σελφ σερβις - Πανόραμα των ελληνικών σούπερ μάρκετ 2015: Νέα μείωση των δεικτών ρευστότητας στον κλάδο το 2014

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιανεμπόριο

Πανόραμα των ελληνικών σούπερ μάρκετ 2015: Νέα μείωση των δεικτών ρευστότητας στον κλάδο το 2014

8 Δεκεμβρίου 2015 | 12:14 Γράφει ο Λευτέρης  Κιοσές Topics: News,Αγορά

Η εικόνα της ρευστότητας του κλάδου των σούπερ μάρκετ σε έναν βαθμό ακολουθεί τις τάσεις συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Το 2014 ήταν μία χρονιά κατά την οποία εμφανίστηκαν κάποια στοιχεία σταθεροποίησης. Ωστόσο, τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, όπως παρουσιάζονται στους ισολογισμούς του δείγματος εταιρειών που αναλύονται στο πλαίσιο της έκδοσης Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2015, που κυκλοφόρησε στο τέλος Οκτωβρίου, απεικονίζουν την κόπωση των επιχειρήσεων του κλάδου από την παρατεταμένη περίοδο προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Το 2014, οι βασικοί δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν συνολικά εκ νέου μείωση, λόγω της αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του λογαριασμού πιστώσεων προμηθευτών / πιστωτών. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός συνέχισε την πτώση του, επηρεαζόμενος από τις γενικότερες εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η τάση αυτή εντείνεται, καθώς και ο μακροχρόνιος τραπεζικός δανεισμός αποτελεί «είδος προς εξαφάνιση» και βρίσκεται στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 6ετίας, ύστερα από συνεχείς μειώσεις, φτάνοντας μόλις τα 548,5 εκατ. ευρώ μετά τη μείωση κατά 9,95% το 2014, δείγμα και της χαμηλής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων γενικά στην Ελλάδα από τις νέες –το 2014– ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Όμοια με την τάση που είχε παρατηρηθεί τα χρόνια της ανάπτυξης του κλάδου, ο λογαριασμός πιστώσεων προμηθευτών / πιστωτών παρουσίασε μετά από δύο συνεχή χρόνια μείωσης (και μείωσης των πωλήσεων), αύξηση σε πλήρη αντιστοιχία με την εξέλιξη των πωλήσεων. Συγκεκριμένα, για το σύνολο των 56 επιχειρήσεων του δείγματος, το 2014 αυξήθηκε κατά 6,13% (109,24 εκατ. ευρώ) φτάνοντας στα 1,89 δισ. ευρώ. Συνολικά οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου, σε αντίθεση με την τριετία 2011 -2013, παρουσίασαν το 2014 αύξηση κατά 158 εκατ. ευρώ και ποσοστιαία μεταβολή 7,43%.

Έτσι, παρά την αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 1,79% λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι βασικοί δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν μείωση, με τη γενική ρευστότητα να πέφτει από το 66,78% στο 63.27% και την άμεση ρευστότητα να πέφτει από το 30,19% στο 28,86%, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%. Αυτή η αύξηση των πιστώσεων προμηθευτών / πιστωτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το κόστος πωληθέντων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (+0,10%), οδήγησε στην αύξηση των ημερών πιστώσεων σε 118,88 έναντι 112,12 το 2013, όπως θα συζητηθεί παρακάτω.

Συνολικά, μόλις 25 από τις 56 εταιρίες του δείγματος βελτίωσαν τον δείκτη γενικής ρευστότητας, ενώ αντίθετα 35 από τις 56 εταιρείες αύξησαν τον δείκτη άμεσης ρευστότητας. Από τις 56 εταιρείες, 16 κατάφεραν να παρουσιάσουν δείκτη γενικής ρευστότητας μεγαλύτερο από 1 (100%) -αρκετά καλή επίδοση. Σημειώνεται ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας του κλάδου (σημαντικός δανεισμός / πίστωση από προμηθευτές) είναι σύνηθες φαινόμενο για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ διεθνώς να επιτυγχάνουν δυσκολότερα θετικό κεφάλαιο κίνησης (δείκτη γενικής ρευστότητας μεγαλύτερο από 1) σε σχέση με άλλους κλάδους. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι οι 10 μεγαλύτερες σε πωλήσεις εταιρείες έχουν χαμηλότερο δείκτη άμεσης ρευστότητας (58,28%), σε σχέση με τις υπόλοιπες 46 εταιρείες (88,67%).

Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην πλειοψηφία τους μείωσαν τη ρευστότητά τους. Τη μεγαλύτερη γενική ρευστότητα είχαν η Πέντε με 93,67% και ο Συνεταιρισμός ΙΝ.ΚΑ. με 84,35%. Ο Συνεταιρισμός ΙΝ.ΚΑ. είχε και τη μεγαλύτερη άμεση ρευστότητα, με 68,97%. Τη μεγαλύτερη βελτίωση στη γενική ρευστότητα παρουσίασε η Χαλκιαδάκης, κατά 6,51%, φτάνοντας το 74,52%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση ο Συνεταιρισμός ΙΝ.ΚΑ., κατά -12,29%.

Αύξηση του χρόνου πληρωμών
Όπως προαναφέρθηκε, δεδομένων των εξελίξεων στο κόστος πωληθέντων και στις πιστώσεις των προμηθευτών, αύξηση παρουσιάζει συνολικά ο χρόνος πληρωμών του κλάδου. Συγκεκριμένα, ο μέσος χρόνος πληρωμών αυξήθηκε σε 118,88 ημέρες, αυξημένος κατά 6,75 σε σχέση με τον περσινό δείκτη του δείγματος (112,12), αλλά σημαντικά χαμηλότερα από τον μέγιστο δείκτη στον οποίο είχε φτάσει το δείγμα του Πανοράματος του 2011, με 126,19. Το γεγονός αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πιστώσεις προμηθευτών /πιστωτών αυξήθηκαν ταχύτερα από το κόστος πωληθέντων. Οι διαφορικές ημέρες πιστώσεων –οι οποίες και σαν δείκτης έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον κλάδο– στο σύνολο του δείγματος αυξήθηκαν το 2014 σε μικρότερο βαθμό, κατά 5,4 ημέρες, από 54,6 σε 60 ημέρες. Οι διαφορικές ημέρες πιστώσεων ισούνται με τις ημέρες πιστώσεων μείον τις ημέρες αποθεμάτων και σαν δείκτης αποτελούν μία ένδειξη για τη μόχλευση κεφαλαίων προς τους πιστωτές /προμηθευτές από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σε ό,τι αφορά την ομάδα των 10 μεγαλύτερων σε πωλήσεις επιχειρήσεων, στην παρούσα μελέτη μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα ουσιαστικά για τις 8, αφού οι δύο εξ αυτών, η Μάκρο Κας & Κάρυ και η Αφοί Βερόπουλοι δεν έχουν συγκρίσιμα στοιχεία, σε επίπεδο διετίας (η πρώτη είχε δημοσιεύσει το 2013 ισολογισμό 9μηνης χρήσης και η δεύτερη δημοσίευσε το 2014 ισολογισμό 10μηνης χρήσης). Από τις 8, λοιπόν, πρώτες, οι 2 εμφάνισαν μείωση και 6 εμφάνισαν αύξηση διαφορικών ημερών πιστώσεων. Τις περισσότερες διαφορικές ημέρες πιστώσεων εμφάνισε ο Συνεταιρισμός ΙΝ.ΚΑ. με 90,4 ημέρες, ενώ είχε και τη μεγαλύτερη άνοδο, +21,6 ημέρες σε σχέση με το 2013. Αντίθετα, τις λιγότερες διαφορικές ημέρες πιστώσεων εμφάνισε η Πέντε, με μόλις 23,4 ημέρες. Τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισε η Market In, κατά 11,4 ημέρες, φτάνοντας τις 61,7 ημέρες.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, επειδή δεν υπάρχουν οι αναλυτικές καταστάσεις, ο υπολογισμός των δεικτών αυτών γίνεται κατά προσέγγιση και τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογούνται από τον αναγνώστη με προσοχή. Όσον αφορά στον δείκτη διαφορικής πίστωσης προς πωλήσεις για τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του δείγματος (βάσει πωλήσεων), τη μεγαλύτερη τιμή, εξαιρώντας τη Μάκρο Κας & Κάρυ και την Αφοί Βερόπουλοι, εμφάνισε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Συνεταιρισμός ΙΝ.ΚΑ. με 22,13%, ακολούθησε η Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος με 17,01% και η τρίτη μεγάλη αλυσίδα με τη μεγαλύτερη τιμή ήταν η Σκλαβενίτης, με 16,05%. Τον μικρότερο δείκτη από τους 10 μεγάλους εμφάνισαν ακριβώς με την ίδια σειρά όπως και το 2013, η Πέντε με 6,18%, η Χαλκιαδάκης με 7,9% και η Μετρό με 11,11%.

Πτώση στη μόχλευση ιδίων κεφαλαίων και μικρή άνοδος στη συνολική δανειακή επιβάρυνση
Οι παραπάνω εξελίξεις αποτυπώνονται και στην αύξηση της τιμής του δείκτη ξένων κεφαλαίων προς παθητικό (δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης), ο οποίος παρουσίασε μικρή όμως μεταβολή και διαμορφώθηκε για το 2014 στο 70,66%. Ο συγκεκριμένος δείκτης από το 2011 παρουσίαζε συνεχή και αξιοσημείωτη μείωση (το 2011 η τιμή του ανερχόταν στο 82,77%) και αναμενόταν μία διόρθωση, η οποία έκανε την εμφάνισή της χάρη στη μικρότερη συγκριτικά αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με την αύξηση των υποχρεώσεων. Όπως προαναφέρθηκε, οι παραπάνω εξελίξεις στον δανεισμό –είτε βραχυχρόνιο, είτε μακροχρόνιο– οδήγησαν στη συνολική αύξηση των υποχρεώσεων των 56 εταιρειών κατά 97,96 εκατ. ευρώ (3,57%). Έτσι, ο συνολικός δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (ξένα κεφάλαια προς παθητικό) για τον κλάδο διαμορφώθηκε σε λίγο υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2013, αλλά σίγουρα χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Ως συνέπεια των παραπάνω, η μόχλευση των συνολικών κεφαλαίων (καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς σύνολο κεφαλαίων) μειώθηκε εκ νέου από 19,83% σε 16,95% για το σύνολο του δείγματος (στο δείγμα επιχειρήσεων της προηγούμενης χρονιάς είχε μειωθεί από 25,59% σε 21,90%). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου επιδίωξαν και πάλι περισσότερο τη χρηματοδότηση μέσω ξένων κεφαλαίων έναντι ιδίων κεφαλαίων (αφού ο δείκτης έχει θετική τιμή), αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 2013 (αφού υπάρχει πτώση).

Με άλλα λόγια, αυξήθηκε η χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων, αλλά όχι αρκετά ώστε να ξεπεραστούν τα ξένα κεφάλαια. Μια σε μεγαλύτερο βάθος εξέταση της σύνθεσης του παθητικού, μέσω του δείκτη των πιστώσεων προμηθευτών / πιστωτών προς το σύνολο των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, προκειμένου να διαφανεί ο ρόλος των πιστώσεων προς προμηθευτές σε αυτή τη μόχλευση κεφαλαίου, αποκαλύπτει μία σταθεροποιητική τάση για το σύνολο των εταιρειών.

Ο δείκτης υπολογίζεται στο 66,58%, το οποίο είναι με μικρή διακύμανση ±2% αμετάβλητο την τελευταία 6ετία. Πρακτικά, αυτό το αποτέλεσμα του κλάδου συνολικά σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του κλάδου προς τους προμηθευτές τους αυξομειώνονται εξίσου με τις λοιπές υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της οικονομικής ύφεσης, δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές ενδείξεις που να στοιχειοθετούν ότι ο κλάδος του λιανεμπορίου, παρότι αύξησε τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές / πιστωτές, μετακυλά το κόστος δανεισμού προς την πλευρά των προμηθευτών. Φαίνεται πως οι εξελίξεις στις υποχρεώσεις ακολουθούν την πορεία των πωλήσεων και μεταφράζονται σε προσαρμογή-ανταπόκριση της αγοράς σε νέες συνθήκες ρευστότητας.

Αυτό που φαίνεται να προβληματίζει όσο περνά ο χρόνος είναι η μείωση στη σύνθεση των πιστωτών του κλάδου του τραπεζικού δανεισμού. Σε έναν βαθμό αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Δεδομένου ότι σήμερα (Νοέμβριος 2015) οι ελληνικές συστημικές τράπεζες ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν νέα ανακεφαλαιοποίηση και δεδομένων των συνεπειών του ταραχώδους καλοκαιριού στον κλάδο και εν γένει στην ελληνική οικονομία, μένει να εξεταστεί στο μέλλον αν οι συνέπειες της πολυετούς αδυναμίας του τραπεζικού κλάδου να παρέχει κεφάλαια προς την αγορά θα οδηγήσουν σε νέα και σημαντικότερα προβλήματα.

σελφ σερβις (T. 455)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION