Τα μεγαλύτερα μερίδια παρουσιάζονται στα μεγάλα σούπερ μάρκετ (1.000-2.500 τμ) με 7,5% σε όγκο και 4% σε αξία, και ακολουθούν τα μεσαία σούπερ μάρκετ με 5,9% σε όγκο και 3,1% σε αξία. Οι συνολικές πωλήσεις απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων PL κατά τη συγκεκριμένη εβδομάδα μέτρησης ήταν 1,39 εκατ. κιλά και 3,8 εκατ. ευρώ.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Η Κρήτη έχει τα μεγαλύτερα μερίδια σε όγκο (7%), ενώ σε αξία είναι μεγαλύτερο το μερίδιο -ελάχιστα- της Θεσσαλονίκης (3,7% έναντι 3,6% της Κρήτης).

Την εβδομάδα από 6-12/10/2008 το ποσοστό των απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων PL πανελλαδικά ήταν σε όγκο 6,2% και σε αξία 3,3%.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.