Η προδημοσίευση της σχετικής προκήρυξης θα γίνει την Δευτέρα, 25 Μαΐου, ενώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, θα απαιτηθεί ένας μήνας περίπου για να ξεκινήσει η υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Από 250 εκατ. ευρώ θα δοθούν για κάθε έναν από τους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών και  50 εκατ. ευρώ για τις εταιρείες franchise. Συνολικά, υπολογίζεται πως θα ωφεληθούν 17.000 επιχειρήσεις. Τα 250 εκατ. ευρώ των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι επιδοτούνται για πρώτη φορά, προορίζονται για τους κλάδους μηχανικών,  δικηγόρων, γιατρών και λογιστών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει την αγορά εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός τους  όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές-plotter, ιατρικά μηχανήματα, εξειδικευμένα προγράμματα software. Στο μέλλον, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Παπαθανασίου, θα επιδιωχθεί και η  ενίσχυση των κλάδων της γουνοποιίας και της ιχθυοκαλλιέργειας.

Δεν απαιτείται κερδοφόρος χρήση

Σε ό,τι αφορά στους μικρομεσαίους, οι δράσεις θα αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, ακόμη και 
ζημιογόνες. Θα δοθεί, για την αξιολόγηση των αιτήσεων, βαρύτητα στην καινοτομία, την περιβαλλοντική  διάσταση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η δημιουργία και, για πρώτη φορά, η αποπεράτωση  κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες αμοιβής συμβούλου μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55% για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και 65% για την υπόλοιπη επικράτεια, ενώ η ίδια συμμετοχή θα ανέρχεται σε 20%. Η διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη  μεταποίηση και τον τουρισμό. Οι εκταμιεύσεις προβλέπεται να γίνουν ως το τέλος του έτους, και θα δοθεί ένα ποσοστό 40% ως 
προκαταβολή.

Θετικά ήταν τα σχόλια των επαγγελματικών φορέων, ενώ υπήρξαν και προτάσεις βελτίωσης του σχετικού προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, και συγκεκριμένα από την πολιτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για θέματα Οικονομίας, κ. Λούκα Κατσέλη, επισημάνθηκε ότι  για πολλοστή φορά η κυβέρνηση εξαγγέλλει ότι θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ διανύουμε τον τρίτο χρόνο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, και η  απορρόφησή του παραμένει σχεδόν μηδενική.