Τα μεγαλύτερα μερίδια των PL σνακς σε όγκο και αξία σημειώνονται στα υπέρ μάρκετ (16% και 9,4% αντίστοιχα), ενώ τη μικρότερη συμμετοχή PL στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας έχουν τα μικρά σούπερ μάρκετ (6,9% μερίδιο σε όγκο και 3,7% σε αξία). Τα μερίδια αυτά αφορούν στην εβδομάδα από 20-26/10/2008. Συνολικά, οι πωλήσεις των PL στη συγκεκριμένη κατηγορία, κατά την εβδομάδα μέτρησης, ήταν 895,81 χιλ. ευρώ και 101,8 χιλ. κιλά.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη θέση, από άποψη μεριδίων σε όγκο πωλήσεων στην κατηγορία των PL σνακς, με μερίδιο 13,3%. Σε ό,τι αφορά στην αξία πωλήσεων, τα μερίδια των περιοχών της Κρήτης, της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδας ταυτίζονται (7,1%). Την εβδομάδα από 20-26/10/2008 το μερίδιο των PL σνακς πανελλαδικά ήταν 11,7% σε όγκο και 6,7% σε αξία.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.