Πωλήσεις κάτω του κόστους

Η παρουσίαση των ενοποιημένων αποβλέπει στη συνολική δυναμικότητα του ομίλου. Εν πολλοίς, όταν υπάρχουν όμιλοι χωρίς μετοχική σχέση μεταξύ των εταιρειών που τον αποτελούν αλλά υπάρχει λειτουργική, εμπορική και στρατηγική ενότητα, η εικόνα των ενοποιημένων στοιχείων δεν είναι ούτε ακριβής ούτε διαφωτιστική, είναι πλασματική. Αυτό συμβαίνει πχ με τις εταιρείες Καρφούρ Μαρινόπουλος ΑΕ και Dia Hellas, που ανήκουν και οι δύο στο γαλλικό όμιλο Carrefour, αλλά δεν διαθέτουν στη χώρα μας καμιά μετοχική σχέση και επομένως έχουν κοινότητα συμφερόντων και επιρροής, χωρίς να συντάσσουν ενοποιημένο ισολογισμό.
Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι η εταιρεία Lidl, η οποία συγκαταλέγεται στις δέκα πρώτες εταιρείες, λειτουργεί με μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας και δεν δημοσιεύει ισολογισμό, επομένως δεν συμπεριλαμβάνεται στις αναλύσεις. Αυτό και μόνο ανατρέπει τα δεδομένα και η παρουσίαση οποιονδήποτε στοιχείων έχει συμβατικό χαρακτήρα, συγκριτικό με τους άλλους ομίλους και εταιρείες καθώς και με τη διαχρονική εξέλιξη της συγκέντρωσης.

Παρά τις επιφυλάξεις που υπάρχουν, συχνά στον τύπο γίνεται αναφορά στους ενοποιημένους ισολογισμούς. Πρόκειται για μια τεχνική που αναφέρεται κύρια στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Αυτό γίνεται διότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο μέτοχος ή ο επενδυτής αποβλέπει στη συνολική αξία της μετοχής του, στη συνολική οικονομική δυναμικότητα της εταιρείας ενός ομίλου που εκφράζεται με τον ενοποιημένο ισολογισμό και όχι με τη μεμονωμένη εταιρεία. Αυτού του είδους η παρουσίαση ξεφεύγει από τα όρια της κλαδικής ανάλυσης, στην οποία εστιάζει και αποβλέπει το ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
Για δεύτερη χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις, θα επιχειρήσουμε μια παρουσίαση των δέκα πρώτων ομίλων-αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη χώρα μας με βάση τους Ενοποιημένους Ισολογισμούς ή τους Ισολογισμούς των εταιρειών αν δεν συντάσσουν ενοποιημένους, εστιάζοντας την προσοχή μας στα μεγέθη και τους δείκτες του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. Όπως φαίνεται και στο σχετικό Υπόμνημα, μόνο οι πέντε από τις δέκα δημοσιεύουν ενοποιημένο ισολογισμό.

Οι Πωλήσεις
Το 2005, οι πωλήσεις των δέκα ομίλων παρουσίασαν αύξηση κατά 4,36% σε σχέση με το 2004, έναντι 4,07% του μέσου δείκτη των 82 εταιρειών του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ και 4,4% των μητρικών εταιρειών. Οι δέκα όμιλοι, το 2004 αντιπροσωπεύουν το 80,86% περίπου των πωλήσεων των 82 εταιρειών, ενώ το 2005 το 81,08%, με μικρή οριακή μεταβολή. (Να υπενθυμίσουμε ότι στον ενοποιημένο ισολογισμό του ομίλου Βερόπουλου περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις από τις εταιρείες στη FYROM και τη Σερβία, με τη διευκρίνηση ότι αν αφαιρεθούν οι πωλήσεις αυτές ο δείκτης θα είναι ελαφρά, αλλά όχι σημαντικά διαφοροποιημένος. Το ίδιο θα συμβεί και στους άλλους δείκτες).
Η μεταβολή αυτή, ελάχιστη σε ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο, αντιστοιχεί σε 288,4 εκατ. ευρώ, ποσό όχι ευκαταφρόνητο. Η συγκέντρωση είναι προφανής. Να ληφθεί υπόψη ότι τρεις από τους ομίλους δραστηριοποιούνται και στον τομέα του franchise, που σημαίνει ότι έμμεσα ελέγχουν ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, που τείνει να αυξηθεί.
Η μεταβολή των πωλήσεων προέρχεται από μεταβολή σε όγκο, από ίδρυση νέων καταστημάτων, καθώς και από πωλήσεις στις εταιρείες και καταστήματα που λειτουργούν με franchise, στο μέτρο που τμήμα των αγορών τους τις πραγματοποιούν από τις αποθήκες των μητρικών δικαιοπαρόχων εταιρειών.
Τις μεγαλύτερες μεταβολές είχαν οι εταιρείες του ομίλου Carrefour, Καρφούρ Μαρινόπουλος, Dia. Από τις υπόλοιπες, ακολουθεί η Μετρό και η Πέντε. Για πρώτη χρονιά στις αναλύσεις του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ συμπεριλάβαμε και την εταιρεία Μάκρο ΚΑΣ & ΚΑΡΥ, όπως και άλλα cash & carry, δεδομένου ότι τα είδη που διακινεί στην πλειονότητα είναι ανταγωνιστικά των σούπερ μάρκετ.

Τα Μικτά Κέρδη – Περιθώριο Μ/Κ
Αυξήθηκαν κατά 5,16%, μεταβολή η οποία είναι μικρότερη της μέσης μεταβολής των 82 εταιρειών (5,34%), αλλά ωστόσο μεγαλύτερη της μεταβολής των πωλήσεων. Η μεταβολή του μικτού κέρδους οφείλεται κύρια στην μεταβολή του περιθωρίου μικτού κέρδους σε ποσοστό επί των πωλήσεων κατά 0,17% έναντι 0,26% του μέσου όρου των 82 εταιρειών.
Ανακεφαλαιώνοντας: Τόσο οι πωλήσεις όσο και το ποσοστό του περιθωρίου μικτού κέρδους μεταβλήθηκαν σε μικρότερα επίπεδα από ότι ο κλάδος. Και αυτό υποδηλώνει ότι και σε επίπεδο ομίλων, οι μικρομεσαίες εταιρείες είχαν καλύτερες επιδόσεις. Το μέγεθος και ο όγκος των πωλήσεων δεν ευνόησαν τους μεγάλους ομίλους ούτε στη μάζα του μικτού κέρδους. Κι αυτό οφείλεται στην πτώση τιμών που επιβάλλει ο έντονος ανταγωνισμός.

Ωστόσο, τα μεγέθη των μεγάλων είναι πελώρια και η απόσταση από τις μικρομεσαίες εταιρείες μη αναστρέψιμη. Αντίθετα, μετά την επέκταση των discounters με την έναρξη εργασιών της Lidl και την πιθανή είσοδο της Aldi, η συγκέντρωση θα ενταθεί. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, δεδομένου ότι δεν έχουν μείνει και πολλές εξαγοράσιμες εταιρείες. Ωστόσο, η διαδικασία για περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο, δεν έχει τελειώσει. Δεν αποκλείεται να βρεθούμε προ εκπλήξεων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλες αντιστάσεις. Ο δε θόρυβος δηλώσεων αντιδηλώσεων, διαψεύσεων για κινήσεις, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για εξαγορές, δεν αποτελεί φήμη ούτε διαδόσεις άνευ περιεχομένου. Γι αυτό και οι εξελίξεις θα λάβουν την μορφή εκρήξεων πολλών μεγατόνων (…εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην περίπτωσή του κλάδου).

Πριν μερικά χρόνια, μια τράπεζα στα πλαίσια έρευνάς της, μου είχε θέσει το ερώτημα: «Καλά γιατί τόσο ενδιαφέρον των πολυεθνικών ομίλων για την αγορά της χώρας μας, η οποία παρά την ανάπτυξή της έχει μικρό μέγεθος και τα όρια είναι δεδομένα». Την απάντηση την ήξερε αλλά ήθελε και την άλλη άποψη. «Γιατί οι πολυεθνικοί κολοσσοί δεν αφήνουν τίποτα στη τύχη, του απάντησα. Και θα έρθει η ώρα που η χώρα μας θα γίνει το όχημα για εξάπλωση και σε άλλες βαλκανικές χώρες και μη».
Φαίνεται δε ότι ήλθε η ώρα που οι πολυεθνικές εταιρείες θα υλοποιήσουν ένα τμήμα των σχεδίων που έχουν από χρόνια εξυφάνει. Η Carrefour ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισβάλει στην αγορά της Βουλγαρίας, με όχημα την Καρφούρ της Ελλάδας. Οι αγορές της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής είναι ανοιχτές. Θέμα χρόνου είναι.
Εξ άλλου, αυτό δεν θα είναι πρωτοτυπία στο χώρο των σούπερ μάρκετ. Το έργο έχει ξαναπαιχτεί με τη βιομηχανία (…ποια βιομηχανία σήμερα;), την υψηλή τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Σκλαβενίτης: Με κέντρο logistics και 20 Fresh Market σε ένα χρόνο

Σύμφωνα με πληροφορίες του “σελφ σέρβις”, η εταιρεία έχει ήδη επιλέξει δύο οικόπεδα, το πρώτο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και το δεύτερο επί της Αττικής Οδού. Τα στελέχη της μελετούν τις δύο αυτές εναλλακτικές συνεκτιμώντας και τον παράγοντα “κόστος”, δεδομένου ότι η επιλογή της Αττικής Οδού προϋποθέτει υψηλότερης αξίας επένδυση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σχετική επένδυση αναμένεται να ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ κρίθηκε σκόπιμη για δύο λόγους: αφενός, η εταιρεία σήμερα δεν διαθέτει κέντρο logistics -οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό βρίσκονται σε τρία διαφορετικά σημεία της Αττικής (στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο υπέρ μάρκετ της αλυσίδας)-, αφετέρου, η δημιουργία κέντρου logistics θα της επιτρέψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αναπτυχθεί και εκτός συνόρων Αττικής, δεδομένου ότι, όποια και αν είναι η τελική της επιλογή, το κέντρο διανομής θα βρίσκεται σε μία από τις πιο νευραλγικές προσβάσεις του λεκανοπεδίου.
Μάλιστα, η δημιουργία των κεντρικών αποθηκών θα επιτρέψει στην εταιρεία την καλύτερη τροφοδοσία και του εναλλακτικού δικτύου καταστημάτων το οποίο ήδη οργανώνει. Πρόκειται για τα Fresh Market, ένα καινούριο concept της Σκλαβενίτης, μέσω του οποίου αποσκοπεί να κατακτήσει τις γειτονιές της Αθήνας και -γιατί όχι- εν ευθέτω χρόνω και τις γειτονιές άλλων αστικών κέντρων. Με τα Fresh Market η Σκλαβενίτης “απαντά” σε όσες από τις οργανωμένες αλυσίδες λιανικής ανέπτυξαν στα δίκτυά τους σημεία πώλησης τύπου convenience stores, ιδιόκτητα ή με καθεστώς franchise, αποβλέποντας στην περαιτέρω τόνωση του τζίρου τους, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη του κλάδου παρουσιάζει σημάδια κόπωσης.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία δύο χρόνια το οργανωμένο λιανεμπόριο “τρώει από τις σάρκες του”, δεδομένου ότι τα νοητά του όρια δεν επεκτείνονται. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, οι μεγάλες αλυσίδες άρχισαν να προσβλέπουν στην είσοδο στις γειτονιές των αστικών κέντρων, προκειμένου να “βάλουν στο χέρι” τον εναπομείναντα τζίρο των μικρών σημείων πώλησης τύπου μπακάλικου, μανάβικου και μίνι μάρκετ. Οι έως τώρα κινήσεις τους έδειξαν ότι αποδίδουν, οπότε το οργανωμένο λιανεμπόριο άρχισε να επανατοποθετείται στρατηγικά στην αγορά, επενδύοντας όλο και περισσότερο στις μικρές αίθουσες πωλήσεων.

Το προφίλ των Fresh Market

Οι τελευταίες πληροφορίες για τα Fresh Market αναφέρουν τα εξής:

  • Θα καταλαμβάνουν έκταση 300-500 τμ και θα φιλοξενούν κατά βάση φρέσκα προϊόντα (γαλακτοκομικά, τυροκομικά, οπωροκηπευτικά, νωπά κρέατα και πουλερικά), εξυπηρετώντας το κοινό που επισκέπτεται συχνά το κατάστημα της γειτονιάς, ψωνίζοντας κάθε φορά τα απαραίτητα.
  • Θα έχουν την αναγκαία απόσταση ασφαλείας από τα μεγάλα καταστήματα της αλυσίδας ώστε να μην “κανιβαλίζουν” τον τζίρο τους και θα είναι ιδιόκτητα.
  • Θα αρχίσουν να λειτουργούν άμεσα -καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το πρώτο να λειτουργήσει πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.
  • Εντός του 2007 θα οργανωθούν συνολικά 20 Fresh Market.

Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός της εταιρείας προέβλεπε την έναρξη της λειτουργίας των πρώτων Fresh Market στις αρχές φθινοπώρου, ωστόσο λόγω των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στη μετοχική σύνθεσή της, το σχετικό project καθυστέρησε. Ανάλογες επιπτώσεις υπήρξαν και στα επενδυτικά πλάνα που αφορούσαν στην ίδρυση νέων σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, με αποτέλεσμα φέτος η εταιρεία να ολοκληρώνει μόνο δύο καινούριες μονάδες που, όπως εκτιμάται, θα εγκαινιαστούν λίγο πριν από τα τέλη του 2006.

Γάλα 2 ημερών από τα σαλονικιώτικα αρτοποιεία

Η απελευθέρωση της πώλησης ψωμιού από τα σούπερ μάρκετ αποτελεί στρατηγική ήττα των αρτοποιών, που επιθυμούν τώρα να καταστήσουν τα καταστήματα τους “γωνιές φρέσκων προϊόντων ημέρας”, ώστε να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή για την αγορά και άλλων ειδών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο αρτοποιείο, η οποία ομολογουμένως γίνεται αρκετά συχνά στη χώρα μας.
Οι αρτοποιοί της Θεσσαλονίκης επιθυμούν το γάλα που θα πωλούν να είναι μόνο ομογενοποιημένο και να μην έχει υποστεί κανενός είδους θερμική επεξεργασία. Τα 800 σημεία πώλησης που διαθέτουν στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης τους δίνουν τη δυνατότητα να ευελπιστούν για την απόσπαση ενός ικανοποιητικού μεριδίου αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές τους με βορειοελλαδικές γαλακτοβιομηχανίες, προκειμένου να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία προμήθειας του τελικού προϊόντος. Μάλιστα φαίνεται ότι θα προτιμούσαν την επίτευξη συμφωνίας με τοπική γαλακτοβιομηχανία, τόσο λόγω γεωγραφικής εγγύτητας όσο και επειδή η πρώτη ύλη από την Κεντρική Μακεδονία θεωρείται υψηλού επιπέδου.
“Δεν μπορούμε να είμαστε υπερασπιστές του φρέσκου όταν μπορεί να φτάσουμε να διαθέτουμε γάλα έως και 10 ημερών”, τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης, κ. Πραξιτέλης Σπυρόπουλος, προσθέτοντας: “Θέλουμε να επανέλθει το πολύ διαδεδομένο παλαιότερα συνήθειο “το ψωμί να πωλεί το γάλα”…”. Σημειώνεται πως για την ευόδωση της πρωτοβουλίας θα απαιτηθεί η σύσταση ενός επιχειρηματικού σχήματος από τους αρτοποιούς της Θεσσαλονίκης.
Σχετικά με την ικανότητα των αρτοποιείων της συμπρωτεύουσας να προσελκύουν τους καταναλωτές, μελέτες δείχνουν ότι τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας από το 85% των νοικοκυριών της Θεσσαλονίκης επισκέπτεται το αρτοποιείο 4 φορές την εβδομάδα.

Διακύμανση τιμών λιανικής

8 προϊόντα αύξησαν τη μέση τιμή λιανικής πώλησής τους στα σούπερ μάρκετ την εβδομάδα από 20 έως 26 Νοεμβρίου, σε σχέση με την προηγούμενη (13 έως 19/11) ενώ 20 σημείωσαν μείωση και 22 προϊόντα διατήρησαν σταθερές τις τιμές τους. Τα στοιχεία προκύπτουν από την παρακολούθηση ενός καλαθιού αγορών στο οποίο συμμετέχουν 50 βασικά προϊόντα. Οι τιμές των προϊόντων προέρχονται από τα στοιχεία πωλήσεων αντιπροσωπευτικού δείγματος 323 καταστημάτων που ανήκουν στο δίκτυο 35 και πλέον λιανεμπορικών αλυσίδών και παραχωρεί για αποκλειστική χρήση από το greekretail weekly η Information Resources Hellas ΑΕΕ.

Η αναδημοσίευση των στοιχείων απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της Information Resources Hellas ΑΕΕ, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

Νέο Ariel Clean & Fresh Λεβάντα & Χαμομήλι

Το νέο Ariel Clean & Fresh Λεβάντα & Χαμομήλι έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτριών όσον αφορά το εκλεπτυσμένο άρωμα στα ρούχα και την μοναδική απαλότητα, στοιχεία που εγγυάται η σειρά Ariel Clean & Fresh. Το νέο Ariel Clean & Fresh Λεβάντα & Χαμομήλι απευθύνεται στη γυναίκα που θέλει να προσφέρει στο εαυτό της και την οικογένειά της την αξεπέραστη καθαριότητα και απαλότητα Ariel Clean & Fresh με μαλακτικό, που τώρα της προσφέρεται και σε υπέροχο άρωμα λουλουδιών λεβάντας και χαμομηλιού.

Το νέο Ariel Clean & Fresh Λεβάντα & Xαμομήλι έρχεται να προσφέρει νέες εμπειρίες στην διαδικασία του πλυσίματος, με ένα ξεχωριστό άρωμα φρεσκάδας σε μια καλή σχέση τιμής-ποιότητας, σε συνδυασμό με την απόλυτη καθαριστική δύναμη του Ariel. Η διανομή του προϊόντος έχει ήδη ξεκινήσει σε όλα τα καταστήματα σούπερ μάρκετ της χώρας. Η παρουσίαση νέων premium προϊόντων γίνεται αποδεκτή με ενθουσιασμό από τις καταναλώτριες και δίνει ώθηση στις πωλήσεις της κατηγορίας. Έτσι, το νέο προϊόν της σειράς Clean & Fresh δίνει για μια ακόμη φορά τη δυνατότητα στην αγορά να επωφεληθεί, αυξάνοντας τις πωλήσεις της.

Το προϊόν θα υποστηριχθεί μέσω συγκεκριμένου προγράμματος που περιλαμβάνει νέα τηλεοπτική διαφήμιση, κουπονοδιανομές για να γνωρίσουν οι καταναλώτριες το νέο άρωμα του Ariel, συμμετοχή στις προωθητικές ενέργειες του συνόλου των προϊόντων Ariel και προσφορά εντυπωσιακών ειδικών συσκευασιών.