PHILIP KOTLER «ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ»

Παρουσιάζουμε τις τάσεις του μάρκετινγκ στη νέα οικονομία, έτσι όπως τις παρουσίασε ο διεθνούς φήμης “γκουρού” του μάρκετινγκ καθηγητής Philip Kotler, στην ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία EMI-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ-ΚΕΚ.

Το περιοδικό μας, επιχειρώντας να παρουσιάσει συνοπτικά τη σκέψη, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις του κορυφαίου καθηγητή, σχετικά με την προσαρμογή της δράσης των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ στο περιβάλλον της “Νέας Οικονομίας”, επέλεξε να συμπυκνώσει το περιεχόμενό τους σε μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, που αποτολμήσαμε να συνθέσουμε για λογαριασμό των αναγνωστών μας. Το πρώτο μέρος τους το δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος. Η προσπάθειά μας θα ολοκληρωθεί στην επόμενη έκδοσή μας. Φυσικά, είναι αδύνατο να μεταφερθεί σε λίγες σελίδες το πολυδιάστατο περιεχόμενο μιας διάλεξης διάρκειας περίπου πέντε ωρών -πολύ περισσότερο η αμεσότητα, ο παραδειγματικός λόγος και η γοητεία της εκφοράς τους από έναν διανοούμενο που ξέρει να καθηλώνει το κοινό του. Ελπίζουμε, όμως, ότι το εγχείρημά μας δεν αδικεί την ουσία των όσων είπε ο καθηγητής Philip Kotler…

Τι χαρακτηρίζουμε “νέα οικονομία” από την άποψη του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ;

Οι έννοιες “παλαιά” και “νέα” οικονομία καθιερώθηκαν τη δεκαετία του ’90 προκειμένου να προσδιοριστεί το πέρασμα από την κλασικού τύπου οργάνωση των επιχειρήσεων (του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα) στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή των on line επικοινωνιών και συναλλαγών των επιχειρήσεων μεταξύ τους και των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές. Η εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτεί μια εντελώς καινούργια μορφή διοικητικής οργάνωσης και συμπεριφοράς μάρκετινγκ των επιχειρήσεων κυρίως για δύο λόγους:

 • Πρώτο, γιατί η επέκταση της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών οδηγεί κατευθείαν στην οργανωτική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, αφού οι αντιδράσεις τους πρέπει πλέον να είναι ταχύτατες. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένες να εκμοντερνίζουν διαρκώς την οργανωτική τους δομή, στην κατεύθυνση της υιοθέτησης όλο και πιο νέων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων, που αποδίδουν αφενός οικονομίες κόστους και χρόνου και αφετέρου ακριβή, πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση. Σημαίνει, επίσης, ότι η δομή τους πρέπει να εξασφαλίζει και να ευνοεί την επίτευξη αποτελεσματικών συνεργιών τόσο σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο (π.χ. διατμηματικό) όσο και διεπιχειρησιακό (π.χ. μέσω της ανάθεσης έργου σε τρίτους, διακλαδικό μέσω της επίτευξης στρατηγικών συμμαχιών κ.λπ.).

 • Δεύτερο, γιατί στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου επαναπροσδιορίζεται ριζικά το μάρκετινγκ, δηλαδή η επικοινωνιακή σχέση της επιχείρησης με τον καταναλωτή του προϊόντος της. Τα μηνύματά της πλέον, μέσω της οθόνης του προσωπικού υπολογιστή του καταναλωτή, του απευθύνονται ατομικά. Διαμεσολάβηση φυσικού προσώπου (πωλητή) ή καταστήματος δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει να είναι σαφή, ειλικρινή, ελκυστικά και κυρίως να του προτείνουν λύσεις που ταιριάζουν στη δική του αποκλειστική ανάγκη (εξατομικευμένο μάρκετινγκ).

Τι είναι αυτό που αλλάζει ως προς τη μεθόδευση της λήψης των αποφάσεων του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ μιας εταιρείας στην πορεία της προσαρμογής της από το καθεστώς της “παλαιάς” στο περιβάλλον της “νέας οικονομίας”;

Η “παλαιά οικονομία” (όπως ορίζεται κυρίως από τη δεκαετία του ’60, οπότε άρχισε να αναδιαμορφώνεται ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο) εξελίχθηκε περνώντας από μεταβατικά στάδια, το χαρακτήρα των οποίων αναγνωρίζουμε στα μοντέλα μάνατζμεντ και μάρκετινγκ που υιοθέτησαν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στις δεκαετίες του ’70 και του ’80, οπότε η έμφαση του ανταγωνισμού δόθηκε στην ποιότητα, στον ανταγωνισμό των τιμών και στον περιορισμό του κόστους, η μέθοδος λήψης των αποφάσεων ακολουθούσε τις εξής φάσεις: Προετοιμασία – Στόχευση – Εκτέλεση. Στη δεκαετία του ’90, όταν πλέον στο προσκήνιο καθιερώθηκαν ως νέο πεδίο αναφοράς -και επιταχυντές- του ανταγωνισμού η εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής και τα logistics, η μέθοδος λήψης των αποφάσεων επιταχύνθηκε: Από την Προετοιμασία, οι εταιρείες πέρασαν απευθείας στην Εκτέλεση, δεδομένου ότι η φάση της Στόχευσης αυτοματοποιήθηκε εξαιτίας της χρήσης των τεχνολογιών. Στη νέα δεκαετία, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα από την άποψη της επιτάχυνσης των τεχνολογικών μετεξελίξεων και της άμεσης υιοθέτησής τους ως όπλου ανταγωνιστικής ισχύος, οι επιχειρήσεις “συνοψίζουν” τις τρεις πρότερες φάσεις της μεθόδου λήψεως των αποφάσεων σε μία, διαρκώς συνεχιζόμενη και αδιάλειπτη: Εκτέλεση- Εκτέλεση -Εκτέλεση! Πλέον η Προετοιμασία και η Στόχευση γίνονται σε μηδενικό χρόνο, καθώς έχουν υποστεί τεχνολογικώς συμπύκνωση. Η αδυναμία αρκετών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά στους νέους ρυθμούς δράσης είναι βέβαιο ότι θα τις οδηγήσει στην απαξίωση.

Τι συνέπειες δημιουργεί η μετάβαση στη “νέα οικονομία” από την άποψη του αναπροσανατολισμού των στρατηγικών ενδιαφερόντων των επιχειρήσεων και πώς επηρεάζει τη σχέση των εταίρων της αγοράς μεταξύ τους;

Ενόσω κλιμακώνεται η μετάβαση των επιχειρήσεων στο περιβάλλον της “νέας οικονομίας”, το στρατηγικό τους ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε δραστηριότητες και σε λειτουργίες που εξασφαλίζουν ταχύτητα και αμεσότητα επικοινωνίας, οικονομίες χρόνου και χρήματος, αξιοπιστία και αυτοματοποίηση. Με άλλα λόγια, το επιχειρηματικό ενδιαφέρον στρέφεται από τη μεταποίηση, που ήταν η βάση στήριξης του οικοδομήματος της “παλαιάς οικονομίας”, προς το αναπτυσσόμενο κύκλωμα των εταιρειών που δημιουργούν, διαχειρίζονται και υποστηρίζουν τις τεχνολογικές και οργανωτικές προσβάσεις (τηλεπικοινωνιών και διαδικτύωσης) στο περιβάλλον της “νέας οικονομίας”. Αυτό ακριβώς το κύκλωμα -του οποίου, μάλιστα, οι υπηρεσίες μάρκετινγκ προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή εξατομίκευση, με μικρό κόστος- αποτελεί τη βάση της “νέας οικονομίας”.

Η στρατηγική χρήση, λοιπόν, των τεχνολογιών και των συναφών λειτουργιών υποστήριξης του εν λόγω κυκλώματος θα υποσκελίζει το καθεστώς της “παλαιάς οικονομίας”, όπου το στρατηγικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις το έδιναν

 • η κατοχή των μέσων (παραγωγής, διανομής κ.λπ.),
 • η αυτόνομη και κάθετη επιχειρηματική δραστηριότητα,
 • η εκτέλεση των αποφάσεων από μηχανισμούς εξειδικευμένης λειτουργίας (διευθύνσεις, τμήματα της επιχείρησης),
 • η ανεύρεση ενός κάποιου διατηρήσιμου πλεονεκτήματος,
 • η επικέντρωση στο προϊόν και
 • η χρησιμοποίηση πολλών διαφορετικών πηγών προμήθειας.

Αυτός ο υποσκελισμός θα γίνεται ανεπίστρεπτα ακριβώς διότι η χρήση των τεχνολογιών ωθεί σε επιχειρησιακή εξωστρέφεια και σε επιτάχυνση του ανταγωνισμού. Δεδομένης, μάλιστα, της εμφάνισης νέων καταναλωτικών αναγκών και συμπεριφορών, εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου ζωής στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, η έννοια “κλάδος” χάνει το νόημά της, εφόσον διαφορετικοί επιχειρηματικοί κλάδοι απευθύνονται στα ίδια κομμάτια της αγοράς (π.χ. τα σούπερ μάρκετ και το κέτερινγκ).

Έτσι, λοιπόν, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο περιβάλλον της “νέας οικονομίας” τα δίνουν:

 • η ανάθεση όλο και περισσότερων τομέων δράσης των επιχειρήσεων σε ειδικευμένους “τρίτους”,
 • η διαδικτύωση και οι διακλαδικές συνέργιες (π.χ. προμηθευτών- λιανεμπορίου- κέτερινγκ),
 • η εκτέλεση των αποφάσεων από μικτές ομάδες όλων των επιμέρους ειδικεύσεων και λειτουργιών, σε επιχειρησιακό αλλά και διεπιχειρησιακό και διακλαδικό επίπεδο,
 • η συνεχής προσπάθεια ανεύρεσης καινούργιων πλεονεκτημάτων, που υπερκαλύπτουν τη ζήτηση,
 • η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις κοινές πλέον αγορές και
 • η χρησιμοποίηση λιγότερων διαφορετικών πηγών προμηθειών.

Τι αλλάζει στη διαχείριση-μάρκετινγκ της “μάρκας” στο περιβάλλον της “νέας οικονομίας”, ποια είναι η σημασία της και τι συνέπειες έχουν οι αλλαγές στην οργάνωση του κλασικού μάρκετινγκ;

Στο βαθμό που θα ολοκληρώνεται η μετάβαση των εταιρειών στο περιβάλλον της “νέας οικονομίας”, είναι προφανές ότι πλέον αυτές δεν θα λειτουργούν ως κάτοχοι και διαχειριστές “μέσων”, αλλά ως κάτοχοι “άυλων αξιών”, καθώς τα “μέσα” -πάγια, διαδικασίες και υπηρεσίες- στο μεγαλύτερο βαθμό θα έχουν μεταβιβαστεί σε χέρια τρίτων (κλασικό παράδειγμα είναι ήδη η εταιρία αθλητικών ειδών NIKE). Επομένως, αυτό που παραμένει στα χέρια των επιχειρήσεων για να το διαχειρίζονται από την άποψη του μάρκετινγκ είναι οι “μάρκες” των προϊόντων τους ως “άυλες αξίες”. Το ζητούμενο, λοιπόν, ως προτεραιότητα ολκής του ανταγωνισμού είναι η προσαύξηση της αξίας των μαρκών. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση-μάρκετινγκ της κάθε μάρκας πριν απ’ όλα προϋποθέτει ικανή στρατηγική “διοίκησης της αλυσίδας αξίας” της. Στην ακολουθία των κρίκων που την απαρτίζουν συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο η εταιρεία-ιδιοκτήτης της μάρκας, αλλά το σύνολο των συνεργατών της, στους οποίους έχει μεταβιβάσει κομμάτια της δραστηριότητας και των λειτουργιών της, αλλά και το κάθε φυσικό πρόσωπο -ανεξαρτήτως ρόλου και θέσης στις ιεραρχίες- που παίρνει μέρος στην παραγωγή, τη διάθεση και την υποστήριξη της μάρκας. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, από άποψη οργανωτικής δομής, …“το μάρκετινγκ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μένει στα χέρια ενός μόνο τμήματος ή διεύθυνσης”! Έτσι, η διαχείριση-μάρκετινγκ γίνεται αντικείμενο όλων όσοι …“οφείλουν να προσθέτουν αξία στη μάρκα” με τη δουλειά τους και τη συμπεριφορά τους.

Όσο επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και επικοινωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών τόσο θα αναπτύσσεται το “database μάρκετινγκ”, δηλαδή το μάρκετινγκ που εμβαθύνει στην εξατομίκευση της επικοινωνίας της μάρκας με τον καταναλωτή. Αυτό έχει δύο κύριες συνέπειες:

 • Πρώτη: Κλιμακωτά θα εκπίπτουν της αξίας τους τα κλασικά εργαλεία της μαζικής εμπορικής επικοινωνίας (π.χ. η διαφήμιση), ενώ το ειδικό κύκλωμα της αγοράς που ασχολείται με αυτά θα προσανατολίζει τη δράση του στη δημιουργία ελκυστικών και λειτουργικών μηνυμάτων, που θα διοχετεύονται ως πληροφορίες στον κυβερνοχώρο.

 • Δεύτερη: Οι επιχειρήσεις, απευθυνόμενες ατομικά στους καταναλωτές, δεν θα “ρισκάρουν” υποσχέσεις που οι μάρκες θα αδυνατούν να πραγματοποιήσουν -ή καλύτερα: θα είναι υποχρεωμένες όσα υπόσχονται να τα τηρούν μέχρι κεραίας. Άλλωστε, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον πομποί μηνυμάτων είναι και οι καταναλωτές. Αλίμονο στις μάρκες που θα κληθούν να πληρώσουν την ασυνέπειά τους με δυσφημιστικά μηνύματα…

Business to business on line marketing

 • Το μέγεθος της αγοράς business to consumer υπολογίζεται σήμερα ότι είναι 40 δισ. δολ., ενώ ως το 2004 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 180 δισ. δολ.
 • Το μέγεθος της αγοράς business to business υπολογίζεται σήμερα ότι είναι 445 δισ. δολ., ενώ ως το 2004 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3 τρισ. δολ.

Ερωτήματα προς τις επιχειρήσεις

 • Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα σήμερα;
 • Ποιο πλεονέκτημά σας θεωρείτε ότι εισπράττει ο πελάτης σας;
 • Ποιο θα είναι το επόμενο πλεονέκτημά σας;
 • Ποιες θα είναι οι πιο κύριες ανάγκες των πελατών σας σε τρία χρόνια;
 • Ποιος είναι σήμερα ο κυριότερος ανταγωνιστής σας;
 • Ποιος θα είναι σε τρία χρόνια;

"Κτίσιμο" μάρκας

 • Παλαιά Οικονομία: “κτίσιμο” μάρκας, μέσω του μαζικού μάρκετινγκ, με δημιουργικά διαφημιστικά μηνύματα, λογότυπα κ.ά.
 • Νέα Οικονομία: κτίσιμο μάρκας, μέσω της συλλογικής συνεισφοράς στην “ολική αξία” της προς τον πελάτη από το σύνολο των ανθρώπων που την υπηρετούν -από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας και το σύνολο του προσωπικού της, μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο των outsourcing υπηρεσιών που την υποστηρίζουν.

Από το "μαζικό μάρκετινγκ" στο "database μάρκετινγκ"

Παλαιά Οικονομία: Η ΑΤ&Τ δαπανούσε το 60% του προϋπολογισμού για την προβολή της σε διαφήμιση, το 20% σε direct mail, το 10% σε telemarketing και το υπόλοιπο 10% σε δημόσιες σχέσεις.

Νέα Οικονομία: Η ΑΤ&Τ δαπανά το 10% σε διαφήμιση, το 25% σε direct mail και το υπόλοιπο 65% σε telemarketing, εμφανίζοντας υψηλότερη αποτελεσματικότητα από πριν.

Η CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στο GlobalNetXchange

Το GlobalNetXchange έως το 2003, υποστηρίζουν οι ιδρυτές του, θα έχει… αλώσει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει πραγματικότητα το 2002, ενώ έως και το τέλος του 2003 στο ηλεκτρονικό πολυκατάστημα θα συμμετέχουν 15 χώρες.


Πρόκειται για την παγκόσμια επιχειρηματική ηλεκτρονική κοινότητα που, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενα δημοσιεύματα, ίδρυσαν από κοινού η Carrefour και η Sears Roebuck and Co σε συνεργασία με την Oracle, έναν εκ των μεγαλυτέρων προμηθευτών λογισμικού στον κόσμο. Το GlobalNetXchange σχεδιάστηκε για να αναπτύξει πωλήσεις στο σύνολο των προϊόντων (κωδικών) που διακινούν από τα καταστήματά τους οι δύο λιανεμπορικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει και τραπεζικές υπηρεσίες. Στόχος του εγχειρήματος είναι η μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων, η μεγιστοποίηση των κερδών και η διασφάλιση εύκολης πρόσβασης στο πολυκατάστημα (μέσω υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου και της αμφίδρομης τηλεόρασης), η οποία θα μεγιστοποιήσει την επιτυχία της όλης προσπάθειας.

Στο GlobalNetXchange συμμετέχουν από το Μάιο του 2000, με μικρότερο ποσοστό από τους ιδρυτές, η Metro, η Sainsbury´s και η Kroger.

Στόχος η δημιουργία του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στο ηλεκτρονικό πολυκατάστημα αναμένεται να προσκληθούν και άλλες γνωστές και μεγάλες διεθνείς εταιρείες του λιανικού εμπορίου, με σκοπό τη δημιουργία του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ του κόσμου. Στο GlobalNetXchange θα έχει παρουσία και η Carrefour – Μαρινόπουλος, στην οποία η σχετική πρόταση έχει προγραμματιστεί να γίνει το 2002, οπότε ο όμιλος θα έχει συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία ως τεχνογνωσία από τη δράση του ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος σε άλλες χώρες, όπου έχει παρουσία η Carrefour.

Οι ιδρυτές του GlobalNetXchange στο μέλλον θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, ούτως ώστε να λειτουργήσει βάσει ενός απόλυτα αυτοματοποιημένου συστήματος αγορών, που θα προσφέρει δυνατότητες όπως:

 • Ο προγραμματισμός και η διαχείριση του δικτύου προμηθευτών.
 • Η υποβολή προπαραγγελιών.
 • Ο προγραμματισμός των μεταφορών.
 • Η παγκόσμια παρακολούθηση των αποθηκών.

Όσον αφορά τέλος την εταιρική μορφή του GlobalNetXchange, η Carrefour και η Sears θα μοιραστούν την πλειοψηφία των μετοχών και η Oracle θα διατηρήσει ένα μικρό ποσοστό μετοχών, παρέχοντας το λογισμικό, το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την υποστήριξή της.

ΣΤΑ 10 δισ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΑΠΟ Α-Β

Business plan διάρκειας 12–18 μηνών έχει καταρτίσει η Α Β Βασιλόπουλος για την προσαρμογή της Τροφό στα δεδομένα της μητρικής εταιρείας, ενώ τα κεφάλαια τα οποία θα επενδυθούν σε πρώτη φάση, το πρώτο δωδεκάμηνο δηλαδή, θα πλησιάσουν τα 10 δισ. δραχμές.

Με άλλα λόγια η Τροφό θα απορροφήσει το σύνολο σχεδόν των κεφαλαίων που σχεδίαζε να επενδύσει η Α Β Βασιλόπουλος το 2001 για την ανάπτυξή της. Παράγοντες της εταιρείας ανοίγοντας τα χαρτιά τους σχετικά με το μέλλον της Α Β Βασιλόπουλος, της δεύτερης πλέον σε όγκο πωλήσεων εταιρείας του κλάδου, με ετήσιο τζίρο 245 δισ. δραχμών, δήλωναν ειδικότερα για την Τροφό πως πρώτο μέλημά τους θα είναι η μερική απορρόφησή της, η οποία στην πράξη συνεπάγεται τη μετατροπή ορισμένων καταστημάτων της Τροφό σε Α Β Βασιλόπουλος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, τα αρχικά σχέδια προβλέπουν πως κάποια από τα καταστήματα θα παραμείνουν στην αγορά ως Τροφό, αν και σύμφωνα με τους ίδιους οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί.

Μιλώντας γενικότερα για την πολιτική που θα ακολουθήσουν σχετικά με τη μετεξέλιξη της Τροφό τόνιζαν ότι η δουλειά που απαιτείται θα είναι πολύμηνη, ενώ ως απώτερο σκοπό της θα έχει τη ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει την εξαγορασθείσα εταιρεία, η οποία απέχει πολύ από τη φιλοσοφία και το γενικότερο στήσιμο των μονάδων της Α Β Βασιλόπουλος. Αντίθετα, η ΕΝΑ, όπου κι εκεί θα υπάρξουν αλλαγές, θα παραμείνει ως εταιρεία. Πάντως τα στελέχη της Α Β Βασιλόπουλος βλέπουν ως μια πρόκληση την ανάπτυξη της εταιρείας και στις χονδρεμπορικές πωλήσεις, όπου μέχρι σήμερα η αλυσίδα δεν διαθέτει ουσιαστική παρουσία.

Οι προκλήσεις

Ως πρόκληση αντιμετωπίζουν και τη Βουλγαρία, όπου, όπως είναι γνωστό, ο όμιλος της Τροφό είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις, ενώ σχεδίαζε και νέα επιχειρηματικά ανοίγματα. Στο θέμα αυτό ουσιαστικές αναμένονται οι παρεμβάσεις και στο μέλλον, ενώ στο στάδιο των αναλύσεων βρίσκεται η αίτηση την οποία είχε καταθέσει η Τροφό για την εισαγωγή της στο ΧΑΑ.

Πάντως, όπως επισημαίνουν κύκλοι της Α Β Βασιλόπουλος, τα πρώτα κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν για την Τροφό θα προέλθουν από τα κονδύλια του 2001, που αφορούσαν στην ανάπτυξη της εταιρείας μέσω νέων καταστημάτων, η οποία όμως δεν θα σταματήσει. Ουσιαστικά θα γίνει πιο “επιλεκτική”, καθότι η αλυσίδα με την εξαγορά που πραγματοποίησε απέκτησε παρουσία σε αρκετά σημεία της χώρας, εκτός των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, όπου ήδη λειτουργεί μονάδες της. Όσο για το ενδεχόμενο αναζήτησης νέων κεφαλαίων, από την Α Β Βασιλόπουλος αναφέρεται ότι αυτά θα προέλθουν από εσωτερικό δανεισμό και το cash flow της εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζεται από στελέχη της αλυσίδας το ενδεχόμενο εξαγοράς και νέας εταιρείας, όπως ακούστηκε ως φήμη στην αγορά ότι μελετά η Α Β Βασιλόπουλος. “Ο… ασθενής θα πρέπει να παίρνει ένα–ένα τα χάπια του και αφού διαπιστώσει την αποτελεσματικότητά τους να προχωρεί στα επόμενα”, ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Eιδικότερα για την Τροφό υπογράμμιζαν ότι στους απαιτούμενους χρόνους υλοποίησης των όποιων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία έγκρισης της εξαγοράς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Α Β Βασιλόπουλος έχει ήδη προβεί στη γνωστοποίηση των δύο εξαγορών στις οποίες προχώρησε –Τροφό και ΕΝΑ– και τώρα αναμένει την έγκριση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή τα μεγαλόπνοα σχέδιά της.

ΑΝΤΟΥΑΝ ΠΕΛΕΫΡΑΣ*: “Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Με στόχο την ανάπτυξη του μεριδίου του στην ελληνική αγορά, προχωρεί στην εφαρμογή των φιλόδοξων επενδυτικών του σχεδίων ο όμιλος Carrefour- Μαρινόπουλος. Για τα σχέδια επέκτασης του ομίλου, την πολιτική τιμών, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην ελληνική αγορά, μιλά στο “σελφ σέρβις” ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Αντουάν Πελεϋράς.

“σελφ σέρβις”: Η δημιουργία του ομίλου Carrefour – Μαρινόπουλος σήμανε για την ελληνική αγορά τη συγκέντρωση μεγάλης δύναμης στα χέρια ενός επιχειρηματικού σχηματισμού. Τι σημαίνει για έναν όμιλο να είναι… ο πιο δυνατός; Ποιες δυνατότητες του δίνει αυτή η δύναμη αλλά και ποιες ευθύνες και υποχρεώσεις συνεπάγεται;

Αντουάν Πελεϋράς: Ο Όμιλος Carrefour-Μαρινόπουλος αντιπροσωπεύει σήμερα -στο μεγαλύτερο βαθμό- την ίδια αγοραστική δύναμη που είχε παλιότερα η ΚΕΑΠ. Τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης του Ομίλου στην Ελλάδα θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε στο μέλλον το μερίδιό μας στην αγορά. Η ελληνική αγορά παραμένει μέχρι σήμερα εξατομικευμένη και μέσα στους επόμενους μήνες θα παρακολουθήσουμε νέες συνεργασίες – συγχωνεύσεις, καθώς και την άφιξη νέων επιχειρηματιών που θα τροποποιήσουν σημαντικά το τοπίο του ελληνικού λιανεμπορίου. Το άνοιγμα των νέων καταστημάτων αναπτύσσει ανάλογα και την αγοραστική δύναμη του Ομίλου Carrefour. Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο, η δύναμη του Ομίλου Carrefour επιτρέπει προνομιακές σχέσεις με τους μεγαλύτερους διεθνείς προμηθευτές.

Ο Όμιλος Carrefour βρίσκεται αναμφισβήτητα στην πρώτη θέση σε επίπεδο τζίρου στο σύνολο του ελλαδικού χώρου, αλλά σε τοπικό επίπεδο κάτι τέτοιο παραμένει στόχος. Η δύναμή μας θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε τους καλύτερους όρους εφοδιασμού στην ελληνική αγορά και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να “επιστρέψουμε” ένα μεγάλο μέρος του κέρδους μας στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα αποτελέσματα για την ανάπτυξη της εταιρείας μας. Επιθυμούμε επίσης να ορθολογικοποιήσουμε την ελληνική αγορά εφαρμόζοντας τα ευρωπαϊκά standards, εστιάζοντας σε θέματα επαγγελματισμού (κυρίως σε θέματα όπως το ECR), με άλλα λόγια την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της αλυσίδας εφοδιασμού, του trade marketing, του merchandising και όλων των μέσων που συμβάλλουν στην παροχή της μέγιστης ικανοποίησης των πελατών μας.

Οι ευθύνες μας είναι μεγάλες, κυρίως σε ζητήματα υγείας, διατροφικής ασφάλειας (τυποποίηση, πιστότητα κτλ) και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Τα θέματα αυτά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις μέρες μας και εφόσον κατέχουμε την πρώτη θέση είμαστε υποχρεωμένοι να εγγυόμαστε στους πελάτες μας πλήρη διαφάνεια, να αποτελούμε παράδειγμα για τον κλάδο και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας στον τομέα αυτό.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουμε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας με κάποιους Έλληνες προμηθευτές (Ποιοτική Οδός Carrefour), στοχεύοντας στην παροχή εγγύησης για την προέλευση και την επεξεργασία των προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Η διαδικασία είναι μεγάλη και δύσκολη και απαιτεί άριστη συνεργασία με τους παραγωγούς και πλήρη διαφάνεια στις σχέσεις μας μαζί τους.

Επιθυμούμε οι πελάτες και οι προμηθευτές μας να γνωρίζουν τις ενέργειές μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε μαζί τους μία σχέση εμπιστοσύνης.

Η παρουσία αλλά και η δραστηριότητα της Carrefour σε πολλές χώρες μας προσφέρει την τεχνογνωσία που επιτρέπει σήμερα μεγάλη ταχύτητα δράσης και εφαρμογής.

Η Carrefour είναι ο πλέον διεθνής όμιλος λιανεμπορίου, με παρουσία σε 27 χώρες του κόσμου. Η επιτυχία του Ομίλου συνδέεται πάνω απ’ όλα με την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε σε κάθε διαφορετική χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε, σε επίπεδο προσφοράς, υπηρεσιών, εθίμων και καταναλωτικών συνηθειών. Στην Ελλάδα πρέπει να πάμε ακόμη πιο μακριά όσον αφορά στην προσαρμογή και υλοποίηση των ιδεών μας για τις πωλήσεις.

“σελφ σέρβις”: Σύμφωνα και με τα στοιχεία της έκδοσής μας “ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2000”, τα τελευταία χρόνια σημειώνεται στην ελληνική αγορά μια πτωτική τάση στα κέρδη των αλυσίδων. Το γεγονός βέβαια αυτό συνδέεται και με τη γενικότερη πτώση της κατανάλωσης τροφίμων. Παράλληλα, λόγω και των γενικότερων οικονομικών συνθηκών, σε ελληνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργείται ένα όχι και τόσο ευνοϊκό περιβάλλον για το λιανεμπόριο τροφίμων. Πόσο και πώς θα επηρεάσει την ανάπτυξη της εταιρείας σας αυτό το οικονομικό σκηνικό;

Αντουάν Πελεϋράς: Η πτώση της κερδοφορίας σε διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι γεγονός, αλλά δεν συνδέεται απαραίτητα με την πτώση στην κατανάλωση τροφίμων. Το ποσοστό συμμετοχής των τροφίμων στον τζίρο του κλάδου στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερο από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Ούτως ή άλλως, τα υπόλοιπα προϊόντα (μη τρόφιμα) αποδίδουν περισσότερα και αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη απ’ ό,τι ο τομέας των τροφίμων. Η ανάλυσή μας σχετικά με την πτώση του κέρδους συνδέεται περισσότερο με την προσπάθεια της αγοράς να γίνει πιο ανταγωνιστική εν όψει της άφιξης διαφόρων διεθνών εταιρειών.

Η ελληνική αγορά γίνεται πολύ ανταγωνιστική και αντιδραστική στον καθορισμό των τιμών. Όλοι γνωρίζουμε προϊόντα που θεωρούνται 'traffic builders' και τα οποία αποτελούν σήμερα 'loss leaders'. Δεχόμαστε πίεση από τους προμηθευτές μας για να ανεβάσουμε ξανά το επίπεδο των τιμών μας. Θεωρούμε ότι η ελευθερία των τιμών είναι θετικό γεγονός. Η τελική κρίση εναπόκειται βέβαια στον πελάτη. Το επίπεδο κερδών στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα παραμένει εντυπωσιακά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

“σελφ σέρβις”: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε, ή αντιμετωπίζετε ακόμη, στην ελληνική αγορά (σχέσεις με προμηθευτές, νομοθεσία, καταναλωτικές συνήθειες, μεταφορές κ.λπ.);

Αντουάν Πελεϋράς: Τα μεγάλα προβλήματα που συναντάμε σήμερα σχετίζονται με την εξατομικευμένη δομή των Ελλήνων προμηθευτών (χονδρέμποροι, αντιπρόσωποι, διανομείς…) και συνεπώς την απουσία εργαλείων και μέσων που θα οδηγήσουν στη μέγιστη δυνατή βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την έλλειψη αυστηρότητας όσον αφορά στη διοικητική οργάνωση (κωδικοποίηση, δελτία αποστολής, προθεσμίες παράδοσης, επίπεδο παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια…). Κι εμείς όμως πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για την εκπαίδευση των ομάδων μας, για τα συστήματα και κατά κάποιο τρόπο τη φύση των σχέσεών μας με τους συνεταίρους-προμηθευτές μας.

“σελφ σέρβις”: Τελευταία συζητείται έντονα από τους προμηθευτές στην αγορά το ότι ζητήσατε extra παροχές με αφορμή τη μετατροπή των Continent σε Carrefour. Εάν αυτό το γεγονός αληθεύει, ποια είναι τα πραγματικά οφέλη που θα αποκομίσουν οι προμηθευτές από την εξέλιξη αυτή, ώστε να δικαιολογείται μια παρόμοια επιβάρυνση;

Αντουάν Πελεϋράς: Πράγματι ζητάμε από τους προμηθευτές μας να συμμετέχουν οικονομικά στην αλλαγή επονομασίας των καταστημάτων από Continent σε Carrefour. Άλλωστε τα καταστήματα και ιδιαίτερα τα υπέρ μάρκετ είναι η βιτρίνα των προμηθευτών που τους επιτρέπει να πωλούν και να προωθούν τα προϊόντα τους. Εμείς, από την πλευρά μας, επενδύουμε σημαντικά στις βιτρίνες αυτές και ζητάμε από τους προμηθευτές μας να συμβάλλουν για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία.

Οι σχετικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές τόσο για τον τομέα του front office (πάγια, sales concepts, διαφήμιση), γεγονός που είναι ορατό και από τους πελάτες μας, όσο και για το back office (εναρμόνιση των ποικιλιών, αναμόρφωση των εμπορικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων αλλά και των διαδικασιών, εκπαίδευση του προσωπικού, εφαρμογή των λεγόμενων ''σωστών πρακτικών''…). Εάν οι προμηθευτές μας πιστεύουν στα φιλόδοξα σχέδιά μας για την Ελλάδα πρέπει να μας υποστηρίξουν…

“σελφ σέρβις”: Πολλές από τις τιμές σας είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών. Πώς το σχολιάζετε;

Αντουάν Πελεϋράς: Η αντίληψη του one stop shopping δεν είναι πολύ αναπτυγμένη στην Ελλάδα. Η συνταγή της επιτυχίας είναι απλή: καλές τιμές. Για να ζητήσεις από έναν πελάτη να μπει στο αυτοκίνητό του και να κάνει κάποια χιλιόμετρα πρέπει να του δώσεις κάποιο κίνητρο. Ιδίως όταν γύρω του μπορεί να βρει αρκετά σούπερ μάρκετ καλής ποιότητας. Η τιμή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα για τον καταναλωτή. Η επιτυχία της ενέργειάς μας “Ο μήνας των καλών ειδήσεων” αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής στην ελληνική αγορά.

Μία πολιτική τιμών καθορίζεται και από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε γεωγραφικής μας θέσης. Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε τις πιο χαμηλές τιμές κάθε περιοχής και για να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζουμε όλα τα συστήματά μας. Και οι ανταγωνιστές και οι καταναλωτές μας ανταποκρίνονται σε αυτό το ζήτημα. Η στρατηγική μας όμως είναι ξεκάθαρη: επιθυμούμε να προσφέρουμε την καλύτερη συνάρτηση ποιότητας-τιμής στους πελάτες μας.

Παρακολουθούμε από πολύ κοντά το σύνολο της αγοράς και κάποια δίκτυα, τύπου χονδρεμπόρων ή hard discount είναι συχνά πιο φθηνά από εμάς σε έναν περιορισμένο αριθμό προϊόντων που ενδιαφέρουν άμεσα τον καταναλωτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στο θέμα των τιμών οι βιομηχανίες και οι ανταγωνιστές θα λένε πάντα ότι είμαστε πολύ φθηνοί, ενώ οι πελάτες θα λένε πάντα ότι είμαστε πολύ ακριβοί.

“σελφ σέρβις”: Είναι γνωστό ότι σήμερα η εταιρεία σας έχει πολλούς Γάλλους ειδικούς στις σημαντικότερες στελεχικές θέσεις. Υπάρχει η προοπτική της παραχώρησης στο μέλλον των θέσεων αυτών σε Έλληνες managers;

Αντουάν Πελεϋράς: Στόχος μας είναι να συγχωνεύσουμε τέσσερις ομάδες εταιρειών διαφορετικής επιχειρηματικής νοοτροπίας, που μοιράζονται όμως τις ίδιες αξίες, για να δημιουργήσουμε έτσι τον πρώτο όμιλο λιανεμπορίου στην Ελλάδα σε επίπεδο μεγέθους και επαγγελματισμού. Η πολυπλοκότητα της συγχώνευσης, το σχέδιο ταχείας επέκτασης, η εφαρμογή νέας οργάνωσης και μέσων από τον όμιλο μας οδήγησαν στην ενίσχυση των ομάδων με έμπειρα στελέχη από το εξωτερικό. Αντιπροσωπεύουν σήμερα ποσοστό μικρότερο από το 0,5% σε σχέση με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου στην Ελλάδα. Αυτή η αποστολή έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια και ρόλος μας είναι να ανακαλύψουμε και να εκπαιδεύσουμε τους τωρινούς και μελλοντικούς managers.

Οι τοπικές ομάδες γνωρίζουν τις αγορές και τις καταναλωτικές συνήθειες. Οι ομάδες των Γάλλων έχουν αναλάβει την οργάνωση και την εφαρμογή των ιδεών και των συστημάτων του ομίλου. Κυρίαρχος στόχος τους είναι η μεταβίβαση της τεχνογνωσίας.

Στο μέλλον ένας πολύ μικρός αριθμός θέσεων θα καταλαμβάνονται από ξένους ειδικούς.

“σελφ σέρβις”: Ποια είναι η εντύπωση που θέλετε να αποκομίζουν οι καταναλωτές από τα καταστήματά σας και πώς συμβάλλει το προσωπικό των καταστημάτων στη δημιουργία της; Ποια είναι η εκπαίδευση που προσφέρετε γενικότερα στα στελέχη σας;

Αντουάν Πελεϋράς: Καλή ερώτηση… Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης θέλουμε να προσφέρουμε ευρεία επιλογή από τα καλύτερα προϊόντα (κυρίως τα φρέσκα) στην καλύτερη τιμή, φιλόξενο προσωπικό, πάντα χαμογελαστό και στη διάθεση των πελατών, μέσα σ’ ένα κατάστημα καθαρό, ευχάριστο, σωστά διαρρυθμισμένο και με εύκολη πρόσβαση.

Αυτή η πρόταση καλύπτει τομείς στους οποίους έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Για να το πετύχουμε αυτό προσαρμόζουμε και μεταφράζουμε σήμερα τα προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών όπως παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα για το κρεοπωλείο ή το αρτοπωλείο των καταστημάτων, που θα παρακολουθήσουν όλοι όσοι απασχολούνται σε αυτό τον τομέα από το 2001, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα πιο γενικού ενδιαφέροντος, όπως για την κουλτούρα του πελάτη ή την πολιτική του Ομίλου Carrefour, που έχουν ήδη αρχίσει να παρέχονται σε όλο το προσωπικό. Το 2001 θα επενδύσουμε για την εκπαίδευση του προσωπικού το 1,5% του τζίρου του ομίλου στην Ελλάδα.

Η επιτυχία του ομίλου Carrefour βασίζεται στους 340.000 άντρες και γυναίκες που τον απαρτίζουν.

“σελφ σέρβις”: Στη συλλογή προϊόντων που διακινούν τα καταστήματά σας πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά εισαγόμενων και παραγόμενων στην Ελλάδα;

Αντουάν Πελεϋράς: Όπως και στους ανταγωνιστές μας, το 70% των προϊόντων μας είναι εισαγόμενα κυρίως από πολυεθνικές μεγάλου κύρους.

Εμείς εισάγουμε μία γκάμα γαλλικών προϊόντων αποκλειστικής επωνυμίας και άλλα προϊόντα (μη τρόφιμα) μέσω των διαφόρων tradings του Ομίλου.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε τοπικά σειρές προϊόντων Carrefour, με στόχο να δημιουργήσουμε στο μέλλον μια ποικιλία 1.000 κωδικών. Ορισμένα βασικά προϊόντα της ελληνικής αγοράς θα παράγονται στην Ελλάδα για λογαριασμό όλου του ομίλου Carrefour, γεγονός που θα επιτρέψει να κάνουμε και εξαγωγές προς τα 9.000 περίπου σημεία πώλησης του Ομίλου.

“σελφ σέρβις”: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα προτιμήσουν οι καταναλωτές τα καταστήματά σας;

Αντουάν Πελεϋράς: Κάθε αλυσίδα του Ομίλου πρέπει να διατηρήσει την ''ταυτότητά'' της και δεν απευθύνεται στους ίδιους πελάτες. Γενικά, θέλουμε να ξεχωρίζουμε για την ποιότητα των φρέσκων προϊόντων μας, την ανταγωνιστικότητα των τιμών λιανικής πώλησης, την ποιότητα και τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας.

“σελφ σέρβις”: Ποια είναι η επένδυση για διαφημιστική υποστήριξη των καταστημάτων σας και σε ποια κανάλια θα κινηθεί;

Αντουάν Πελεϋράς: Τα ποσοστά των δαπανών για τη διαφήμιση είναι κανόνας του επαγγέλματος. Η τηλεόραση αποτελεί ένα ενδιαφέρον μέσο υποστήριξης και τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς και το ραδιόφωνο, καλύπτουν ικανοποιητικά το στόχο μας. Ωστόσο, το πρώτο μας μέσο υποστήριξης είναι οι κατάλογοι προώθησης προϊόντων, που επιτρέπουν με ένα λογικό κόστος να καλύπτουμε ένα μεγάλο μέρος νοικοκυριών στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

“σελφ σέρβις”: Ποια είναι η πορεία των πωλήσεων των νέων καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;

Αντουάν Πελεϋράς: Τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο νέων καταστημάτων Carrefour αυξάνονται διαρκώς και μέχρι σήμερα ανταποκρίνονται στους στόχους μας.

“σελφ σέρβις”: Ποια είναι η στρατηγική ανάπτυξης που θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον η εταιρεία σας στην Ελλάδα; Πώς εκφράζεται αυτή η στρατηγική σε ό,τι αφορά σε:

 1. Επενδύσεις, νέα καταστήματα
 2. Ανάπτυξη σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας με συγκεκριμένα format
 3. Συνεργασίες ή εξαγορές άλλων επιχειρήσεων (ομοειδών και μη)
 4. Θέματα που αφορούν στη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό
 5. Προσφορά υπηρεσιών προς τον καταναλωτή (ανάπτυξη τομέων που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη στο ελληνικό λιανεμπόριο, π.χ. προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών, self scanning κ.λπ.)
 6. Ηλεκτρονικό εμπόριο (Β2Β και Β2C).

Αντουάν Πελεϋράς: Το σχέδιο επέκτασής μας είναι φιλόδοξο και ελπίζουμε να μας επιτρέψει στα επόμενα χρόνια να ενισχύσουμε τη θέση μας ως Νο1 στα τρία είδη καταστημάτων του Ομίλου μας: hard discount, σούπερ μάρκετ και υπέρ μάρκετ.

Δουλεύουμε σήμερα με την υποστήριξη του Ομίλου, έτσι ώστε να οργανώσουμε την εφαρμογή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του Ομίλου προς τον καταναλωτή, όπως π.χ. τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή ακόμα και την ενίσχυση των προνομίων του Club Carrefour.

H συνεχής ανταλλαγή εμπειριών με όλες τις άλλες χώρες του Ομίλου μας επιτρέπει να επωφελούμαστε των πλέον αποτελεσματικών λύσεων, αγωνιζόμενοι διαρκώς για τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών μας.

*Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου Carrefour-Μαρινόπουλος

ΚΡΕΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ "ΤΡΕΛΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ"

Αν κάποιοι πίστεψαν ότι το θέμα των “τρελών αγελάδων” έκλεισε για την Ευρώπη ανεπιστρεπτί γελάσθηκαν, ή θέλησαν να φανεί έτσι για να δημιουργήσουν κλίμα εφησυχασμού, σ’ ένα θέμα που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση από την Πολιτεία, την αγορά και πολύ περισσότερο από τους ίδιους τους καταναλωτές.

Μετά την ανακοίνωση “βόμβα” της Carrefour στη Γαλλία ότι στο καταναλωτικό κοινό διοχετεύθηκε κρέας που προήλθε από ζώα τα οποία είχαν προσβληθεί από τη νόσο της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμανε συναγερμός. Αμέσως έγιναν έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών, η Carrefour απέσυρε τα μολυσμένα κρέατα, ενώ παράλληλα άρχισε έρευνα για να διαπιστωθεί η πηγή του προβλήματος.

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα όλοι περίμεναν την ανακοίνωση της Carrefour Hellas, η οποία τελικά ήταν καθησυχαστική, αφού ανέφερε ότι η εταιρεία δεν πραγματοποιήσει στη χώρα μας εισαγωγές μολυσμένου κρέατος από τη Γαλλία.

Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Διατροφής της Γαλλίας ενημέρωσε με σχετικό έγγραφό της το ελληνικό υπουργείο Γεωργίας ότι ουδέποτε στην Ελλάδα διοχετεύθηκε κρέας προερχόμενο από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση στην οποία σημειώθηκε κρούσμα της ζωονόσου των “τρελών αγελάδων”.

Παρόλες τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις, δημιουργήθηκε για άλλη μια φορά στην Ελλάδα κλίμα ανησυχίας για τις επιπτώσεις που μπορούν να υπάρξουν από ενδεχόμενη μόλυνση καταναλωτών από τη νόσο της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας. Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Γεωργίας, το 50% των εισαγωγών μοσχαρίσιου κρέατος έχει γαλλική προέλευση.

Όπως τόνιζαν παράγοντες της αγοράς των σούπερ μάρκετ, στη χώρα μας ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική θωράκιση της δημόσιας υγείας. “Σήμερα ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος xαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και αλληλοκαλύψεις, παρουσιάζεται αδύναμος και άπειρος να χειριστεί θέματα που μπορούν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία, ενώ οι δημόσιοι φορείς και οι εκπρόσωποί τους εστιάζουν όλο το ενδιαφέρον τους στη διεκδίκηση αρμοδιοτήτων και συντονιστικών ρόλων, αδιαφορώντας παντελώς για την ουσία των ελέγχων και την προστασία των πολιτών της χώρας”, μας δήλωσαν.


Πτώση εως και 50% στις πωλήσεις του μοσχαρίσιου κρέατος

Κατακόρυφα έπεσαν οι πωλήσεις του εισαγόμενου μοσχαρίσιου κρέατος μετά την εκδήλωση των νέων κρουσμάτων της νόσου των “τρελών αγελάδων”. Η πραγματική εικόνα της κατάστασης αποτυπώθηκε στις πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπου από τις αρχές Νοεμβρίου άρχισαν να καταγράφονται σημαντικές απώλειες που ήταν ιδιαίτερα υψηλές, χωρίς όμως να φθάνουν στο βαθμό που είχαν καταγραφεί την περίοδο των διοξινών.

Κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς έκαναν λόγο για απώλειες στα έσοδα από τις πωλήσεις του μοσχαρίσιου κρέατος που ήταν της τάξης του 30 – 40%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό έφθασε και το 50%. Όμως η αρνητική εξέλιξη των δεδομένων φαίνεται πως κατά ένα μεγάλο μέρος αντιμετωπίζεται από την αύξηση του τζίρου σε άλλες κατηγορίες κρέατος, στα πουλερικά και στα αλιεύματα. Αναλυτικότερα, οι εκτιμήσεις που γίνονται για την εξέλιξη του τζίρου σε αυτές τις κατηγορίες τροφίμων αναφέρουν τα εξής:

 • Μεσοσταθμικά οι πωλήσεις στον πάγκο των κρεάτων μειώθηκαν κατά 14 – 16%.
 • Βέβαια την τιμητική του είχε η κατηγορία του εισαγόμενου μοσχαριού όπου η μείωση, όπως προαναφέρθηκε, κυμάνθηκε από αλυσίδα σε αλυσίδα μεταξύ του 30 – 50%.
 • Αντίθετα οι πωλήσεις, τόσο στο χοιρινό, όσο και στα πουλερικά, κινήθηκαν ανοδικά περιορίζοντας τις απώλειες των σούπερ μάρκετ. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε ποσοστά ίσως και υψηλότερα του 20%
 • Ανοδικά κινήθηκαν και τα είδη μαναβικής, όπου το καταναλωτικό ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε σε μεγάλο βαθμό.

Μάλιστα γνωστοί παράγοντες της αγοράς τόνιζαν χαριτολογώντας στο “σς.”: “το θέμα είναι να μπορούμε να πουλάμε πάντα κάτι στον καταναλωτή, κι ας αλλάζουν τα δεδομένα”. Από την πλευρά του ο κ. Νικ. Βερόπουλος, περιγράφοντας τη δική του θέση σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, έκανε λόγο για αυτοσυγκράτηση και διστακτικότητα στις αγορές που αφορούν στο κρέας, προσθέτοντας ότι στο μέτρο του δυνατού οι καταναλωτές το αποφεύγουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το σχόλιο του κ. Παντελή Παντελιάδη, προέδρου του ΣΕΣΜΕ και διευθύνοντος συμβούλου της METRO, ο οποίος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα υπάρχει χρόνια τώρα, χωρίς να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, όμως ο καταναλωτής ανησυχεί και τα μέσα ενημέρωσης, εθνικά και διεθνή, δημιουργούν “ντόρο” κάθε φορά που κάποιος πολίτης στην Ευρώπη πεθαίνει από τη νόσο της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, ενώ έχει μολυνθεί πριν από αρκετά χρόνια.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ένα επίσης σημαντικό σχόλιο που έκαναν παράγοντες του κλάδου στο σ.σ.: “Η συντριπτική πλειοψηφία των μοσχαρίσιων κρεάτων στη χώρα μας είναι εισαγόμενα, καθότι τα μοσχάρια που εκτρέφονται στην ελληνική επικράτεια γεννιούνται σε άλλη κράτη, στη συνέχεια εισάγονται στην Ελλάδα και μετά από μερικούς μήνες… πολιτογραφούνται ελληνικά.

Τα μέτρα

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προχώρησαν, έστω κάτω από την πίεση των καταστάσεων, σε ενέργειες με στόχο τη θεσμοθέτηση του αναγκαίου νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων σχετικά με την ποιότητα των κρεάτων, αλλά και των υπολοίπων τροφίμων. Ειδικότερα:

 • Τα υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από πρωτοβουλία του ΕΦΕΤ προχώρησαν στην έκδοση κοινής απόφασης που προβλέπει την ανάθεση της κύριας ευθύνης για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Με την εν λόγω απόφαση ουσιαστικά εναρμονίσθηκε το εθνικό μας δίκαιο με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων υγιεινής των τροφίμων και των διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να ελέγχεται η τήρηση των κανόνων αυτών. Στην πράξη οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι πλέον υπεύθυνες για την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν, εισάγουν, εμπορεύονται ή γενικότερα διακινούν στην εγχώρια αγορά και για το σκοπό αυτό έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να αναθεωρούν μόνιμες διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου HACCP.
 • Ήδη από την 1η Οκτωβρίου εφαρμόζεται κοινοτική απόφαση που προβλέπει ότι στα σφαγεία και στην επεξεργασία κρέατος θα πρέπει να απορρίπτονται το κρανίο, οι αμυγδαλές, ο νωτιαίος μυελός βοοειδών και αιγοπροβάτων, που έχουν ηλικία μεγαλύτερη του ενός έτους και η σπλήνα όλων των ζώων ανεξαρτήτως ηλικίας.
 • Τα υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας εξέδωσαν Αγορανομική Διάταξη, η οποία προβλέπει την επέκταση εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης στα εστιατόρια και τα κρεοπωλεία, αλλά και στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ειδών διατροφής για τον άνθρωπο, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Με την ίδια αγορανομκή απόφαση απαγορεύεται και το κοκορέτσι.

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε στην αγορά των γαλλικών κρεάτων φαίνεται να ευνοεί, σε πρώτη φάση, τις εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος από τη Γερμανία, όπως μας δήλωσε ο κ. Πέτρος Μιχελιδάκης, γενικός διευθυντής του CMA Αθήνας (Γερμανικού Αγροτικού Οργανισμού Μάρκετινγκ): “το γερμανικό κρέας που έρχεται στην Ελλάδα πλησιάζει τους 27.000 τόνους. Οι 20.000 τόνοι περίπου είναι μοσχαρίσιο, από μικρά ζώα, 18 έως –μάξιμουμ- 24 μηνών. Η Γερμανία είναι η μοναδική χώρα που έχει έλεγχο DNA στα ζώα. Όχι μόνο έχει σε ισχύ την απαγόρευση χρησιμοποίησης κρεατάλευρων στις ζωοτροφές, αλλά οι αγρότες της είναι αναγκασμένοι να διατρέφουν τα ζώα τους με φυτική τροφή από τα δικά τους χωράφια. Το μόνο είδος που μπορούν να αγοράζουν είναι η σόγια. Να σημειωθεί ακόμη πως το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου, που εφαρμόζεται όχι μόνο στα ζώντα ζώα αλλά και στο κρέας, εξασφαλίζει τη δυνατότητα αναζήτησης της προέλευσης του ζώου, της διατροφής του και όλης τους της πορείας μέχρι το σφαγείο. Το 80% του γερμανικού κρέατος έχει σήμα ποιότητας.”

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Σύγχρονες “τσιμπίδες”, με τη βοήθεια των οποίων οι περιπτερούχοι μπορούν να “πιάνουν” τους επίδοξους πλαστογράφους και να διασφαλίζουν τις συναλλαγές τους, κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στην αγορά. Εξειδικευμένες εταιρείες εισάγουν ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων, συσκευές με υπεριώδεις ακτίνες και τον ειδικό εμπλουτισμένο με χημικές ουσίες μαρκαδόρο.

Η χρήση αυτών των προϊόντων – το κόστος των οποίων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό- κρίνεται ως άκρως απαραίτητη, καθώς οι πλαστογράφοι έχουν “εντρυφήσει” για τα καλά στη νέα τεχνολογία έχοντας αναγάγει την πλαστογραφία σε επιστήμη. Με την έλευση του ευρώ και την κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα.

“Τα μηχανήματα καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστών ελληνικών χαρτονομισμάτων που διαθέτει η εταιρεία μας θα χρησιμεύσουν έχοντας τις ίδιες λειτουργίες και για το ευρώ. Αυτό βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς παρ’ όλο που είμαστε ενημερωμένοι για τις διαστάσεις των ευρωχαρτονομισμάτων αυτά δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά. Γι’ αυτό το λόγο τη δεδομένη χρονική περίοδο θα αντιμετωπίσουμε με τα κατάλληλα μηχανήματα τις όποιες πλαστογραφίες παρατηρηθούν στα ευρώ”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χάρης Παργινός, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μηχανογραφική Εμπορική & Τεχνική Α.Ε.

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εμπορία μηχανημάτων καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και ανίχνευσης των πλαστών. “Πρόκειται δηλαδή για τη μηχανή η οποία καταμετρά τα χαρτονομίσματα και τα ανιχνεύει ως προς τις διαστάσεις τους, με αποτέλεσμα να γίνεται εφικτή η διάκριση του πεντοχίλιαρου από το δεκαχίλιαρο. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη μηχανή έχει ενσωματωμένο ένα μηχανισμό ανίχνευσης της πλαστότητας τεχνολογίας ultra violet. Η δυνατότητα ανίχνευσης των πλαστών χαρτονομισμάτων συνίσταται στην αντανάκλαση που εκπέμπουν, καθώς τυπώνονται σε διαφορετικό χαρτί από αυτό που χρησιμοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Με τη βοήθεια λοιπόν της λάμπας ultra violet, η οποία υπάρχει επάνω στη μηχανή, αναγνωρίζεται το πλαστό χαρτονόμισμα και αμέσως σταματά η καταμέτρηση των χρημάτων κι έτσι επιτυγχάνεται η ανίχνευση των πλαστών χαρτονομισμάτων”, εξήγησε ο κ. Παργινός.

Η ικανότητα ανίχνευσης των συγκεκριμένων μηχανημάτων φτάνει σε ποσοστό επιτυχίας της τάξεως του 70%-80%, γεγονός που σημαίνει ότι θα διακρίνει τα 7 ή τα 8 στα δέκα.

Οι τιμές των μηχανών καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων ξεκινούν από 350.000 και φτάνουν μέχρι και τα 550.000. Είναι ιδανικές για κεντρικά περίπτερα τα οποία πραγματοποιούν μεγάλους τζίρους.

Λάμπες ανίχνευσης

Ταυτόχρονα η εταιρεία εμπορεύεται μια μεγάλη γκάμα από λάμπες ανίχνευσης – όχι καταμέτρησης – πλαστών χαρτονομισμάτων. “Είτε πρόκειται για λάμπα λευκού φωτός, είτε για λάμπα ultra violet, είτε για συνδυασμό τους, θα πρέπει να επισημάνω ότι έχουν την ίδια λειτουργία. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση του χαρτονομίσματος κάτω από τη λάμπα, που εάν πρόκειται γι’ αυτήν του λευκού φωτός γίνονται ευδιάκριτα ορισμένα χαρακτηριστικά όπως π.χ. η γραμμή, η μαγνητική ίνα, το υδατογράφημα (κεφάλι), τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Με τη λάμπα ultra violet διακρίνονται στοιχεία όπως π.χ. για ρινίσματα στο δεκαχίλιαρο, ενώ στην περίπτωση που είναι κακής ποιότητας θα γαλακτίζει”, λέει ο κ. Παργινός. Οι τιμές των λαμπών ανίχνευσης κυμαίνονται από 15.000 δρχ. έως 35.000.

Τα μηχανήματα και τις συσκευές της Μηχανογραφικής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα αγοράσουν από το κατάστημα των Αθηνών, το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης αλλά και από τους συνεργάτες που έχει η εταιρεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στο δίκτυο καταστημάτων της Μηχανογραφικής παρέχεται service για τα μηχανήματα καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων. “Στις συγκεκριμένες συσκευές θα πρέπει να γίνεται service κάθε 3 μήνες, καθώς μέσα στις μηχανές συσσωρεύεται τρίμα και σκόνη”, δήλωσε ο κ. Παργινός.

Ο χημικός μαρκαδόρος

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος ανίχνευσης των πλαστών χαρτονομισμάτων, τουλάχιστον στον κλάδο των περιπτερούχων, είναι ο χημικός μαρκαδόρος. Όπως τονίζει ο κ. Χρήστος Δάμπασης, γενικός διευθυντής της εταιρείας ITI, “υπάρχουν τρεις τρόποι ανίχνευσης των πλαστών χαρτονομισμάτων. Ο πρώτος είναι ο χημικός, που αφορά τον ειδικό “ανιχνευτή” εμπλουτισμένο με χημικές ιδιότητες μαρκαδόρο. Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μαρκαδόρο, σημειώνοντας μια απλή γραμμή πάνω στο χαρτονόμισμα γίνεται εφικτή η διαπίστωση εάν είναι πλαστό ή γνήσιο. Και αυτό γιατί, λόγω της χημικής του ουσίας, η γραμμή γίνεται μαύρη εάν το χαρτονόμισμα είναι πλαστό. Διαφορετικά, στην περίπτωση δηλαδή που το χαρτονόμισμα είναι γνήσιο, η γραμμή παίρνει αποχρώσεις προς το κίτρινο χρώμα, οι οποίες μετά από λίγες ώρες εξαφανίζονται, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παραμένουν. Απλά η χημική σύνθεση του μαρκαδόρου διαβάζει τις ίνες του χαρτονομίσματος”, ανέλυσε ο κ. Δάμπασης.

Ο χημικός μαρκαδόρος κάνει μέχρι και 8.000 τσεκαρίσματα ανάλογα με το αν είναι μεγάλη ή μικρή η γραμμή, εάν θα μείνει ανοιχτός για πολλή ή λίγη ώρα, δηλαδή ανάλογα με το εάν ο χρήστης θα τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες χρήσης του.

Ο δεύτερος τρόπος είναι ο μαγνητικός, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο αποτελεσματικός, ενώ ο τρίτος τρόπος είναι τα μηχανήματα διαφόρων κατηγοριών και μεγεθών. Τα μηχανήματα έχουν ενσωματωμένες ειδικές λάμπες με υπεριώδεις ακτίνες. Χαρακτηρίζονται από τους ιθύνοντες της αγοράς ως υπέρηχοι ή ακόμα και ακτινογραφίες των χαρτονομισμάτων. “Με τη χρήση αυτών των ειδικών λαμπών γίνονται ευδιάκριτες οι φωσφοριζέ ίνες των δεκαχίλιαρων, των πεντοχίλιαρων και των καινούργιων χαρτονομισμάτων των διακοσίων δραχμών, οι οποίες βέβαια δεν γίνονται αντιληπτές με γυμνό μάτι. Δεν θα πρέπει να παραλείψω ότι κάτω από τις υπεριώδεις ακτίνες διαπιστώνεται, λόγω των ευδιάκριτων χαρακτηριστικών που έχουν, και η γνησιότητα των πιστωτικών καρτών”, σημείωσε ο κ. Δάμπασης. Οι τιμές των μηχανημάτων που διαθέτει στη γκάμα της η ITI, χωρίς το ΦΠΑ, ξεκινούν από 15.000 δρχ. και φτάνουν μέχρι τις 50.000-60.000 δρχ. Ο μαρκαδόρος, ο οποίος μετά από το πολύ τρεις μήνες θα πρέπει να αντικατασταθεί, κοστίζει 5.000 δρχ. με το ΦΠΑ.

Τα προϊόντα της ITI εισάγονται από την Αμερική και τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, ενώ η ίδια η εταιρεία αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τους πελάτες της για τον τρόπο χρήσης τους.

Η «ΕΞΥΠΝΗ» ENERGIZER

H Νο 1 αλκαλική μπαταρία -Energizer Intelligent- στις προτιμήσεις του εμπορίου και των καταναλωτών, με νέα βελτιωμένη σύνθεση και τεχνολογία, δίνει τη μέγιστη δυνατή ενέργεια σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται και αυξάνει τα κέρδη των περιπτέρων και ψιλικών.

Μία έξυπνη μπαταρία με βελτιωμένη σύνθεση και τεχνολογία

Το βασικό προϊόν της εταιρείας Εnergizer, της εταιρείας-κολοσσού στο χώρο των μπαταριών, είναι η Energizer Intelligent, η Νο 1 αλκαλική μπαταρία στις προτιμήσεις των καταναλωτών και του εμπορίου.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μπαταρία, με βελτιωμένη σύνθεση και τεχνολογία, που είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί την απόδοσή της ανάλογα με τον τύπο της συσκευής στην οποία χρησιμοποιείται.

Έτσι, όταν τοποθετηθεί για παράδειγμα σε ένα φακό φροντίζει να λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να του δώσει τη μέγιστη δυνατή ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής.

Είναι δηλαδή με άλλα λόγια τέτοια η σύνθεσή της, που επιτρέπει σχεδόν μηδαμινές έως καθόλου διαρροές ενέργειας και ανταποκρίνεται σε πολλές συσκευές διαφορετικής απορρόφησης ενέργειας και διαφορετικής ισχύος.

Αύξηση των πωλήσεων της Εnergizer Intelligent στις γιορτές των Χριστουγέννων

Γεγονός είναι ότι, κυρίως κατά την περίοδο των Χριστουγέννων αλλά και στις ονομαστικές γιορτές που προσφέρονται δώρα, αυξάνεται η κατανάλωση των μπαταριών.

Τα δώρα που πουλιούνται και αγοράζονται πρωτίστως είναι τα παιχνίδια και κυρίως τα τηλεκατευθυνόμενα. Τα παιχνίδια αυτά για να λειτουργήσουν σωστά και για μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτούν αλκαλική μπαταρία, κάτι που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την άνοδο της αγοράς των αλκαλικών μπαταριών.

Έτσι είναι φανερό ότι η πώληση της Εnergizer Intelligent, της Νο1 αλκαλικής μπαταρίας με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και βεβαίως με τη μεγαλύτερη προτίμηση των καταναλωτών, αυξάνει σημαντικά τα κέρδη των μικρών σημείων πώλησης δηλαδή των περιπτέρων και των ψιλικών.

Ενόψει μάλιστα των αργιών των διαφόρων καταστημάτων κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, είναι εύλογο ο καταναλωτής να πάει στα μικρά σημεία πώλησης (περίπτερα- καταστήματα ψιλικών) για την αγορά αυτών των μπαταριών. Έτσι θα υπάρχει μία αυξημένη κίνηση τόσο στη ζήτηση όσο και στην πώληση της Νο 1 αλκαλικής μπαταρίας που δεν είναι άλλη από την Εnergizer Intelligent, η οποία υποστηρίζεται από τη μεγαλύτερη εταιρεία μπαταριών στο χώρο. Μιας εταιρείας με μερίδιο αγοράς κατά πολύ υψηλότερο από οποιονδήποτε ανταγωνιστή της, που ξέρει να προσφέρει αξία στους καταναλωτές με μία πλήρη γκάμα σωστών και ποιοτικών προϊόντων, τα οποία εγγυώνται τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία.

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Το πρώτο περίπτερο-πρακτορείο που προέκυψε από τη συνεργασία των δύο εταιρειών διανομής “Άργος” και “Ευρώπη” στήθηκε τελικά στην πλατεία Κλαυθμώνος. Μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους οι εκδότες ευελπιστούν ότι θα έχουν στήσει άλλα τέσσερα στο κέντρο της Αθήνας (Ομόνοια, Σύνταγμα, Κάνιγγος και Πλατεία Κοτζιά).

Ο υπαίθριος πάγκος απέκτησε ξαφνικά ντουβάρια… Πρόκειται ωστόσο για μία μοντέρνα κατασκευή, με έντονο φωτισμό, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και ειδικά διαμορφωμένους χώρους-θήκες για κάθε έντυπο. Το εσωτερικό του, αν μη τι άλλο, θυμίζει βιβλιοπωλείο.

Ο Θοδωρής Αλεξόπουλος είναι ο πρώτος ιδιοκτήτης στα “περίπτερα των εκδοτών”. Τα συμπεράσματά του από τις πρώτες εβδομάδες δουλειάς στο νέο χώρο περιλαμβάνουν και θετικές και αρνητικές παρατηρήσεις: “Υπάρχει η απαραίτητη λειτουργικότητα που ο γνωστός πάγκος δεν μπορούσε να έχει. Ο πελάτης έχει τώρα τη δυνατότητα να αναζητήσει το περιοδικό που θέλει χωρίς να μας τα ζητάει όπως γινόταν παλιά. Υπάρχει μια τάξη στα έντυπα, αφού τα περισσότερα (πληρότητα 90%) έχουν τη δική τους μόνιμη θέση στα ράφια. Σαν κατασκευή είναι άψογη. Έχουμε τη δυνατότητα να κινούμαστε εύκολα και γρήγορα στο εσωτερικό, υπάρχει πολύ φως και με λίγα λόγια είναι ένα κανονικό μαγαζί με συνθήκες εργασίας περισσότερο ανθρώπινες”.

Σε καμιά περίπτωση αυτό το μικρό πρακτορείο Τύπου δεν είναι τέλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές οι ατέλειες ίσως αναγκάσουν τους εκδότες να καταλήξουν σε μια νέα κατασκευή (περισσότερο συμπληρωματική). Άλλωστε, το πρακτορείο στην πλατεία Κλαυθμώνος λειτούργησε ως πυξίδα για τα υπόλοιπα που θέλουν να κατασκευάσουν οι δύο εταιρείες.

Οι αρνητικές παρατηρήσεις που επεσήμανε ο κ. Θοδωρής Αλεξόπουλος στο “ΜΑΓΑΖΙ ΜΑΣ” είναι ήδη γνωστές και στους εμπνευστές αυτής της ιδέας.

“Ακριβώς δίπλα – λέει ο κ. Αλεξόπουλος – βρίσκεται η στάση του λεωφορείου. Αρκετοί κατάφεραν να αφαιρέσουν περιοδικά χωρίς να το καταλάβω, αφού η οπτική επαφή από τον εσωτερικό χώρο είναι περιορισμένη. Έτσι δεν ανοίγω πλέον το πλαϊνό μέρος του μαγαζιού (αυτό που βλέπει προς τη στάση του λεωφορείου).

Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο, που όμως δεν έχει σχέση με την κατασκευή, είναι το ωράριο. Είμαστε ανοικτά από τις 6:30 το πρωί ως τις 9:00 το βράδυ. Οι ώρες είναι πάρα πολλές. Παράλληλα για εμάς δεν υπάρχει πενθήμερο αφού είμαστε ανοικτά και το Σάββατο για να πουλήσουμε τα κυριακάτικα έντυπα”.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να ακυρώσει την οδηγία της Κομισιόν για την απαγόρευση της διαφήμισης των τσιγάρων και των προϊόντων καπνού μεταθέτει τη μάχη των μεγάλων καπνοβιομηχανιών στο χώρο της διαφήμισης.

Για να φτάσουμε όμως σ’ αυτή την κατάληξη χρειάστηκαν ισχυρές πιέσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά λόμπι, τα οποία κατάφεραν να πείσουν την ισχυρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να υποστηρίξει ότι η απαγόρευση της διαφήμισης τσιγάρων και καπνικών προϊόντων εμπόδιζε την ελεύθερη διακίνηση αγαθών όπως ορίζουν οι κανόνες αγοράς και εμπορίου στο εσωτερικό της Ευρωζώνης.

Η μεγάλη νίκη που πέτυχαν οι ευρωπαϊκές καπνοβιομηχανίες ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερες διεκδικήσεις στο άμεσο μέλλον. Μεγαλύτερες διεκδικήσεις δεν σημαίνει τίποτε άλλο από το δικαίωμα της διαφήμισης στην τηλεόραση… Ωστόσο, θα χρειαστεί πολύς καιρός και ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις για να καμφθούν οι ισχυρές αντιδράσεις της Κομισιόν. Ακόμη και κάποιες καπνοβιομηχανίες δεν πιστεύουν ότι στο μέλλον μπορεί να καταρριφθεί η κοινοτική οδηγία του 1989, με την οποία απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαφήμιση τσιγάρων στα τηλεοπτικά κανάλια.

Επίκεινται νέες προτάσεις περιορισμού της διαφήμισης

Εκφράζουν δε τους φόβους τους ότι ακόμη κι αυτή η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν εξασφαλίζει στο βαθμό που θα ήθελαν τα διαφημιστικά δικαιώματα των εταιρειών. Κι αυτό γιατί η αρμόδια υπηρεσία για θέματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκε – σύμφωνα με τις δηλώσεις του επιτρόπου Ντέιβιντ Μπερν – να φέρει προς έγκριση όσο πιο γρήγορα γίνεται νέες πολιτικές προτάσεις για περιορισμό της διαφημιστικής προβολής του καπνίσματος.

Βασικό σλόγκαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υγεία θα είναι η ευθύνη του καπνίσματος για το θάνατο 500.000 Ευρωπαίων κάθε χρόνο.

Οι ευρωπαϊκές καπνοβιομηχανίες προς το παρόν τηρούν σιγή ιχθύος για την πολιτική που θ’ ακολουθήσουν στο μέλλον, ενώ ετοιμάζουν και καμπάνιες πρόληψης κατά του καπνίσματος από τους νέους…

Για τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες η απόφαση του ευρωδικαστηρίου αποτελεί τη μεγαλύτερη δικαίωση, καθώς είχαν κλείσει όλες οι πόρτες διαφημιστικής προβολής. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί θα είχαν το δικαίωμα να διαφημίζουν τα προϊόντα τους μέσα από τις χορηγίες στις ομάδες της Formula 1 οι οποίες δεν απαγορεύονταν.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ


Σε 60 τουλάχιστον ελεύθερα επαγγέλματα επικρατούν γραφειοκρατικές στρεβλώσεις και περίπλοκες διαδικασίες, ενώ 15 από αυτά διέπονται από κανόνες “κλειστού κληρονομικού δικαίου”. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση-εισήγηση του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα κλειστά επαγγέλματα.


Μέσα σ’ αυτά τα 15 επαγγέλματα το ΚΕΠΕ κατατάσσει και τους περιπτερούχους. Στην εισήγησή του το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι η απλούστευση των διαδικασιών και το άνοιγμα των επαγγελμάτων εκείνων που λειτουργούν ως “κλειστές λέσχες” θα έχει τεράστιο όφελος για την ελληνική οικονομία, αφού θα ενισχυθεί η ανάπτυξη από 0,8% έως 1,5% σε ετήσια βάση, ενώ παράλληλα θα τονωθεί σημαντικά η απασχόληση.

Τα δεκατέσσερα άλλα κλειστά επαγγέλματα που θα εξετασθούν (μαζί με τους περιπτερούχους) πρώτα από το υπουργείο Οικονομικών είναι: δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, φαρμακοποιοί, χρηματιστές, ορκωτοί λογιστές, φυσιοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, μεσίτες, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτου και φροντιστήρια.

Το χρονοδιάγραμμα


Για τα 15 αυτά επαγγέλματα το ΚΕΠΕ προτείνει την απλούστευση των διαδικασιών και την άρση όλων των φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο νέων επαγγελματιών στο χώρο άσκησης καθενός από αυτά τα “κλειστά” επαγγέλματα. Το ΚΕΠΕ εισηγείται την κατάργηση όλων των ευνοϊκών προνομίων και την καθιέρωση κανόνων άσκησης του επαγγέλματος με κριτήρια ελεύθερης και ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς.

Επειδή το θέμα των κλειστών επαγγελμάτων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και είναι αρκετά “ευαίσθητο”, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννος Παπαντωνίου θα προχωρήσει στη διευθέτησή του χωρίς να προκαλέσει αντιδράσεις με αιφνιδιαστικές και τελεσίδικες αποφάσεις. Έχει αποφασιστεί ευρύτατος διάλογος με όλες τις συνδικαλιστικές – επαγγελματικές οργανώσεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεδρίαση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία θα έχει διευρυμένη σύνθεση, αφού θα συμμετέχουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία.