Πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου η 13η γενική συνέλευση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) παρουσία εκπροσώπων των 23 εταιρειών-μελών της. Στη διάρκειά της παρουσιάστηκε ο ετήσιος απολογισμός και συζητήθηκαν κρίσιμα θεσμικά θέματα, όπως η θεσμοθέτηση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, το «Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας 2020-2021» και η χρηματοδοτική ενίσχυση των εταιρειών του κλάδου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Επίσης, εγκρίθηκε η στρατηγική επικοινωνίας της ΕΛΟΠΥ για φέτος και ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της 2 εκατ. ευρώ.