PROCTER & GAMBLE : ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Η P&G υποδέχεται τον 21ο αιώνα πλήρως προσαρμοσμένη -στρατηγικά και οργανωτικά- στις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης, οδηγώντας την κούρσα της καινοτομίας στο μάνατζμεντ, στην παραγωγή προϊόντων, στις σχέσεις με τους καταναλωτές και το λιανεμπόριο.

Ήδη από το 1999 η P&G προχωρεί στην εφαρμογή ενός πρωτοποριακού προγράμματος ριζικής αναδιοργάνωσης των παγκόσμιων δομών της που ονομάζεται “Οργάνωση 2005”. Όπως αναμένεται, αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Στόχος του προγράμματος είναι η ταχεία οργανωτική προσαρμογή του πολυεθνικού οργανισμού της P&G στις δυναμικές που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, με κατεύθυνση την ολόπλευρη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της. Η εφαρμογή του προγράμματος εισάγει ένα νέο μοντέλο καταμερισμού του συνόλου των δραστηριοτήτων της P&G που αποβλέπει: α) στην απλοποίηση και στην αμεσότητα των σχέσεων της εταιρίας με το λιανεμπόριο και τους καταναλωτές, β) στην επιτάχυνση και στην ευελιξία των σχετικών διαδικασιών και γ) στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη διαχείριση του συνόλου των πόρων της.

Αναδιοργάνωση “πιλότος”

Η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος αποτελεί σήμερα το κεντρικό ζητούμενο των περισσότερων πολυεθνικών οργανισμών, καθώς, όπως διαπιστώνεται γενικότερα, οι οργανωτικές δομές τους, με τις οποίες λειτουργούν από τη δεκαετία του ’60 ή του ’70, είναι δοκιμασμένες μεν, αλλά μάλλον παρωχημένες για να συνεχίσουν να “τρέχουν στην πίστα” της παγκοσμιοποιημένης πλέον αγοράς. Από αυτή την άποψη, το πρόγραμμα του οργανωτικού εκσυγχρονισμού της P&G αποτελεί τρόπον τινά πιλότο για το “πολυεθνικό επιχειρείν” των εταιριών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Μιχάλης Φανδρίδης, εμπορικός διευθυντής της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και πρόεδρος του ECR Hellas, “είμαστε μεταξύ των λίγων που τολμούν τις μεγάλες αλλαγές. Μπαίνουμε μπροστά σε ό,τι και όσα προβλέπουμε ότι θα γίνουν μελλοντικά. Δηλαδή, επενδύουμε στην πρωτοπορία γνωρίζοντας ότι η πρωτιά φέρνει τα περισσότερα κέρδη”.

“Κάθε ημέρα φθηνότερη τιμή”

Όπως εξηγεί ο κ. Φανδρίδης, η υιοθέτηση του προγράμματος “Οργάνωση 2005” ήταν απόρροια ενός συνολικού επαναπροσδιορισμού της παγκόσμιας στρατηγικής της P&G. Η νέα στρατηγική της εταιρίας άρχισε να ξεδιπλώνεται ήδη από την αρχή της δεκαετίας του ’90 στις ΗΠΑ, με την πολιτική του “Κάθε ημέρα φτηνότερη τιμή”. “Η πολιτική αυτή, που διαπνέεται από τις αρχές του ECR, ήταν η απάντηση στο κλίμα της πλαστής ευδαιμονίας που δημιούργησε ο καταιγισμός των προσφορών στη δεκαετία του ’80, καθώς το κόστος τους ενσωματώνονταν στη λιανική τιμή των προϊόντων. Σήμανε την ώρα της ευθύνης έναντι των ώριμων καταναλωτών, οι οποίοι αξιώνουν να πληρώνουν τις αξίες χρήσης των προϊόντων που αγοράζουν και τίποτα περισσότερο. Ταυτόχρονα, η πολιτική του “Κάθε ημέρα φτηνότερη τιμή” έδειξε το δρόμο της απεμπλοκής του όλου συστήματος της διακίνησης των αγαθών, που είχε επιβαρυνθεί τα μέγιστα από τις προσφορές”, τονίζει ο κ. Φανδρίδης, διαπιστώνοντας: “Αν και οι περισσότερες βιομηχανίες δεν αντιμετώπισαν με τη δική μας αμεσότητα το θέμα, είναι σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα δικαιώσουν την πολιτική μας και για λογαριασμό τους”.

Παγκόσμια προϊόντα για παγκόσμιες αγορές

Αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας στρατηγικής της P&G είναι αφενός ένα μοντέρνο πλαίσιο αντίληψης για τη σχέση “προϊόν-καταναλωτής. παγκόσμια καταναλωτική κουλτούρα” και αφετέρου μια μοντέρνα θεώρηση του καταμερισμού και της οικονομίας των δυνάμεών της, που είναι σύστοιχη με τις διεθνείς εξελίξεις της συγκέντρωσης του εμπορίου.

“Σήμερα, αντί της ανάπτυξης του τοπικού μάρκετινγκ για τη δημιουργία και προώθηση προϊόντων εθνικής εμβέλειας (όπως του JET), προωθούμε στρατηγικά την ανάπτυξη μόνο παγκόσμιων προϊόντων. Διότι σήμερα οι ανάγκες των καταναλωτών που ζουν σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές, όχι απλώς συγκλίνουν στις ίδιες απαιτήσεις, αλλά είναι ίδιες. Άλλωστε, η επιλογή μας αυτή ανταποκρίνεται ευθέως και στο φαινόμενο της διεθνούς συγκέντρωσης του λιανεμπορίου…”, εξηγεί ο κ. Φανδρίδης.

Σχεδιασμός σε επίπεδο Ευρώπης

Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδιασμού, το 1996 η μητρική εταιρία αποφάσισε τη δραστική μείωση των παραγωγικών της μονάδων σε όλο τον κόσμο (τη χρονιά εκείνη διεκόπη και η συνεργασία της εν Ελλάδι θυγατρικής της με τη ΒΙΟΧΡΩΜ). Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό της, προώθησε την ίδρυση μιας βιομηχανικής θυγατρικής της, που είναι ταυτόχρονα το κέντρο ελέγχου της διανομής των προϊόντων της P&G σε όλη τη γηραιά ήπειρο (έδρα Βρυξέλλες). Αυτή η εταιρία διαθέτει περιορισμένο αριθμό κέντρων παραγωγής και logistics, τα οποία προμηθεύουν στην ίδια ακριβώς τιμή όλες τις εμπορικές θυγατρικές της P&G, που δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές αγορές. “Τα προϊόντα μας, παρότι εξ ολοκλήρου εισαγόμενα σήμερα, έχουν μικρότερο κόστος από το αν συνεχίζαμε την παραγωγή τους (ή σωστότερα ενός μέρους εξ αυτών) στην Ελλάδα”, τονίζει ο συνομιλητής μας.

Σημειώνεται ότι το κέντρο διανομής της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ (Μάνδρα Αττικής), όπως όλα τα αντίστοιχα κέντρα των θυγατρικών της P&G στην Ευρώπη, τελεί υπό τον έλεγχο του ευρωπαϊκού κέντρου διανομής. “Στο μέλλον αναμένεται ότι θα καθιερωθούν και οι απευθείας παραδόσεις από τα εργοστάσια παραγωγής στις κεντρικές αποθήκες των μεγάλων λιανεμπόρων-πελατών της εταιρίας. Αυτό θα μειώσει ακόμα περισσότερο το κόστος των logistics”, τονίζει ο κ. Φανδρίδης.

Προώθηση καινοτόμων προϊόντων

Σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης των νέων προϊόντων της P&G, ο συνομιλητής μας επισημαίνει: “Κυρίως την τελευταία τριετία έχουμε στραφεί με επιμονή στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, τέτοιας αξίας χρήσης που να ανατρέπουν καθιερωμένες και να δημιουργούν νέες καταναλωτικές συνήθειες. Έτσι, κατά το πρότυπο των PAMPERS, που έφεραν προ τριακονταετίας μια ριζική ανατροπή στις πρακτικές χιλιάδων χρόνων, σχετικά με την υγιεινή των μωρών, δημιουργήσαμε σήμερα π.χ. το FEBREZE, που αφαιρεί τις ανεπιθύμητες οσμές από τα ρούχα με έναν ψεκασμό ή τα καθαριστικά εργαλεία SWIFFER, που μαγνητίζουν τη σκόνη. Από την άλλη πλευρά προχωρούμε αποφασιστικά στην απόσυρση ενός αριθμού προϊόντων και συσκευασιών, που ανήκουν σε κατηγορίες με φθίνουσα εξέλιξη, προς όφελος άλλων που εμφανίζουν δυναμικές ανάπτυξης…”.

Ο ίδιος τιμοκατάλογος για όλες τις αγορές

“Η παγκοσμιότητα των προϊόντων, αλλά πλέον και των επιχειρήσεων που τα διαχειρίζονται -προμηθευτών και λιανεμπορίου- επιβάλλει την προώθηση και την αποδοχή μιας κοινής -προς όλους και από όλους- παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής. Αυτό ακριβώς δίνει το στίγμα της στρατηγικής μας προτεραιότητας σε όσα αφορούν την εμπορική μας πολιτική”, τονίζει με έμφαση ο κ. Φανδρίδης. “Ένας κοινός τιμοκατάλογος και μια κοινή πολιτική παροχών προς όλους τους λιανέμπορους π.χ. των χωρών μελών της Ε.Ε., αφενός ευνοείται από τις διαδικασίες της ΟΝΕ -κυρίως από την ύπαρξη του κοινού νομίσματος- και αφετέρου είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις σχέσεις βιομηχανίας-λιανεμπορίου. Από την άλλη πλευρά, το τοπικό λιανεμπόριο έχει κάθε συμφέρον να προωθήσει την ιδέα της διαφάνειας και του κοινού τιμοκαταλόγου, διότι διαμορφώνονται έτσι, υπέρ του, όροι ισότητας έναντι των διεθνών ανταγωνιστών του”.

Οργάνωση οριζόντιας διάταξης

Με γνώμονα λοιπόν τη γενική στρατηγική της εταιρίας, όπως συνοπτικά την καταγράψαμε, η P&G προώθησε το πρόγραμμα “Οργάνωση 2005” για την παγκόσμια αναδιοργάνωσή της. Σύμφωνα με τη βασική του ιδέα δημιουργήθηκαν επτά ευρείες κατηγορίες προϊόντων, που διευθύνονται κεντρικά η καθεμία από μια αντίστοιχη Παγκόσμια Διεύθυνση (επτά Διευθύνσεις).

Επίσης, η κλασική πυραμιδωτή διάρθρωση των θυγατρικών της εταιριών (Διεύθυνση-Τμήματα) έχει αντικατασταθεί από ένα οργανωτικό σχήμα οριζόντιας διάταξης, που περιλαμβάνει “ομάδες εργασίας” οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δύο κατευθύνσεις: Των πελατών-αλυσίδων του λιανεμπορίου (customer teams) και των καταναλωτών (consumer teams). Στις “ομάδες των πελατών” συμμετέχουν στελέχη από όλες τις ειδικότητες (πωλήσεις, μάρκετινγκ, logistics, μηχανογράφηση κλπ). Οι ομάδες αυτές αναλαμβάνουν τη διοίκηση όλων των προϊόντων και την υλοποίηση του συνόλου της πολιτικής της εταιρίας για λογαριασμό καθενός πελάτη της λιανέμπορου ή συγκεκριμένων ομάδων πελατών.

Αντίστοιχα, στις “ομάδες των καταναλωτών” συμμετέχουν στελέχη του μάρκετινγκ, τα οποία υλοποιούν στην εθνική αγορά -στοχευμένο ανά ομάδα καταναλωτών (π.χ. νέες μητέρες ή έφηβοι κοκ)- το brand management καθενός προϊόντος, βάσει των αποφάσεων της Κεντρικής Διεύθυνσης Ευρώπης της P&G (έδρα Γενεύη).

“Το κλασικό μοντέλο οργάνωσης, όπου τμήματα διαφορετικών διευθύνσεων ασχολούνταν με αντίστοιχα ή παρεμφερή αντικείμενα δουλειάς, δημιουργούσε αλληλοεπικαλύψεις αντικειμένων και ρόλων -συνεπώς, προβλήματα σπατάλης δυνάμεων. Σήμερα αυτό έχει εκλείψει”, εξηγεί ο κ. Φανδρίδης, προσθέτοντας: “Η αναδιοργάνωση της εταιρίας παγκοσμίως υπολογίζεται ότι θα επιφέρει μείωση του προσωπικού της από τις 110 χιλιάδες άτομα στις 90 χιλιάδες. Αλλά το σημαντικό δεν είναι τόσο οι οικονομίες στο λειτουργικό κόστος, συνεπεία της μείωσης του προσωπικού, όσο το ξεκαθάρισμα του τι κάνει ο καθένας μας”.

“Η εταιρία μας αναγνωρίζεται από όλους ως ο φορέας που υλοποιεί τις πιο πρωτοποριακές ιδέες του μάνατζμεντ και ως πολύ καλό σχολείο παραγωγής στελεχών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Ακόμα και το γεγονός ότι κάποια πρώην στελέχη μας βρίσκονται σήμερα σε άλλες εταιρίες το αντιμετωπίζουμε θετικά, δηλαδή σαν συμβολή στην ανάπτυξη γενικότερα του επιπέδου του στελεχικού δυναμικού της αγοράς”, τονίζει με σημασία ο συνομιλητής μας.

“Θα μιλήσουμε με δύο εκατομμύρια Έλληνες!”

Τα επόμενα χρόνια η P&G, στο επίπεδο των τοπικών αγορών, θα εστιάσει την επικοινωνιακή πολιτική της κυρίως σε ενέργειες απευθείας επαφής με τους καταναλωτές και σε προγράμματα in store μάρκετινγκ. Επίσης, θα δώσει έμφαση στην τόνωση των δημοσίων της σχέσεων και στην ανάπτυξη των χορηγικών της δραστηριοτήτων. “Αυτό διότι το κόστος της μαζικής διαφήμισης αυξάνει συνεχώς, σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητά της που μειώνεται”, σχολιάζει ο κ. Φανδρίδης. Μάλιστα, η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ έχει προετοιμαστεί εκπαιδεύοντας επί ένα εξάμηνο περίπου 2.000 άτομα, για μια μαζική εκστρατεία ενημέρωσης των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα της, με κατ’ οίκον επισκέψεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η καμπάνια θα αρχίσει να εξελίσσεται τους επόμενους μήνες. “Θέλουμε, χτυπώντας πόρτα-πόρτα, να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο με δύο εκατομμύρια καταναλωτές!”, τονίζει ο συνομιλητής μας.

Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων μέσω του Η/Υ!

Η αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αποτελεί σήμερα έναν από τους κεντρικούς στόχους της P&G. Ενδεικτικά, όπως μας πληροφόρησε ο κ. Φανδρίδης, ήδη στις ΗΠΑ η εταιρία προωθεί πιλοτικά ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα επικοινωνίας με τις καταναλώτριες, που ανοίγει το δρόμο στο απόλυτα εξατομικευμένο μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό υπερ-κατάστημα καλλυντικών, το οποίο επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενες μέσω των προσωπικών Η/Υ τους, προκειμένου να συνθέσουν οι ίδιες τις αποχρώσεις του μακιγιάζ που ταιριάζει αποκλειστικά σε αυτές, να “φορέσουν” τα χρώματα της επιλογής τους, να τα “προβάρουν” επί οθόνης και να τα παραγγείλουν μαζί με τα υπόλοιπα καλλυντικά τους. Η εταιρία αναλαμβάνει να τα παρασκευάσει και να τους τα στείλει κατ’ οίκον!

PROCTER & GAMBLE

163 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1837: Ο Άγγλος σαπουνοποιός William Procter και ο Σκοτσέζος James Camble, μετανάστες στις ΗΠΑ από τις αρχές του 19ου αιώνα, ιδρύουν με αρχικό κεφάλαιο 7.000 δολαρίων την ομώνυμή τους εταιρία PROCTER & GAMBLE. Περισσότερο από μισό αιώνα η εταιρία παράγει και εμπορεύεται με επιτυχία αποκλειστικά σαπούνια.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ P&G

1933-1949: Η P&G παρουσιάζει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα το πρώτο συνθετικό απορρυπαντικό για τα ρούχα και τον οικιακό καθαρισμό, το πρώτο συνθετικό σαμπουάν καλλυντικής περιποίησης των μαλλιών και το πρώτο απορρυπαντικό σε υγρή μορφή.

1950-1960: Η εταιρία μπαίνει στην αγορά της οδοντόκρεμας και των χαρτικών.

1960-1982: Ακολουθεί η είσοδός της στις κατηγορίες του καφέ και της πατάτας τσιπς.

1983-1985: Η P&G μπαίνει σε δύο ακόμη εντελώς καινούργιες για τις παραδόσεις της κατηγορίες προϊόντων: Στα φάρμακα ευρείας κατανάλωσης και στους μη αεριούχους φυσικούς χυμούς φρούτων.

Σήμερα ο διεθνής κολοσσός της P&G παράγει και διαθέτει, σε 140 χώρες της παγκόσμιας αγοράς, περισσότερα από 400 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία κατέχουν εξέχουσες θέσεις στις κατηγορίες που ανήκουν. Το δίκτυο των θυγατρικών της εκτείνεται σχεδόν στο σύνολο των χωρών του οικονομικά ανεπτυγμένου κόσμου.

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ P&G

1960: Η P&G, σε συνεργασία (50/50) με τη βιομηχανική εταιρία ΒΙΟΧΡΩΜ, ιδρύει στην Ελλάδα τη θυγατρική της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Στο εργοστάσιο της ΒΙΟΧΡΩΜ παράγεται και διατίθεται στην ελληνική αγορά το πρώτο συνθετικό απορρυπαντικό γενικής χρήσης, TIDE. Πέντε χρόνια αργότερα παρουσιάζεται το επίσης γενικής χρήσης απορρυπαντικό JET.

Δεκαετία του ’70

Το 1971 η εταιρία λανσάρει το απορρυπαντικό ελεγχόμενου αφρισμού για όλα τα αυτόματα πλυντήρια ARIEL. Τέσσερα χρόνια αργότερα ακολουθεί το λανσάρισμα του TIDE-OMATIC -απορρυπαντικού της ίδιας κατηγορίας με το προηγούμενο. Τα προαναφερόμενα προϊόντα, που γρήγορα πετυχαίνουν τα μερίδιά τους να ισοδυναμούν με το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης των απορρυπαντικών στην ελληνική αγορά, παράγονται από το εργοστάσιο της ΒΙΟΧΡΩΜ, με τις αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, τον έλεγχο και την επίβλεψη των χημικών της Π&Γ.

Το 1978 η εταιρία εισάγει από τη Δ. Γερμανία και διαθέτει στην αγορά τις πάνες για τα μωρά PAMPERS. Το προϊόν γρήγορα κυριαρχεί στην κατηγορία του, με μερίδιο άνω του 60%.

Δεκαετία του ’80

Το 1981 η Π&Γ μπαίνει στον ανταγωνισμό των σαμπουάν, με το HEAD & SHOULDERS (παρασκευάζεται-συσκευάζεται στο εργοστάσιο της SPRAY PACK στον Αυλώνα) και της οδοντόκρεμας, με την CREST. Δύο χρόνια αργότερα η εταιρία αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή-διάθεση στην εγχώρια αγορά του σαπουνιού CAMAY και το 1985 παρουσιάζει στην αγορά την οικογένεια προϊόντων CAMAY (σαπούνι/ αφρόλουτρο/ αφροντούς). Επίσης, λανσάρει τη σερβιέτα ALWAYS, που σήμερα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία της. Το 1986 τοποθετεί στην αγορά δύο ακόμα προϊόντα: το απορρυπαντικό ελεγχόμενου αφρισμού BOLD και την απορροφητική πάνα για μωρά ULTRA PAMPERS. Την επόμενη χρονιά αναλαμβάνει τη διάθεση και προώθηση των προϊόντων OIL OF OLAZ, TOPEXAN, MILTON και VICTORS -προϊόντα της διεθνούς εταιρίας φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων RICHARDSON VICS, που έχει εξαγοραστεί παγκοσμίως από τη μητρική της.

Το 1988 η Π&Γ εισάγει στην Ελλάδα το πρώτο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου -προϊόν της οικογένειας ARIEL- το υγρό απορρυπαντικό πιάτων FAIRY, την κρέμα προσώπου και το γαλάκτωμα σώματος CAMAY, το αντιπιτυριδικό γαλάκτωμα μαλλιών HEAD & SHOULDERS και το παιδικό προϊόν της CREST. Το 1989 λανσάρει το υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι TIDE, τα PAMPERS BOY/GIRL και το καθαριστικό επιφανειών με άλατα, VIAKAL. Παράλληλα αναλαμβάνει την εμπορία και διανομή της οδοντόβουρτσας BLEND A MED.

Δεκαετία του ’90

1990: Λανσάρεται το ARIEL ULTRA, το πρώτο συμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Ακολουθούν τα λανσαρίσματα του VIDAL SASSΟON (σαμπουάν και κρέμα μαλλιών 2 σε 1), της CREST ULTRA PROTECTION (κατά της πέτρας, τερηδόνας και ουλίτιδας), του HEAD & SHOULDERS (για συχνό λούσιμο) και του TIDE ULTRA (επίσης συμπυκνωμένου απορρυπαντικού πλυντηρίου).

1991: Κυκλοφορούν νέα είδη της σειράς OIL OF OLAZ (κρέμες, γαλάκτωμα). Το TIDE πλυντηρίου και το JET COLOR αντικαθιστούν το TIDE OMATIC και το JET λεμόνι. Λανσάρεται το τρίτο συμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου BOLD ULTRA με μαλακτικό. Κυκλοφορεί ο αντιπιτυριδικός τύπος του VIDAL SASSOON και η τελειοποιημένη ALWAYS ULTRA.

1992: Συμπληρώνεται η σειρά OIL OF OLAZ (γαλάκτωμα, λοσιόν, κρέμες νυκτός και καθαρισμού) και επεκτείνεται με τους τύπους GEL. Κυκλοφορούν κατά σειρά το HEAD &S HOULDERS μαλακτική κρέμα και αντιπιτυριδικό σαμπουάν, τα PAMPERS PHASES, το συμπυκνωμένο ARIEL COLOR, το παιδικό VIDAL SASSOON και το TIDE COLOR. Επίσης, παρουσιάζονται τα νέα μεγέθη PANTILINERS της ALWAYS και κυκλοφορεί το υγρό ARIEL ULTRA.

1993: Η Π&Γ μπαίνει σε τρεις νέες αγορές: Των ενισχυτικών πλυσίματος με το ACE COLOR, της περιποίησης της νεανικής επιδερμίδας με τη σειρά CLEARASIL και των υγρών κρεμοσάπουνων με το CAMAY. Εισάγεται το CAMAY κρέμα και αφροντούς. Η εταιρία αναλαμβάνει την προώθηση της πρώτης διεθνώς σε πωλήσεις σειράς ανδρικών καλλυντικών OLD SPICE και μπαίνει στην αγορά της οδοντόβουρτσας με τις σειρές COMPLETE και GUMLINE της CREST. Τοποθετούνται στην ελληνική αγορά τα PAMPERS TRAINERS.

1994: Συμπληρώνονται οι σειρές ALWAYS PANTILINERS (Comfort και Light) και CLEARASIL (Clearstick κατά των βακτηριδίων), εισάγεται το εναλλακτικό προϊόν χλωρίου ACE GENTILE και συμπληρώνονται με νέους τύπους οι σειρές προϊόντων PAMPERS, PANTENE (σύστημα PRO-V), OIL OF OLAZ (τρεις νέες κρέμες). Η εταιρία αναλαμβάνει τη διανομή των αφρών και αποσμητικών NOXZEMA, ενώ μπαίνει στην αγορά του styling με τη σειρά περιποίησης μαλλιών VIDAL SASSOON PROFESSIONAL.

1995: Λανσάρονται δύο νέοι τύποι των PAMPERS (Newborn και Stretch Ultra Thin), δύο νέα αρώματα του BOLD (Spring και Summer) και δύο νέα αρώματα του NOXZEMA (Pilot και Memories). Η εταιρία αναλαμβάνει τη διανομή των χαρτομάντιλων TEMPO και των δίσκων ντεμακιγιάζ DEMAK’ UP. Λανσάρονται η σειρά PANTENE STYLING και το FAIRY CLASSIC (υγρό πιάτων χαμηλής τιμής), ενώ εμφανίζονται η αντιρυτιδική και συσφικτική κρέμα OIL OF OLAZ FIRMING ACTION και τα PAMPERS UNISEX προς αντικατάσταση των Trainers Boy/Girl.

1996: Αρχίζει να εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά η παγκόσμια στρατηγική της P&G “Κάθε ημέρα χαμηλότερη τιμή” (EDLP). Λανσάρονται τα PAMPERS BADY DRY PLUS και PREMIUMS, τα μωρομάντηλα PAMPERS BADY WIPES, τα PAMPERS EXTRA LARGE και η ALWAYS ULTRA NIGHT.

1997: Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του EDLP, η Π&Γ προχωρά στην εφαρμογή του προγράμματος Αποτελεσματικής Διακίνησης/ Διαχείρισης Προϊόντων (SLOG).

Λανσάρεται το ARIEL FUTUR, ανανεώνεται η σειρά CAMAY, με την παρουσίαση του νέου αρώματος Gold (αφρόλουτρο, αφροντούς, κρεμοσάπουνο), εμπλουτίζονται οι σειρές: OIL OF OLAZ (γαλάκτωμα/ λοσιόν/ αφρός/ κρέμα καθαρισμού και ανάπλασης), PANTENE (αντιπιτυριδικό προϊόν), OLD SPICE (άρωμα White water) και PANTENE STYLING (τρεις νέες λακ -Flexible). Παρουσιάζεται με νέα τεχνολογική ανανέωση η σειρά PAMPERS UNISEX.

1998: Η Π&Γ μπαίνει σε δύο νέες αγορές: Των σνακ, με τη δυναμική εμφάνιση των τσιπς PRINGLES και των ρολών κουζίνας, με τα BOUNTY. Λανσάρει το νέο FAIRY ANTIBACTERIAL και το CAMAY SATIN με άρωμα βανίλιας, προς αντικατάσταση των FAIRY CLASSIC και CAMAY LIGHT, καθώς και το PANTENE INTENSIVE CONDITIONER.

2000: Η εταιρία παρουσιάζει στην αγορά δύο καινούργιες σειρές καινοτόμων προϊόντων: Του FEBREZE, που αφαιρεί τις ανεπιθύμητες οσμές από τα ρούχα και τα έπιπλα μ’ έναν ψεκασμό και των καθαριστικών εργαλείων SWIFFER, που μαγνητίζουν τη σκόνη.

Σήμερα η Π&Γ ΕΛΛΑΣ απασχολεί συνολικά λιγότερους από 200 εργαζόμενους.

ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Στέφθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 6ης Εβδομάδας Μάρκετινγκ, που οργάνωσε το ΕΙΜ (Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ) της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων). Κύριο θέμα της φετινής Εβδομάδας Μάρκετινγκ ήταν οι εξελίξεις που συντελούνται στο χώρο του λιανεμπορίου.

Οι εκδηλώσεις της 6ης εβδομάδας Μάρκετινγκ του ΕΙΜ ολοκληρώθηκαν με το διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ. Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Mάρκετινγκ πραγματοποιήθηκαν επίσης με επιτυχία και μια σειρά εκδηλώσεων όπως: ομιλίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), ομιλίες/ δείπνα σε Ρόδο και Ηράκλειο και η ημερίδα των φοιτητών στην Αθήνα, την οποία ακολούθησε η τελετή απονομής στους φοιτητές των βραβείων Μάρκετινγκ PHILIP MORRIS.

Το συνέδριο με θέμα "Λιανεμπόριο, η ελληνική πραγματικότητα στο κατώφλι του 21 ου αιώνα", είχε σκοπό να καταγράψει τις τάσεις και τις αλλαγές που διαδραματίζονται στον ευρύτερο χώρο του λιανεμπορίου και να διερευνήσει πώς αυτές θα επηρεάσουν τις στρατηγικές των επιχειρήσεων στο άμεσο μέλλον.

Στο δείπνο της Πέμπτης, 25 Μαϊου, μίλησε για την κυβερνητική πολιτική στα θέματα του εμπορίου η υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, ενώ στο γεύμα της Παρασκευής ανέπτυξε τις απόψεις του κόμματός του ο βουλευτής και υπεύθυνος οικονομικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Αλογοσκούφης . Το συνέδριο χαιρέτησαν ο κ. Louis Delcart, Vice President της European Marketing Confederation (EMC), ο πρόεδρος της ΕΕΔΕ κ. Ν. Εμπέογλου, ο πρόεδρος του ΕΙΜ κ. Ν. Πανουσόπουλος και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου κ. Δ. Μάρκου.

Τα θέματα του συνεδρίου καλύφθηκαν από εξειδικευμένους και έγκριτους ομιλητές στο χώρο του λιανεμπορίου. Τα συμπεράσματα μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

  • Στο λιανεμπόριο έχουμε και εξέλιξη (κλάδος τροφίμων) κα επανάσταση (κλάδος ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών).
  • Στα τρόφιμα (σούπερ μάρκετ) παρατηρούνται μεγάλες συγχωνεύσεις, κυριαρχούν οι μεγάλες επιφάνειες πώλησης ενώ προσανατολίζονται σε non-food κατηγορίες για αύξηση της κερδοφορίας, παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και καλύτερο μερτσαντάιζινγκ.
  • Στα ηλεκτρικά έχουμε πραγματική επανάσταση. Το 2002 οι αλυσίδες θα καλύπτουν το 80% της αγοράς, όταν σήμερα είναι γύρω στο 50%. Ακολουθεί ένα γενικό ξεκαθάρισμα της αγοράς με συνακόλουθη αύξηση των υπηρεσιών και έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα.
  • Εταιρίες οικιακού εξοπλισμού: Η είσοδος των ΙΚΕΑ στην αγορά, καθώς και η "επανάσταση" του Habitat, είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη μελλοντική της εξέλιξη. Κοινός παρανομαστής όλων των καταστημάτων η απόλυτη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ο πελάτης να νιώθει στο κατάστημα "καλύτερα" απ' ό,τι στο σπίτι του.
  • Ταχεία εστίαση: Οι πολυεθνικές αλυσίδες δεν πέτυχαν στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν θυσιάζει τις γευστικές του συνήθειες. Δεν παρατηρείται δηλαδή μιμητισμός στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι σημαντικό ότι leader είναι ελληνικές επιχειρήσεις όπως το Goody's και το Everest. Η τοποθεσία των καταστημάτων, η ποιότητα του φαγητού και η ποιοτική εξυπηρέτηση είναι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας.
  • Το e-commerce θα αποτελέσει συντομότατα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου. Και μπορεί σήμερα ακόμη να είναι ασαφή τα οφέλη από τη χρήση του, αλλά το ερώτημα δεν είναι τι κερδίζει όποιος το χρησιμοποιεί, αλλά τι χάνει όποιος δεν προετοιμαστεί εγκαίρως για τη χρήση του.
  • Το franchise χαρακτηρίστηκε σαν ένα δυνατό εργαλείο γρήγορης ανάπτυξης μιας εταιρίας. Το σημαντικό στο σύστημα franchise είναι η επιλογή των franchisees. Να είναι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες και όχι απλώς να κερδίσουν γρήγορα χρήματα. Η επικοινωνία ανάμεσα στον franchisor και τον franchisee πρέπει να επικεντρώνεται στη συνεχή εκπαίδευση του δεύτερου από τον πρώτο.
  • Ο ανθρώπινος παράγοντας κρίθηκε ως ο σημαντικότερος για τις επιχειρήσεις. Τα συστήματα επιλογής, η εκπαίδευση, τα κίνητρα, η αξιολόγηση του προσωπικού είναι θέματα άμεσης προτεραιότητας και βαρύνουσας σημασίας για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα της λιανεμπορικής επιχείρησης.

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ : ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Mια από τις πρώτες θέσεις στο λιανεμπόριο της κεντρικής Mακεδονίας διεκδικεί πλέον η APBANITIΔHΣ AEEE, η οποία στις αρχές Iουνίου προχώρησε στην εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΓAΛAΞIAΣ EΠE.

Mέχρι τώρα η APBANITIΔHΣ, με πωλήσεις 22 δισ. δρχ., διατηρεί εύκολα την πρώτη θέση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο της Hμαθίας (η Πατρίδα Hμαθίας είναι η έδρα της επιχείρησης), έχοντας επεκταθεί από καιρό με καταστήματα και στους γειτονικούς νομούς της Πέλλας και της Πιερίας. Στο πρώτο εξάμηνο του 2000 ο αριθμός των καταστημάτων της ήταν 42 στους τρεις αυτούς νομούς, αλλά η εξαγορά των σούπερ μάρκετ της ΓAΛAΞIAΣ, που διαθέτει 45 σούπερ μάρκετ, επιτρέπει στην εταιρία να ατενίζει την αγορά της μεγαλύτερης περιφέρειας στη βόρεια Eλλάδα “με άλλα μάτια”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξαγορά επιτεύχθηκε με τους κατάλληλους χειρισμούς από τον κ. Γ. Aρβανιτίδη και τα στελέχη της APBANITIΔHΣ, που είχαν επίμονες επαφές με τους 20 και πλέον βασικούς μετόχους της ΓAΛAΞIAΣ EΠE. Eτσι, η APBANITIΔHΣ AEEE προσθέτει στα 42 δικά της σημεία πώλησης τα 45 της ΓAΛAΞIAΣ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που η τελευταία είχε εξαγοράσει το 1999. Συγκεκριμένα, η ΓAΛAΞIAΣ EΠE πριν από λίγους μήνες είχε προχωρήσει στην εξαγορά των 8 σούπερ μάρκετ της BΣM (έδρα της αλυσίδας τα N. Mουδανιά Xαλκιδικής), ενώ εξαγόρασε και το μερίδιο της AΛΦA ΔEΛTA στην εταιρία AΞONAΣ (σούπερ μάρκετ ΔIΠΛA), με την οποία συνεργάζονταν έχοντας από 50% .Oι πωλήσεις των τριών αυτών επιχειρήσεων για το 1999 ήταν για τη ΓAΛAΞIAΣ EΠE γύρω στα 14 δισ δρχ., για την BΣM 2,4 δισ. δρχ. και για τα ΔIΠΛA 1,2 δισ. δρχ.

“Στόχος ήταν να επεκταθούμε και να μπούμε στη Θεσσαλονίκη δυναμικά”, δήλωσε στο “σελφ σέρβις” με αφορμή την εξαγορά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κ. Γιώργος Aρβανιτίδης, σημειώνοντας ότι η εταιρία εάν δεν εξαγόραζε κάποια αλυσίδα, όπως έγινε, είχε σκοπό να ανοίξει νέα καταστήματα. Στην πραγματικότητα η εταιρία εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τον… πανικό που έχει δημιουργήσει η είσοδος των πολυεθνικών στην αγορά της Θεσσαλονίκης και άδραξε την ευκαιρία του “πωλείται”, την οποία καθώς φαίνεται μερικές αλυσίδες έχουν κρεμάσει ως πινακίδα στα καταστήματά τους.

“Πρωταθλητισμός γίνεται κάτω από πίεση”, σημειώνουν χαρακτηριστικά τα στελέχη της APBANITIΔHΣ. H αλυσίδα μας αναπτύχθηκε δυναμικά στην περιοχή της Hμαθίας μετά το άνοιγμα καταστημάτων που έχουν έδρα την Aθήνα. O ανταγωνισμός ουσιαστικά μας έμαθε να πολεμάμε”.

H οικογένεια APBANITIΔH είχε από χρόνια παρουσία στο χονδρεμπόριο και ο Nίκος Aρβανιτίδης ήταν από τους μεγαλύτερους χονδρεμπόρους της κεντρικής Mακεδονίας. Yπάρχει, δηλαδή, λένε στελέχη της εταιρίας, ένα μεγάλο υπόβαθρο στο χώρο, σε αντίθεση με ορισμένες εταιρίες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες σύρθηκαν από τις εξελίξεις και βρέθηκαν σε ευνοϊκές περιόδους ανάπτυξης του λιανεμπορίου και κατά συνέπεια και των επιχειρήσεών τους. Tώρα που επιβάλλεται συγκεκριμένη πολιτική και η ύπαρξη μιας ορισμένης φιλοσοφίας στο χώρο, αρκετές από τις επιχειρήσεις αυτές μοιάζουν με το αυτοκίνητο που φρενάρει απότομα στο δρόμο φορτωμένο με πράγματα και κινδυνεύουν να πλακωθούν από το φορτίο τους…

Tα “όπλα” της APBANITIΔHΣ αναμένεται να είναι οι χαμηλές τιμές, τα προϊόντα που εισάγει και τα private labels που θα δημιουργήσει πολύ σύντομα η εταιρία.

EΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ : ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ Σ/Μ

Μια νέα επιχειρηματική ομάδα με επτά ιδρυτικά μέλη και με ονομασία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, λειτουργεί ήδη από τα μέσα Μαΐου.

Όπως μας δήλωσε ο κ. Μανώλης Σούνδιας*, γενικός διευθυντής και συνδιαχειριστής της ομάδας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ, η νέα αυτή επιχειρηματική ομάδα δημιουργήθηκε με στόχο την ισχυροποίηση των επιχειρήσεων – μελών, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό και να βελτιώσουν τη μεσομακροπρόθεσμη κερδοφορία τους και τα τοπικά μερίδια αγοράς τους.

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ξεκίνησαν με αρχικό κεφάλαιο 45 εκατ. δρχ. και στεγάζονται στη Γλυφάδα, Αγ. Κων/νου 11. Διαχειρίστρια είναι η κ. Κυριακή Σεμερτζίδου της εταιρίας ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.

Οι πρώτες κινήσεις της νέας ομάδας αφορούν στη σύναψη συμφωνιών με τους προμηθευτές, στην προώθηση ενιαίας εικόνας στα καταστήματα των μελών, στην κοινή μηχανογραφική υποστήριξη των μελών και την on line πληροφόρηση των κεντρικών γραφείων. Σημειώνεται ότι όλα τα καταστήματα των μελών (εκτός των μελών της ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΣΥΝΠΕ) έχουν scanning. Τα μέλη της ομάδας δηλώνουν πρόθυμα να εφαρμόσουν μεθόδους CATEGORY MANAGEMENT μέσω εξωτερικού συνεργάτη. Στους άμεσους στόχους εντάσσεται και η δημιουργία 100 περίπου κωδικών private label μέχρι το τέλος του 2000.

Την απόφαση των μελών να μην περιορισθούν μόνο σε συμφωνίες με τους προμηθευτές φανερώνει και η αποφυγή της χρήσης του όρου “Ομιλος Αγορών”, γιατί πιστεύουν ότι μόνο αυτή η υπηρεσία δεν τους εξασφαλίζει βιωσιμότητα.

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ δεν αποκλείουν τη συμμετοχή στην ομάδα τους και άλλων μελών, υπό την προϋπόθεση να έχουν τους ίδιους στόχους, την ίδια αντιμετώπιση σε θέματα στρατηγικής σημασίας και να μην έχουν σημαντική απόκλιση τζίρου από τα σημερινά μέλη.

* Ο κ. Σούνδιας έχει 8 χρόνια προϋπηρεσία στο CONTINENT σαν υπεύθυνος αγορών σε διάφορα τμήματα και ήταν μέχρι πρότινος εμπορικός διευθυντής στον Ομιλο Αγορών ΑΣΤΕΡΑ.


ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ – ΜΕΛΗΑ/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΡ.ΚΑΤ/ΤΩΝ

ΤΖΙΡΟΣ(**)

 

1

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΦΟΙ ΑΕ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

5 (1*)

4

2

ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΥΝΠΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

1 (120*)

18

3

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

8 (2*)

3,5

4

ΓΙΑΝΝΟΥΜΗ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΧΙΟΣ

5 (1*)

4

5

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΓΥΘΕΙΟ

11 (1*)

5

6

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Ε. – ΠΑΓΙΑΛΑΚΗΣ Ν. ΑΕ

ΧΑΝΙΑ

5

3,5

7

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΕΕ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

4 (1*)

4

ΣΥΝΟΛΟ

39 (120*)

42

(*) Τα καταστήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα στο 2000.

(**) Πρόβλεψη τζίρου για το 2000.

ΤA 117 ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ

Πιο κοντά στο ΧΑΑ βρίσκεται η ΑΤΛΑΝΤΙΚ, μετά την έγκριση από τις αρχές του Χρηματιστηρίου της αίτησής της για την είσοδο στην κύρια Αγορά, ενώ στα άμεσα σχέδιά της είναι ανάπτυξη του δικτύου της με τρία νέα καταστήματα και η επέκτασή της στην Αλβανία και τα Σκόπια.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ σχεδιάζει την άμεση λειτουργία τριών νέων καταστημάτων στην περιφέρεια. Τα νέα καταστήματα βρίσκονται στην τελική φάση διαμόρφωσης και θα εγκαινιαστούν στην Κυπαρισσία, στα Φιλιατρά και στην Πρέβεζα. Το νέο ΑΤΛΑΝΤΙΚ της Κυπαρισσίας θα αποτελείται από δύο επίπεδα, στα Φιλιατρά από ένα επίπεδο, ενώ το νέο κατάστημα της Πρέβεζας θα λειτουργεί και ως cash & carry.

Στα άμεσα σχέδια της ΑΤΛΑΝΤΙΚ περιλαμβάνεται επίσης η ολική ανακαίνιση όσων καταστημάτων έχουν κλείσει πενταετία από την ίδρυσή τους, καθώς και η συνεργασία με ευρωπαϊκό όμιλο αγορών.

Στο μεταξύ, η εταιρία έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρώσει την υποδομή για το πέρασμα στο ηλεκτρονικό εμπόριο και έχει ήδη προνοήσει για την εγκατάσταση συστήματος που θα επιτρέψει τη λήψη παραγγελιών μέσω Internet, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται σχέδια για την ανάπτυξή της στα Βαλκάνια και ειδικότερα στα Σκόπια και την Αλβανία.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ προχωρεί επίσης σε αναδιάταξη των αποθηκευτικών της χώρων και στην πλήρη αξιοποίηση των logistics, με στόχο την προσφορά καλύτερων προϊόντων και την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με την αναδιάταξη ο αριθμός των κεντρικών αποθηκών περιορίστηκε σε μία στην Αττική, στα Καλύβια και σε δύο στην επαρχία με έδρες στο Αίγιο για την Πελοπόννησο και τη δυτική Ελλάδα και τη Λάρισα για την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο υλοποιείται ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του αποθηκευτικού χώρου του Αιγίου με νέο εξοπλισμό ραφιών, το οποίο αναμενόταν να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Στην Αθήνα, όπου λειτουργούν 75 καταστήματα της αλυσίδας, μια νέα κεντρική αποθήκη φρέσκων προϊόντων με δικό της ξεχωριστό τμήμα διανομής λειτουργεί στην περιοχή του Ταύρου, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι διαδικασίες των κεντρικών αποθηκών είναι πλήρως μηχανογραφημένες.

Τέλος, έως και την εκπνοή του 2000 η εταιρία θα έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία στα περισσότερα καταστήματα, θα προχωρήσει στην αυτόματη αναπλήρωση των αποθεμάτων της με το σύστημα CRP, ενώ παράλληλα θα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το Computer Assisted Order (CAO) για παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας μέχρι το τέλος του έτους θα φθάσει τα 85 δισ. δραχμές, ενώ τα προ φόρων κέρδη θα πλησιάσουν το 1,7 δισ. δραχμές.

Νέο επικοινωνιακό πρόγραμμα

Η αλυσίδα αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες και στον τομέα της επικοινωνιακής της πολιτικής με στόχο τον καταναλωτή. Το κεντρικό σημείο αυτής της πολιτικής είναι ένα νέο πρόγραμμα, που θα δίνει πολλές παροχές και πλούσια δώρα στους καταναλωτές και στις οικογένειές τους. Το νέο αυτό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια και ανανέωση του club προνομίων του ΑΤΛΑΝΤΙΚ, που ιδρύθηκε το 1998 και έχει 110.000 μέλη. Εχει ήδη ξεκινήσει δοκιμαστικά η εφαρμογή του, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή του σε τέσσερα καταστήματα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και σύντομα και στα 114 καταστήματα της αλυσίδας.

FAST FOOD ΣΤΗ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επαφές με επιχειρηματίες του κλάδου των fast food πραγματοποιεί η Βερόπουλος για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "σελφ-σέρβις", οι επαφές στόχο έχουν τη δημιουργία ειδικών εσωτερικών τμημάτων για την οργάνωση ταχυ-εστιατορίων στις μεγάλες εμπορικές μονάδες της αλυσίδας. Ήδη η διοίκηση της Βερόπουλος έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών με παράγοντες που ηγούνται του κλάδου των fast food και, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τα… βέλη της αλυσίδας φαίνεται να… στρέφονται προς τη Goody’ s και τα Mc Donald’s, τις δύο ισχυρότερες εταιρίες της σχετικής αγοράς.

Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους η Βερόπουλος επιχειρεί άνοιγμα προς την κατεύθυνση των fast food έχει να κάνει άμεσα με τη… στροφή του καταναλωτικού κοινού προς το έτοιμο φαγητό και τις προσπάθειες των αλυσίδων σούπερ μάρκετ να περιορίσουν τις απώλειες που σημειώνονται στα έσοδά τους και κατ΄ επέκταση στα κέρδη τους.

Εφόσον λοιπόν η εταιρία πετύχει την υπογραφή συμφωνίας που θα προβλέπει τη δημιουργία εσωτερικών τμημάτων fast food, που θα λειτουργήσουν ανάλογα με αυτά της “Γρηγόρης Μικρογεύματα” και των “e motion”, τότε θα έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα για τη διόγκωση του αριθμού των πελατών που επισκέπτονται τις μεγάλες μονάδες της και φυσικά την αύξηση του τζίρου των εν λόγω καταστημάτων.

ERIC UZAN * : "ΠΑΤΡΑ & ΛΑΡΙΣΑ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"

Ο ερχομός της Carrefour στην Ελλάδα διαμορφώνει νέα δεδομένα για το λιανεμπόριο, τους προμηθευτές, αλλά και τους καταναλωτές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Carrefour Hellas κ. Eric Uzan μιλά στο "σελφ σέρβις" για την εικόνα που έχει διαμορφώσει η εταιρία από τη μελέτη της ελληνικής αγοράς και για τη στρατηγική που σκοπεύει να εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον, αλλά και μακροπρόθεσμα, με στόχο την κατάκτηση του μεριδίου που της ανήκει

"σελφ σέρβις": Έχει περάσει μικρό διάστημα από τότε που λειτούργησε το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας στη χώρα μας. Ποιες είναι οι εντυπώσεις που έχετε αποκομίσει για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και για τον ανταγωνισμό που επικρατεί στην εγχώρια αγορά;

Eric Uzan : Φαίνεται σαφώς ότι το πρώτο κριτήριο επιλογής για τον καταναλωτή είναι η τιμή. Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα στο νέο κατάστημα που πρόσφατα ανοίξαμε στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο κριτήριο επιλογής για τον καταναλωτή είναι οι προωθητικές ενέργειες. Ο καταναλωτής εμφανίζεται πολύ ευαίσθητος στα θέματα αυτά, άρα θέλει να είναι ενήμερος. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συνδέεται άμεσα με το προηγούμενο είναι η ποιότητα των σημείων πώλησης και κάποιες καινοτομίες. Παραδείγματος χάρη, φαίνεται όλο και περισσότερο ότι ο χρόνος που αφιερώνεται για την παρασκευή γευμάτων στο σπίτι μειώνεται και επομένως ο καταναλωτής στρέφεται προς μία εξωτερική κατανάλωση. Βλέπουμε λοιπόν να συναντούν τεράστια επιτυχία τα τμήματα με έτοιμο φαγητό του καταστήματός μας στη Θεσσαλονίκη, όπου προσφέρουμε έτοιμη ζεστή πίτσα για το σπίτι, ποικιλία έτοιμων πιάτων, κλπ. Υπήρξαν επίσης και κάποιες καινοτομίες σε αυτό το κατάστημα, όπως η παρουσίαση τμήματος με φρέσκα λουλούδια, ένα ειδικευμένο τμήμα πολύ μεγάλων διαστάσεων με φρέσκα ψάρια. Όλα αυτά τα τμήματα γνωρίζουν τεράστια επιτυχία.

Ως γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε ότι ο Έλληνας καταναλωτής είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στα φρέσκα προϊόντα.

"σελφ σέρβις": Έως και σήμερα αντιληφθήκατε κινήσεις άμυνας από τους ανταγωνιστές σας, κινήσεις δηλαδή που να αποσκοπούν είτε στη δυναμικότερη δράση των ελληνικών αλυσίδων, είτε σε αλλαγές στις σχέσεις τους με τους προμηθευτές;

Eric Uzan : Νομίζω ότι οι πάντες μπορούν να τις διαπιστώσουν. Υπάρχει σίγουρα συσχετισμός μεταξύ της άφιξής μας και κάποιων συγκεντρώσεων σε επίπεδο διανομής, όπως είδαμε με την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, τον ΜΑΣΟΥΤΗ, που εξαγόρασε τον ΜΠΙΣΚΑ και άλλους. Πρόκειται λοιπόν για μία έναρξη απαντήσεων και αντιδράσεων και θα υπάρξουν σίγουρα και άλλες. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουμε ότι ασκούνται κάποιες πιέσεις στους προμηθευτές μας, με στόχο την αύξηση των δικών μας τιμών. Είναι επομένως προφανές ότι η CARREFOUR έχει φέρει αναστάτωση, τουλάχιστον σε ένα τμήμα του ανταγωνισμού.

"σελφ σέρβις": Κατά την πρόσφατη παρουσίαση της εταιρίας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στα σχέδιά σας για την περιοχή των Βαλκανίων. Ποιο είναι το μέλλον της CARREFOUR στη Ν.Α. Ευρώπη και τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ελλάδα;

Eric Uzan :Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Μόλις τώρα “πατήσαμε το πόδι μας”, αν επιτρέπετε την έκφραση, στην Ελλάδα, με το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα. Στα άμεσα σχέδιά μας στην CARREFOUR είναι να μετατρέψουμε τα καταστήματα CONTINENT σε CARREFOUR, να αλλάξουμε δηλαδή τα σήματα και στη συνέχεια να προσαρμόσουμε στο δικό μας μοντέλο σούπερ μάρκετ το μοντέλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Αρα, επί τού παρόντος, δεν θα δαπανήσουμε ενέργεια εκτός συνόρων. Θα το εξετάσουμε σε ύστερη φάση.

"σελφ σέρβις": Για να θεωρήσετε ως επιτυχημένη τη δράση της αλυσίδας στην Ελλάδα τι μερίδια αγοράς θεωρείτε ότι θα πρέπει να καταλάβει στον κλάδο του λιανεμπορίου;

Eric Uzan :Είναι σαφές ότι ακόμα κι αν έχουμε μία ηγετική θέση παγκοσμίως, υπάρχουν κι άλλες αλυσίδες στην Ελλάδα εξαιρετικά δυναμικές και επομένως δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε ακόμα να εκφράσουμε την επιτυχία μας με όρους “μεριδίου της αγοράς”. Ωστόσο, πρόκριμα για την επιτυχία μας είναι η δυνατότητα που έχουμε να εφαρμόσουμε πάρα πολύ γρήγορα τις δικές μας μεθόδους διοίκησης, οργάνωσης, εφοδιαστικής και logistics, ώστε να είμαστε ακριβώς σε θέση να συμπιέσουμε τις τιμές των προϊόντων προς όφελος τού καταναλωτή. Νομίζω ότι ακριβώς όλα αυτά θα μας δώσουν την επιτάχυνση και τη δυνατότητα να καταλάβουμε σύντομα ένα σημαντικότατο τμήμα της αγοράς, κάτι που βέβαια θα γίνει με μία μικρή “υστέρηση φάσης” μέσα στα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια.

"σελφ σέρβις": Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι οι δύο πρώτες πόλεις στις οποίες θα αναπτυχθεί το δίκτυο πωλήσεων της CARREFOUR. Ποιες περιοχές περιλαμβάνει γενικότερα το πλάνο ανάπτυξης της εταιρίας για τη συνέχεια και με πόσα καταστήματα;

Eric Uzan : Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι φυσικά οι κύριες πόλεις-στόχοι μας, με μία εν δυνάμει εγκατάσταση 10 υπερ-αγορών στην Αθήνα και 3-4 στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε ήδη τρεις. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να αγνοήσουμε και τις άλλες μεγάλες πόλεις για υπερ-αγορές και σούπερ μάρκετ, και κυρίως την Πάτρα και τη Λάρισα, πόλεις για τις οποίες έχουμε ήδη συγκεκριμένα σχέδια, αλλά και τις άλλες μικρότερες πόλεις εκεί όμως με τη μορφή σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ακόμα τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης.

"σελφ σέρβις": Εκτός από τον κλάδο των πουλερικών και των αλιευμάτων, όπου έχετε ήδη αναπτύξει συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς, αλλά και προϊόντα όπως τα μήλα, τα άλευρα και το γάλα, που όπως έχετε δηλώσει θα συνάψετε ανάλογες συνεργασίες, υπάρχουν παρόμοια σχέδια και για άλλες κατηγορίες αγαθών;

Eric Uzan : Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες διευκρινίσεις τώρα. Μπορώ μόνο να πω ότι τα βήματα που στοχεύουν στην ασφάλεια του καταναλωτή είναι ενσωματωμένα στη φιλοσοφία μας και θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία με συνέπεια και με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, αν βέβαια μπορέσει να μας παρακολουθήσει και η ελληνική παραγωγή. Και βέβαια πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων παραγωγών να μας ακολουθήσουν.

"σελφ σέρβις": Παραμονές των εγκαινίων στη Θεσσαλονίκη είχατε ανακοινώσει, μεταξύ άλλων, ότι θα προχωρήσετε και σε προγράμματα δανειοδότησης αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, με ποιο τραπεζικό ίδρυμα θα συνεργαστείτε και σε τι ύψος θα φθάνουν οι δανειοδοτήσεις;

Eric Uzan : Σήμερα προτείνουμε στους πελάτες μας την πολύ δυναμική κάρτα DYNAMIC VISA για τις αγορές τους, ώστε να διευκολύνονται στα ψώνια τους. Η πιστωτική αυτή κάρτα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα που είναι ήδη γνωστά στο καταναλωτικό κοινό. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε γρήγορα προς την κατεύθυνση της δανειοδότησης των αγορών. Προς το παρόν όμως τα πάντα είναι προς διερεύνηση. Νομίζω, πάντως, ότι προς το τέλος του έτους θα είμαστε έτοιμοι και σε αυτό τον τομέα, σε συνεργασία με τον τραπεζικό χώρο.

* διευθύνων σύμβουλος της CARREFOUR HELLAS

CARREFOUR : ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Η Ε.Ε.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε τη μεγάλη γαλλική αλυσίδα να εγκαταλείψει ορισμένα καταστήματά της στη Γαλλία και την Ισπανία, λόγω της δεσπόζουσας θέσης της στις χώρες αυτές.

Η μετά την εξαγορά του ομίλου Promodes αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίες της στα θέματα ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, μετά τη συγχώνευση με τον όμιλο Promodes ο όμιλος Carrefour κίνησε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ετσι, με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που τελεί υπό την ευθύνη του Ιταλού επιτρόπου κ. Μάριο Μόντι, η Επιτροπή αντέδρασε στη συγχώνευση Carrefour-Promodes και ζήτησε να πληροφορηθεί από τις Επιτροπές Ανταγωνισμού της Γαλλίας και της Ισπανίας ποια ήταν η θέση του γαλλικού ομίλου στις αγορές τους. Υστερα από πολλές έρευνες, ακροάσεις, συζητήσεις και ανταλλαγές πληροφοριών, πριν λίγες μέρες, εκδόθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα οι αποφάσεις των Επιτροπών Ανταγωνισμού της Γαλλίας και της Ισπανίας και είναι σαφέστατες: o όμιλος Carrefour πρέπει να αποχωριστεί αρκετές από τις μεγάλες επιφάνειες που κατέχει στις χώρες αυτές, λόγω δεσπόζουσας θέσης στις αγορές τους.

Στη Γαλλία η κυβέρνηση αποφάσισε ότι 34 καταστήματα Carrefour θα πρέπει να παραχωρηθούν σε τρίτους, ενώ στην Ισπανία η κυβερνητική απόφαση κρίνεται ακόμα πιο αυστηρή. Ο όμιλος Carrefour θα πρέπει να πωλήσει 12 υπέρ μάρκετ από τα 117 που διαθέτει, 3 σούπερ μάρκετ από τα 180 και 2 καταστήματα που βρίσκονται σε μεγάλα ισπανικά εμπορικά κέντρα. Οι αποφάσεις αυτές, υπογραμμίζουν έγκυροι παρατηρητές στις Βρυξέλλες, απέχουν πολύ από τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του προέδρου και γενικού διευθυντή του ομίλου κ. Ντανιέλ Μπερνάρ, ο οποίος στις αρχές του χρόνου έλεγε ότι οι παραχωρήσεις καταστημάτων δεν θα ξεπεράσουν τις 5 με 6 και για τις δύο χώρες.

Οι Επιτροπές Ανταγωνισμού στη Γαλλία και την Ισπανία είχαν διαφορετική γνώμη και οι αποφάσεις τους δημιουργούν σίγουρα αρκετά προβλήματα στον όμιλο. Ετσι, από την αρχή του 2000, η μετοχή Carrefour στο χρηματιστήριο του Παρισιού έχασε πάνω από 25% και μετά την τελευταία απόφαση κατέβηκε επιπλέον 5%. “Ως φαίνεται”, τονίζει με ειρωνική διάθεση ένας Γάλλος χρηματιστής, “για τον όμιλο Carrefour η “χώνευση” των Promodes είναι πολύ πιο βαριά απ’ ό,τι υπολόγιζε ο κ. Μπερνάρ”.

Ο Ιταλός επίτροπος κ. Μάριο Μόντι, από την πλευρά του, σχολιάζοντας την απόφαση, υπογράμμισε ότι “η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρέος να προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και να αποτρέπει τη δημιουργία επιχειρήσεων ικανών να παραβιάζουν το ανταγωνιστικό δίκαιο”. Και συνέχισε τονίζοντας: “Καταλαβαίνω ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι επιχειρήσεις έχουν κάθε λόγο να συνεργάζονται και να ισχυροποιούν τη θέση τους στις αγορές. Ωστόσο, αυτή η θεμιτή στρατηγική τους πρέπει να είναι συμβατή με τη φιλοσοφία της Ε.Ε., που είναι αυτή της προστασίας του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών, αλλά εν τέλει και αυτών των ίδιων των επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν “κατώφλια” συμμετοχής στην αγορά που δεν μπορούν να ξεπεράσουν χωρίς συνέπειες. Εξάλλου, αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.”

Οσον αφορά στον όμιλο Carrefour, για την ώρα αποφεύγει να σχολιάσει τις αποφάσεις, αλλά είναι σίγουρο ότι επανεξετάζει βασικά σημεία της στρατηγικής του.

CARREFOUR : ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ

Συνεχίζεται η αναταραχή στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, αλλά και των προμηθευτών, από τη συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική τιμών της Carrefour.

Οι τιμές στο κατάστημα της Carrefour στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζονται σε πολλά προϊόντα σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης που έχουν στα χέρια τους οι υπόλοιπες αλυσίδες για τα ίδια προϊόντα. Σύμφωνα και με τις μετρήσεις που πραγματοποιεί το περιοδικό μας σε τιμές γνωστών αλυσίδων και δημοσιεύονται σε αντίστοιχο πίνακα κάθε μήνα, κατά τη μέτρηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου, το κατάστημα της Carrefour στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται να έχει σε 22 από τα 45 προϊόντα της μέτρησης τιμές κατώτερες από την κατώτερη μέση τιμή των υπολοίπων αλυσίδων. Και μάλιστα, τα προϊόντα αυτά ήταν από τα πιο γνωστά και ταχυκίνητα (οι τιμές δεν δημοσιεύονται στον σχετικό πίνακα, για να μην επηρεαστεί η συγκρισιμότητα των στοιχείων του).

Οι προμηθευτές, των οποίων τα προϊόντα εμφανίζουν τόσο χαμηλές τιμές, περνάνε δύσκολες στιγμές γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν όλη την υπόλοιπη αγορά των σούπερ μάρκετ. Όπως είναι φυσικό, οι υπόλοιπες αλυσίδες αντιδρούν έντονα για αυτές τις εξοντωτικές τιμές. Η λύση του να μην παραδίδουν οι προμηθευτές εμπόρευμα στην Carrefour είναι παράνομη και μάλλον ανέφικτη. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς την αγοραστική δύναμη που έχει σήμερα το συγκρότημα της Carrefour παγκοσμίως και τα μερίδια αγορών που κατέχει στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Οι ιδιοκτήτες των άλλων αλυσίδων συσκέπτονται για τον τρόπο αντίδρασης τους και προσπαθούν να πείσουν τους προμηθευτές τους να τους "προστατεύσουν" από τα κτυπήματα τιμών της Carrefour.

Οι πρώτες κινήσεις εκφράστηκαν στο χώρο της εμπορικής πολιτικής αρκετών αλυσίδων στα προϊόντα private label, όπου λανσάρονται πλέον νέες σειρές προϊόντων με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (βλ. σχετικό ρεπορτάζ στις Εξελίξεις).

“Από πολύ νωρίς έδειξε η Carrefour τις επεκτατικές της βλέψεις”, μας δήλωσε στέλεχος μεγάλης αλυσίδας. “Είναι φανερό ότι θέλει να “σκουπίσει” την αγορά και να τρομοκρατήσει τους ανταγωνιστές της. Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο ότι μπορεί οι χαμηλές τιμές να βοηθούν στη μείωση του πληθωρισμού, αλλά παράλληλα καταργούν τον έντιμο ανταγωνισμό και στην ουσία βοηθούν μεσοπρόθεσμα στην παγίωση μονοπωλιακών καταστάσεων που τελικά είναι σε βάρος του καταναλωτή”.

Carrefour και στη Θεσσαλονίκη

Ενάντια στις… προλήψεις, η Carrefour έκανε τα επίσημα εγκαίνια του πρώτου καταστήματός της στην Αθήνα Τρίτη και 13 Ιουνίου. Ο κος Δημήτρης Μαρινόπουλος έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων του εντυπωσιακού καταστήματος στη διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας, παρουσία εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και δημοσιογράφων.

Οι περισσότεροι καλεσμένοι στα εγκαίνια έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τιμές των προϊόντων που εκτίθενται στα ράφια της Carrefour. Στο πρώτο υπόγειο υπάρχουν τα τρόφιμα, ενώ το ισόγειο φιλοξενεί τα non food προϊόντα. Χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση ανά τμήμα, στο κατάστημα προσφέρονται εκτός των τροφίμων είδη οικιακού εξοπλισμού, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές και συστήματα hi fi, κ.ά.

Συνολικά ο χώρος πώλησης είναι 4.500 τ.μ., ενώ υπάρχει χώρος στάθμευσης για 330 αυτοκίνητα. Στο κατάστημα απασχολούνται 230 άτομα.

Στην ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της Carrefour Hellas κ. Eric Uzan, είπε μεταξύ άλλων πως “η Carrefour έρχεται στην Αθήνα για να προσφέρει σ’ έναν καταναλωτή που δεν έχει χρόνο για χάσιμο απεριόριστη δυνατότητα επιλογής, ελκυστικές τιμές και ποιοτικά εγγυημένα προϊόντα, σύμφωνα με τις αρχές της, που διέπονται από το σεβασμό στον καταναλωτή και στην υγεία του”.

Η Carrefour προχωρά εντατικά πλέον στην προετοιμασία για το άνοιγμα των άλλων δύο καταστημάτων της στην Αθήνα, σύμφωνα με το πλάνο που έχει ανακοινώσει, στην Πέτρου Ράλλη και στο Γέρακα.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει και όπως επιβεβαιώνεται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Carrefour-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμφωνα με τα σχέδια της μητρικής εταιρίας το Σεπτέμβριο του 2000 όλα τα υπέρ μάρκετ του ομίλου θα μετονομαστούν σε CARREFOUR.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ

Σε καλό κλίμα, αλλά με σημαντικές καθυστερήσεις, συνεχίζονται φέτος οι διαπραγματεύσεις προμηθευτών – λιανεμπόρων για τις ετήσιες συμφωνίες.

Ήδη η χρονιά βρίσκεται στο μέσον της και για νέο μεγάλο αριθμό προϊόντων και κωδικών οι συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν σχηματοποιηθεί. Σύμφωνα με κορυφαίους παράγοντες της αγοράς, η καθυστέρηση κατά κύριο λόγο οφείλεται στην Carrefour και ειδικότερα στο ρυθμό υπογραφής των συμφωνιών της, που είναι ιδιαίτερα αργός, γεγονός το οποίο επιδρά άμεσα στις ετήσιες συμβάσεις των υπολοίπων αλυσίδων. Όπως τονίζεται, οι προμηθευτές επιδιώκουν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τις φετινές συμφωνίες που θα συνάψουν με την Carrefour πριν προχωρήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τους ανταγωνιστές του γαλλικού ομίλου.

Παράλληλα έχουν ήδη προετοιμάσει τους πελάτες τους πως φέτος δεν θα πρέπει να περιμένουν σημαντικές βελτιώσεις στα ποσοστά που αφορούν στις παροχές και τις εκπτώσεις και τονίζουν χαρακτηριστικά ότι τα περιθώρια έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί, οπότε οι όποιες βελτιώσεις δεν θα υπερβαίνουν το 0,2 με 0,5 της μονάδας. Με άλλα λόγια, για το οργανωμένο λιανεμπόριο περιορίζεται φέτος το ενδεχόμενο ευχάριστων… εκπλήξεων από τους προμηθευτές τους, οπότε η προσοχή όλων επικεντρώνεται στο ύψος στο οποίο θα διαμορφωθεί η τελική τιμή κάθε προϊόντος.

Προσπάθεια διατήρησης των τιμών

Δεν είναι τυχαία τα σχόλια παραγόντων της αγοράς, που αναφέρουν ότι οι αλυσίδες θα πρέπει να αναζητήσουν φέτος τα κέρδη τους κυρίως από τη διατήρηση των τιμών στα όρια του τιμολογιακού κόστους. Βέβαια, οι περισσότερες των αλυσίδων έχουν δώσει σκληρή μάχη για τη ζήτημα των πωλήσεων κάτω του τιμολογιακού κόστους, αντιδρώντας κυρίως στην πολιτική της Carrefour, η οποία μπήκε στην ελληνική αγορά δυναμιτίζοντας τις ισορροπίες του κλάδου.

Πάντως, κατά γενική ομολογία, οι προμηθευτές έχουν ήδη αρχίσει να παρεμβαίνουν σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, με σκοπό τη διατήρηση των λιανικών τιμών στα όρια του κόστους, όπως αυτό προσδιορίζεται από το τιμολόγιο αγοράς κάθε προϊόντος. Το μήνυμα που περνούν φέτος στην αγορά αναφέρει ότι η αύξηση των κερδών δεν θα προέλθει από τη διόγκωση των παροχών αλλά από τη διατήρηση των τελικών τιμών σε υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα.

Βέβαια, οι ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων δεν καθιστούν εύκολη την εφαρμογή της ανωτέρω πολιτικής, όμως οι προμηθευτές υποστηρίζουν πως αν από κοινού ακολουθήσουν συντονισμένη τακτική και δεν υποκύψουν στις πιέσεις των ισχυρών, θα περάσουν τη… γραμμή τους πετυχαίνοντας φέτος τη διατήρηση των παροχών και των εκπτώσεων σε σταθερά επίπεδα, έναντι της περσινής χρήσης.

Σε όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί και ο παράγοντας πολιτεία και ειδικότερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο θα παρέμβει ατύπως στην αγορά, εφόσον διαπιστώσει ότι από την πολιτική τιμών λιανεμπορίου και βιομηχανίας υπάρχουν αυξητικές επιπτώσεις στο δείκτη του πληθωρισμού, ο οποίος τους πρώτους μήνες του έτους είναι ήδη σημαντικά επιβαρημένος.