Πολιτική υπέρ εχόντων και ημετέρων

Το ασφυκτικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δημιούργησε η κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια έχει επιδράσει αρνητικά στον δείκτη επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, ρίχνοντας την Ελλάδα το 2006 εννέα θέσεις πιο κάτω από εκεί που βρισκόταν το 2005, δηλαδή από την 40ή στην 49η, σύμφωνα με τα στοιχεία του World Economic Forum.

Αυτό που χαρακτηρίζει την οικονομική πολιτική και το αναπτυξιακό μοντέλο της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των ισχυρών εις βάρος των μικρομεσαίων και η στήριξη των ξένων πολυεθνικών κολοσσών εις βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας μας οδηγούνται σε απαξίωση και σε αφελληνισμό, ενώ οι μικρές και μεσαίες υφίστανται ισχυρές πιέσεις σε συνθήκες σκληρού, άνισου και συχνά αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στους δείκτες της τεχνολογικής ετοιμότητας και της καινοτομίας, που έχουν αναδειχθεί στον κυριότερο παράγοντα για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με τάσεις υποχώρησης κατά μία θέση από το 2005 στο 2006. Η επιλογή της κυβέρνησης να προωθήσει το μοντέλο της επένδυσης στη φτηνή εργασία, αντί για την επένδυση στις τεχνολογικές υποδομές, στην καινοτομία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην ποιότητα, είναι καταστροφική για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας.

Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να παρουσιάσει μια εξωραϊσμένη εικόνα στον τομέα της ανάπτυξης. Μιλά περί μεγάλης απορρόφησης πόρων από το Γ’ ΚΠΣ και περί ενίσχυσης της περιφέρειας από το Δ’ ΚΠΣ. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Στο Γ΄ ΚΠΣ εντάχθηκαν πλήθος έργων που είχαν ολοκληρωθεί και πληρωθεί από εθνικούς πόρους, ώστε η χώρα μας να εισπράξει καθαρό χρήμα από τα κοινοτικά ταμεία. Αυτό το χρήμα, λοιπόν, δεν πήγε για αναπτυξιακούς σκοπούς, αλλά στο ταμείο του κ. Αλογοσκούφη, προκειμένου να καλύψει την τρύπα της «απογραφής». Από την άλλη μεριά, τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν λόγω ανικανότητας και κακοδιαχείρισης, η κυβέρνηση τα βάφτισε «έργα-γέφυρες» και τα εντάσσει στο Δ’ ΚΠΣ , αφαιρώντας πόρους από άλλα έργα ζωτικής σημασίας που τελικά δεν θα γίνουν. Ομως λιγότερα έργα σημαίνει λιγότερες υποδομές, λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης, λιγότερες θέσεις εργασίας.

Κοινωνικά άδικη πολιτική

Αυτό το περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, που καταφεύγει στον τραπεζικό δανεισμό, καθώς και με την τεράστια κρίση στον αγροτικό τομέα, που μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα στην περιφέρεια, δημιουργεί σχεδόν ασφυκτικές συνθήκες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες για να επιβιώσουν έχουν οδηγηθεί στον υπερδανεισμό.
Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης οδηγεί σε κοινωνική κρίση γιατί είναι άδικο και δημιουργεί αναδιανομή πλούτου υπέρ των μεγάλων, των εχόντων και των ημετέρων.

Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις έως και δέκα μονάδες. Με αυτή την αδιάκριτη μείωση της φορολογίας χαρίζει σε 200 μεγάλες επιχειρήσεις κέρδη 400 εκατ. ευρώ το 2007 και 600 εκατ. ευρώ το 2008. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι εφάρμοσε πάνω από 30 μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ότι θέσπισε νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της υγιούς εμπορικής δραστηριότητας. Ομως, όλα τα μέτρα στήριξης βασίζονται σε προηγούμενες πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, η ΝΔ αδιαφόρησε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εφάρμοσε πολιτικές που τις έπληξαν, όπως τις εξαιρέσεις από φοροαπαλλαγές, την παρακράτηση φόρου, το ωράριο των καταστημάτων κλπ. Η πολυδιαφημισμένη απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα και μάλλον οδήγησε σε περισσότερη γραφειοκρατία. Κανένα βήμα δεν έγινε σχετικά με τις διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Τα Κέντρα Υποδοχής Επενδύσεων υπολειτουργούν.

Δεν δημιουργήθηκε αποτελεσματικό ρυθμιστικό περιβάλλον που να διασφαλίζει τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δέσμια της κυβερνητικής χειραγώγησης, δεν έχει αντιμετωπίσει ως τώρα τις εναρμονισμένες πρακτικές στην αγορά. Το κανονιστικό πλαίσιο, με το οποίο λειτουργεί, βασίζεται σε Προεδρικό Διάταγμα αυτής της Κυβέρνησης, νομοτεχνικά προβληματικό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ το καρτέλ του γάλακτος ετοιμάζεται να πανηγυρίσει τη «δικαίωσή» του. Το «άνοιγμα» αγορών και επαγγελμάτων καθυστερεί ή και προωθείται με στρεβλό τρόπο, πράγμα που δεν οδηγεί στην παροχή φθηνών και ποιοτικών υπηρεσιών στον καταναλωτή.

Η Κυβέρνηση δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την εξειδίκευση, την καλύτερη κατάρτιση, την δια βίου μάθηση, που θα συνέβαλαν στη δημιουργία νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις μας. Ο αναπτυξιακός νόμος και οι φορολογικοί νόμοι, πέραν των καθυστερήσεων, δεν ήταν προσανατολισμένοι στον στόχο των ισχυρών και εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι φοροαπαλλαγές δεν συνδέθηκαν με νέες επενδύσεις, αφού αφορούσαν στα διανεμόμενα κέρδη, ενώ εξαιρέθηκαν 630.000 μικρές επιχειρήσεις. Δεν υπήρξαν σημαντικές ειδικές παρεμβάσεις και σχέδιο για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, ενώ δεν έγινε κανένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας, με την εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. Δεν λήφθηκαν ουσιαστικά μέτρα για την ανασυγκρότηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν βιομηχανική κρίση ούτε δημιουργήθηκαν νέα αναπτυξιακά μοντέλα γι’ αυτές τις περιοχές.

ΕΦΕΤ: Υποβάθμιση και ευτελισμός

Στον τομέα των τροφίμων η εμπειρία από τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση τα θέματα είναι ενδεικτική των επιλογών της να στηρίζει μονόπλευρα τα συμφέροντα των ισχυρών και των ημετέρων εις βάρος των μικρομεσαίων και των καταναλωτών.
Ο ΕΦΕΤ οδηγήθηκε σταδιακά σε υποβάθμιση και ευτελισμό. Από το 2005 δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για την ασφάλεια τροφίμων. Η κυβέρνηση καταστρατηγεί το ενιαίο σύστημα ελέγχου που επιβάλλει η ΕΕ και αναιρεί τα ίδια της τα νομοθετήματα. Αυτή τη στιγμή τρεις εθνικές αρχές -τα υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας- που η μία δεν αναγνωρίζει την άλλη, εκδίδουν εφαρμοστικά μέτρα των κοινοτικών κανονισμών 852, 854, 882 και 884 του 2004, που είναι υποχρεωτικοί για τις χώρες μέλη από το 2006 και μετά. Το αποτέλεσμα είναι να προκαλέσουν σύγχυση νομοθετικού πλαισίου και να διαλύσουν τον συντονισμένο ενιαίο έλεγχο στις επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ.

Επί τρία χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ μετέτρεψε τον ΕΦΕΤ σε φορέα αποκλειστικά επιβολής προστίμων, αλλά με δύο μέτρα και σταθμά: Από τη μία πλευρά εξαπολύονται κατασταλτικοί έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα στις μικρές επιχειρήσεις, βάσει της λογικής του «κράτους-χωροφύλακα», αντί να γίνονται προληπτικοί έλεγχοι που θα τις βοηθούν να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και να γίνονται καλύτερες. Από την άλλη πλευρά, αναζητούνται πάντοτε ελαφρυντικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που τελικά μένουν στο απυρόβλητο.

Αλλαγές με κοινωνική αποδοχή

Ολες τις προαναφερόμενες πολιτικές της η κυβέρνηση τις ονομάζει «μεταρρυθμίσεις». Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για διευθετήσεις συμφερόντων που έχουν μονομερή προσανατολισμό, δεν έχουν καμία κοινωνική συναίνεση, είναι άδικες και αναποτελεσματικές.

Για το ΠΑΣΟΚ η ανταγωνιστικότητα αποτελεί εργαλείο στην υπηρεσία της οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι αναγκαίες, αλλά για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτές. Και αποδεκτές είναι όταν είναι δίκαιες, όταν δημιουργούν σχέση φορολογικής εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτεία, όταν μετατρέπουν την φορολογία σε κίνητρο για την επιχειρηματικότητα, όταν οδηγούν σε ανάπτυξη και παραγωγή πλούτου που διανέμεται δίκαια, όταν διασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας στην αγορά, χωρίς στρεβλώσεις και καρτέλ, όταν εκπαιδεύουν και κινητοποιούν το δυναμικό της χώρας σε δημιουργικούς και εξωστρεφείς στόχους, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας, όταν ωθούν τις τράπεζες να παίξουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο στηρίζοντας τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, όταν αξιολογούν τις επιπτώσεις όλων των κυβερνητικών μέτρων πάνω στην επιχειρηματικότητα. Αυτές οι προϋποθέσεις που σήμερα δεν υπάρχουν, αποτελούν τις βασικές μας δεσμεύσεις ως αυριανής κυβέρνησης της χώρας.

 

Προϊόντα περιποίησης μαλλιών: Στροφή στην εξειδίκευση

Η ευρεία κατηγορία των προϊόντων περιποίησης μαλλιών περιλαμβάνει τα σαμπουάν, τα conditioner (εδώ εντάσσονται οι μάσκες, οι κρέμες κλπ, που χρησιμοποιούνται μετά το λούσιμο για απαλότητα στα μαλλιά), καθώς και τα προϊόντα styling.

Ωριμη η κατηγορία των σαμπουάν

Πτώση παρουσιάζουν οι πωλήσεις των σαμπουάν στο σύνολο της κατηγορίας τους, η οποία χωρίζεται σε τέσσερις βασικές υποκατηγορίες: τα αντιπυτιριδικά -τα οποία κατέχουν μερίδιο ύψους 18% στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας- τα “2 σε 1” (σαμπουάν και conditioner στο ίδιο προϊόν), τα παιδικά σαμπουάν και τα περιλαμβανόμενα στην υποκατηγορία των “λειτουργικών” σαμπουάν. Να σημειωθεί πως η μείωση των πωλήσεων σαμπουάν σε αξία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην υποκατηγορία των μικρών σούπερ μάρκετ (-12,2%). 

Η μόνη υποκατηγορία που παρουσιάζει ανάπτυξη πωλήσεων είναι εκείνη των αντιπιτυριδικών σαμπουάν, λόγω της έντονης δραστηριοποίησης των εταιρειών που διαθέτουν τις δύο βασικές μάρκες, το Ultrex και το Head and Shoulders, καθώς και της σημαντικής διαφημιστικής τους υποστήριξης. Σχεδόν όλες οι μάρκες σαμπουάν έχουν κάποιο προϊόν με ειδική σύνθεση για το πρόβλημα πιτυρίδας, αλλά μόνο οι προαναφερόμενες δύο μάρκες διαθέτουν εξ ολοκλήρου εξειδικευμένα προϊόντα κατά της πιτυρίδας.

Στις υπόλοιπες υποκατηγορίες οι κύριες τάσεις σχετίζονται με την αντιμετώπιση πιο εξειδικευμένων αναγκών των καταναλωτών/-τριών. Ετσι, μετά τα λανσαρίσματα ολοκληρωμένων σειρών για βαμμένα μαλλιά (σαμπουάν, conditioner, μάσκα), η πρόσφατη τάση ήταν το λανσάρισμα προϊόντων για τα ταλαιπωρημένα μαλλιά, που “σπάνε” εύκολα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το πρόσφατο λανσάρισμα της ολοκληρωμένης σειράς (σαμπουάν, conditioner, κρέμα) Organics Hair Fall Defense για 80% περισσότερη αντοχή στα μαλλιά και το λανσάρισμα της Schwarzkopf με την ολοκληρωμένη σειρά Gliss Hair Repair και την έντονη διαφημιστική επικοινωνία που τη συνοδεύει.

Τα σαμπουάν αποτελούν τη μεγαλύτερη υποκατηγορία των προϊόντων περιποίησης για τα μαλλιά -οι πωλήσεις τους αντιστοιχούν περίπου στο 80% του συνόλου της σχετικής αγοράς-, με υψηλή διείσδυση στα νοικοκυριά της τάξης του 99%. Τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεών τους είναι κατά συνέπεια περιορισμένα και οι εταιρείες που τα προμηθεύουν στρέφουν την προσοχή τους στο λανσάρισμα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με έρευνες καταναλωτή, οι γυναίκες χρησιμοποιούν σαμπουάν κατά μέσο όρο 2,9 φορές την εβδομάδα, ενώ οι άντρες 3,4 φορές την εβδομάδα. Η αγορά τους εμφανίζει εποχικότητα παρουσιάζοντας αύξηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο μεγάλο κομμάτι των “απλών” σαμπουάν, όπως και των παιδικών, που τα προτιμούν ορισμένοι καταναλωτές για συχνό λούσιμο.

Conditioners-μάσκες μαλλιών

Τα προϊόντα για μετά το λούσιμο (conditioners και μάσκες μαλλιών) τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στις πωλήσεις τους. Η αύξηση αποτυπώνεται και στις καταναλωτικές έρευνες, αν και η διείσδυση της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι πολύ χαμηλότερη συγκριτικά με εκείνη των σαμπουάν.

Η αύξηση των πωλήσεων ήταν έντονη τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2005 και 2006, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2007 η σχετική τάση είναι πτωτική. Οπως και στα σαμπουάν, έτσι και στην κατηγορία των conditioners η πτώση των πωλήσεων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα μικρά σούπερ μάρκετ (-18,2%).

Οι πιο βασικές καινοτομίες στη συγκεκριμένη κατηγορία σχετίζονται με τα συνεχή λανσαρίσματα προϊόντων ανάλογα με τον τύπο μαλλιών (ξηρά, βαμμένα, λεπτά, με μπούκλες) και σε διάφορους τύπους (conditioners, μάσκες, serums, οροί), οι οποίοι προσφέρουν λύσεις στις εξειδικευμένες ανάγκες περιποίησης των μαλλιών μετά το λούσιμο.

Ερευνες καταναλωτή δείχνουν ότι conditioner χρησιμοποιούν το 32% των καταναλωτών, στην πλειονότητά τους γυναίκες, ενώ μάσκα χρησιμοποιούν 11 στους 100 καταναλωτές, επίσης γυναίκες. Η μέση χρήση των μαλακτικών είναι 2 έως 3 φορές την εβδομάδα -η αντίστοιχη συχνότητα για τις μάσκες μαλλιών είναι 0,8 φορές.

Το styling θέλει… την καινοτομία

Η κατηγορία των προϊόντων styling περιλαμβάνει τις λακ (hairsprays), τις mousse και τα τζελ. Η τάση των πωλήσεων σε αξία τους πρώτους μήνες του 2007 είναι πτωτική, ενώ σε κάποιες υποκατηγορίες, όπως τα τζελ, η πτώση παρατηρείται καθ’ όλη την τελευταία τριετία. Εξαίρεση αποτελεί η υποκατηγορία των λακ, η μόνη της οποίας οι πωλήσεις έχουν ανοδικές τάσεις. Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, η πτώση των πωλήσεων σε αξία αποδίδεται στη στροφή μεγάλης μερίδας των καταναλωτών σε πιο οικονομικά προϊόντα, λόγω της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Η κατηγορία του styling, περισσότερο από τις υπόλοιπες στην περιποίηση μαλλιών, χαρακτηρίζεται σημαντικά από το συνεχές λανσάρισμα καινοτομικών προϊόντων. Τα προϊόντα της κατηγορίας απευθύνονται και στα δύο φύλα και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά μεγαλύτερη ανταπόκριση στα νέα προϊόντα δείχνουν οι άνδρες ηλικίας 15 έως 25 ετών. Οι έρευνες αγοράς επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη καταναλωτική ομάδα είναι πιο ανοιχτή σε νέες προτάσεις styling -μάλιστα, τα μέλη της χρησιμοποιούν κυρίως τα τζελ, υποκατηγορία που εμφανίζει τις περισσότερες καινοτομίες. Αντίθετα, οι γυναίκες, έχοντας συνήθως μαλλιά μακριά ή μεσαίου μήκους, επιδιώκουν ανάλαφρο κράτημα και όγκο και γι’ αυτό χρησιμοποιούν κυρίως mousse και λακ.

Οι καινοτομίες στις συγκεκριμένες υποκατηγορίες δεν είναι τόσο συχνές, διότι τα περιθώρια εξέλιξης των προϊόντων είναι μικρότερα. Ενδεικτικά, όπως αναφέρουν στελέχη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οι λακ χρησιμοποιούνται από κάθε ηλικιακή ομάδα γυναικών, ενώ οι απαιτήσεις τους από τη χρήση του προϊόντος είναι κατά κανόνα κοινές.

Σταθερά πρώτα τα σούπερ μάρκετ

Τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών διατίθενται στην αγορά κυρίως μέσω των σούπερ μάρκετ. Το μερίδιο των τελευταίων στα σαμπουάν και στα conditioner πλησιάζει το 80%, ενώ στα προϊόντα styling είναι χαμηλότερο και διαμορφώνεται περίπου στο 70%. Οι υπόλοιπες πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω των καταστημάτων καλλυντικών.
Αδιευκρίνιστο παραμένει το μερίδιο πωλήσεων που έχουν οι αλυσίδες των hard discounters, οι οποίες εκτός των own name διαθέτουν και επώνυμα προϊόντα. Οι πωλήσεις τους δεν καταγράφονται, ωστόσο στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι αυτές κινούνται ανοδικά, ακολουθώντας την αύξηση της συμμετοχής τους και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα καλλυντικών, όπως είναι φυσικό, οι καταναλωτές προσελκύονται κυρίως από αγορές premium καλλυντικών προϊόντων. Πάντως, τουλάχιστον προς το παρόν, οι τάσεις σχετικά με τη δυναμική των διαφορετικών καναλιών διανομής δεν φαίνεται να διαταράσσονται.

Χαμηλή η καταναλωτική πιστότητα

Η τοποθέτηση των προϊόντων περιποίησης μαλλιών στο ράφι από τις περισσότερες αλυσίδες γίνεται κυρίως ανά brand, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να διακρίνουν τις διαφορετικές προτάσεις κάθε μάρκας μεταξύ των σαμπουάν, των conditioner, των μασκών και των κρεμών που αυτές διαθέτουν.

Οι πωλήσεις της ευρείας κατηγορίας εκτιμάται ότι επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις εκάστοτε προσφορές των προμηθευτριών εταιρειών, αφού η καταναλωτική πιστότητα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Συνήθως, οι καταναλωτές επιλέγουν δύο ή τρία προϊόντα που θεωρούν ότι ταιριάζουν στον τύπο των μαλλιών τους και εναλλάσσουν την επιλογή τους, ανάλογα με τις προσφορές. Για τον λόγο αυτό όχι μόνο οι προσφορές είναι ιδιαίτερα έντονες, αλλά οι προμηθεύτριες εταιρείες προχωρούν σε συνεχή λανσαρίσματα και επαναλανσαρίσματα των προϊόντων τους. Ιδιαίτερα, στην ώριμη και σχετικά σταθερή αγορά των σαμπουάν, η ανάγκη για προϊοντικά νέα και ανανέωση είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Κυνήγι προσφορών

Η κατηγορία προϊόντων περιποίησης μαλλιών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με έντονη δραστηριοποίηση στα σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Πανελλαδικές ενέργειες με προωθητικές συσκευασίες, tailor made ενέργειες σχεδιασμένες για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προγράμματα προσφοράς εκπτωτικών κουπονιών ανήκουν στα συνηθέστερα προγράμματα προώθησης στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Συχνές είναι και οι προσφορές του τύπου “1+1” (ένα προϊόν δώρο με την αγορά του ενός).

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι οι έντονες προωθητικές ενέργειες οδηγούν σε πτώση της αξίας της κατηγορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου ένα στα τρία τεμάχια που πουλήθηκαν το 2006 συνοδευόταν από κάποιο promotion on pack. Αν ληφθεί υπόψη ότι σε αυτή τη μέτρηση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες off pack (πχ δώρα καταναλωτή) και τα εκπτωτικά κουπόνια, είναι αντιληπτό πού εκτινάσσονται τα σχετικά ποσοστά.

Ενδεικτικά, αναφέρεται το παράδειγμα εταιρειών χωρίς ιδιαίτερες εμπειρίες στην αγορά των προϊόντων περιποίησης μαλλιών, που, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν μερίδια αγοράς, κάνουν συνεχείς προσφορές, με αποτέλεσμα το 60% έως 70% των πωλήσεών τους να προέρχεται από προσφορές! Πάντως, η έντονη διαφημιστική προβολή των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (18 έως 20 εκατ. ευρώ ετησίως) καταδεικνύει τη δυναμική της κατηγορίας, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των κατηγοριών καλλυντικών ευρείας διανομής από άποψη διαφημιστικής δαπάνης.
 
Μικρό αλλά ανοδικό το μερίδιο των PL

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι καταναλωτές διστάζουν να εμπιστευτούν προϊόντα PL, καθώς δεν εμπιστεύονται την ποιότητά τους. Ωστόσο, σταδιακά, κάποιοι καταναλωτές δοκιμάζουν και τέτοια προϊόντα λόγω της χαμηλότερης τιμής τους. Προϊόντα PL στην κατηγορία περιποίησης μαλλιών έχουν λανσάρει πολλές αλυσίδες, ενώ στην κατηγορία των βαφών για τα μαλλιά ένα τέτοιο προϊόν διακινεί η Καρφούρ Μαρινόπουλος, όμως οι καταναλώτριες, όπως εκτιμάται, εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσπιστία σε προϊόντα PL βαφής για τα μαλλιά, καθώς γενικά η χρήση των βαφών οδηγεί σε πλήρη αλλαγή της εμφάνισής τους. Στις υπόλοιπες υποκατηγορίες εκδηλώνεται μεν δυσπιστία, αλλά εκτιμάται ότι είναι μικρότερη.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους στη συλλογή των στοιχείων του ρεπορτάζ τα τμήματα marketing των εταιρειών Unilever και L’ Oreal.

 

2007_06_28 Διακύμανση Τιμών Λιανικής

Τα στοιχεία προκύπτουν από την παρακολούθηση ενός καλαθιού αγορών, στο οποίο συμμετέχουν 50 προϊόντα από 25 σημαντικές, από πλευράς πωλήσεων, κατηγορίες. Οι τιμές των προϊόντων προέρχονται από τα στοιχεία πωλήσεων αντιπροσωπευτικού δείγματος 323 καταστημάτων, που ανήκουν στο δίκτυο 35 και πλέον λιανεμπορικών αλυσίδων, και μας παραχωρεί η IRI Hellas για αποκλειστική χρήση από το greekretail weekly.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των παραπάνω στοιχείων χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

The A-Z of Interactive Marketing

Το σεμινάριο, που πραγματεύεται τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων στην προώθηση και προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και brands, απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη του marketing και της επικοινωνίας με στόχο την επιμόρφωση τους σε θέματα interactive επικοινωνίας και marketing.

Στο πλαίσιό του θα αναλυθούν θέματα όπως:

  • Το ελληνικό τοπίο του Internet: ο χρήστης, οι τάσεις και τα χαρακτηριστικά τους, η θέση μιας επιχείρησης στο περιβάλλον του διαδικτύου.
  • Βασικές έννοιες του διαδραστικού marketing (Digital Media, Metrics, Measurement Tools κλπ).
  • Η διαφήμιση στο διαδίκτυο, οι διάφορες κατηγορίες της, οι δυνατότητες και η αποτελεσματικότητά τους (Web Campaigns, Microsites, Targeting, Creative formats, Media Planning, Media Buying, Trafficking, Reporting, κλπ).
  • Αλλες μορφές διαφήμισης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο, κατηγορίες και αποτελεσματικότητα (e-Mail and Search Engines Marketing, Viral Marketing κλπ).
  • Social Networking και Social Media (Community Sites, Blogs, Podcasts, Social Networking Sites κλπ).
  • Η σύζευξη της Online και της Offline Επικοινωνίας (Media Mix, Integrated Campaigns και Digital Marketing Strategy).

Εισηγητές στο σεμινάριο θα είναι οι κκ Ανδρέας Ευαγγελάτος (ΕΕΔΙΠ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο), Περικλής Βανικιώτης (Internet Specialist, δημοσιογράφος), Νίκος Δρανδάκης (Business Development Manager Profile AE) και Χρυσάνθη Σωτηροπούλου (Marketing & Interactive Communications Consultant).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου Central (Απόλλωνος 21, Πλάκα). Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 3318 065 (website: www.iab.gr και www.instofcom.gr).

Νέο Dixan Power «Καλύτερο από Ποτέ»!

Στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων από την παρουσίαση του πρώτου στον κόσμο ενεργού απορρυπαντικού, η Henkel δημιούργησε μία πρωτοποριακή σύνθεση, για την οποία δηλώνει πως είναι πιο αποτελεσματική από ποτέ. Ετσι το Dixan αλλάζει και γίνεται Νέο Dixan Power «Καλύτερο από Ποτέ»!

Η «Καλύτερη από Ποτέ» σύνθεση του Dixan βασίζεται στον ενεργό διαλύτη κατά των λεκέδων, που εξασφαλίζει άριστη καθαριότητα, ακόμα και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς επίσης και σε ένα ενισχυμένο σύστημα αντιμετώπισης του γαριάσματος, για εκπληκτικά λευκά και ολοζώντανα χρωματιστά ρούχα, ακόμα και μετά από πολλές πλύσεις.

Παράλληλα, το Νέο Dixan Power «Καλύτερο από Ποτέ» αποκτά νέα εμφάνιση, «με μοντέρνο και μοναδικό εικαστικό, που θα χαρακτηρίζει όλη τη σειρά Dixan», μας είπαν οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ της εταιρείας. «Η νέα εμφάνιση, που εκφράζει δυναμισμό, καινοτομία και φρεσκάδα, συνδέεται και με νέο ανανεωμένο λογότυπο, καθιστώντας τη νέα εικόνα «Καλύτερη από Ποτέ»! Στο σύνολο της, η αλλαγή αυτή εκφράζει τις αξίες, που εδώ και χρόνια εκπροσωπεί η μάρκα Dixan, όπως είναι η απαράμιλλη ποιότητα και η εξαιρετική απόδοση στην καθαριότητα, με στόχο την κάλυψη των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών και επιθυμιών της καταναλώτριας».

Το Νέο Dixan Power «Καλύτερο από Ποτέ» θα υποστηριχθεί με ένα δυναμικό πλάνο επικοινωνίας, της οποίας το κεντρικό μήνυμα είναι «Καθαριότητα που τη ζεις». Η επικοινωνία περιλαμβάνει έντονη διαφήμιση στην τηλεόραση και τα περιοδικά, outdoοr διαφημίσεις, εκτεταμένη δειγματοδιανομή, προωθητικές ενέργειες μέσα στα καταστήματα, κά.

Τα My Market αποκτούν Γραμμή Επικοινωνίας

Οι πελάτες της αλυσίδας έχουν την δυνατότητα,, καλώντας καθημερινά στο 801 11 18 19 20 από τις 08:30 – 16:30 να ενημερώνονται για θέματα όπως:

  • Στοιχεία επικοινωνίας των καταστημάτων της αλυσίδας My Market.
  • Προσφορές.
  • Προωθητικές ενέργειες που ισχύουν την εκάστοτε περίοδο.

Παράλληλα μπορούν να αναζητούν την άμεση επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με όλο το φάσμα λειτουργιών των καταστημάτων My Market.

Τα My Market αποτελούν το δίκτυο σούπερ μάρκετ της Metro ΑΕΒΕ, το οποίο απαρτίζεται από 42 καταστήματα. Ο συνολικός τζίρος της εταιρείας για το 2006 έφθασε τα 550 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ), αυξημένος κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δυο νέα Μασούτης στον Νομό Χαλκιδικής

Το πρώτο κατάστημα, πρότυπο σχεδιασμού και εργονομίας, με χώρους πώλησης περίπου 1.500 τμ σε ένα επίπεδο, διαθέτει τμήματα αρτοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, delicatessen, καθώς και τμήματα ειδών δώρων, ένδυσης-υπόδησης κά. Το νέο σούπερ μάρκετ Μασούτης προσφέρει χώρο στάθμευσης πελατών 300 θέσεων. Διαθέτει 10 ταμεία και απασχολεί προσωπικό 60 ατόμων. Διευθυντής του είναι ο κ. Θεόδωρος Σαββινόπουλος.

Το νέο cash & carry του ομίλου διαθέτει χώρο πώλησης περίπου 1.000 τμ σε ένα επίπεδο, 3 ταμεία και απασχολεί 15 υπαλλήλους. Διευθυντής του είναι ο κ. Γιώργος Καρατζόπουλος.

Τα δύο καταστήματα εγκαινιάστηκαν στις 8 Ιουνίου από τον κ. Ι. Διάβολο, διευθυντή πωλήσεων του ομίλου, παρουσία των κκ Δ. Μασούτη, προέδρου του ομίλου, Χ. Πέτρου, διευθυντή μάρκετινγκ του ομίλου, Γ. Παπαγιάννη, δημάρχου Νέων Μουδανιών, Ι. Δριβελέγκα, βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, και πολλών άλλων επισήμων, συνεργατών, στελεχών του ομίλου και πλήθους καταναλωτών.

Για τις πρώτες ημέρες λειτουργίας των δύο καταστημάτων κυκλοφόρησαν ειδικά μονόφυλλα προσφορών με ιδιαίτερα προνομιακές τιμές και μεγάλες κληρώσεις δώρων, στις οποίες ξεχωρίζουν 1 αυτοκίνητο Smart Fortwo, 5 ταξίδια για 2 άτομα και 4 επώνυμα πλυντήρια ρούχων. Εξαιρετική είναι η προσφορά του νέου cash & carry, βάσει της οποίας όλοι επαγγελματίες-πελάτες του έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις προμήθειές τους φθηνότερα κατά 4% για τον πρώτο μήνα της λειτουργίας του καταστήματος.

Πώς ψωνίζουν στην Κύπρο

Οι γενικότερες τάσεις αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις στην κυπριακή αγορά λιανεμπορίου επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη. Γι’ αυτό και θεωρούμε πως η παρουσίαση των καταναλωτικών συνηθειών, όπως διαμορφώνονται σήμερα στην Κύπρο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Η ACNielsen Κύπρου, πραγματοποίησε έρευνα με στόχο την καταγραφή των συνηθειών των Κυπρίων καταναλωτών, σε σχέση με το πού, πώς και πόσο συχνά ψωνίζουν από λιανεμπορικά καταστήματα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε από τον κ. Μάριο Μαύρο, research manager, client sales and service department της ACNielsen Κύπρου κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου Λιανικού Εμπορίου της IMH.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Κύπριοι καταναλωτές σε ποσοστό άνω του 50% είναι πιστοί σε ένα λιανεμπορικό κατάστημα. Συγκεκριμένα, το 52% των ερωτηθέντων επισκέφθηκε ένα συγκεκριμένο κατάστημα σε διάστημα ενός μήνα, ενώ δύο καταστήματα επισκέφθηκε για τις αγορές του ένα ποσοστό 30%. Στο σύνολο των απαντήσεων διαπιστώνεται μια σαφής προτίμηση για την αγορά τροφίμων στα υπέρ μάρκετ. Ομως, για προϊόντα όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρέας, γάλα και ψωμί, η προτίμηση συγκεντρώνεται στα αντίστοιχα εξειδικευμένα καταστήματα. Ειδικότερα, για ψωμί και γάλα οι Κύπριοι καταναλωτές επισκέπτονται σε ποσοστό 86% και 57% αντίστοιχα τους φούρνους, για τα φρέσκα φρούτα κατά 42% το μανάβικο και για είδη κρεοπωλείου κατά 45% τα κρεοπωλεία.
Ως προς το φύλο των πελατών των αλυσίδων από την έρευνα προκύπτει πως τέσσερις στους πέντε πελάτες είναι γυναίκες, ηλικίας κυρίως μεταξύ 35 και 65 ετών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως η συνήθεια φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος επιλογής κάποιου καταστήματος για την πραγματοποίηση των αγορών.

Στα υπέρ μάρκετ και για τα non-food

Τα υπέρ μάρκετ υπερτερούν στην προτίμηση των καταναλωτών και για την αγορά non-food προϊόντων. Μοναδική εξαίρεση, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, αποτελούν τα τσιγάρα. Τα είδη περιποίησης αγοράζονται κυρίως από τα υπέρ μάρκετ (37%), και σε ποσοστό μόλις 15% από τα σούπερ μάρκετ. Προϊόντα οικιακού καθαρισμού, απορρυπαντικά πλυντηρίου και οδοντόκρεμες είναι οι κατηγορίες στις οποίες τα υπέρ μάρκετ υπερτερούν σημαντικά έναντι των υπολοίπων τύπων καταστημάτων με ποσοστό αγοραστών που προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους από καταστήματα αυτού του τύπου σε ποσοστό 55% για τις δύο πρώτες και 51% για την τελευταία κατηγορία.

Συχνότητα επίσκεψης

Τα παραδοσιακά καταστήματα τροφίμων κατέχουν τη μερίδα του λέοντος σε επισκέψεις καταναλωτών. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα υπέρ μάρκετ και σούπερ μάρκετ μία φορά την εβδομάδα (4 φορές τον μήνα κατά μέσο όρο), ενώ τα αρτοπωλεία πάνω από τέσσερις φορές, τα περίπτερα περίπου κάθε δύο μέρες και τα παραδοσιακά καταστήματα τροφίμων όπως και τα μανάβικα μία φορά κάθε τρεις μέρες. Από την έρευνα προκύπτει επίσης πως στα υπέρ και σούπερ μάρκετ πηγαίνουν οι Κύπριοι καταναλωτές για τις βασικές τους αγορές, ενώ στα αρτοπωλεία και τα περίπτερα για συμπληρωματικές.

Brand loyalty

Η πιστότητα σε συγκεκριμένες μάρκες είναι πολύ χαμηλή, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την συγκεκριμένη έρευνα. Οι καταναλωτές δηλώνουν πρόθυμοι να αγοράσουν μια άλλη μάρκα στην περίπτωση που στο κατάστημα από το οποίο πραγματοποιούν τις αγορές τους δεν υπάρχει η μάρκα του προϊόντος που προτιμούν, με εξαίρεση τις κατηγορίες του καφέ και της μπίρας. Αντίστοιχα, τη μικρότερη πιστότητα παρουσιάζουν οι κατηγορίες των μπισκότων και της σοκολάτας. Ενδιαφέρον είναι το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν διατεθειμένοι να αγοράσουν μια άλλη μάρκα γάλακτος, αν δεν βρουν αυτή της προτίμησής τους (83%).

Σε ό,τι αφορά τα non-food προϊόντα, η κατηγορία περιποίησης δέρματος με ποσοστό 52% φθάνει σε πιστότητα τον καφέ και τη μπίρα, ακολουθώντας σε ποσοστό τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη, τα τσιγάρα (83%). Αντίθετα, στα καθαριστικά οικιακής χρήσης και τα απορρυπαντικά πλυντηρίου, τα ποσοστά των καταναλωτών, που δηλώνουν διατεθειμένοι να αγοράσουν άλλη μάρκα προϊόντος στην περίπτωση έλλειψης της δικής τους, είναι πολύ υψηλά (85% και 73% αντίστοιχα).

Store Equity Index

Η ACNielsen έχει δημιουργήσει τον δείκτη Store Equity, βάσει του οποίου μετράται η δύναμη που έχει μια επιχείρηση σούπερ μάρκετ ως προς την ικανότητά της να έχει πιστούς πελάτες, να διαθέτει τα προϊόντα της σε υψηλές τιμές και να προσελκύει πελάτες από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των καταστημάτων της. Τα καταστήματα βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από 0 έως 10. Οσο υψηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο ισχυρό είναι το κατάστημα. Σε αγορές με υψηλό ανταγωνισμό ένας δείκτης που κυμαίνεται από 3 και πάνω θεωρείται πολύ καλός.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν τη διάσταση μεταξύ των παραμέτρων, οι οποίοι σύμφωνα με τους καταναλωτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές στην αξιολόγηση ενός καταστήματος, και σε εκείνες που στην πραγματικότητα τους οδηγούν στην επιλογή ενός καταστήματος. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές δήλωσαν στη συγκεκριμένη έρευνα ως πολύ σημαντικούς παράγοντες επιλογής καταστήματος την καλή σχέση αξίας/τιμής στα προϊόντα του καταστήματος, την ευκολία να βρουν τα προϊόντα μέσα στο κατάστημα, την καθαριότητα και την υψηλή ποιότητα των φρέσκων προϊόντων, και ως λιγότερους σημαντικούς τις χαμηλές τιμές και το καλό σέρβις. Ομως η επεξεργασία των στοιχείων έδειξε πως οι πιο σημαντικοί παράγοντες ήταν η ευκολία πρόσβασης στο κατάστημα και η απόστασή του από το σπίτι του πελάτη.

Τα κυπριακά καταστήματα

Την πρώτη θέση στην κυπριακή αγορά κατέλαβε η αλυσίδα υπέρ μάρκετ Ορφανίδης, με δείκτη Store Equity 3,5. Στη δεύτερη θέση, με δείκτη 1,9 βρέθηκε η Chris Cash & Carry του ομίλου Carrefour. Η ACNielsen μέτρησε τον σχετικό δείκτη στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο και τη Φαμαγκούστα. Η αλυσίδα Ορφανίδης είχε τον υψηλότερο δείκτη στη Λεμεσό (4,1 έναντι 3,2 της Chris Cash & Carry-Carrefour). Στη Φαμαγκούστα την πρώτη θέση κατέλαβε η Chris Cash & Carry-Carrefour με 3,6, ενώ στην Πάφο την πρώτη είχε η αλυσίδα Παπαντωνίου με δείκτη 4,6.

 

O Dr Ken Blanchard στην Ελλάδα

Ο Dr Ken Blanchard, ο σπουδαιότερος εν ζωή γκουρού στο μάνατζμεντ και ιδιαίτερα στα θέματα Ηγεσίας και Team Building μετά τον θάνατο του Peter Drucker, με την ομιλία του αυτή στην χώρα μας κλείνει την καριέρα του, τουλάχιστον όσον αφορά στις ολοήμερες παρουσιάσεις του ανά τον κόσμο.

Ο Blanchard είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού βιβλίων, πολλά εκ των οποίων κυκλοφορούν στα ελληνικά -γνωστότερα είναι “Ο μάνατζερ του ενός λεπτού” και “Το Μπράβο της Φάλαινας”. Σε συνεργασία με τον Hersey ανέπτυξε το περίφημο μοντέλο Ηγεσίας «situational leadership theory», που επιτρέπει την ανάλυση συγκεκριμένων καταστάσεων και στη συνέχεια την υιοθέτηση των κατάλληλων προτύπων ηγεσίας για την αντιμετώπισή τους. Το μοντέλο αυτό εξελίχθηκε αργότερα από τον ίδιο σε συνεργασία με με την Kristen Schebler.

Ο Blanchard σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Cornell και σήμερα διδάσκει το μάθημα της Ηγεσίας και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο University of Massachusetts Amherst, καθώς και τα μαθήματα Ηγεσίας και Team Building στο Cornell University, στο οποίο είναι και εκλεγμένο μέλος του Board of Trustees. Ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ken Blanchard Companies, με έδρα το San Diego της Καλιφόρνια. Είναι συνιδρυτής του The Center for FaithWalk Leadership, του περίφημου κέντρου ανάπτυξης των ηγετικών δεξιοτήτων των αμερικανών μάνατζερ.

Η Πρόθεσις, λόγω της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης διοργάνωσης, προσφέρει την ευκαιρία σε κατώτερα στελέχη της αγοράς, των οποίων οι εταιρείες δεν διατίθενται να καλύψουν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση, όπως και σε σπουδαστές, φοιτητές, μεταπτυχιακούς κά, να παρακολουθήσουν προνομιακά τον Blanchard. Στο πλαίσιο αυτό, για όσους δηλώσουν και εξοφλήσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την 31η Ιουλίου θα ισχύσει η τιμή των 500 ευρώ το άτομο. Πληροφορίες, τηλ. 210 6601 282, e-mail: [email protected].

Με νέες εγκαταστάσεις η Έψιλον Δέλτα

Την τελετή των εγκαινίων πραγματοποίησε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, κ. Νίκος Μπάτος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση και την υποστήριξή του στις επιχειρηματικές προσπάθειες των μετόχων της εταιρείας, ενώ ο πρόεδρός της, κ. Βασίλης Χατζής, στη σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην ταχεία εξέλιξή της.

Οι νέες εγκαταστάσεις της Εψιλον Δέλτα είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα 4.000 τμ, μοντέρνας αρχιτεκτονικής, η οποία σχεδιάστηκε με γνώμονα τη δυνατότητα προσφοράς πολλαπλών λύσεων εξυπηρέτησης στους πελάτες της, την ασφάλεια των εργαζομένων της και τη λειτουργικότητα των μέσων αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων που διαχειρίζεται η εταιρεία.