Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη πρόσφατα το 1ο ετήσιο Συνέδριο του Hellenic CIO Forum του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την ίδρυσή του.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν «ο CIO στον κυκλώνα της Κρίσης» και είχε επίσημους προσκεκλημένους/ομιλητές τον κ. Αντώνη Μαρκόπουλο, Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τον οποίο συζητήθηκαν δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων στον χώρο της πληροφορικής, τον κ. Δημήτρη Βιδάκη, γενικό διευθυντή Ελλάδος της Coca-Cola 3Ε, που μίλησε για τις προσδοκίες του CEO από την Πληροφορική, και τον κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Accenture Ελλάδος, που παρουσίασε ένα πλαίσιο αξιολόγησης και προτεραιοτήτων στον περιορισμό του κόστους της πληροφορικής. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών HP, IBM, Oracle και SAP συμμετείχαν σε ανοιχτή συζήτηση με τους προσκεκλημένους.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «στην Ελλάδα κατά μέσο όρο το 85% του κόστους πληροφορικής αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας υφιστάμενων υποδομών, ενώ μόνο 15% απομένει για επενδύσεις σε νέους τομείς και καινοτομίες. Επομένως, είναι αποφασιστικής σημασίας η μείωση του πρώτου, για να εξευρεθούν πόροι για το δεύτερο, πράγμα που οδηγεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την έξοδο των εταιρειών από την κρίση».