σελφ σερβις - Mini MBA in Retail Innovation: Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιανεμπόριο

Mini MBA in Retail Innovation: Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

2 Ιουνίου 2015 | 13:43 Γράφει η Κατερίνα  Πραματάρη Topics: Εκπαίδευση

Με μία εκδήλωση βράβευσης καινοτόμων ιδεών για συνεργασία και βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά του Mini MBA in Retail Innovation. Οι τρεις ιδέες που βραβεύθηκαν αφορούσαν στην αποτελεσματική διαχείριση, την αξιολόγηση προωθητικών ενεργειών και την παρακολούθηση ραφιού μέσω mobile app, αντίστοιχα.

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή ECR, στοχεύοντας στην προσωπική ανάπτυξη και ανάδειξη των ταλέντων του κλάδου και στη μύησή τους σε μία κουλτούρα συνεργασίας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα προσέφερε ένα υψηλό θεωρητικό υπόβαθρο στη διοίκηση και την καινοτομία, παράλληλα με μία επίκαιρη εικόνα της αγοράς και των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μια εισαγωγή στις νέες τάσεις και αναδυόμενες τεχνολογίες στον κλάδο. Με βάση τη θεματολογία που αναπτύχθηκε, αλλά και με συμμετέχοντες τόσο από το λιανεμπόριο όσο και από τη βιομηχανία, από τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας, το πρόγραμμα επιδίωξε να βάλει τον έναν στα... παπούτσια του άλλου με στόχο την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του κλάδου.

Με τον τρόπο αυτό, καθώς και μέσα από ένα καινοτόμο project, πάνω στο οποίο οι συμμετέχοντες δούλεψαν σε ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, διαμορφώθηκε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας που ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και μετά το πέρας του προγράμματος. Το πρόγραμμα σπουδών περιλάμβανε προχωρημένα μαθήματα στη διοικητική των επιχειρήσεων, συνδυασμένα με ειδικά θέματα του κλάδου λιανεμπορίου. Κορυφαίοι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με εισηγήσεις σε θέματα ηγεσίας, μάρκετινγκ, δημιουργικής λήψης αποφάσεων, στρατηγικής, χρηματοοικονομικής ανάλυσης κλπ, απέσπασαν άριστες αξιολογήσεις.

Παράλληλα, εξέχοντα στελέχη της αγοράς και του κλάδου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σύγχρονες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της ζήτησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην επικοινωνία με τον καταναλωτή μέσα από νέα κανάλια και ηλεκτρονικά μέσα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης workshops σε θέματα καινοτομίας και δημιουργικότητας, ανάπτυξης προσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικού σχεδιασμού. Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό του προγράμματος έπαιξε η συμβουλευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ του ECR Hellas και συγκεκριμένα τους: Α. Zούμπο, Διευθυντή Πωλήσεων, ΑΜΒΥΞ., B. Kυπριώτη, General Manager Consumer & Health Care, Sarantis group, Π. Νικολαΐδη, Sales Director Coca-Cola HBC Greece, Α. Παντελιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Μetro και Σ. Τρύφωνα, Εμπορικό Διευθυντή Νestlé.

Σε οργανωτικούς όρους, η διεξαγωγή του προγράμματος κάθε δεύτερη Παρασκευή και Σάββατο σε διάρκεια τεσσάρων μηνών, η ποιότητα των παρουσιάσεων, η δυνατότητα παρακολούθησης των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων για κάποιον που τύχαινε να απουσιάζει, η διαθεσιμότητα του υλικού των παρουσιάσεων των διαλέξεων μέσω του site του προγράμματος, ήταν στοιχεία που οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά. Μία από τις βασικές καινοτομίες του προγράμματος ήταν η δημιουργία μεικτών ομάδων με στόχο τη διατύπωση μιας καινοτόμου ιδέας και τη σύνταξη προτεινόμενου πλάνου ενεργειών (innovation project), στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι ιδέες αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από κάθε ομάδα και αφορούσαν στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων του κλάδου. Δουλεύοντας σε διαφορετικές ενότητες του project κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τελικός στόχος ήταν να διερευνηθεί το μέγεθος του προβλήματος και το κατά πόσο ήταν εφικτή η υλοποίηση της κάθε ιδέας, το αναμενόμενο κόστος και όφελος, καθώς και οι προϋποθέσεις και το πλάνο υλοποίησής της. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από καθηγητές του προγράμματος και τα μέλη του ΔΣ του ECR.

Στην ίδια εκδήλωση, keynote speaker ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου Delhaize και Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς οδήγησε σε μία περαιτέρω ζύμωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες και στα ηγετικά στελέχη του κλάδου και ακούστηκαν ακόμη και σχόλια που αφορούσαν στην εύρεση τρόπων χρηματοδότησης των ιδεών που παρουσιάστηκαν.

Οι ομάδες που βραβεύθηκαν
Με κριτήρια τη σημαντικότητα του θέματος και προβλήματος για τον κλάδο, την πληρότητα της προτεινόμενης προσέγγισης / λύσης, το αναμενόμενο όφελος για τις εταιρείες του κλάδου, την εφικτότητα υλοποίησης και την ανάγκη συνεργατικής προσέγγισης (πχ στο πλαίσιο ενός ECR Project), διακρίθηκαν οι ακόλουθες ομάδες:

Το πρώτο βραβείο απέσπασε η ιδέα «Αποτελεσματικότερη διαχείριση προωθητικών ενεργειών» των Κυβέλη Αμπελά (Category Solutions Senior Manager, Johnson & Johnson Hellas), Ελένη Μαυρογιαννάκη (Junior CCSD Manager, Nestlé Hellas), Κυριάκου Ξενάκη (Warehouse Manager, ΑΒ Βασιλόπουλος), και Αντώνη Χανιώτη (Διευθυντής Ζώνης Νοτίου Ελλάδας, ΑΜΒΥΞ), που αφορούσε στην καλύτερη υποστήριξη προγραμματισμένων ή last- minute προωθητικών ενεργειών. Μέσω ενός κοινού και ευέλικτου business plan προμηθευτή και λιανέμπορου, η ομάδα πρότεινε κεντρική διαχείριση της διανομής και διαδικασίες που θα αποφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις πωλήσεων και καλύτερο συντονισμό στη διαχείριση της προωθητικής ενέργειας (orders frequency, lead time, palletizing, service level, quality assurance, reverse logistics), με αποτέλεσμα τη μείωση των ελλείψεων στο ράφι και την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.

Το δεύτερο βραβείο δόθηκε στην ομάδα με την ιδέα «Pro(mo) Activity», αποτελούμενη από τους Φάνη Αμπελουργό (Senior Customer Activation Manager, Γρ. Σαράντης), Αλέξανδρο Βαζούρα (Customer Facing Coordinator, Nestlé Hellas), Ευστράτιο Καβαλέρο (Βοηθός Γενικού Δ/ντή Λειτουργίας Καταστημάτων, Metro AEBE), και Ειρήνη Χαρίτου (Member Services Executive, GS1 Association Greece), που αφορούσε στη μέτρηση του βαθμού αποδοχής από τον καταναλωτή των προωθητικών ενεργειών στα σούπερ μάρκετ. Προτείνεται η δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας με δεδομένα πωλήσεων σε τεμάχια και όχι σε αξία, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Μέσω της ιδέας «Pro(mo) Activity», η ομάδα προτείνει έναν αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης των επενδύσεων σε προωθητικές ενέργειες, έναν αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης αποθεμάτων που σχετίζονται με προωθητικές ενέργειες, τη δημιουργία κοινών συστημάτων, εργαλείων και δεικτών απόδοσης (KPIs) αλλά και τη δημιουργία μιας συνεργατικής κουλτούρας.

Το τρίτο βραβείο απέσπασε η ομάδα με την ιδέα «MyShelf», αποτελούμενη από τους Μαρία Γαβριηλίδη (Head of Marketing, Μαρινόπουλος), Πασχάλη Κατσάνο (Junior Brand Manager, Papastratos), Σταμάτη Μεργέ (Supply Chain Analysis and Fleet Supervisor, Coca Cola 3E), Ηλία Σταθακόπουλο (Trade Marketing Professional, Barilla Hellas), και Άλκη Τριανταφυλλίδη (Field Sales Manager, Nestlé Hellas). Βασική ιδέα πίσω από το «MyShelf» είναι μια πλατφόρμα σε μορφή εφαρμογής για κινητό (mobile app platform) στην οποία merchandisers θα συλλέγουν πληροφορίες που σχετίζονται με τον έλεγχο πληρότητας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης της πλατφόρμας, η εφαρμογή «MyShelf» στοχεύει αφενός στο να παρέχει άμεση πληροφόρηση από τους merchandisers στα κεντρικά γραφεία των λιανεμπόρων και των προμηθευτών, και αφετέρου στον διαμοιρασμό κοινών στοιχείων μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται άμεση διάχυση της πληροφορίας, σημαντικές συνέργειες μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών της ίδιας κατηγορίας και εξοικονόμηση σημαντικών πόρων σε επίπεδο κλάδου.

Άλλες ιδέες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν στην ανάπτυξη εφαρμογής για κινητό που στοχεύει στον καλύτερο προγραμματισμό και τη βελτιστοποίηση των αγορών, με αποτέλεσμα ένα διαδραστικό αγοραστικό ταξίδι για τον καταναλωτή, και εφαρμογής για κινητό που προσφέρει συνταγές μαγειρικής, βασιζόμενη στην εξατομίκευση και τη δημιουργικότητα, καθώς και ιδέες για έξυπνη διανομή παραγγελιών από απόσταση (online, τηλεφωνικές) με χρήση δικτύου ταξί. Η άριστη αξιολόγηση που απέσπασε το πρόγραμμα, αλλά και το αποτέλεσμα που καταγράφηκε μέσα από τη συνολικά θετική εμπειρία των συμμετεχόντων, δημιούργησαν τη βάση ώστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να επαναληφθεί την επόμενη χρονιά και να αποτελέσει μία βασική δράση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το ECR Hellas στο μέλλον. Η επόμενη σειρά του προγράμματος θα διεξαχθεί Οκτώβριο 2015 – Μάρτιο 2016, με αιτήσεις που ξεκινούν τον Ιούνιο 2015.

σελφ σερβις (T. 450)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION