Βαριά, τουλάχιστον από άποψη νομοθετικών παρεμβάσεων, παρουσιάζεται η ατζέντα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας για τους επόμενους μήνες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της εστιάζεται στην επιχειρηματικότητα και τον περιορισμό των διοικητικών-γραφειοκρατικών βαρών, στις σχέσεις της αγοράς με τον καταναλωτή και το πλαίσιο για τη διενέργεια των προσφορών και εκπτώσεων, τον Κώδικα Δεοντολογίας του εμπορίου και τη διαφάνεια στην τιμολόγηση.

Eπίσης, στις θεσμικές παρεμβάσεις της Γενικής Γραμματείας περιλαμβάνεται μέριμνα ρύθμισης της αγοράς των καυσίμων. Ειδικότερα, το υπουργείο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παρέμβασης, προκειμένου να επιτευχθεί η συγκράτηση των τιμών σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας, που κατά κοινή εκτίμηση δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.

Στελέχη του υπουργείου, με τα οποία συνομίλησε το σελφ σέρβις, δηλώνουν ότι ο κύριος όγκος των δρομολογημένων παρεμβάσεων θα ολοκληρωθεί στο τετράμηνο μέχρι το τέλος του έτους. Σε εκκρεμότητα για επίλυση στου πρώτους μήνες του 2019 θα παραμείνουν ζητήματα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, την τελευταία αναβάθμιση του Παρατηρητηρίου Τιμών και, πιθανώς, τις τελικές ρυθμίσεις σχετικά με το πλαίσιο διενέργειας των προωθητικών ενεργειών από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Αναλυτικότερα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρονται στα εξής:

Ηλεκτρονικές συστάσεις ΙΚΕ
Σε εφαρμογή έχει ήδη τεθεί το πλαίσιο ίδρυσης των μονοπρόσωπων εταιρειών. Πλέον το υπουργείο διαμορφώνει το πλαίσιο της e-σύστασης και των πολυπρόσωπων ΙΚΕ. Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της ψηφιακής οργάνωσης των εταιρικών σχημάτων που προωθείται, για το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση υπουργικών παραγόντων, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη στήσει το πρώτο demo.

Νέο πλαίσιο για τις εισπρακτικές εταιρείες
Μέσα στο μήνα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εσωτερική άτυπη διαβούλευση του υπουργείου με εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου τα αρμόδια στελέχη να καταγράψουν τις καταρχήν θέσεις των επιχειρήσεων, ώστε εν συνεχεία να καταρτίσουν ένα πρώτο προσχέδιο νομοσχεδίου. Ο στόχος τους είναι να το θέσουν στις αρχές του Οκτωβρίου σε δημόσια διαβούλευση, ώστε η κυβέρνηση να καταλήξει στην οριστική της πρόταση, την οποία θα προωθήσει εντός του έτους προς ψήφιση στη Βουλή.

Αναβάθμιση των e-ΥΜΣ
Το υπουργείο, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, προωθεί τη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Η προτεραιότητα, λοιπόν, της Γενικής Γραμματείας είναι η αναβάθμιση των e-Υπηρεσιών Μιας Στάσης για όλο τον κύκλο της «ζωής» κάθε επιχείρησης κι όχι μόνο για τη φάση της ίδρυσής της, όπως ισχύει σήμερα.

Ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων για το εταιρικό δίκαιο
Στις προθέσεις του υπουργείου είναι να κλείσει τον κύκλο των θεσμικών παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις των εταιρειών. Σύντομα θα παρουσιάσει την τελική σχετική του νομοθετική πρόταση, ώστε αμέσως μετά να καταθέσει στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.

Παρατηρητήριο Τιμών αγαθών καθημερινής ανάγκης
Ήδη το Παρατηρητήριο Τιμών αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Η Γενική Γραμματεία προχώρησε πρόσφατα στην ενεργοποίηση της σχετικής πύλης για μια πρώτη ομάδα αγαθών που διακινούνται στην Αττική. Η παρουσίαση των τιμών είναι οριζόντια. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν αναφορές ή τιμολογιακά δεδομένα ανά brands προϊόντων ή δικτύων λιανικής. Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση των στοιχείων στο υπουργείο γίνεται οικιοθελώς εκ μέρους των επιχειρήσεων. Παράγοντες της Γενικής Γραμματείας σχολιάζουν ότι, αν η παρουσίαση των δεδομένων από τη διαδικτυακή πύλη περιελάμβανε και τα brands, πολύ δύσκολα η αγορά θα δεχόταν να γνωστοποιεί οικιοθελώς τα σχετικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Οικονομίας, ο προγραμματισμός του προβλέπει ότι εν ευθέτω χρόνω το όλο εγχείρημα θα περιλάβει και στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει εν συνεχεία η επέκταση της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προβολής των τιμολογιακών δεδομένων για όλη τη χώρα. Αναγνωρίζονται, βέβαια, οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το υπουργείο για την επίτευξη αυτού του τρίτου σταδίου, δεν θα διστάσει, ωστόσο, να το επιχειρήσει, σχολιάζεται εκ μέρους αρμόδιων παραγόντων του.


Αλλαγές στο πλαίσιο για τις προσφορές κι εκπτώσεις
Πρόσφατα έλαβε τέλος η σχετική διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας με την αγορά και οι αρμόδιες υπηρεσίες της ήδη έχουν προχωρήσει στην επεξεργασία όσων στοιχείων έχουν συλλεχθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι θέσεις των εκπροσώπων φορέων του κλάδου ήταν μάλλον μετριοπαθείς συνολικά για το θέμα. Οι αντιδράσεις ήταν περιορισμένες, ενώ οι περισσότεροι φορείς φέρονται να επιθυμούν την αυτορρύθμιση της αγοράς σε ό,τι αφορά το καθεστώς της διενέργειας προσφορών κι εκπτώσεων. Το υπουργείο από την πλευρά του είναι αποφασισμένο να παρέμβει σε δύο κατευθύνσεις: Αφενός να καταστήσει τους ελέγχους των αρμοδίων κλιμακίων περισσότερο αποτελεσματικούς και αφετέρου να εξασφαλίσει υπέρ των καταναλωτών ουσιαστικότερη από άποψη σαφήνειας ενημέρωση, σχετικά με το τι προωθείται με προσφορά ή έκπτωση και κατά πόσο οικονομικότερα διατίθεται το προϊόν που αφορά. Παράγοντες του υπουργείου, μένοντας στο ζήτημα των ελέγχων, σχολιάζουν ότι, όπως είναι σήμερα διατυπωμένος ο νόμος, είναι εξαιρετικά δύσκολο στα ελεγκτικά συνεργεία να εξακριβώσουν, αν το οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής που διενεργεί προγράμματα προσφορών, τις διενεργεί σύννομα.

Κώδικας δεοντολογίας
Ο Κώδικας Δεοντολογίας ήδη συζητείται μεταξύ υπουργείου και φορέων της αγοράς, με σκοπούμενο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του υπουργείου, αφενός οι αναφορές του Κώδικα να είναι περισσότερο φιλικές στους καταναλωτές και αφετέρου να περιοριστούν τα άρθρα του, τα οποία απλώς αναδιατυπώνουν απαιτήσεις νόμων, δίχως έτσι να προτρέπουν τους επιχειρηματίες σε μια περισσότερο επαγγελματική στάση έναντι των πελατών τους.

Δημόσιες συμβάσεις
Σε συνεργασία με παράγοντες της αυστριακής κυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονομίας προωθεί την οργάνωση e-καταλόγου προμηθευτών του Δημοσίου, με σκοπό τη μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτητα στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων. Επί της ουσίας το υπουργείο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα marketplace με όλους τους προμηθευτές, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να γνωρίζουν πού απευθύνονται, όταν προτίθενται να εκτελούν διαγωνισμούς για επαναλαμβανόμενες αγορές ειδών (χαρτικών, τεχνολογικών αναλωσίμων, τροφίμων κ.ά.).

Επιδοτήσεις δανειοληπτών
Εντός του φθινοπώρου αναμένεται και η κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με το πώς θα δανειοδοτηθούν, με το συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ, οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο «νόμο Κατσέλη».

Ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά καυσίμων
Το υπουργείο σχεδιάζει να εφαρμόσει ειδικές διατάξεις του νόμου περί μεταφορικού ισοδυνάμου, προκειμένου να θεσμοθετήσει κάποιας μορφής επιδότηση των καυσίμων, που πωλούνται σε περιοχές όπου ατροφεί ο ανταγωνισμός, όπως για παράδειγμα στα νησιά, ώστε να συγκρατούνται εντός λογικού πλαισίου οι τιμές λιανικής των καυσίμων. Κατά συνέπεια, επιδιώκει η επιδότηση αυτή να επηρεάσει προς τα κάτω τις τιμές στις αντλίες των πρατηρίων.

Όπως σημειώνουν παράγοντες του υπουργείου, προκειμένου να φθάσει η επιδότηση στην αντλία είναι εξαιρετικά πιθανό η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ρυθμιστική παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουν, θα προηγηθεί τεχνική επεξεργασία όλων των κοστολογικών δεδομένων και καταγραφή των ακολουθούμενων πρακτικών των εμπλεκόμενων στην διακίνηση και την εμπορία των υγρών καυσίμων, ώστε να αξιολογηθεί σε τι βαθμό η αγορά θα επεδείκνυε «καλή θέληση», περνώντας στην κατανάλωση τις προβλεπόμενες από το μεταφορικό ισοδύναμο μειώσεις τιμών, αν εντέλει απουσίαζε μια σχετική ρύθμιση.