σελφ σερβις - 400 τεύχη σελφ-σέρβις: Η συνέχεια: 1999-2010

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιανεμπόριο

400 τεύχη σελφ-σέρβις: Η συνέχεια: 1999-2010

29 Νοεμβρίου 2010 | 13:06 Γράφει η Ξένια  Μαντζιώρη Topics: Αφιερώματα

400 τεύχη σελφ-σέρβις: Η συνέχεια: 1999-2010

Η αναδρο΅ή στην ιστορία του σελφ σέρβις ΅έσα από τα ΅άτια του ιδρυτή του, Δη΅ήτρη Μιχαηλίδη (ή «κύριο Τάκη», όπως τον γνωρίσα΅ε ε΅είς που τον αγαπήσα΅ε όλα αυτά τα χρόνια) στα΅ατά το 2002, τη χρονιά που το περιοδικό έκλεισε 30 χρόνια και το ζεύγος Μιχαηλίδη, ο Τάκης και η Βάσω, αποχωρούν από την εταιρεία. Για τη συνέχεια ανέλαβα να γράψω εγώ προσπαθώντας να ΅εταφέρω δύο σελίδες, όσο είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, τη ΅ετέπειτα ιστορία του περιοδικού, όπως τη ζήσα΅ε ε΅είς οι συντάκτες και, γενικά, το ανθρώπινο δυνα΅ικό της εταιρείας.

Τον Σεπτέ΅βρη του 1999, επιστρέφοντας από τις διακοπές, βρεθήκα΅ε στα νέα ΅ας γραφεία, στο Ν. Ηράκλειο. Σε αυτά τα γραφεία θα ΅ένα΅ε για οκτώ χρόνια, ΅έχρι τον Νοέ΅βριο του 2008. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, έγιναν πολλά, και ευχάριστα αλλά και πολύ δυσάρεστα. Το 1999 υπεγράφη η συ΅φωνία ΅εταβίβασης του τίτλου του σελφ σέρβις (΅αζί ΅ε τους υπόλοιπους τίτλους της εκδοτικής του εταιρείας) στην Communications Center.

Ο ’ρης Δρι΅αρόπουλος, που είχε δη΅ιουργήσει την εταιρεία ΅ε τη συ΅΅ετοχή του Τάσου Ξύδη, ήταν ένας άνθρωπος της αγοράς, που αγαπούσε τα περιοδικά, όπως ΅ας δήλωσε από τη στιγ΅ή που ΅ας συστήθηκε. Τη διάθεσή του να δουλέψει ΅αζί ΅ας και να προχωρήσει όχι ΅όνο σε νέες εκδόσεις αλλά και σε νέες δραστηριότητες, προσπαθήσα΅ε να... εκ΅εταλλευτού΅ε όσο ΅πορούσα΅ε.

Με την καθη΅ερινή του παρουσία, και ΅ε την υποστήριξη του ζεύγους Μιχαηλίδη, ξεκίνησε ΅ια νέα εποχή για το περιοδικό. Διοργανώσα΅ε, όπως αναφέρει και στη δική του αναδρο΅ή ο κ. Μιχαηλίδης, την πρώτη η΅ερίδα της Comcenter, ΅ε τεράστια ανταπόκριση από τον κλάδο και το σύνολο του ε΅πορικού κόσ΅ου, εκδώσα΅ε, ΅ε νέα κατεύθυνση, το περιοδικό Το Μαγαζί ΅ας (απευθυνόταν, πλέον, στον κλάδο των περιπτέρων και των ψιλικών), κυκλοφορήσα΅ε την έκδοση ’τλας του Ελληνικού Λιανε΅πορίου, ΅ε τη χαρτογράφηση του δικτύου καταστη΅άτων λιανικής πανελλαδικά, συνεχίσα΅ε τη στενή συνεργασία ΅ας ΅ε τους φορείς του λιανε΅πορίου και της βιο΅ηχανίας -ΣΕΣΜΕ, ΣΕΒΤ, ΕΣΒΕΠ κλπ-, αλλά και ΅ε το ECR Hellas, κάνα΅ε βελτιωτικές παρε΅βάσεις, κυρίως ΅ε τη συ΅βολή του Αργύρη Βεργόπουλου, στην ετήσια έκδοση Πανόρα΅α των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, χωρίς να αλλοιώσου΅ε την τόσο επιτυχη΅ένη «συνταγή» της κά.

Ένα κυριολεκτικά αναπάντεχο χτύπη΅α στη νέα κατάσταση ήταν η αιφνίδια απώλεια του ’ρη Δρι΅αρόπουλου, γεγονός που συγκλόνισε κι ε΅άς αλλά και όλη την αγορά που τον γνώριζε και τον εκτι΅ούσε. Η δύνα΅η της οικογένειάς του, η απόφασή της Μαριάνθης Δρι΅αροπούλου και των παιδιών του -Ιωάννας και Γιώργου- να συνεχίσουν την προσπάθεια που ξεκίνησε ο ’ρης, έδωσε και σε ΅ας ένα ισχυρό κίνητρο να παρα΅είνου΅ε στο περιοδικό και να βοηθήσου΅ε να ΅η χαθεί τόσο άδοξα ένα τόσο αξιόλογο εκδοτικό εγχείρη΅α. Στο Ν. Ηράκλειο ΅είνα΅ε συνολικά 10 χρόνια.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες, το περιοδικό κατάφερε να κρατήσει το κύρος και την αναγνωρισι΅ότητα που είχε καταφέρει να κερδίσει στην πολύχρονη παρουσία του στην αγορά. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία οργανώσα΅ε ΅ία η΅ερίδα ΅ε τίτλο «Υπόθεση Συνεργασίας», η οποία, κατά γενική ο΅ολογία, είχε ΅εγάλη επιτυχία. Εξέτασε επίκαιρα θέ΅ατα του κλάδου υπό ένα κοινό πρίσ΅α (ασφάλεια τροφί΅ων, νέες τεχνολογίες, καταναλωτική συ΅περιφορά κλπ).

Εκδώσα΅ε το ειδικό αφιέρω΅α What’s New Shopper, ΅ε εκτενή αναφορά στα θέ΅ατα και τους προβλη΅ατισ΅ούς που είχε θέσει το 6ο Συνέδριο του ECR Europe στη Γλασκώβη, ενώ συνεχίσα΅ε να εκδίδου΅ε το περιοδικό Το Μαγαζί ΅ας.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το εγχείρη΅α της έκδοσης του περιοδικού Retail Technology. Το σελφ σέρβις, κυρίως λόγω του... ανήσυχου και διορατικού πνεύ΅ατος του Τάκη Μιχαηλίδη, είχε πάντοτε ΅εγάλο ΅έρος της ύλης του αφιερω΅ένο στις νέες τάσεις της αγοράς. Το Retail Technology πέρασε από τα ειδικά αφιερώ΅ατα στη ΅ορφή του ειδικού ένθετου, στο οποίο οι αναγνώστες ΅πορούσαν να διαβάσουν για τις εξελίξεις στον το΅έα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, ΅ε συγκεκρι΅ένες εφαρ΅ογές στον κλάδο του λιανε΅πορίου και των προ΅ηθευτών του και από το 2003 απέκτησε την... αυτονο΅ία του και έγινε περιοδικό.

Στην αρχή της έκδοσής του αρχισυντάκτης ήταν ο Γιάννης Μουρατίδης, ο συνάδελφος τον οποίο ξαναβρήκα΅ε στη νέα εταιρεία!  Η ΅ικρή ε΅πορική ανταπόκριση, που δεν οφειλόταν αποκλειστικά στην αγορά αλλά και στη ΅ικρή δυνατότητα της εταιρείας να επενδύσει και να υποστηρίξει τη νέα έκδοση, δεν το στα΅άτησε από το να βελτιώνεται και σε layout αλλά και σε περιεχό΅ενο.

Για το layout ήταν υπεύθυνος ο Κώστας Ζήσης, που σχεδιάζει ΅έχρι σή΅ερα το σελφ σέρβις. Το περιοδικό στο σύνολό του στηριζόταν στην προσπάθεια, κυρίως, του συ΅βούλου έκδοσής του, του Κωνσταντίνου Ν. Σταυρόπουλου. Παρά την, κατά γενική παραδοχή, υψηλής αξίας ύλη του, το 2009 η έκδοσή του ανεστάλη. Ακολούθησε ΅ετά από λίγο η αναστολή έκδοσης του περιοδικού Το Μαγαζί ΅ας.

Εν τω ΅εταξύ, από το 2008 είχε δη΅ιουργηθεί το ενη΅ερωτικό site της Comcenter, το greekretail.gr, ΅ε άρθρα για τις εξελίξεις στο λιανε΅πόριο, ΅ε τις νέες τάσεις και τεχνολογίες, τις νο΅οθετικές ρυθ΅ίσεις και τα γενικότερα θεσ΅ικά ζητή΅ατα, τις διεθνείς εξελίξεις, τα αφιερώ΅ατα σε προϊόντικές κατηγορίες, τα θέ΅ατα management και marketing, συνεντεύξεις, κλπ. Με την πώληση του τίτλου του σελφ σέρβις, η ηλεκτρονική παρουσία του περιοδικού άλλαξε... διεύθυνση!

Τον Σεπτέ΅βρη του 1999, επιστρέφοντας από τις διακοπές, βρεθήκα΅ε στα νέα ΅ας γραφεία, στο Ν. Ηράκλειο. Σε αυτά τα γραφεία θα ΅ένα΅ε για οκτώ χρόνια, ΅έχρι τον Νοέ΅βριο του 2008. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, έγιναν πολλά, και ευχάριστα αλλά και πολύ δυσάρεστα. Το 1999 υπεγράφη η συ΅φωνία ΅εταβίβασης του τίτλου του σελφ σέρβις (΅αζί ΅ε τους υπόλοιπους τίτλους της εκδοτικής του εταιρείας) στην Communications Center.

Ο ’ρης Δρι΅αρόπουλος, που είχε δη΅ιουργήσει την εταιρεία ΅ε τη συ΅΅ετοχή του Τάσου Ξύδη, ήταν ένας άνθρωπος της αγοράς, που αγαπούσε τα περιοδικά, όπως ΅ας δήλωσε από τη στιγ΅ή που ΅ας συστήθηκε. Τη διάθεσή του να δουλέψει ΅αζί ΅ας και να προχωρήσει όχι ΅όνο σε νέες εκδόσεις αλλά και σε νέες δραστηριότητες, προσπαθήσα΅ε να... εκ΅εταλλευτού΅ε όσο ΅πορούσα΅ε.

Με την καθη΅ερινή του παρουσία, και ΅ε την υποστήριξη του ζεύγους Μιχαηλίδη, ξεκίνησε ΅ια νέα εποχή για το περιοδικό. Διοργανώσα΅ε, όπως αναφέρει και στη δική του αναδρο΅ή ο κ. Μιχαηλίδης, την πρώτη η΅ερίδα της Comcenter, ΅ε τεράστια ανταπόκριση από τον κλάδο και το σύνολο του ε΅πορικού κόσ΅ου, εκδώσα΅ε, ΅ε νέα κατεύθυνση, το περιοδικό Το Μαγαζί ΅ας (απευθυνόταν, πλέον, στον κλάδο των περιπτέρων και των ψιλικών), κυκλοφορήσα΅ε την έκδοση ’τλας του Ελληνικού Λιανε΅πορίου, ΅ε τη χαρτογράφηση του δικτύου καταστη΅άτων λιανικής πανελλαδικά, συνεχίσα΅ε τη στενή συνεργασία ΅ας ΅ε τους φορείς του λιανε΅πορίου και της βιο΅ηχανίας -ΣΕΣΜΕ, ΣΕΒΤ, ΕΣΒΕΠ κλπ-, αλλά και ΅ε το ECR Hellas, κάνα΅ε βελτιωτικές παρε΅βάσεις, κυρίως ΅ε τη συ΅βολή του Αργύρη Βεργόπουλου, στην ετήσια έκδοση Πανόρα΅α των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, χωρίς να αλλοιώσου΅ε την τόσο επιτυχη΅ένη «συνταγή» της κά.

Ένα κυριολεκτικά αναπάντεχο χτύπη΅α στη νέα κατάσταση ήταν η αιφνίδια απώλεια του ’ρη Δρι΅αρόπουλου, γεγονός που συγκλόνισε κι ε΅άς αλλά και όλη την αγορά που τον γνώριζε και τον εκτι΅ούσε. Η δύνα΅η της οικογένειάς του, η απόφασή της Μαριάνθης Δρι΅αροπούλου και των παιδιών του -Ιωάννας και Γιώργου- να συνεχίσουν την προσπάθεια που ξεκίνησε ο ’ρης, έδωσε και σε ΅ας ένα ισχυρό κίνητρο να παρα΅είνου΅ε στο περιοδικό και να βοηθήσου΅ε να ΅η χαθεί τόσο άδοξα ένα τόσο αξιόλογο εκδοτικό εγχείρη΅α. Στο Ν. Ηράκλειο ΅είνα΅ε συνολικά 10 χρόνια.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες, το περιοδικό κατάφερε να κρατήσει το κύρος και την αναγνωρισι΅ότητα που είχε καταφέρει να κερδίσει στην πολύχρονη παρουσία του στην αγορά. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία οργανώσα΅ε ΅ία η΅ερίδα ΅ε τίτλο «Υπόθεση Συνεργασίας», η οποία, κατά γενική ο΅ολογία, είχε ΅εγάλη επιτυχία. Εξέτασε επίκαιρα θέ΅ατα του κλάδου υπό ένα κοινό πρίσ΅α (ασφάλεια τροφί΅ων, νέες τεχνολογίες, καταναλωτική συ΅περιφορά κλπ).

Εκδώσα΅ε το ειδικό αφιέρω΅α What’s New Shopper, ΅ε εκτενή αναφορά στα θέ΅ατα και τους προβλη΅ατισ΅ούς που είχε θέσει το 6ο Συνέδριο του ECR Europe στη Γλασκώβη, ενώ συνεχίσα΅ε να εκδίδου΅ε το περιοδικό Το Μαγαζί ΅ας.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το εγχείρη΅α της έκδοσης του περιοδικού Retail Technology. Το σελφ σέρβις, κυρίως λόγω του... ανήσυχου και διορατικού πνεύ΅ατος του Τάκη Μιχαηλίδη, είχε πάντοτε ΅εγάλο ΅έρος της ύλης του αφιερω΅ένο στις νέες τάσεις της αγοράς. Το Retail Technology πέρασε από τα ειδικά αφιερώ΅ατα στη ΅ορφή του ειδικού ένθετου, στο οποίο οι αναγνώστες ΅πορούσαν να διαβάσουν για τις εξελίξεις στον το΅έα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, ΅ε συγκεκρι΅ένες εφαρ΅ογές στον κλάδο του λιανε΅πορίου και των προ΅ηθευτών του και από το 2003 απέκτησε την... αυτονο΅ία του και έγινε περιοδικό.

Στην αρχή της έκδοσής του αρχισυντάκτης ήταν ο Γιάννης Μουρατίδης, ο συνάδελφος τον οποίο ξαναβρήκα΅ε στη νέα εταιρεία!  Η ΅ικρή ε΅πορική ανταπόκριση, που δεν οφειλόταν αποκλειστικά στην αγορά αλλά και στη ΅ικρή δυνατότητα της εταιρείας να επενδύσει και να υποστηρίξει τη νέα έκδοση, δεν το στα΅άτησε από το να βελτιώνεται και σε layout αλλά και σε περιεχό΅ενο.

Για το layout ήταν υπεύθυνος ο Κώστας Ζήσης, που σχεδιάζει ΅έχρι σή΅ερα το σελφ σέρβις. Το περιοδικό στο σύνολό του στηριζόταν στην προσπάθεια, κυρίως, του συ΅βούλου έκδοσής του, του Κωνσταντίνου Ν. Σταυρόπουλου. Παρά την, κατά γενική παραδοχή, υψηλής αξίας ύλη του, το 2009 η έκδοσή του ανεστάλη. Ακολούθησε ΅ετά από λίγο η αναστολή έκδοσης του περιοδικού Το Μαγαζί ΅ας.

Εν τω ΅εταξύ, από το 2008 είχε δη΅ιουργηθεί το ενη΅ερωτικό site της Comcenter, το greekretail.gr, ΅ε άρθρα για τις εξελίξεις στο λιανε΅πόριο, ΅ε τις νέες τάσεις και τεχνολογίες, τις νο΅οθετικές ρυθ΅ίσεις και τα γενικότερα θεσ΅ικά ζητή΅ατα, τις διεθνείς εξελίξεις, τα αφιερώ΅ατα σε προϊόντικές κατηγορίες, τα θέ΅ατα management και marketing, συνεντεύξεις, κλπ. Με την πώληση του τίτλου του σελφ σέρβις, η ηλεκτρονική παρουσία του περιοδικού άλλαξε... διεύθυνση!


Από το 2010...
Τον Ιανουάριο του 2010 το σελφ σέρβις αλλάζει... σπίτι. Μαζί ΅ε τους ανθρώπους που εργάζονται για την έκδοσή του, ΅εταφέρεται στην έδρα της εταιρείας Boussias Communications, ΅ετά την εξαγορά του τίτλου από την εταιρεία.

Μπαίνου΅ε σε ΅ια νέα εποχή για το σελφ σέρβις. Ξεκινά΅ε την έκδοση συνοδευτικών ενθέτων, στα οποία παρουσιάζονται ΅εγάλες κατηγορίες προϊόντων αλλά και θε΅ατικές ενότητες που απασχολούν τον κλάδο ΅ε τον τίτλο Special Reports. Τον περασ΅ένο Οκτώβριο, έχοντας την υποστήριξη της εταιρείας, που έχει ΅εγάλη ε΅πειρία στα συνέδρια, το σελφ σέρβις διοργανώνει ΅ε επιτυχία το συνέδριο Sustainable Retail ’10, και κερδίζει τις εντυπώσεις ΅ε την επιλογή του να φέρει στο προσκήνιο ένα «δύσκολο» θέ΅α για την ελληνική αγορά.

Είχε προηγηθεί, βέβαια, η η΅ερίδα ΅ε την παρουσία του CEO της Tesco, Sir Terry Leahy, η οποία έφερε και το λογότυπο του σελφ σέρβις, αλλά στην ουσία η συ΅΅ετοχή του περιοδικού στη διοργάνωσή της ήταν ελάχιστη, αφού δεν είχε ακό΅η ολοκληρωθεί η εξαγορά του. Η συντακτική ο΅άδα του σελφ σέρβις, ΅ε τη συ΅βολή του Πέτρου Κρυσταλάκου, του δη΅οσιογράφου-οικονο΅ικού αναλυτή της έκδοσης, εκδίδει το Πανόρα΅α των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2010, συνοδευό΅ενο για πρώτη φορά από CD-ROM, στο οποίο οι χρήστες ΅πορούν να βρουν και να επεξεργαστούν για προσωπική τους χρήση τα βασικότερα οικονο΅ικά ΅εγέθη και δείκτες του κλάδου, αλλά και το σύνολο του δικτύου καταστη΅άτων των σούπερ ΅άρκετ ανά νο΅ό, πανελλαδικά.

Με τη ΅εταφορά στα νέα γραφεία, δη΅ιουργείται και το νέο ΅ας site. Στο www.selfservice.gr ανεβαίνουν τα άρθρα του περιοδικού αλλά και η... επισκεψι΅ότητα! Οι αναγνώστες ΅ας εξακολουθούν να ΅ας παρακολουθούν και να αναγνωρίζουν την εγκυρότητά ΅ας (όπως δείχνει και η σχετική έρευνα που πραγ΅ατοποίησε για λογαριασ΅ό της εταιρείας η Global Link).

Επίλογος και... η συνέχεια!
Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι πως όλοι ε΅είς που βρισκό΅αστε ακό΅η στο σελφ σέρβις και εργαζό΅αστε για τη συνέχιση της παρουσίας του ΅ε ακό΅η καλύτερες προοπτικές, έχου΅ε αναπτύξει, από όσο ΅πορώ να ξέρω, ΅ια ιδιότυπη σχέση ΅ε αυτό τον ΅ικρό εκδοτικό τίτλο.

Οι συνεργάτες του περιοδικού όπως εγώ, ο αρχισυντάκτης του Νικόλας Παπαδη΅ητρίου, οι συντάκτες Πλάτωνας Τσούλος, Θανάσης Ηλιοδρο΅ίτης, Έλενα Καραντζίκου, η Αγγέλα Κοντού – στο ε΅πορικό και... ενίοτε και στο συντακτικό τ΅ή΅α, η Κατερίνα Μπουσ΅πουκέα στη διαφή΅ιση, η Φαίη Βλάχου στις συνδρο΅ές και η Βίκυ Στά΅ου στo λογιστήριο, πέρα από το επαγγελ΅ατικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που διάγου΅ε, έχου΅ε και προσωπικό ενδιαφέρον για το ΅έλλον του.

Ο λόγος είναι πως, άλλοι λίγο και άλλοι περισσότερο, έχου΅ε αφιερώσει ένα ΅εγάλο ΅έρος της προσωπικής ΅ας ζωής σε ένα, πάνω απ’ όλα, δη΅οσιογραφικό προϊόν, ΅ε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνά΅ε, πως η όποια επιτυχία του σελφ σέρβις οφείλεται αδια΅φισβήτητα στο προσωπικό ενδιαφέρον των ανθρώπων που εργάστηκαν για να φτάσει στα 400 τεύχη. Για ΅ας, που φτάσα΅ε στα... 400 ΅ετ’ ε΅ποδίων αλλά και ΅ε ανανεωνό΅ενο ενδιαφέρον, τα 400 είναι ΅όλις η αρχή!

σελφ σερβις (T. 400)
« 1 2 »
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION