Μερίδια ανά μέγεθος καταστήματος

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των δημητριακών PL στις συνολικές πωλήσεις της κατηγορίας σημειώνεται στα υπέρ μάρκετ με μερίδια 14,4% σε όγκο και 7,8% σε αξία και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, με μερίδια σε όγκο  14,1% και σε αξία 7,3%. Τα μικρότερα μερίδια ανήκουν στα μικρά σούπερ μάρκετ (<400 τμ), όπου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4,9% και 2,4%.

Γεωγραφική κατανομή μεριδίων

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, κατά την ίδια εβδομάδα μέτρησης , αξίζει να σημειώσουμε την πρωτιά της Θεσσαλονίκης, με μερίδιο 13,2% σε όγκο και 6,9% σε αξία έναντι της τελευταίας θέσης που καταλαμβάνει η Αθήνα με 9,8% και 5,3% αντίστοιχα.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI Hellas AEE στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 323 καταστημάτων, προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες όλων των μεγεθών, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners, τα οποία με την κατάλληλη στατιστική προβολή καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο greekretail.gr από την IRI Hellas ΑΕΕ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.