Τα μεγαλύτερα μερίδια των μαλακτικών ρούχων σε όγκο και αξία σημειώνονται στα υπέρ μάρκετ της χώρας (28,4% και 13,1% αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με μερίδια 24,3% σε όγκο και 11,9% σε αξία. Τη μικρότερη συμμετοχή PL στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας έχουν τα μικρά σούπερ μάρκετ (15,3% μερίδιο σε όγκο και 7,9% σε αξία). Τα μερίδια αυτά αφορούν στην εβδομάδα από 17-23/11/2008. Συνολικά, οι πωλήσεις των PL στη συγκεκριμένη κατηγορία, κατά την εβδομάδα μέτρησης, ήταν 860,8 χιλ. ευρώ και 690,75 χιλ. λίτρα.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Η Πελοπόννησος βρίσκεται στην πρώτη θέση, από άποψη μεριδίων σε όγκο και αξία πωλήσεων στην κατηγορία των PL μαλακτικών ρούχων, με μερίδια 25,1% και 12,8% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκονται με μικρή διαφορά η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα με μερίδια 18,3% σε όγκο και 9,3% σε αξία η πρώτη και 18,4% και 9,,1%, αντίστοιχα, η δεύτερη. Την εβδομάδα από 17-23/11/2008 το μερίδιο των PL μαλακτικών ρούχων πανελλαδικά ήταν 22,2% σε όγκο και 11,2% σε αξία.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.