Τα μεγαλύτερα μερίδια των PL απορρυπαντικών πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε όγκο και αξία σημειώνονται στα μεγάλα σούπερ μάρκετ (17,6% και 9,9% αντίστοιχα), ενώ τη μικρότερη συμμετοχή PL στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας έχουν τα μικρά σούπερ μάρκετ (12,7% μερίδιο σε όγκο και 7,2% σε αξία). Τα μερίδια αυτά αφορούν στην εβδομάδα από 20-26/10/2008. Συνολικά, οι πωλήσεις των PL στη συγκεκριμένη κατηγορία, κατά την εβδομάδα μέτρησης, ήταν 677,18 χιλ. ευρώ και 292,86 χιλ. λίτρα.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη θέση, από άποψη μεριδίων σε όγκο και αξία πωλήσεων στην κατηγορία των PL απορρυπαντικών πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, με μερίδια 17,4% και 9,7% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 11,4% μερίδιο σε όγκο πωλήσεων και 6% σε αξία. Την εβδομάδα από 20-26/10/2008 το μερίδιο των PL απορρυπαντικών πιάτων για πλύσιμο στο χέρι πανελλαδικά ήταν 15,5% σε όγκο και 8,6% σε αξία.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.