σελφ σερβις - Επτά αλλαγές στο δίκαιο περί καταναλωτή

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσμικά

Επτά αλλαγές στο δίκαιο περί καταναλωτή

4 Φεβρουαρίου 2020 | 09:53 Γράφει ο Πλάτωνας  Τσούλος Topics: Βιομηχανία,Λιανεμπόριο

Επτά σημαντικές αλλαγές φέρνει στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της νέας κοινοτικής Οδηγίας, που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του Ιανουαρίου, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου διασφάλισης και άσκησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ως προθεσμία για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας ορίσθηκαν οι εικοσιτέσσερις μήνες.

Eπτά από τις βασικότερες αλλαγές, που εισάγει η νέα Οδηγία, έχουν ως εξής:

Πρώτον, εναρμονίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι εθνικές αρχές στους εμπόρους, που παρατυπούν. Ειδικότερα, το χρηματικό κόστος των κυρώσεων θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 4% του κύκλου εργασιών των παρατυπούντων εμπόρων για περιπτώσεις εκτεταμένων παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου, ενώ για περιπτώσεις που πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών του εμπόρου, οι εθνικές αρχές θα επιβάλλουν κυρώσεις, το μέγιστο ύψος των οποίων θα είναι τα 2 εκατ. ευρώ.

Δεύτερο, θεσπίζεται το δικαίωμα προσφυγής των καταναλωτών σε ατομικά μέσα έννομης προστασίας τους, όταν βλάπτονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (επιθετικό μάρκετινγκ). Μεταξύ των νέων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται η καταγγελία της σύμβασης ή η αποζημίωση για την πρόκληση ζημιών. Οι σχετικές ρυθμίσεις πρόκειται να ενσωματωθούν στην υφιστάμενη κοινοτική Οδηγία 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τρίτον, καθιερώνονται πρόσθετες υποχρεώσεις διαφάνειας, οι οποίες επιβάλλουν στις εταιρείες που κάνουν πωλήσεις μέσω του διαδικτύου να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές σχετικά με α) τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των διαφόρων προσφορών τους, β) το αν η σύμβαση συνάπτεται με έμπορο ή ιδιώτη, γ) το αν ισχύει η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και δ) το ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών επί ζητημάτων που αφορούν τη σύμβαση και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το δικαίωμα υπαναχώρησης ή τη νόμιμη εγγύηση.

Τέταρτον, οι καταναλωτές πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα ενημέρωσης και ακύρωσης της σύμβασης εντός περιόδου υπαναχώρησης 14 ημερών, ακόμη κι αν δεν καταβάλλουν χρήματα για μια υπηρεσία, αλλά παρέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως στην περίπτωση της χρήσης cloud, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται δεδομένης της αυξανόμενης αξίας των προσωπικών δεδομένων.

Πέμπτο, καθιερώνεται για τους εμπόρους η χρήση νέων μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας, βασισμένη σε διαδικτυακά έντυπα ή τη διαδικτυακή συνομιλία ως εναλλακτική επιλογή έναντι του παραδοσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας του με τον έμπορο. Το μέτρο λαμβάνεται ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον έμπορο να περιορίσει το λειτουργικό του κόστος.

Έκτο, αίρονται δύο ειδικές υποχρεώσεις των εμπόρων, που σχετίζονται με το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών: Η πρώτη αφορά την υποχρέωσή του να αποδέχεται το δικαίωμα υπαναχώρησης ακόμη κι όταν ο καταναλωτής έχει χρησιμοποιήσει το αγαθό που παρήγγειλε πέραν πλην της απλής δοκιμής, όπως θα συνέβαινε και στην περίπτωση ενός φυσικού καταστήματος. Η δεύτερη αφορά την υποχρέωση του εμπόρου να επιστρέψει στον καταναλωτή το καταβληθέν τίμημα πριν ακόμη παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα από αυτόν.

Έβδομο, εκλαμβάνεται ως παραπλανητική εμπορική πρακτική η εφαρμογή κοινού περιεχομένου μάρκετινγκ για δύο προϊόντα, τα οποία, ενώ παρουσιάζονται στο κοινό ως πανομοιότυπα υπό συνθήκες διάθεσής τους σε διαφορετικές εθνικές αγορές της ΕΕ, έχουν σημαντικά διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά. Τέτοιες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη ορίζεται πως πρέπει να τις αξιολογούν και να τις αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση.

σελφ σερβις (T. 501)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION