σελφ σερβις - Βροχή νομοσχεδίων φέτος για την αγορά

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσμικά

Βροχή νομοσχεδίων φέτος για την αγορά

12 Φεβρουαρίου 2019 | 09:29 Γράφει ο Πλάτωνας  Τσούλος Topics: Νομοθεσία

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, στην προσπάθειά της να λύσει μια σειρά από ζητήματα σχετικά με την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, την ενίσχυση των επενδύσεων, την αναδιοργάνωση του επιχειρείν, την εξασφάλιση στηριγμάτων –οικονομικών ή άλλων– για τις ΜΜΕ, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών στοιχειών των εταιρειών, έχει ήδη δρομολογήσει την προώθηση σημαντικών νομοθετημάτων, με την προοπτική να ψηφιστούν από τη Βουλή πριν τις εθνικές εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η παράταση κατά ένα έτος του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η αγορά στη ρύθμιση των «κόκκινων» υποχρεώσεών της. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους εμπόρους, στους οποίους η «πολυμερής» διαδικασία αποτυγχάνει λόγω της μη συμμετοχής του αναγκαίου αριθμού ιδιωτών πιστωτών, να ρυθμίσουν διμερώς τις όφειλες τους προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τους ίδιους όρους, όπως οι επαγγελματίες. Επίσης, θα επεκταθεί η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών, με το σχετικό όριο να αυξάνεται από τα 50.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το υπουργείο έχει προβλέψει η εν λόγω ρύθμιση να περάσει ως τροπολογία σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Επίσης, προωθείται διάταξη για τη δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων, εστιασμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Δίκτυο, στο οποίο θα συμμετέχουν επιμελητήρια και κοινωνικοί εταίροι, θα δράσει υποστηρικτικά και θα εστιάσει τη δράση του σε εταιρείες, οι οποίες αποβλέπουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους ή το μετασχηματισμό τους. Η σχετική ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση από τη Βουλή.

Παράλληλα, το υπουργείο δρομολογεί νομοσχέδιο, που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, στην προοπτική δημιουργίας πλαισίου στήριξης επενδύσεων, που θα λειτουργούν με κατεύθυνση την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και κυρίως την τόνωση της απασχόλησης. Το νέο πλαίσιο θα καταστεί περισσότερο ελκυστικό, ασφαλές, διαφανές και αποτελεσματικό για κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, επιτρέποντας την ταχύτερη εκτέλεση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ενώ θα επιτρέψει τη διάχυση των επενδύσεων σε τομείς, οι οποίοι επιδρούν θετικότερα για την τόνωση της ανάπτυξης. Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή τον Φεβρουάριο.

Ακόμα, προ ημερών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση ρευστότητας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα.

Αναπτυξιακή Τράπεζα και εκσυγχρονισμός του ΠΔΕ
Για την εξασφάλιση γενικότερα κεφαλαίων προς επένδυση, δρομολογείται η επεξεργασία σχεδίου νόμου, που θα προβλέπει την ίδρυση και οργάνωση Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα το υπουργείο σχεδιάζει να προωθήσει δύο νομοσχέδια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το θεσμικό πλαίσιο του οποίου χρονολογείται από το 1953. Το πρώτο νομοσχέδιο που έχει ήδη συνταχθεί, αφορά στην ίδρυση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) κατ’ αντιστοιχία με το ΕΣΠΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, που θα χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Η διαφορά του ΕΠΑ με το ΠΔΕ έγκειται στο ότι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός του δεν θα είναι μονοετής, αλλά πολυετής, εξυπηρετώντας άλλες ανάγκες διάθεσης κονδυλίων. Επίσης το πρόγραμμα θα αποκεντρώνει τις διαδικασίες ένταξης έργων, δεδομένου ότι αξιολογήσεις και εντάξεις θα μπορεί να κάνει κάθε υπουργός και περιφερειάρχης, χωρίς την εξασφάλιση ειδικών εγκρίσεων, ενώ θα προβλέπει ένα απλό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τον έλεγχο και την παρακολούθηση κάθε έργου. Το σχετικό νομοσχέδιο θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία του ΠΔΕ. Πρόθεση του υπουργείου είναι να επαναπροσδιορίσει την έννοια της δημόσιας επένδυσης, ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και τα εργαλεία, να κωδικοποιήσει την υπάρχουσα διάσπαρτη νομοθεσία, να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις υπάρχουσες διαδικασίες χρηματοδότησης ενός έργου και να θέσει το πλαίσιο για τη συνεργασία των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα του εθνικού ΠΔΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργων ειδικού τύπου. Η κατάρτιση του νομοσχεδίου αυτού αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Μάρτιο.

Παρεμβάσεις στο εταιρικό δίκαιο
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο, θεσμικές παρεμβάσεις γίνονται προς τρεις κατευθύνσεις. Πρώτη: Προωθείται νομοσχέδιο σχετικό με τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων, με το οποίο προβλέπεται η κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων. Αφορά όλους τους τύπους μετασχηματισμών και όλους τους συνδυασμούς μετασχηματισμού, ενώ καλύπτει κενά που έχουν διαπιστωθεί στο ισχύουν πλαίσιο. Οι σχετικές ρυθμίσεις κατατίθενται άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση.

Δεύτερη: Προωθείται σειρά διατάξεων για το ζήτημα της εποπτείας των εταιρειών, με στόχο την πρόληψη και τη μη διόγκωση των προβλημάτων, αλλά και την ταχύτερη ενημέρωση της αγοράς. Οι εν λόγω διατάξεις θα περιέλθουν σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για το ΓΕΜΗ και θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον ερχόμενο Μάρτιο.

Τρίτη: Το προαναφερόμενο νομοσχέδιο για το ΓΕΜΗ θα προβλέπει ταχύτερες και ποιοτικότερες διαδικασίες λειτουργίας του σχετικού συστήματος, όπως και την επιβολή προστίμων για τη μη δημοσιότητα οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την κατάρτιση μητρώου για όσες εταιρείες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Νομοπαρασκευαστικές παρεμβάσεις της Γ. Γ. Εμπορίου
Πέραν των προαναφερόμενων το Υπουργείου Οικονομίας και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προωθεί:

  • Νομοσχέδιο που θα θέσει σε νέα βάση την οργάνωση και λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών. Το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωσή του.
  • Νομοσχέδιο για τα εμπορικά σήματα, προκειμένου οι διαδικασίας κατοχύρωσής τους να καταστούν ταχύτερες, απλούστερες και οικονομικότερες.
  • Κώδικα Δεοντολογίας για τη λειτουργία του εμπορίου, η εφαρμογή του οποίου θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με εμπορικές επιχειρήσεις. Ήδη για το θέμα αυτό συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που έχει την ευθύνη της κατάρτισης μιας πρώτης πρότασης προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας.
  • Νομοθετική παρέμβαση για τις προσφορές και τις εκπτώσεις, ένα κομβικό ζήτημα για το εμπόριο, αλλά και τις σχέσεις προμηθευτών-λιανεμπόρων. Κατά πληροφορίες, πολύ σύντομα το υπουργείο θα είναι σε θέση να παρέμβει θεσμικά.
  • Παρατηρητήριο Τιμών για τις χρεωστικές κάρτες, το οποίο θα αποτυπώνει τα κόστη χρήσης των εν λόγω καρτών, καθιστώντας ευκολότερη για το χρήστη των καρτών τη συγκέντρωση συγκριτικών στοιχειών .
  • Μητρώο ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου θα εγγραφούν όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα, προκειμένου, μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πλήρη στοιχεία κάθε επιχείρησης της οποίας τα προϊόντα επιλέγουν από απόσταση, αλλά και να μπορούν εύκολα να επικοινωνήσουν με αυτές στο βαθμό που αυτό θα καθίσταται αναγκαίο.

σελφ σερβις (T. 490)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION