια, γυάλινες φιάλες, μεταλλικά κουτιά, χάρτινες συσκευασίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, κινητά τηλέφωνα και μπαταρίες”.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2008 ξεκίνησε η λειτουργία 2 Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Δύο Υλικών στα Carrefour Μαρινόπουλος της Αμφιθέας και της Αργυρούπολης. Πρόκειται για συστήματα ανακύκλωσης, μέσω των οποίων οι καταναλωτές μπορούν να ανακυκλώνουν αποκλειστικά μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες.

Η συμμετοχή των καταναλωτών στην προσπάθεια του ομίλου για ανακύκλωση των υλικών αυτών ήταν πολύ μεγάλη. Για το διάστημα από 7/10/2007 έως και 31/12/2008 ανακτήθηκαν συνολικά 4.959.871 συσκευασίες, που αντιστοιχούν σε 284.388,39 κιλά συσκευασιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ανακτήθηκαν:

 • 1.104.406 πλαστικές συσκευασίες ή 55.220,30 κιλά πλαστικού. 
 • 1.697.383 αλουμινένιες συσκευασίες ή 25.460,75 κιλά αλουμινίου.
 • 1.788.641 λευκοσιδηρές συσκευασίες ή 98.365,36 κιλά λευκοσιδήρου.
 • 369.621 γυάλινες συσκευασίες ή 105.341,98 κιλά γυαλιού.

“Τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση των παραπάνω υλικών”, τονίζεται στην ανακοίνωση, “είναι τεράστια και συνοψίζονται στα εξής:  Η ανακύκλωση 1.104.406 πλαστικών συσκευασιών ή 55.220,30 κιλών πλαστικού εξασφαλίζει ένα χρονικό διάστημα 500 ετών που θα απαιτούνταν, αν η ποσότητα αυτή κατέληγε στο περιβάλλον. Επιπλέον, η διαδικασία παραγωγής της θα οδηγούσε σε επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με επιπλέον 40.421,26 κιλά αερίων, τα οποία συμβάλλουν καταλυτικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ανακύκλωση 1.697.383 αλουμινένιων συσκευασιών ή 25.460,75 κιλών εξοικονομεί: 116.355,60 κιλά βωξίτη, 17.822,52 κιλά πετρελαίου, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του αλουμινίου, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας αρκετής για να ακούσουμε ραδιόφωνο για 6.789.532 ώρες ή για να δούμε τηλεόραση για 5.092.149 ώρες, ή για να ανάβει μία λάμπα 60 Watt για 8.486.915 ώρες ή
για να λειτουργεί ένα ψυγείο για 6.789.532 ώρες.

Η ανακύκλωση 369.621 γυάλινων συσκευασιών ή 105.341,98 κιλών γυαλιού αποτρέπει την κατανάλωση της άμμου των υδροβιότοπων, από την οποία παράγεται το γυαλί. Επιπλέον, εξασφαλίζει την εξοικονόμηση 1.264,10 κιλών πετρελαίου, τα οποία θα απαιτούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία της αντίστοιχης ποσότητας γυαλιού.

Παράλληλα, το σύστημα ανακύκλωσης παλαιών μπαταριών που εφαρμόζει ο ‘Ομιλος Carrefour Μαρινόπουλος έχει άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2008, 12 τόνοι μπαταριών ή 460.000 τεμάχια συλλέχθηκαν στους ειδικά διαμορφωμένους κάδους που βρίσκονται στα καταστήματα του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, αν και ξεκίνησε τη συλλογή μπαταριών μόλις πριν από 3,5 χρόνια, έχει ήδη καλύψει το στόχο του 25% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση σε όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2012, με αποτέλεσμα να κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Εξάλλου, η συλλογή των μπαταριών πανελλαδικά αγγίζει το 26% επί του συνόλου των μπαταριών προς πώληση”.
 

Νέο Dexim στην περιοχή του Ρέντη

Στις 19 Ιανουαρίου εγκαινιάστηκε το νέο κατάστημα υποδημάτων Dexim επί της Λεωφόρου Θηβών 226 και Παρνασσού 1, στην περιοχή του Ρέντη.

Το νέα κατάστημα, χώρου πωλήσεων 450 τμ, υπόσχεται πλούσια συλλογή παπουτσιών για κάθε γούστο (γόβες, μπότες, casual, μπαλαρίνες, ανδρικά και παιδικά υποδήματα), σε εντυπωσιακά σχέδια, που συμβαδίζουν με τις διεθνείς τάσεις της μόδας, και «ανεπανάληπτες τιμές».

ΤΕΜΠΜΕ: Ζητούνται βελτιώσεις στις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα επιδοτήσεων

Πριν περάσουν δύο μήνες από την έναρξη του προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης, προέκυψαν ήδη τα πρώτα προβλήματα. Από τη μια καταγγέλλεται από επιχειρηματίες και από επαγγελματικούς φορείς η δυστοκία των τραπεζών να εγκρίνουν δάνεια βάσει του προγράμματος και από την άλλη διαπιστώνεται καθυστέρηση του αρμόδιου υπουργείου στην διαπίστωση των προβλημάτων και σε εξαγγελία διορθωτικών κινήσεων.

Πλήθος καταγγελιών δέχθηκε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, ως φορέας που εκφράζει κατά κύριο λόγο τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, από επιχειρήσεις μέλη του, για την μη έγκριση των αιτήσεών τους από Τράπεζες για χορηγήσεις με βάση το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. Οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονταν για καθυστερήσεις και για προσκόμματα εκ μέρους των τραπεζών με διάφορες αιτιολογίες (την ύπαρξη υπολοίπου άλλου δανείου, την έλλειψη πληροφόρησης από πλευράς τους, την αυστηρή τραπεζική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
κλπ). Τα προβλήματα επισημάνθηκαν και από πολλούς άλλους επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι πρότειναν συγκεκριμένες αλλαγές των όρων χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο σχετικό πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. Οι αλλαγές αυτές, τις οποίες φαίνεται να εξετάζει σοβαρά και το αρμόδιο υπουργείο, συνοψίζονται στα εξής:

 • Μείωση των κερδοφόρων χρήσεων που απαιτούνται για την ένταξη  μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα από τρεις σε δύο.
 • Κατάργηση του όρου, σύμφωνα με τον οποίο, όταν το ποσοστό των καταπτώσεων είναι άνω του 12%, διακόπτεται η συνεργασία του ΤΕΜΠΜΕ.
 • Μείωση του ανώτατου επιλέξιμου ποσού δανείου προς εγγύηση και επιδότηση, που σήμερα ανέρχεται στα 350.000 ευρώ.

Οι βελτιώσεις αυτές στους όρους κρίνονται απαραίτητες, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση πλέον οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και του μικρού αριθμού εγκρίσεων δανείων από τις τράπεζες (1.997 σε σύνολο 10.000 αιτήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στις 26 Ιανουαρίου ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης).

Επιστολή της ΕΣΕΕ στον πρόεδρο του ΤΕΜΠΜΕ

Με επιστολή της που απέστειλε στις 28 Ιανουαρίου η ΕΣΕΕ ζητά τη υπαγωγή εμπορικών επιχειρήσεων, που συμψηφιστικά είναι κερδοφόρες την τελευταία τριετία και όχι μόνο αυτών που παρουσιάζουν κερδοφορία τα τρία τελευταία χρόνια, στο πρόγραμμα τραπεζικής χρηματοδότησης με την εγγυηση του ΤΕΜΠΜΕ, καλώντας το Ταμείο “να συνηγορήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη, προκειμένου το πρόγραμμα χρηματοδότησης να καταστεί ακόμη περισσότερο αποτελεσματικό και -κυρίως- να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής δύσκολης οικονομικής συγκυρίας”.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 68 (Δεκέμβριος 2008-Ιανουάριος 2009) του περιοδικού “Το μαγαζί μας” (εκδόσεις Comcenter).

Δύο νέα μέλη στον όμιλο αγορών Σύμμετρον

Δύο νέες τοπικές εταιρείες σούπερ μάρκετ εντάχθηκαν από τις αρχές του έτους στον όμιλο αγορών Σύμμετρον.

Πρόκειται για τις εταιρείες ΧαρΜα ΑΕ και Ζώτος Χ.-Καπετάνιος ΕΠΕ. Στον όμιλο αγορών Σύμμετρον συμμετέχουν, επίσης, οι αθηναϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ Τροφίνο ΑΒΕΕ και Βιδάλης Μάρκετ ΑΕ και οι ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός (Αίγινα), Extra Πρώτα & Φθηνά ΑΕ (Μάνδρα), Παναγιωτόπουλοι Αφοί ΑΕΒΕ (Σπάρτη), Παύλου ΑΕ (Ιωάννινα), Γρηγοριάδου Μαγδαληνή και ΣΙΑ ΟΕ (‘Αργος Ορεστικό) και Κάντζας Σταμάτης ΑΕΒΕ (Σέρρες).