σελφ σερβις - ΣΕΒΤ - 2ο Brokerage Event: Υποστήριξη της καινοτομίας, ως πυλώνα ανάπτυξης, στην πράξη

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσμικά

ΣΕΒΤ - 2ο Brokerage Event: Υποστήριξη της καινοτομίας, ως πυλώνα ανάπτυξης, στην πράξη

8 Ιουλίου 2015 | 12:07 Γράφει η Ξένια  Μαντζιώρη Topics: Events,Βιομηχανία

Βασική δέσμευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων-Ποτών αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας, ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος διοργάνωσε το 2ο Brokerage event, όπου παρουσιάστηκαν σημαντικά θεσμικά ζητήματα, ενώ δημιουργήθηκε το περιβάλλον για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και ερευνητικών φορέων.

Το Brokerage event διοργανώθηκε στο πλαίσιο της προώθησης των στόχων της Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life» και του Ευρωπαϊκού Έργου SINERGIA, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα, στις δυνατότητες υποστήριξης των σχετικών πρωτοβουλιών από τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αλλά, κυρίως τη δημιουργία μιας σημαντικής ευκαιρίας συνάντησης των εκπροσώπων επιχειρήσεων του κλάδου με τους αντίστοιχους εκπροσώπους φορέων που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Στην ομιλία του ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων-Ποτών δήλωσε σχετικά : «Με τη σημερινή μας εκδήλωση καταφέρνουμε να αποδείξουμε ότι η επιτυχία και η διαρκής ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που στηρίζει την καινοτομία και μιας νοοτροπίας δεκτικής απέναντι στη διαρκή βελτίωση και την αλλαγή».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας Θωμάς Μαλούτας, ο οποίος δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι κατεξοχήν πεδίο όπου νέες πρακτικές, οι οποίες συνδέονται με την έρευνα και καινοτομία, μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση και αναπτυξιακή διέξοδο για τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας» και συνέχισε τονίζοντας ότι «στόχος της ΓΓΕΤ είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης που προσφέρει στις ερευνητικές και επιχειρηματικές αυτές προσπάθειες, έχοντας ως βασικό κριτήριο και τη κοινωνική τους ανταποδοτικότητα».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε πως θεωρεί απαραίτητο να γίνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις, ώστε να είναι σαφέστερα τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση προτάσεων, πιο απλές και διαφανείς οι σχετικές διαδικασίες, να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ. Τόνισε, επίσης, πως σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη «επιχειρηματικής σοβαρότητας», όπως εκφράζεται στη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ώστε να αποκλειστούν παρασιτικές πρωτοβουλίες από τις διαδικασίες επιλογής.

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γ. Παπαδούλης εξήρε τη συμβολή του θεσμού στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των φορέων που έχουν ενδιαφέρον για την αγροδιατροφική αλυσίδα και στη διάχυση της γνώσης για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Όπως επισήμανε, για κάθε μονάδα αξίας, η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα προσθέτει 0,4 ευρώ, όταν σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία, οι σχετικές αποδόσεις είναι άνω της μονάδας. Η βελτίωση αυτής της αναλογίας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς στόχους της συνεργασίας του ΓΠΑ με τις σχετικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ.

O Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννης Γκόλιας μίλησε για τη σπουδαιότητα της έρευνας, αναφέροντας ότι «σήμερα που η χώρα αναζητάει μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά, η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό της χώρας αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό γιατί μπορεί να διαμορφώσει τους όρους για μια παραγωγική ανασυγκρότηση που θα βασίζεται στην υψηλή προστιθέμενη αξία της εγχώριας παραγωγής και στο καταρτισμένο και υψηλών δυνατοτήτων ανθρώπινο δυναμικό».

Ο κ. Γκόλιας εξέφρασε την πεποίθηση πως το 2o Brokerage event κινείται σαφώς προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της σχέσης Βιομηχανίας Τροφίμων με τα ΑΕΙ, έτσι ώστε η έρευνα και η καινοτομία που αναπτύσσεται σε αυτά να γίνει πράγματι το κλειδί για την ανάπτυξη της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας. Κατέθεσε, επίσης, την άποψη πως η πλατφόρμα Food for Life έθεσε από το 2009 κάποιες βάσεις για ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά «μένουν να γίνουν ακόμη περισσότερα, και ευθύνη γι’ αυτό έχουμε όλοι».

Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά του Πρύτανη σε δύο σημαντικά τμήματα που λειτουργούν στο ΕΜΠ, στον τομέα των Διεργασιών Τροφίμων. Πρόκειται για το τμήμα Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων (που έχει βραβευθεί από την UNESCO), και το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Τέλος, ο κ. Γκόλιας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα άμεσης ανάπτυξης της κωδικοποίησης των αναγκών του τομέα των τροφίμων, ώστε να καταγραφούν οι παρουσιαζόμενες καινοτομίες και να προχωρήσει η σύνδεσή τους με την παραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση, εκ μέρους της Πολιτείας, ικανοποιητικών επενδυτικών κονδυλίων σε αυτό τον τομέα, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, όπου απαιτείται ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Εκ μέρους του κ. Σ. Γκρίτζαλη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος δεν κατάφερε να παραστεί στην εκδήλωση, αναγνώσθηκε από τον κ. Δ. Σκάλκο, Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων του Πανεπιστημίου, χαιρετισμός, με αναφορά στην εποικοδομητική συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον ΣΕΒΤ, η οποία κινείται σε 3 άξονες: Την υποστήριξη της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις τροφίμων στον τόπο διαμονής τους, την υποστήριξη της διοργάνωσης διαλέξεων του τμήματος Τροφίμων & Διατροφής στη Λήμνο, και την προώθηση της συμμετοχής των φοιτητών του Πανεπιστημίου στον θεσμό Ecotrophelia.

Food for Life – Οφέλη κατώτερα των κονδυλίων χρηματοδότησης
Ο πρόεδρος της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Food for Life, Δρ. Δημήτρης Λαδικός, μίλησε για τις 37 εθνικές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, τις πάνω από 5.000 εταιρείες και τους 800 ερευνητικούς φορείς, Πανεπιστήμια και ενώσεις καταναλωτών, που δημιουργούν ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας, με στόχο, ειδικότερα στη χώρα μας, την ένταξη σε μια ενιαία στρατηγική μεγιστοποίησης των αποτελεσματικότητας της έρευνας στα τρόφιμα, προς όφελος του καταναλωτή και της ελληνικής οικονομίας. Μέλη της πλατφόρμας είναι, μεταξύ άλλων, 100 μεγάλες και ΜΜΕ, όλα τα ερευνητικά κέντρα, 8 Πανεπιστήμια και 3 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Βασικός άμεσος στόχος είναι η διαμόρφωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και τη Καινοτομία, που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ). Ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση του κ. Λαδικού πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν οφέλη αντίστοιχα των κονδυλίων που έχουν διατεθεί σε αυτό το πλαίσιο, ενώ τόνισε πως για να φέρει αποτελέσματα η Πλατφόρμα στη χώρα μας θα πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων και να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα, όπως η αδυναμία παραγωγής πρώτων υλών και εξοπλισμού για την βιομηχανία τροφίμων, η έλλειψη σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, η έλλειψη εξειδίκευσης των στελεχών των επιχειρήσεων κλπ.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Λαδικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα πανεπιστήμια εστιάζουν σε πολύ υψηλού επιπέδου έρευνα, που δεν καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας, οι οποίες βρίσκονται σε ένα μέσο επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης σχέσεων ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας και στην περιφέρεια, με την διοργάνωση αντίστοιχων brokerage events.

Παράλληλα, τόνισε πως τα ανεπίσημα στοιχεία καταδεικνύουν την πολύ μικρή συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία, τα οποία είναι πολύ μεγάλα στους τομείς των τροφίμων, και έκλεισε την ομιλία του καλώντας σε διεύρυνση της συνεργασίας βιομηχανίας τροφίμων – Πανεπιστημίων και στον τομέα των υπηρεσιών (σχεδιασμού, συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ).

Το Brokerage event διοργανώθηκε στο πλαίσιο της προώθησης των στόχων της Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life» και του Ευρωπαϊκού Έργου SINERGIA, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα, στις δυνατότητες υποστήριξης των σχετικών πρωτοβουλιών από τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αλλά, κυρίως τη δημιουργία μιας σημαντικής ευκαιρίας συνάντησης των εκπροσώπων επιχειρήσεων του κλάδου με τους αντίστοιχους εκπροσώπους φορέων που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Στην ομιλία του ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων-Ποτών δήλωσε σχετικά : «Με τη σημερινή μας εκδήλωση καταφέρνουμε να αποδείξουμε ότι η επιτυχία και η διαρκής ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που στηρίζει την καινοτομία και μιας νοοτροπίας δεκτικής απέναντι στη διαρκή βελτίωση και την αλλαγή».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας Θωμάς Μαλούτας, ο οποίος δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι κατεξοχήν πεδίο όπου νέες πρακτικές, οι οποίες συνδέονται με την έρευνα και καινοτομία, μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση και αναπτυξιακή διέξοδο για τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας» και συνέχισε τονίζοντας ότι «στόχος της ΓΓΕΤ είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης που προσφέρει στις ερευνητικές και επιχειρηματικές αυτές προσπάθειες, έχοντας ως βασικό κριτήριο και τη κοινωνική τους ανταποδοτικότητα».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε πως θεωρεί απαραίτητο να γίνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις, ώστε να είναι σαφέστερα τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση προτάσεων, πιο απλές και διαφανείς οι σχετικές διαδικασίες, να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ. Τόνισε, επίσης, πως σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη «επιχειρηματικής σοβαρότητας», όπως εκφράζεται στη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ώστε να αποκλειστούν παρασιτικές πρωτοβουλίες από τις διαδικασίες επιλογής.

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γ. Παπαδούλης εξήρε τη συμβολή του θεσμού στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των φορέων που έχουν ενδιαφέρον για την αγροδιατροφική αλυσίδα και στη διάχυση της γνώσης για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Όπως επισήμανε, για κάθε μονάδα αξίας, η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα προσθέτει 0,4 ευρώ, όταν σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία, οι σχετικές αποδόσεις είναι άνω της μονάδας. Η βελτίωση αυτής της αναλογίας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς στόχους της συνεργασίας του ΓΠΑ με τις σχετικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ.

O Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννης Γκόλιας μίλησε για τη σπουδαιότητα της έρευνας, αναφέροντας ότι «σήμερα που η χώρα αναζητάει μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά, η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό της χώρας αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό γιατί μπορεί να διαμορφώσει τους όρους για μια παραγωγική ανασυγκρότηση που θα βασίζεται στην υψηλή προστιθέμενη αξία της εγχώριας παραγωγής και στο καταρτισμένο και υψηλών δυνατοτήτων ανθρώπινο δυναμικό».

Ο κ. Γκόλιας εξέφρασε την πεποίθηση πως το 2o Brokerage event κινείται σαφώς προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της σχέσης Βιομηχανίας Τροφίμων με τα ΑΕΙ, έτσι ώστε η έρευνα και η καινοτομία που αναπτύσσεται σε αυτά να γίνει πράγματι το κλειδί για την ανάπτυξη της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας. Κατέθεσε, επίσης, την άποψη πως η πλατφόρμα Food for Life έθεσε από το 2009 κάποιες βάσεις για ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά «μένουν να γίνουν ακόμη περισσότερα, και ευθύνη γι’ αυτό έχουμε όλοι».

Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά του Πρύτανη σε δύο σημαντικά τμήματα που λειτουργούν στο ΕΜΠ, στον τομέα των Διεργασιών Τροφίμων. Πρόκειται για το τμήμα Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων (που έχει βραβευθεί από την UNESCO), και το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Τέλος, ο κ. Γκόλιας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα άμεσης ανάπτυξης της κωδικοποίησης των αναγκών του τομέα των τροφίμων, ώστε να καταγραφούν οι παρουσιαζόμενες καινοτομίες και να προχωρήσει η σύνδεσή τους με την παραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση, εκ μέρους της Πολιτείας, ικανοποιητικών επενδυτικών κονδυλίων σε αυτό τον τομέα, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, όπου απαιτείται ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Εκ μέρους του κ. Σ. Γκρίτζαλη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος δεν κατάφερε να παραστεί στην εκδήλωση, αναγνώσθηκε από τον κ. Δ. Σκάλκο, Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων του Πανεπιστημίου, χαιρετισμός, με αναφορά στην εποικοδομητική συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον ΣΕΒΤ, η οποία κινείται σε 3 άξονες: Την υποστήριξη της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις τροφίμων στον τόπο διαμονής τους, την υποστήριξη της διοργάνωσης διαλέξεων του τμήματος Τροφίμων & Διατροφής στη Λήμνο, και την προώθηση της συμμετοχής των φοιτητών του Πανεπιστημίου στον θεσμό Ecotrophelia.

Food for Life – Οφέλη κατώτερα των κονδυλίων χρηματοδότησης
Ο πρόεδρος της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Food for Life, Δρ. Δημήτρης Λαδικός, μίλησε για τις 37 εθνικές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, τις πάνω από 5.000 εταιρείες και τους 800 ερευνητικούς φορείς, Πανεπιστήμια και ενώσεις καταναλωτών, που δημιουργούν ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας, με στόχο, ειδικότερα στη χώρα μας, την ένταξη σε μια ενιαία στρατηγική μεγιστοποίησης των αποτελεσματικότητας της έρευνας στα τρόφιμα, προς όφελος του καταναλωτή και της ελληνικής οικονομίας. Μέλη της πλατφόρμας είναι, μεταξύ άλλων, 100 μεγάλες και ΜΜΕ, όλα τα ερευνητικά κέντρα, 8 Πανεπιστήμια και 3 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Βασικός άμεσος στόχος είναι η διαμόρφωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και τη Καινοτομία, που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ). Ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση του κ. Λαδικού πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν οφέλη αντίστοιχα των κονδυλίων που έχουν διατεθεί σε αυτό το πλαίσιο, ενώ τόνισε πως για να φέρει αποτελέσματα η Πλατφόρμα στη χώρα μας θα πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων και να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα, όπως η αδυναμία παραγωγής πρώτων υλών και εξοπλισμού για την βιομηχανία τροφίμων, η έλλειψη σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, η έλλειψη εξειδίκευσης των στελεχών των επιχειρήσεων κλπ.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Λαδικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα πανεπιστήμια εστιάζουν σε πολύ υψηλού επιπέδου έρευνα, που δεν καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας, οι οποίες βρίσκονται σε ένα μέσο επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης σχέσεων ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας και στην περιφέρεια, με την διοργάνωση αντίστοιχων brokerage events.

Παράλληλα, τόνισε πως τα ανεπίσημα στοιχεία καταδεικνύουν την πολύ μικρή συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία, τα οποία είναι πολύ μεγάλα στους τομείς των τροφίμων, και έκλεισε την ομιλία του καλώντας σε διεύρυνση της συνεργασίας βιομηχανίας τροφίμων – Πανεπιστημίων και στον τομέα των υπηρεσιών (σχεδιασμού, συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ).


Τον κ. Λαδικό διαδέχθηκε στο βήμα ο κ. M. Knowles, Member of the Board of Trustees, ILSI (International Life Sciences Institute), ενός διεθνούς think tank με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέματα που αφορούν σε επιστημονικά θέματα και ζητήματα σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία. Η προώθηση των θεμάτων πραγματοποιείται και με τη συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με περίπου 550 επιστήμονες (κατά βάση ακαδημαϊκούς).

Στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότηση του SUSFANS, ενός προγράμματος που αποδεικνύει πως τα τρόφιμα που παράγονται με αειφόρες μεθόδους και διαδικασίες καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των καταναλωτών και έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία. Ο κ. Π. Χατζηνικολάου, Διευθυντής υποστήριξης δράσεων έρευνας και καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, (Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων), αναφέρθηκε στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα, λέγοντας πως η δαπάνη για έρευνα και καινοτομία στη χώρα μας είναι τα τελευταία χρόνια κατακερματισμένη, και έχει μικρή επίδραση στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Χαρακτήρισε δε τραγικές τις περιφερειακές ανισότητες: Το 50% των ενταγμένων σε σχετικά προγράμματα δαπανών αφορούν στην Αττική, το 16% την Κ. Μακεδονία, το 13% την Κρήτη και το 9% τη Δ. Ελλάδα. Οι υπόλοιπες περιοχές είναι ανύπαρκτες. Ο κ. Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στους στόχους της ΓΓ, που είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση στο 1,2 % του ΑΕΠ των επενδύσεων για έρευνα και καινοτομία και η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στον σχετικό τομέα στο 0,38% του ΑΕΠ, στόχος που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

«Έχουμε ετοιμάσει», είπε ο κ. Χατζηνικολάου, «ένα σύστημα διακυβέρνησης που αφορά σε όλα τα υπουργεία που σχεδιάζουν και χρηματοδοτούν προγράμματα για την Περιφέρεια. Για την περίοδο 2014-2020, η ΓΓΕΤ εξειδικεύει 19 δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού και δημόσιας δαπάνης ύψους 362 εκατ. ευρώ». Τέλος, τόνισε πως οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ευνοούν την επένδυση στην καινοτομία, όπως ο Ν. 4172/2013, βάσει του οποίου εκπίπτουν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά 30%, αλλά και του Ν. 3842/2010, για τη μη φορολόγηση των πωλήσεων προϊόντων με κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία, για τα 3 πρώτα χρόνια κυκλοφορίας τους.

Τι δείχνει η έρευνα
Από την Δρ. Εύη Σαχίνη, διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση τα αποτελέσματα της έρευνας για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της χώρας μας στην καινοτομία κατά την περίοδο 2010 – 2012. Το δείγμα αποτέλεσαν 4.212 επιχειρήσεις με εργαζόμενους άνω των 10 ατόμων, από δείγμα 15.000 επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων. Η έρευνα, όπως τόνισε η κ. Σαχίνη, πραγματοποιείται ανά διετία σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, με αναφορά σε τριετίες, ώστε να υπάρχει μέτρηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των επενδύσεων στην καινοτομία.

Όπως έδειξε η έρευνα, μεταξύ άλλων, η καινοτομία δεν συναρτάται απόλυτα με την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά μπορεί να αφορά και στους τομείς του μάρκετινγκ, της οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων κλπ. Το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων της έρευνας είναι μεγαλύτερο στη χώρα μας από τον μέσο όρο των 28 μελών της ΕΕ (52,3% έναντι 48,9% αντίστοιχα). Επιδόσεις άνω του μέσου όρου καταγράφονται και όταν εξετάζονται οι διαφορετικοί τύποι καινοτομίας, με την Ελλάδα να υπερτερεί στις οργανωτικές διαδικασίες αλλά και στο μάρκετινγκ. Ειδικότερα σε ότι αφορά τον κλάδο των τροφίμων, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία συμμετέχουν σε ποσοστό 60,4% στον συνολικό κύκλο εργασιών και απασχολούν το 66,1% του εργατικού δυναμικού του κλάδου.

Πηγές πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, σχετικά με ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών αποτελούν οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, κλαδικοί φορείς, ενώ η πληροφόρηση από κρατικές πηγές είναι πολύ κάτω του μέσου όρου των υπολοίπων επιχειρήσεων. Η συνεργασία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στο τομέα των τροφίμων και ποτών έχει επίσης μικρότερα του μέσου όρου των άλλων επιχειρήσεων ποσοστό. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό ως σημαντικότερο εμπόδιο της ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας τον ανταγωνισμό τιμών (57,4%), τη έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης (39%), αλλά και το κόστος συμμόρφωσης με κυβερνητικούς κανονισμούς νομοθετικές απαιτήσεις (37,3%).

Η κ. Σαχίνη παρουσίασε και προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας για το 2013, σύμφωνα με τα οποία οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία του κλάδου των τροφίμων και ποτών είναι 32,38 εκατ. ευρώ (7% του συνόλου των επιχειρήσεων), με μεγαλύτερο μερίδιο αυτό των τροφίμων (28,32 εκατ. ευρώ, ποσοστό 6%). Σε σχέση με την ΕΕ των 28 μελών η χώρα μας έρχεται στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά το ποσοστό των επενδύσεων του κλάδου στο σύνολο των επενδύσεων σε καινοτομία και έρευνα των ερευνώμενων επιχειρήσεων (6%), ενώ βρίσκεται στη 7η θέση, βάσει της κατάταξης των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία (32,48 εκατ. ευρώ), με πρώτη την Ολλανδία (396,93 εκατ. ευρώ) και δεύτερο το Ηνωμένο Βασίλειο (254,53 εκατ. ευρώ).

Προώθηση ελληνικών θέσεων
Στην επόμενη ενότητα με θέμα «Προώθηση Ελληνικών θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Εμπειρίες & Προτάσεις», με συντονίστρια την κα Ιωάννα Πετροχείλου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, παρουσιάστηκε η ομιλία με τίτλο «Από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στον Ορίζοντα 2020: Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την Έρευνα και οι θέσεις της Ελλάδας», από τον Δρ. Ε. Σακελαρίου, Σύμβουλο για θέματα Έρευνας & Διαστήματος – ΜΕΑ, καθώς και η ομιλία με τίτλο «Προώθηση Ελληνικών θέσεων για τη διαμόρφωση του Ορίζοντα 2020», από την Δρ. Αγνή Σπηλιώτη, Εθνικό Εκπρόσωπό του Ορίζοντα 2020. Ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι, με θέμα συζήτησης: «Εμπειρίες & Προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος καινοτομίας». Συντονιστής της ενότητας ήταν ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ, κ. Ρόδιος Γαμβρός, και συμμετέχοντες στη συζήτηση οι: Κωνσταντίνα Καλλιμάνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Καλλιμάνης ΑΕ, Μιχάλης Τσαούτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΨΑ ΑΕ, Νίκος Βαλέτ, New Technology Manager, Chipita AE, Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ, και Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλιος Ροζάκης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δράσεις δικτύωσης
Στην εκδήλωση παρουσίασαν το έργο τους ομάδες από τα εξής Ιδρύματα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Ακολούθησε το τελευταίο -και κύριο- μέρος της εκδήλωσης, οι «Δράσεις Δικτύωσης», με συναντήσεις εκπροσώπων της βιομηχανίας και των ερευνητικών ομάδων, για τη διερεύνηση κοινού πεδίου δράσης.

info
Στις 24 Ιουνίου θα λάβει χώρα η τελετή βράβευσης του Εθνικού Διαγωνισμού Ecotrophelia, ο οποίος φέτος έχει σημειώσει συμμετοχές ρεκόρ από πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δυναμική, την καινοτόμο σκέψη και την ευρηματικότητα των νέων στον κλάδο της αγροβιοδιατροφής.

σελφ σερβις (T. 451)
« 1 2 »
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION