σελφ σερβις - Πέντε θεσμικές παρεμβάσεις για το εμπόριο

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσμικά

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πέντε θεσμικές παρεμβάσεις για το εμπόριο

25 Ιουλίου 2017 | 09:34 Γράφει ο Πλάτωνας  Τσούλος Topics: Αγορά

Πέντε ταυτόχρονες πρωτοβουλίες με στόχο «τη δίκαιη ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου» σχεδιάζει να αναλάβει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για το 2021, που, μεταξύ άλλων, αποσκοπούν, όπως αναφέρεται από ανώτατα στελέχη του υπουργείου, στην ανάδειξη του λιανικού και χονδρικού εμπορίου σε παράγοντα που θα συμβάλει στην εξωστρέφεια και την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σελφ σέρβις, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα για την αναβάθμιση της συμμετοχής του ελληνικού εμπορίου στη γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζει πέντε επί μέρους πρωτοβουλίες και ειδικότερα:

  • Τη λειτουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη των κλαδικών-διαρθρωτικών πολιτικών, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα ή άλλες πηγές, παρέχοντας περιοδικά μια εικόνα των δεικτών που αναφέρονται στις επιδόσεις της επιχειρηματικότητας.
  • Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η αποτελεσματικότερη διασύνδεση των διάφορων δημόσιων μητρώων, ώστε να περιοριστούν τα διοικητικά βάρη για την αγορά και να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών μέσω των one stop shops.
  • Τη συμβολή του λιανικού εμπορίου στην ανάδειξη της εγχώριας παραγωγής και καινοτομίας. Στόχος εδώ είναι η υποστήριξη των επιχειρηματικών δικτυώσεων, των συστάδων επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών, μέσα από την ενίσχυση κινήτρων για τη δημιουργία οριζόντιων ή/και κάθετων clusters στους κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορίου, των logistics, του αγροδιατροφικού τομέα και των Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).
  • Την ενίσχυση της σχέσης του χονδρικού εμπορίου με την εγχώρια παραγωγή και την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών μέσω της προώθησης της διαφάνειας σε B2Β συναλλαγές. Η σχετική προσπάθεια θα εστιαστεί στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και στη στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων, με σκοπό τη στήριξη των πιο αδύναμων εταίρων μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην εκάστοτε σύμβαση. Κρίσιμη παράμετρος εδώ είναι οι προδιατυπωμένοι όροι που, για να λειτουργήσουν ισόρροπα μεταξύ των συμβασιούχων, απαιτούν έναν καλά ενημερωμένο αντισυμβαλλόμενο.
  • Την προαγωγή της περιβαλλοντικής, περιφερειακής και αστικής βιωσιμότητας της εμπορικής δραστηριότητας, κυρίως μέσω της αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη νησιωτική ή την ορεινή φύση του γεωφυσικού ανάγλυφου του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής περιφέρειας, αλλά και λόγω της εντεινόμενης δημογραφικής υπερσυγκέντρωσης που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Πηγές του Υπουργείου Οικονομίας σημειώνουν σχετικά με τις προαναφερόμενες πρωτοβουλίες ότι «ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού των σχετικών δράσεων. Για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας και την επέκταση των υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις (πέραν του σταδίου της ιδρύσεως) έχουν ήδη κατατεθεί οι προτάσεις για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων». Επιπλέον, σημειώνουν, σχεδιάζονται οι δράσεις στο πεδίο των σχέσεων παραγωγού-εμπόρου, ώστε να εξισορροπηθεί η μεταξύ τους σχέση.

Όπως τονίζεται από τις ίδιες πηγές, οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες είναι κρίσιμες, αν αναλογιστεί κάνεις τη ζημία που έχει υποστεί το εμπόριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της πολυετούς κρίσης, τον αριθμό των εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων που έκλεισαν υπό την πίεση της ύφεσης, όπως και τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν από το 2008 έως και σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σελφ σέρβις, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα για την αναβάθμιση της συμμετοχής του ελληνικού εμπορίου στη γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζει πέντε επί μέρους πρωτοβουλίες και ειδικότερα:

  • Τη λειτουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη των κλαδικών-διαρθρωτικών πολιτικών, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που προέρχονται από πληροφοριακά συστήματα ή άλλες πηγές, παρέχοντας περιοδικά μια εικόνα των δεικτών που αναφέρονται στις επιδόσεις της επιχειρηματικότητας.
  • Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η αποτελεσματικότερη διασύνδεση των διάφορων δημόσιων μητρώων, ώστε να περιοριστούν τα διοικητικά βάρη για την αγορά και να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών μέσω των one stop shops.
  • Τη συμβολή του λιανικού εμπορίου στην ανάδειξη της εγχώριας παραγωγής και καινοτομίας. Στόχος εδώ είναι η υποστήριξη των επιχειρηματικών δικτυώσεων, των συστάδων επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών, μέσα από την ενίσχυση κινήτρων για τη δημιουργία οριζόντιων ή/και κάθετων clusters στους κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορίου, των logistics, του αγροδιατροφικού τομέα και των Τεχνολογιών Πληροφοριών & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).
  • Την ενίσχυση της σχέσης του χονδρικού εμπορίου με την εγχώρια παραγωγή και την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών μέσω της προώθησης της διαφάνειας σε B2Β συναλλαγές. Η σχετική προσπάθεια θα εστιαστεί στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και στη στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων, με σκοπό τη στήριξη των πιο αδύναμων εταίρων μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην εκάστοτε σύμβαση. Κρίσιμη παράμετρος εδώ είναι οι προδιατυπωμένοι όροι που, για να λειτουργήσουν ισόρροπα μεταξύ των συμβασιούχων, απαιτούν έναν καλά ενημερωμένο αντισυμβαλλόμενο.
  • Την προαγωγή της περιβαλλοντικής, περιφερειακής και αστικής βιωσιμότητας της εμπορικής δραστηριότητας, κυρίως μέσω της αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη νησιωτική ή την ορεινή φύση του γεωφυσικού ανάγλυφου του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής περιφέρειας, αλλά και λόγω της εντεινόμενης δημογραφικής υπερσυγκέντρωσης που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Πηγές του Υπουργείου Οικονομίας σημειώνουν σχετικά με τις προαναφερόμενες πρωτοβουλίες ότι «ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού των σχετικών δράσεων. Για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας και την επέκταση των υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις (πέραν του σταδίου της ιδρύσεως) έχουν ήδη κατατεθεί οι προτάσεις για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων». Επιπλέον, σημειώνουν, σχεδιάζονται οι δράσεις στο πεδίο των σχέσεων παραγωγού-εμπόρου, ώστε να εξισορροπηθεί η μεταξύ τους σχέση.

Όπως τονίζεται από τις ίδιες πηγές, οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες είναι κρίσιμες, αν αναλογιστεί κάνεις τη ζημία που έχει υποστεί το εμπόριο καθ΄ όλη τη διάρκεια της πολυετούς κρίσης, τον αριθμό των εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων που έκλεισαν υπό την πίεση της ύφεσης, όπως και τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν από το 2008 έως και σήμερα.


ΑΛΛΑΖΕΙ Ο «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Στο μεταξύ, τάξη στην αγορά των εμπορικών εκθέσεων κάθε μορφής θα επιχειρήσει να βάλει το Υπουργείο Οικονομίας, ώστε αφενός να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις αδειοδοτήσεις και τις συναλλαγές, αφετέρου να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στις εκθέσεις και των στεγασμένων καταστημάτων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από κάθε ανάλογη διοργάνωση. Επιδίωξη της ηγεσίας του υπουργείου είναι η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση στον τομέα των εμπορικών εκθέσεων να εισάγει ποιοτικά κριτήρια για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των εκθεσιακών κέντρων, προκειμένου οι διοργανώσεις να καταστούν πηγές ανάπτυξης της εξωστρέφειας και της προβολής των εγχώριων επιχειρήσεων, αλλά και πόλος έλξης των διεθνών εκθετών.

Κατά τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, σήμερα η νομική διάκριση μεταξύ μιας εμπορικής έκθεσης και άλλων περιστασιακών εμπορικών εκδηλώσεων είναι ασαφής, με αποτέλεσμα η δυναμική του θεσμού να μην αξιοποιείται επαρκώς, αλλά και σε αρκετές των περιπτώσεων να πλήττεται το στεγασμένο εμπόριο, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεινοπαθεί λόγω της ύφεσης και της μειωμένης ζήτησης.

Όπως επισημαίνει στο σελφ σέρβις υψηλόβαθμος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομίας, «πρόθεσή μας είναι να αναδειχθεί η διοργάνωση των εκθέσεων ως αυτοτελής οικονομική δραστηριότητα και να βελτιωθεί η παρακολούθηση και χαρτογράφηση του κλάδου, μέσω της άντλησης ποσοτικών δεδομένων, ώστε να εξεταστεί εν ευθέτω χρόνω το πώς θα ενταχθεί ως δραστηριότητα στην ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας». Τονίζει δε ότι για αρκετές περιοχές της χώρας οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν μοχλό τόνωσης της τοπικής εμπορικής κίνησης, όπως και πεδίο ανάδειξης πολλών τοπικών προϊόντων, κυρίως στον τομέα των τροφίμων-ποτών, που λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού δεν μπορούν να φθάσουν στα ράφια του οργανωμένου εμπορίου.

Μια από τις βασικότερες παρεμβάσεις που θα επιχειρήσει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή είναι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ εμπορικών εκθέσεων, διεθνών εκθέσεων, θρησκευτικών εκθέσεων, «σαλονιών», εμποροπανήγυρης και δημοτικών εκθέσεων, ώστε η κάθε τύπου διοργάνωση να έχει το δικό της πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας και άπαντες να γνωρίζουν ποιοι μπορούν να εμπορεύονται προϊόντα και υπό ποιες προϋποθέσεις, όπως και το ποιοι έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν προϊόντα (απλοί καταναλωτές στη λιανική ή έμποροι κι επαγγελματίες στη χονδρική). Σημειώνεται ότι από το νέο πλαίσιο, όπως μέλλει να οριστικοποιηθεί, εξαιρούνται οι εκθέσεις βιβλίων, τέχνης και ανθοκομικής, καθότι κάθε μια εξ αυτών διέπεται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο.

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δύο νομοθετικού τύπου παρεμβάσεις σχεδιάζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, προκειμένου να αναβαθμίσει το καθεστώς διαφάνειας στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και να ενισχύσει τις δεσμεύσεις των μελών της ανεξάρτητης αρχής σε ό,τι αφορά την επαγγελματική τους δραστηριότητα για το διάστημα μετά την απεμπλοκή τους από το φορέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σελφ σέρβις, το υπουργείο έχει ήδη αποστείλει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού σχέδιο πρότασης για τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής και αναμένει τη θέση της Επιτροπής, προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία θεσμοθέτησης και συγκρότησης του οργάνου. Πρόθεση του υπουργείου είναι να θεσπίσει ένα όργανο το οποίο θα παρεμβαίνει έως κάποιο βαθμό ελεγκτικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του φορέα, ώστε όπου διαπιστώνει παρατυπίες να επιβάλλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Ε.Α., εφόσον διακόπτουν τη συνεργασία τους με τον φορέα, πηγές του Υπουργείου Οικονομίας αναφέρουν ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει σήμερα έναν μηχανισμό, ο οποίος να ελέγχει αν τα πρώην μέλη της τηρούν τις δεσμεύσεις τους κατά την επιστροφή τους στον επαγγελματικό στίβο. «Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται για μια σειρά ζητημάτων, όμως ουδέποτε ελέγχονται για το αν όντως τηρούν τα προβλεπόμενα ή καταχρώνται τη θέση που είχαν στην ανεξάρτητη αρχή», δηλώνεται χαρακτηριστικά.

σελφ σερβις (T. 474)
« 1 2 »
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION