Παράλληλα, μέχρι το τέλος του 2007 θα λειτουργήσει ένα ακόμη στην Αττική (στον Κηφισό, σε ακίνητο του ομίλου Βιοχάλκο), όπου μεσοπρόθεσμα θα εκτιμηθεί η δημιουργία και τρίτης εμπορικής μονάδας, ενώ προετοιμάζεται η επέκταση της αλυσίδας στην ελληνική επαρχία. Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν καταστήματα στη Λάρισα και τα Ιωάννινα, τα οποία εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του 2008 ή τις αρχές του 2009, ενώ μέχρι το 2010 θα επιδιωχθεί η δημιουργία IKEA στην Κρήτη. Ταυτόχρονα, η εταιρεία σχεδιάζει τη διείσδυσή της στη Βουλγαρία, στην οποία, όπως εκτιμάται, το πρώτο κατάστημα θα λειτουργήσει το 2009 και το δεύτερο το 2010, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας και ενός τρίτου.

Το ΙΚΕΑ της Κύπρου εκτιμάται ότι στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του θα αποδώσει πωλήσεις ανάλογες εκείνων του ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης (περίπου 40 εκατ. ευρώ), το οποίο αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 5% ετησίως από άποψη κύκλου εργασιών και αριθμού επισκεπτών.

Ο όμιλος Φουρλή, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της IKEA, προετοιμάζεται να προωθήσει την έκδοση ειδικής κάρτας αγορών ή ενός πιστωτικού εργαλείου προνομίων, ενώ μελετά την πιθανότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού IKEA για την εξυπηρέτηση των νησιών. Εξάλλου, από τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ανανέωση της συλλογής προϊόντων των ΙΚΕΑ με 700 νέους κωδικούς και η μείωση των τιμών σε 584 άλλους.

Οσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, φέτος αναμένει ενοποιημένο κύκλο εργασιών 600 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 50 εκατ. ευρώ, τα οποία επιβαρύνονται με τα έξοδα του αρχικού σταδίου λειτουργίας των δύο IKEA σε Αττική και Κύπρο (περίπου 8-10 εκατ. ευρώ).