Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους (έως τις 30 Μαρτίου) ως εξής:

  • ΄Ογκος πωλήσεων 402 εκατ. κιβώτια, αύξηση 18% έναντι του 2006.
  • Λειτουργικά κέρδη (EBIT) 60 εκατ. ευρώ, αύξηση 11% έναντι του 2006, σε συγκρίσιμη βάση.
  • Καθαρά κέρδη 25 εκατ. ευρώ, αύξηση 25% έναντι του 2006, σε συγκρίσιμη βάση.
  • Κέρδη ανά μετοχή €0,10, αύξηση 25% έναντι του 2006, σε συγκρίσιμη βάση.

Οι συγκρίσιμοι οικονομικοί δείκτες αναφέρονται σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2006 μόνον, (λειτουργικά κέρδη, κέρδη ανά μετοχή κλπ) και δεν συμπεριλαμβάνουν την αναγνώριση τυχόν φορολογικών ζημιών προ αποκτήσεων και τις δαπάνες αναδιάρθρωσης.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του τριμήνου, ο κ. Κωνσταντίνου μίλησε και για τις κινήσεις στις οποίες προχώρησε η εταιρεία και οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην θετική τους πορεία: “Η δυναμική οργανική ανάπτυξη, η υλοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής, όπως είχε σχεδιασθεί, και η βελτιωμένη λειτουργική απόδοση αντιστάθμισαν την συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους πρώτων υλών και την προγραμματισμένη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο. Δεδομένου αυτού του δυναμικού ξεκινήματος του έτους, έστω και αν κατά παράδοση η συνεισφορά του πρώτου τριμήνου είναι χαμηλή στο σύνολο της χρήσης, παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη των ετήσιων στόχων μας”.

Σε ό,τι αφορά στο πρόσφατο λανσάρισμα της νέας Coca-Cola Zero σε ορισμένες από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο κ. Κωνσταντίνου δήλωσε πως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η υποδοχή της από τους καταναλωτές οδηγεί σε ενθαρρυντικά συμπεράσματα για την περαιτέρω πορεία της στην αγορά. Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία που επεφύλαξαν οι καταναλωτές στην Coca-Cola Zero, την οποία παρουσιάσαμε πρόσφατα σε ορισμένες από τις αγορές μας.